Lääneranna valla aastalõpupidu

esmaspäev, 31. detsember 2018

Lääneranna noorte aastalõpupidu

Projekt toimus 22.11.2018-28.12.2018, Lääneranna vallas, Lihulas. Peo korraldus toimus Lihula Noortemajas, Lääneranna noorte aastalõpupidu toimus 27. detsembril Lõpe klubis.

Meie ideeks oli korraldada Lääneranna noorte aastalõpu tänupidu, läbi mille tuua kokku tekkinud valla noored, samaaegselt soovisime ettevõtmisesse kaasata ka tõrjutusriskiga noori, et suurendada võimalust omavaheliseks ühtseks koostööks ning pakkuda noortele võimalust tutvuda ja suhelda omavanustega. Lisaks soovisime tänada ja tunnustada käesoleva aasta silmapaistvaid noori ja nende tegusid. Tunnustusi jagasime koguni seitsmes eri kategoorias: aasta sportlane, muusik, aktivist, talent, tegu (noorte korraldatud), toetaja ja noorteüritus.

Seitsmesse kategooriasse laekus kokku 193 esildist, mis tähendab, et tublisi, veel tublimaid ja tegusamaid noori on Lääneranna vallas väga palju. Oma kandidaadi sai esitada kuni 19. detsembrini. Täpselt kell 16.00 panime kandideerimiskeskkonna kinni.

Lääneranna noorte esimesel aastalõpupeol andis auhinnad üle vallavanem Mikk Pikkmets, meelt lahutas ansambel Kapriiz ja tantsuks mängis DJ Margus Holzberg. Kavas oli ka üllatusesineja, noortebänd R.E.A.D Lihulast. Emotsioone aitas jäädvustada fotoboks – meeleolukad pildid sai kätte kohe!

Lääneranna noorte aastalõpupidu korraldasid Lihula Noortemaja kaheksa aktiivset noort ning neid juhendas noorsootöötaja Anneli.

Selle projektiga andsime võimaluse noorte korraldusmeeskonnale korraldada ise suur pidu otsast lõpuni. Otsida esinejad, suhelda sponsorite ja peokohaga. Algusest lõpuni noorte korraldatud suur aastalõpu tänuüritus. Tänu sellele üritusele said ka teised noored inspiratsiooni, et korraldada erinevaid üritusi, juba ürituse lõppedes panid nooremad noored kevadise peo kuupäeva paika.

Selle üritusega näitasime kogukonnas, et meil on palju tublisid noori, kes on tunnustust väärt, isegi kui me neid igapäevaselt ei märka. Noortel tuleb lubada ja lasta ise korraldada, kui nad teevad seda oma äranägemise järgi siis sünnib sellest midagi tõeliselt vinget.

Kogukonnas võeti meie projekt väga positiivselt vastu. Paljud lapsevanemad uurisid, kas saavad aidata ning peale sündmust tänasid meeskonda sellise vahva sündmuse eest. Meie üritusest sai idee ja inspiratsiooni ka Lääneranna noortevolikogu, kes on oma aastaplaani juba kirja pannud järgmise aasta aastalõpupeo korraldamise. Jätkutegevusena plaanime minna kogu projekti korradusmeeskonnaga Tervise Paradiisi veekeskusesse, et korraks aeg maha võtta, arutleda toimunud sündmuse üle ja motiveerida meeskonnaliikmeid uutele tegudele.

Meie projekti eesmärgiks oli korraldada Lääneranna noorte aastalõpu tänupidu. Pidu oli väga tore ning noortele meeldis väga. Ka esinejad ning lapsevanemad arvasid, et meie noored on väga ägedad ja üritus igati kordaläinud, oodatakse ka juba jätku.

Meie sündmusel osales 92 noort Lääneranna vallast- arvestades, et meie üritus oli esmakordne ja sihtrühmaks olid noored vanuses alates 12 eluaastat siis oli meie noortepeo külastavatus väga suur. Selleks et teada saada, kui palju noori osaleb meie aastalõpupeol kasutasime nö registreerimis raamatu meetodit. Raamatusse palusime kirjutada kõikide osalejate nimed, et hiljem oleks hõlpsam saada ülevaade osalenud noorte arvust.

Projekti läbiviimisel õppisime kõige rohkem koostööd, eriti hästi arendas seda oskust artistide otsimine, kuna jõulude ajal on teadagi paljud artistid juba kinni ning hinnad tavapärasest kõrgemad, seega pidime me ühendama jõud, et leida esinejad, kes oleksid kõigile sobilikud. Samuti õppisime tegelema erinevate dokumentidega ning saime kogemusi viisakaks suhtluseks esinejate, sponsorite ning teiste osapooltega. Kõige suuremaks raskuseks oligi just esinejate leidmine, aga sujuv koostöö aitas meil selle probleemi kiirelt lahendada. Esinejad üritusele valisime just noorte endi poolt väljapakutud artistide seast. Korraldasime küsimustiku, et noored saaksid ise valida millist artisti peole soovivad. Eriti hästi läks just sündmus ise. Kohale oli tulnud rohkem noori, kui me olime osanud oodata ning kõik olid väga positiivse suhtumisega ning õnnelikud. Ka selle üle oli meil hea meel, et artistide esituste ajal ei olnud tantsuplats tühi. Sündmuse korralduses laabus kõik hästi, tundub et midagi ei peaks muutma, lihtsalt läheb vaja kokkuhoidvat ja aktiivset korraldusmeeskonda.

Nähes Lääneranna noorte aastalõpupeol osalenud noori mõistsime, et oluline on veel rohkem neid üksteisele lähendada ning pakkuda neile võimalust aktiivseks suhtluseks. Kindlasti sai nii mõnigi noor inspiratsiooni, näitena võib tuua ühe tüdrukute pundi, kes tulid mõttele korraldad kooliaasta lõpupeo ning teine punt noori, kes tahaksid kaasa lüüa sõbrapäeva disko korraldamisel.

Head ideed ei saa saladuses hoida! Meie projekt sai rahastuse konkursil “Nopi Üles – inspiratsiooni puhang!” kaudu, mida viib läbi Eesti ANK ning rahastavad ENTK ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lingid:

Lääneranna teataja: https://ajaleht.laaneranna.ee/2018/12/18/laaneranna-noorte-aastalopupeoni-on-jaanud-9-paeva/

Lääneranna noorte aastalõpupeo FB lehekülg:

https://p-upload.facebook.com/events/542840099515160/

Aastalõpupeo pildid:

https://drive.google.com/open?id=17tq3ddh03IwCPAfri7TJnJnCJ-YvnL9U

Lääneranna teataja:

https://ajaleht.laaneranna.ee/2018/12/28/galerii-laaneranna-valla-esimesel-noorte-aastalopupeol-jagati-tunnustusi/

Aastalõpupeo plakat:

https://drive.google.com/open?id=1DRzZLM3j-ca3MAyOnVPHSSaB-7_Tc_5j