Koosa – jalgpall on võrratu

teisipäev, 16. jaanuar 2018

Koosa noortekeskus – Jalgpall on võrratu!

Projekti nimi: „Koosa jalgpall“

Toimumise periood: 01.11.17 – 15.01.18.

Idee genereerimine, plaanide ja projekti tegemine algas juba oktoobri alguses 2.10.17.

Jalgpalliturniir leidis aset 04.01.18.

Toimumise asukoht: Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa. Turniir leidis aset Koosa Mängude Majas.

Korraldajate arv ja taustakirjeldus: Korraldajateks olid Koosa noored jalgpallihuvilised koos MTÜ Koosa Noorteklubi töötajatega.

Projekti korraldajad ja läbiviijad (7 tk):

Genereerisid idee, tegid plaane, otsisid vahendeid, aitasid korraldada turniiri:

  • Karlis Vohla 17. aastane
  • Kermo Kannik 17. aastane
  • Stanislav Remets 13. aastane
  • Ardi Lebedev 12. aastane
  • Ingar Hallik 17. aastane

Suppi aitasid valmistada:

  • Angelina Larinova 9. aastane
  • Irene Lillemäe 10. aastane

Osalejate arv ja taustakirjeldus: Projektis osalenud noori oli registreerimislehe alusel kokku 37. Lisaks nendele oli jalgpalliturniiril veel umbes 18 pealtvaatajat. Osalejatest natukene alla poole olid vene keelt kõnelevad noored (eesti rahvusest 19 noort ja vene rahvusest 18). Samas oli osalejate seas ka kakskeelseid noori (eriti Koosa noorte endi seas). Kõik osalejad olid pärit uuest Peipsiääre vallast, täpsemalt Koosa, Vara ja Kallaste piirkonnast. Osalejad käivad nii Alatskivi koolis, Kallaste koolis, Vara koolis, Tartu Kutsehariduskeskuses kui ka Võnnu keskkoolis. Noorim osaleja oli 7. aastane ja vanim 22. aastane.

Partnerite nimed: SA Vara Sport – Katrin Reimand, kes aitas turniiri korraldada ja organiseeris võistlusele kohtuniku Meelis Tätte.

Kirjeldus toimunust: Projekti idee peale tulid Koosa noored juba oktoobri alguses. Kuna Koosal noored on väga sportlikud ja suured jalgpallihuvilised, siis sooviti teha jalgpalliprojekt, mis aitaks neil luua uusi suhteid ümbruskonna vene keelt kõnelevate noortega. Projekti käigus sooviti soetada jalgpalliväravad ja -varustus ning korraldada jalgpalliturniir, kuhu kutsutakse osalema Peipsiääre külade noori, et neid paremini tundma õppida. Eesmärgiks oli saada uusi kogemusi ning õppida tundma ja luua uusi suhteid ümbruskonna venekeelt kõnelevate noortega. Lisaks loodeti, et projekti tulemusel saab tulevikus koos rohkemate noortega jalgpalli mängida ja ka turniire teha.

4. jaanuari jalgpalliturniiri toimumiseks tehti palju eeltööd. Juba oktoobris mõeldi läbi, mida on vaja nii jalgpalli mängimiseks kui ka turniiri läbiviimiseks. Kui kõik esialgsed plaanid ja mõtted olid kinnituse saanud ning lõpuks ka rahastus saadi, asuti eelarvet uuesti üle vaatama ja vajalikke vahendeid tellima.

Turniiri korraldamise käigus tuli esile ka muudatusi. Näiteks planeeriti alguses pakkuda turniiril osalejatele Salvesti purgisuppi, kuid hiljem otsustati, et isetehtud supp on maitsvam. Sellega seoses vaadati eelarve natukene ümber ning otsustati osta suur supipott ja termos, et ka tulevastel turniiridel saaks ise suppi teha ja pakkuda. Suppi aitasid valmistada ja pakkuda aktiivsemad noortekeskuse tüdrukud koos noortejuhi Sillyga.

Kui kõik vahendite, auhindade ja toitlustusega seonduv oli saanud selguse, tuli turniiri täpsed kriteeriumid paika panna ja turniir välja kuulutada. Selleks tegid noored koos noortekeskuse töötaja Eva-Kristiga plakati, mis saadeti võimalikult paljudele ümbruskonna asutustele ja isikutele edasi. Lisaks asusid ka noored oma tuttavate seas kuulutama, et võistkondi kokku pandaks.

Kokku osales neli võistkonda ja võitjaks tuli FC Peipsi United I. Võistluse läbiviimine toimus väga sujuvalt ja kõik näisid rahulolevad ning omadele elati kõvasti kaasa. Pärast võistlust toimus autasustamine ning seejärel asusid kõik Koosa noortekeskusesse suppi sööma. Supiga jäid kõik väga rahule ja kiideti tegijaid. Kõik turniiri korraldanud ja osalenud noored said auhinnaks/tänutäheks šokolaadi. Lisaks said esimene, teine ja kolmas koht medalid ja võitja sai karikana jalgpalli.

Üldiselt olid noored toimunuga rahul, eriti arvestades, et turniiri korraldamine jäi üsna kiiresse aega (jõulud ja aastavahetus). Kindlasti oleks mõnel teisel ajal saanud veelgi rohkem võistkondi kaasata. Lisaks piiras registreerimist see, et olime sunnitud paika panema võistkondadele vanusepiirangu, sest väga suurte vanusevahede korral oleks olnud võistlusolukord ebavõrde. Siit ka tulevikus mõte, et võiks korraldada võistlusi erinevatele vanusegruppidele.

Ülevaade saadud kogemusest: Noored tunnevad, et said veeta ühe sisustatud päeva tänu 4.jaanuaril toimunud turniirile. Kõik noored, kes osalesid nii korraldamises kui ka turniiril olid väga motiveeritud, ilmselt seetõttu, et saada olid ka auhinnad. Korraldustiimis ja ka võistkondade siseselt kasvas noorte omavaheline meeskonnatöö ja suurenes omavaheline suhtlus.

Hoolimata sellest, et paljud rääkisid erinevaid keeli, oli kõigil ühiseks huviks jalgpall. Projekt aitas luua suhteid eri keelt kõnelevate noorte vahel. Noored usuvad, et tulevikus on kergem korraldada taolisi võistlusi, sest natukene juba tuntakse ümbruskonna vene keelt kõnelevaid noori. Lisaks aitas projekt kaasa organiseerimisoskusele ja vastutustunde kasvatamisele.

Projekti käigus õppisid noored, et esialgselt paika pandud plaanid võivad muutuda. Näiteks võib nii eelarve kui ka soovid, mõtted ja vajadused natukene muutuda. Kogu projekti läbiviimine rikastas noori uue kogemusega. Saadi aru, et millegi saamisega kaasneb ka vastutus. Ettepanekutena leiavad noored, et ürituse (turniiri) toimumise aeg tuleb teinekord väga täpselt läbi mõelda. Samuti tuleb planeerimisele rohkem aega varuda. Lisaks leiti, et väga olulised on ka tutvused ja suhted, et üritust hästi korraldada.

Nii kõik korraldajad kui ka osalejad olid projekti korraldamise protsessi ja turniiriga väga rahul. Seega tunneme, et eesmärk sai väga hästi täidetud. Kindlasti jätkavad Koosa noored jalgpalli mängimisega ning soovivad korraldada tulevikus Peipsiääre noortega koosmängimisi ja ka turniire. Lisaks on lootust, et ka Koosa noori kutsutakse tuleviks teiste turniiridest osa võtma. Noored on projekti täitumise eest väga tänulikud, sest nende igapäev on suuresti seotud just jalgpalli ja spordiga.