Kunda erirahvustest noorte konfliktid

kolmapäev, 20. juuni 2018

Esimene omaalgatus viis ka õpilasesindusse 🙂

Projekti nimi: Erirahvustest noorte konfliktid

Projekti toimumise periood: 24.01.2018-30.05.2018

Korraldajad: Kärol Kirsipuu, Kaili Jagant, Karmen Sarap

Partnerid: Kunda Hariduselts, Kunda Ühisgümnaasium.

Osalejate arv: Koolitustest võtsid osa 66 noort ning 36 täiskasvanut. Noorteõhtul osales 46 noort. Kokku oli kasusaajaid 148 inimest.

Tegevust ja toimunu kirjeldus:

28. märtsil toimus koolis projektipäev, mille üheks töötoa teemaks oli erirahvustest noorte konfliktid, mida juhtis tuntud eripedagoog ja koolitaja Pille Kriisa. Koolitusel osalenud olid aktiivsed ja rääkisid teema kohaselt kaasa.

4. aprillil toimus koolis avalik koolitus kogukonnale, kuhu kutsusime ka õpetajad ja lapsevanemad. Koolitusel rääkis koolitaja, kuidas ära tunda noorte käitumises nende tegelikke soove ja vajadusi ning kuidas erinevates situatsioonides vastavalt käituda.

11. mail toimus Kunda klubis noorteõhtu, mille jaoks ostsime märgimasina ja ürituse nimeks sai „Sind on märgitud ja märgatud“ Diskole sissepääsuks oli tingimus kanda isetehtud, positiivse sõnumiga märki. Inspiratsiooni märgi tegemiseks, said noored hea tuju loosungitelt, mis olid kõikjale seintele pandud. Muusikat lasid kaks DJ´d. Diskol tegime ka ühe mängu, kust võtsid osa peaaegu kõik kohaletulnud.

Ülevaade saadud kogemustest: Oleme õppinud rohkem teistega suhtlema, ajakava koostama. Olen tänu projekti juhtimisele muutunud enesekindlamaks. Tänu oma aktiivsele tegutsemisele valiti mind ka õpilasesindusse.
Tänu kogukonnale suunatud koolitusele näevad täiskasvanud (eriti on tunda seda õpetajate seas), mis tunded ja soovid on tegelikult noorte erinevate käitumiste taga. Samuti on tunda, et see seltskond noori, kes osales ka noorteõhtul, saab omavahel paremini läbi ja suhtleb rohkem.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele: Väga suurt rõhku tuleb panna ürituse korraldamisel reklaamimisele, et inimesi kohale meelitada. Meie puhul toimis väga hästi flaierite jagamine.

neljapäev, 29. märts 2018

Sind on märgatud ja märgitud

Projekti toimumispaik: Kunda, Viru-Nigula vald

Projekt on siiamaani hästi läinud. Oleme läbirääkimisi pidanud koolitajaga ja saanud temalt hinnapakkumise. Oleme kokku leppinud koolituste ajad. 28. märtsil toimub Kunda Ühisgümnaasiumis erinevatest vanusegruppidest noortele 4 1,5 tunnist koolitust ja 4. aprillil koolitus lapsevanematele ja kogukonnale. Tegeleme hetkel plakatite koostamisega koolituste päevadeks.

Märgimasin ürituse jaoks „Sind on märgatud ja märgitud“ on tellitud ja peaks kohale jõudma järgmise nädala jooksul. Järgmisteks sammudeks on esineja leidmine ja kokkulepete sõlmimine. Noorteõhtu kuupäeva paika panemine ja Kunda klubi broneerimine. Samuti ka noorteõhtu korraldusmeeskonna loomine.

Koolitajaga kokkulepete sõlmimine on väga hästi õnnestunud. Probleeme on esineja leidmisega ja kokkulepete tegemisega, sest kirjadele tihti ei vastata.

Oleme õppinud oma mõtete kirjapanemist ja korrektsete kirjade kirjutamist.

Abi oleks vaja esineja leidmisel ja ürituse korraldamisel. Meid toetab kooli arendusjuht ja ürituse korraldamiseks palume abi ka kooli huvijuhilt ja vanematelt noortelt.

 

esmaspäev, 26. veebruar 2018

Kunda linna noorte projekt “Erirahvustest noorte konfliktid”

Tahame saada rahastust koolituste korraldamiseks, märgimasina ostmiseks ja noorteõhtu korraldamiseks. Tahame, et eri rahvusest noorte vahelised suhted paraneksid. Koolitustest saavad osa võtta kõik kogukonna liikmed. Kundas on praegu liiga palju noorte vahelisi konflikte, projekti käigus õpivad noored koostööd tegema ja probleemi lahendama. Kõik osalevad noored saavad koostöö märgise projektis osalemise kohta, mis on “lubaduseks” olla salliv.

Idee teostumiseks vajame 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.