Kose Puiga fotograafia

neljapäev, 30. aprill 2020

Ootamatud sündmused panevad asju ümber planeerima

Projekti nimi: „Kose Meegomäe Puiga noortekeskuse fotograafia“

Projekti aeg: tegevused viidi ellu 24.09.2019 -24.01.2020.

Asukoht: Kose, Meegomäe ja Puiga Noortetuba.

Projekti elluviimine viivitus kolm kuud, kuna noorsootööjuht ja noorte juhendaja sattus avariisse 08.07.2019. Tervislikel põhjustel oli töökohustustest eemal kolm kuud. Projekti elluviimisel olid kaasatud noored, projekti idee autorid Ketriin ja Stefi. Fotograafia koolituse viis läbi Kati Märdimäe, kohalik hobifotograaf. Fotograafia koolitusel osalesid 18 noort vanuses 7-17 a. Alates 2020. aastast toimub Fotograafia huviring kord kuus, huviringist võtab osa 14-20 huvilist. Noored ja noorsootöötaja on jäädvustanud tegevusi Kose, Meegomäe ja Puiga noortetoas (edaspidi Kose Noortetuba). Noored olid fotograafideks kogukonna üritustel – 29. oktoober Kose Noortetoa avamisel, 24. november Puiga Rahvamaja Kadripäeva kombestiku tutvustaval perepäeval, 15. detsember Jõuluhommik perega. Noored jäädvustavad hetki ja tegvusi noortetoas ja väljasõitudel. Kose Noortetoas on fotokaamera kui tööriist Forograafia huviringi toimumiseks, ning seiklusringi väljasõitude jäädvustamiseks.

Eelarves kajastatud kulud muutusid projekti läbiviies. Konsulteerides fotoaparaadi valikul enne ostu sooritamist mitmete spetsialistidega muutus fotoaparaadi hind 117€ kallimaks. Fotoaparaadi valikul pidasime oluliseks noortele lihtsasti käsitletavat vahendit, millega saavad noored iseseisvalt hakkama. Tehtavad muudatused olid projekti teostumise seisukohast vajalikud ja selgitatud. Tehtavatest muudatustest teatasin Koordinaatorit suuliselt.

Fotograafia huviringi eesmärk oli tutvustada üldfotograafiat ja heita natuke sügavam pilk fotograafia olemusse. Õppisime fotograafia algtõdesid, pildistasime ja analüüsisime tehtud töid ja 2020 aastal on plaanis teha fotonäitus tehtud töödest. Fotonäitus on üleval kose noortetoas, ning rändab kogukonna koolimajja ja raamatukokku.

Fotograafia huviring toimib alates jaanuarist 2020, kus õpime fotograafia algtõdesid (fotokaamera ja nende tarvikud, valgus ja selle olemus, kompositsioon ja pildikeel, hetk ja lugu jne).

  • Pildistame, analüüsime tehtud töid.
  • Teeme fotonäitusi ja külastame fotonäitusi.
  • Lisaks õpime loodusfotograafiat seiklusringi raames.

Lisaväärtusena areneb loominguline eneseväljendus. Loob eeldused õpingute jätkamiseks ka fotograafiaõppes. Ettevõtlikkust – näituste tegemise ja osalemise kogemus, kokkulepete sõlmimine jne. Fotokaamera on andnud meile võimaluse tegeleda fotograafiaga ka pärast projekti lõppu ning võimaluse noorelt noorele õppimist.

teisipäev, 11. veebruar 2020

Fotoringi käimalükkamine oli edukas

Kirjutasime projekti ,,Kose Meegomäe Puiga fotograafia’’. See tähendab siis seda, et kirjutasime projekti fotograafiaga seostuvatele vahenditele (fotoaparaat, stuudiovälgukomplekt ja taustasüsteem). Oleme juba 2 fotoringi korraldanud, 21.10 ja 26.11, fotoringi juhendajaks meie kohalik, andekas fotograaf Kati Märdimäe. Noortelt oleme saanud ainult positiivset tagasisidet. Teisest fotoringist võtsid osa rohkem inimesi, kui esimesest. Noorte huvi fotograafia vastu tõuseb. Fotoaparaadiga oleme saanud ka jäädvustada juba paar meie korraldatud üritust:

  • Kose Noortetoa avamine
  • Kadripäeva tutvustav perepäeva üritust.

Samuti jäädvustame ka koolitusi, mida viivad läbi meie noortetuppa kutsutud külalised. Kose Noortetoa avamisel püüdis pilke huvitav fotonurk, mille olime äsja ilusti püsti sättinud. Plaanis on jätkata fotoringide korraldamisega, sest see püüab järjest rohkem noorte tähelepanu.

Piltidel on fotoringist jäädvustatud hetked.

pühapäev, 18. august 2019

Kose Meegomäe Puiga noortekeskuse fotograafia

Fotograafia huviring ja fotonurk Kose Meegomäe Puiga Noortekeskusele! Selle projekti eesmärgiks on luua Kose Noortekeskusesse fotonurk, kus noortel on võimalik õppida fotograafiat ja käia vabal ajal pildistamas. Kirjutasime projekti, kuna oleme teadlikud sellest, et meie kogukonnas on palju noori kellel on fotograafia vastu suur huvi, kuid neil puudub õppimisvõimalus. Fotograafia huviring ja fotonurk saab olema avatud kõigi jaoks.

Fotograafiahuvilised, kes huviringis oskusi arendavad, kaasatakse ka erinevaid tegevusi jäädvustama. Näiteks saavad osalejad praktiseerida fotograafiat noortekeskuse tegevusi ja sündmusi ning valla üritusi pildistades.

Taotletav summa on 1109 eurot.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.