Küljenduskoolitused Tõrvas ja Otepääl

esmaspäev, 18. detsember 2017

Kui küljendamist vaja, siis Valga noored aitavad

Projekti nime: Valga koolitused 68-2017. Asukoht: Tõrva ja Otepää

Toimumise perioodi: Tõrvas 07.10.2017-08.10.2017, Otepääl 14.10.2017-15.10.2017

Korraldajad: Edgar Metsar, Timo Arbeiter-koolitaja ja Tõrva Avatud Noortekeskus ning Otepää Gümnaasium.

Osalejate arv: Kokku osales koos korraldajatega koolitusel 14 erinevat noort ja noortemeelset inimest.

Taustakirjeldust: Tõrvas ja Otepääl viidakse läbi küljendus ja kujundus koolitused, et kohalikud noored, kes on seotud noorte meediaga õpiksid paremini ja uuema programmiga kujundama ja küljendama plakateid, flaiereid ja ajalehti. Otepääl tegutseb kooli leht ning Tõrvas Tõrva Raadio, kus on alati vaja erinevate sündmuste kajastamiseks koostada flaiereid ja plakateid. Läbi selle saavad kohalikud noored kogemusi ning neil on tulevikus võimalik pakkuda ka teenust ehk samuti arendati läbi koolituse tulevast ettevõtlust.

Partneri nime(sid): Tõrva Avatud Noortekeskus, Otepää Gümnaasium, Sanvir OÜ Bistroo Väike Tõnisson, Pühajärve Grill OÜ

Kirjeldust toimunust- Koolitusel Tõrvas (07.10. ja 08.10.) õpiti kasutama Adobe Illustraator programmi, mida kasutati vabavarana. Illustraatoriga õpiti tegema erinevat kujundust plakatitele ning prooviti erinevaid kasutamise funktsioone programmis. Samuti tehti ka koolitaja plakatit järgi, kuna alguses on väga raske saada üldpilti tellitud plakatist ja seega kogusime sealt ka natukene mõtteid.

Koolitusel Otepääl (14.10. ja 15.10.) õpiti kasutama Adobe Indesign programmi. Selle programmiga on võimalik luua endale just sobilik lehe kujundus. Seda algprogrammi kasutavad ka Eesti suurimad lehed. Lihtsalt kirjeldatuna on seal programmis juba põhi olemas, aga koolitusel õpiti seda ümber paigutama/programmeerima, et saada lehe kujundus just enda soovide järgi. See tagab selle, et lehe kujundus on alati sama kuid omapärane.

Ülevaadet saadud kogemustest: Õpiti väga osavalt kasutama Adobe programme Illustraator ja Indesign. Väga hästi läks see, et koolitaja oli väga osav ning hea aitamisvõimega, läbi selle sujusid koolitus päevad mõnusalt ning keegi ei kiirustanud lahkuma. Samuti toitlustaja polnud probleeme, kuna toit toodi kohale ning sellepärast ei pidanud koolitusest osavõtnud korraldajad lahkuma keset koolitust. Natukene vajaka jäi transpordi küsimus, kuna noortel on vähe võimalusi ise autoga liigelda, siis mõni koolituspäev andis sellest tunda. Näiteks 15.10 toimunud koolitus Otepääl võtsid osa ainult 6 osalejat, kuna transporti polnud võimalik mitmel saada. Samuti oli natukene negatiivne see, et mitu registreerinud osalejat ütles päev enne koolitust, et ei saa osa võtta.

Kogukonna kasu: Koolitusel osavõtnud meedia noored on palju teadlikumad tänapäeval kasutavatest kujundus ja küljendus programmidest. Läbi selle saavad noored kasutada oma teadmisi kogukonna ürituste promomisel ja välja reklaamimisel ning samuti saavad noored pakkuda kvaliteetsemat ajakirjandust kogu piirkonnale. Kui noored pakuvad kvaliteetsemat ajakirjandust kogukonnale, siis on kogukonnas ka suurem lugemus ning erineva vanusegruppide inimesed on rohkem teadlikud piirkonna probleemidest ja saavutustest.

Tagasiside: Tagasiside oli positiivne, paljud kiitsid nii koolitajat kui ka korraldajaid kuna koolitus päev oli mahukas, aga samas hästi voolav ehk teemad läksid sujuvalt üle. Toitlustus oli hästi planeeritud ning päevakava samuti ehk vahepeal olid pausid ja iga poolteise tunni  järelt sai ennast ikka sirutada ka.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele: Kindlasti kui taotlete, tuleks enne kõik võimalikud probleemid üles kirjutada ja läbi arutada, et kogu protsess läheks võimalikult valutult. Kuid samuti tuleb arvestada inimfaktoriga ehk inimesed jäävad alati haigeks ja eksivad, seega alati võib inimesi vähem või rohkem olla kui oled arvestanud.

Osalejate arv, projektis kasusaajate arv: 14 erinevat osalejat oli kokku koos koolitajaga, seega projektist kasusaajate arv on 13 inimest eri piirkondadest.

 

kolmapäev, 20. september 2017

Koolitustele registreerimine algab õige pea!

Projekti nime ja asukoht- Valgamaa koolitused. Asukoht: Tõrva ja Otepää

Kuidas on projektitegevused siiani läinud- Projektitegevused on siiani hästi läinud. Koolitajaga on ajad paika pandud. 07.10.2017-08.10.2017 toimub koolitus Tõrvas ja 14.10.2017-15.10.2017 toimub koolitus Otepääl. Tõrvas toimub koolitus Tõrva Avatud Noortekeskuses ja Otepääl asukoht veel selgub lähiajal. 22.09.2017 hiljemalt tehakse ka Tõrva Noorteportaali facebooki lehele registreerimisleht läbi google formide kuhu saavad registreerida 15 esimest. Samuti kajastame ka registreerimist Otepää noorte hulgas. Toitlustajatega on räägitud ning lähinädalal kinnitatakse ka toitlustus.

Mis on eriti hästi õnnestunud- Suhtlus erinevate osapoolte vahel ja üksteise mõistmine.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud-  Praegune murekoht on Otepää koolituse toimumiskoht: Otepää gümnaasium või noortekeskus, aga see selgub üsna pea.

Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena- Koolitajaga ajad paika pandud, toitlustajatega kokku lepitud. Järgmisena tehakse avatuks registreerimine hiljemalt 22.09.2017.

Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud- Suhtlus on väga oluline ning alati tasub ära kuulata ka teise inimese mõtted.

Millist lisatuge vajaksite- lisatuge otseselt ei vaja, kuna noorsootöötaja Kertu Reva toetab meie tegevust ja annab head nõu.

 

kolmapäev, 16. august 2017

Küljenduskoolitused Tõrvas ja Otepääl

Videos tutvustavad Tõrva Raadio peatoimetaja Rannar Park ja Tõrva Noortevolikogu kommunikatsioonijuht Triin Jaansalu, mida noored soovivad koolitusest saada.

Soovime küljendus koolitust läbi viia Tõrvas ja Otepääl, et noored õpiksid kuidas kujundada flaiereid, plakateid ja ajalehte. Läbi selle saame parandada noorte kohaliku meedia kvaliteeti.

Video: Paul Poderat

Taotlesime 2000€
Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/496788527332055/