Kutseala kogukond „Kutseala kogukonna lood“

Projektitegevused toimusid 23. aprillist kuni 24. maini 2021 nii Tartu Ülikooli Narva kolledžis kui veebis.

Projekti eesmärk oli reflekteerida Kutseala kogukonna tegevuste üle ning see refleksioon jäädvustada videona kogemuslugudena. Refleksioon aitab arendada Kutseala kogukonda terviklikuna, s.h. aitab üliõpilastele mõtestada õpitut, mentoritel analüüsida oma juhendamise kogemus ja kaasata tutvustuste abil tulevikus uusi mentoreid ehk näidata Kutseala kogukonna väärtust nii mentoritele, üliõpilastele kui eesti noorsootööle tervikuna. Eesmärgi saavutamiseks pakuti 1. ja 2. kursuse noorsootöö õppekava üliõpilastele ja mentoritele, kes osalesid Kutseala kogukonnas, salvestada videoklipp oma kogemusekirjeldusega.  Projektis osalejad pidid vastama neljale refleksiooni küsimusele. Videosalvestus toimus kolmel viisil: 27. aprillil on määratud päev, mil noorsootöö 1. ja 2. aasta tudengid said tulla TÜ Narva kolledžisse ja seal operaatori abiga video üles filmida. Ülejäänud protsess toimus veebi kaudu. Mõned videod on salvestatud Zoomi kaudu, kuid enamik osalejatest nõustusid oma video iseseisvalt filmima. Töö käigus õnnestus teha 23 videot, mis ei olnud pikemad kui 3 minutit. Pärast kõigi videote kättesaamist saatsime need töötlemiseks ja monteerimiseks, mille käigus saadi üks pikk video, mis on üle 30 min. Samuti on monteeritud veel 8 lühivideot, kus oli eraldi mentor ja üliõpilased, kes koostööd tegid.. Lähtudes saadud tulemustest kinnitame, et projekti eesmärk on saavutatud – koostatud on videorefleksioon Kutseala kogukonna tegevuste üle, mis aitavad noorsootööd erinevatel tasemetel arendada ja toetavad erinevate piirkondade koostööd. Projekti tulemusena valmis üks pikk video ja 8 lühivideot.

Projekti korraldustiimis oli 4 inimest: Maria Lazutina – Noorsootöö 1 kursus, projektijuht; Maria Shamonina – Noorsootöö 2 kursus, projekti koordinaator; Angelina Tassimova – Noorsootöö 2 kursus, projekti korraldaja; Danila Sviridov – Noorsootöö 1 kursus, projekti korraldaja. Kõik projektimeeskonna liikmed on ise noored, s.h. vanuses kuni 26 a.  Projektis osalesid ka 13 noort vanuses 18-26 a., nendest oli 11 vene keelt emakeelena kõnelevad noort ja 2 eesti keelt emakeelena kõnelevat noort.

Samas projektis osalesid 11 mentorid noorsootöö erinevatest organisatsioonidest üle Eesti. Kõik mentorid on eesti keelt emakeelena kõnelevad osalejad. Kõik videod on salvestatud eesti keeles.

Mida projekti kaudu õpiti:

  1. Meeskonnaliikmed arendasid oskusi nagu meeskonnatöö, koostöö partneritega, projektijuhtimise oskused, oskused projektiprogrammi koostamisel, aruande kirjutamine, arve koostamine ning keerulistes olukordades kiire reageerimise oskus, eesti keele oskus, suhtlemisoskused.

  2. Projektis osalenud noored arendasid järgmisi oskusi: video loomise oskus, refleksiooni oskus, eesti keele oskus, koostööoskus, suhtlemisoskused.