Kuldre tegevused

teisipäev, 11. veebruar 2020

Koostööprojekt pakkus noortele palju uusi tegevusvõimalusi

Projekti nimi: Kuldre noortekeskuse tegevused

Projekti toimumise periood: 06.09.2019-30.11.2019

Projektimeeskonna liikmete arv: 3 (Karoliine, Kevin, Kiira-Aliina)

Osalejate arv: 1. üritus filmiõhtu- 10; 2. üritus Quizzes- 10; 3. üritus Marek Mekk´i kommunikatsioonikoolitus- 13; 4. üritus filmiõhtu+kahoot- 14; 5. üritus noortekaöö- 10. Osalejate arv oli umbes kolmkümmend erinevat noort ning projektist kasusaajad on kõik kooliõpilased, umbes 110 noort.

Partnerid: Kuldre Kooli Õpilasesindus, Antsla Noortekeskus

Filmiõhtu- Vaatasime ühte õpetlikku multikat, mis räägib tulevikust ja inimsuhetest, aga samas on kaasahaarv ning sobib vaatamiseks kõigile. Peale seda oli väiksematel aeg koju minna ja suurematega hakkasime vaatama õudukat, mida oli nii suure teleka ja kodukino süsteemiga päris hirmus teha. Uus tehnika tekitas palju elevust ning õhtust jäid vaid positiivsed emotsioonid.

Quizzese võistlus- Viisakuse teemal, sest septembrikuu on viisakuskuu. Noortele väga meeldis see ja nad läksid kohe sellega kaasa. Nad sattusid nii hoogu, et pärast meie koostatud mängu mängiti veel mitu avalikult saadaval olevat Quizzes´i mängu.

Marek Mekk´i kommunikatsioonikoolitus- Õppisime kommunikeeruma erivanuse ja elustiiliga inimestega ning arutasime erinevaid suhtlemisviise ja käitumismaneere. Töötasime läbi kommunikeerudes tehtavad tüüpvead ning õppisime neid vältima, näiteks toodi meie endi kirjutatud kiri koolitajale.

Filmiõhtu+ kahoot-Noorematega vaatasime multikat „Hea dinosaurus“ mis käsitles sõpruse ja usalduse ning iseseisvumise teemasid. Vanematega vaatasime Eesti filmi „Siin me oleme“. Pärast filme toimus filmide ning Eesti näitlejate teemaline kahoot. Enne koju minekut pidasime ka pika arutelu filmide teemal.

Noortekaöö- Toimus aaretejaht kodukandi teemaliste küsimustega, Quizzez samuti kodukoha teemal, kokkamine, seltskonnamängud ning filmiõhtu.

Projekti kirjutamine, ürituste planeerimine, korraldamine ning läbiviimine ja eelarvest kinni pidamine õnnestusid hästi. Probleeme tekitas meeskonnal ühise vastutuse võtmine ning ülesannete jagamine. Läbi projekti õppisime eelarvet koostama, avastasime endas uusi võimeid ning õppisime neid erinevalt kasutama, saime kogemuse ürituste algusest lõpuni korraldamise kohta. Osakme ka pärast ürituse lõppu seda analüüsida ning teinekord tekkinud vigu vältida.

Kogukond sai projektist kasu tänu kommunikatsiooni koolitusele. Noored õppisid kommunikeeruma endast vanemate ja erinevate ametitega inimestega. Nad õppisid erinevaid suhtlustasandeid ning nende olulisust. Koolituse jaoks olid vajalikud nutiteler ja kotttoolid. Veel said projektist kasu õpilased, nad saavad käia peale kooli noortekeskuses õppimas, lisaks saab kasutada kodukino süsteemi, telerit ning kotttoole klassiga filmiõhtu tegemiseks või Õpilasesindus oma koolituste ning koosolekute jaoks.

Järgmistele taotlejatele soovitame oma meeskond hoolikalt valida. Tuleb läbi mõelda kas ja kuidas koostöö toimib ning kuidas ülesanded jaotatakse. Veel tuleks paika panna ürituste kuupäevad ja neid hea ettevalmistusajaga korraldama hakata, et ei tekiks ajapuudust ning saaks vältida ootamatusi.

reede, 6. detsember 2019

Tegevused sütitavad noori ka iseseisvalt tegutsema

Hetkel on meil toimunud projekti raames kaks üritust ja tegevuskava on natuke nihkunud. Algselt oli plaanis üritustega alustada juba augustis, kuid kuna tellimuse esitamisega läks plaanitust kauem ning saime tellitud asjad kätte alles 2. septembril, siis alustasimegi tegevustega alles septembrikuus.

Esimene tegevus toimus 6. septembril. Selleks oli siis filmiõhtu (Lisa 1). Osalejaid oli umbes 10. Vaatasime ühte õpetlikku multikat, mis räägib tulevikust ja inimsuhetest, aga samas on kaasahaarav ning sobib vaatamiseks kõigile. Peale seda oli väiksematel aeg koju minna ja suurematega hakkasime vaatama õudukat, mida oli nii suure teleka ja kodukino süsteemiga päris hirmus teha. Uus tehnika tekitas palju elevust ning õhtust jäid vaid positiivsed emotsioonid.

Teine tegevus toimus 13. septembril. Tegime Quizzes´i võistluse (Lisa 2) viisakuse teemal, sest septembrikuu on viisakuskuu. Osalejaid oli samuti umbes kümme. Noortele väga meeldis see ja nad läksid kohe sellega kaasa. Nad sattusid nii hoogu, et pärast meie koostatud mängu mängiti veel mitu avalikult saadaval olevat Quizzes´i mängu.

Projektitegevused on siiani õnnestunud väga hästi. Osalejatele on meeldinud ja tagasiside on olnud positiivne.

Kui tehnika saabus siis tekitas muret see, et teleka seinakinnitusega kaasas olnud poldid olid liiga väikesed ning telekat seinale kinnitada ei saanud. Otsustasime teleka panna ajutiselt laua peale, kuid see lahendus meeldis kõigile rohkem ja otsustatigi telekas sinna jätta.

Edasistest tegevustest on oktoobrikuus plaanis Marek Mekki kommunikatsioonikoolitus ning koolivaheajal noortekaöö koos Antsla noortekeskusega.

Lisa 1

Lisa 2

reede, 2. august 2019

Kuldre tegevused

Oleme Kuldre Noortekesuse noored – Karoliine, Kiira ja Kevin.

Me tahame oma noortekeskuse tegevustesse kaasata eri vanuses ja erinevate huvidega noori. Selleks annab hea võimaluse Nopi Üles projekt, mille raames soovime soetada tegevuste jaoks olulised vahendid ning korraldada mitmeid noortele huvipakkuvaid ja kaasavaid tegevusi.

Antud vahendid annavad meile võimaluse korraldada filmiõhtuid vanematele noortele, multikapäevi noorematele noortele, avardada noorte teadmisi läbi quizizze- ja kahootvõistluste, arendada noorte aruteluoskust läbi muusikaõhtute ja viia läbi erinevaid koolitusi. Näiteks septembrikuusse on noortel plaanitud Marek Meki kommunikatsioonikoolitus. Kokku plaanime projekti raames korraldada 6 suuremat tegevust.

Projektist taotleme 1069 eurot ning noortekeskus toetab meid 150 euroga, et saaksime oma idee ellu viia.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.