Laevamuusikaring

neljapäev, 13. oktoober 2016

 

Laeva noored: “Kui midagi väga tahta, siis ka saab.”

Projekti nimi

Laeva Pillimängu huviring

Projekti toimumise periood

12.07.2016-10.10.2016 (plakati koostamine ja laikide kogumine hakkas juba juunis)

Korraldajate arv; osalejate arv ning taustakirjeldus

Korraldajaid: 3

Osalejate arv: Pillimängu avaüritusel osales 21 inimest, pilliõppe jaotus: 4x viiul,  2x klaver, 3x trummid, 9x kitarr.

Toimunud on ühel korral trummiõppe ring kus osales 2 noort.

Hetkel on leitud juhendama: trummiõppe juhandaja, kes saab juhendada kolme noort. Kitarri juhendaja, viiuli juhendaja, klaveri juhendaja ning lisaks inimene, kes on soovinud hakata õpetama laulu.

Aktiivselt on olnud kaasatud ka kohalik omavalitsus, kellega on toimunud läbirääkimised juhendajate töötasu osas.

Oktoobrikuu jooksul hakkavad kindlasti toimuma ka ülejäänud pilliõppe ringid lisaks praegu toimuvale trummiõppele.

Partnerite nimed

Laeva Vald, Laeva valla Avatud Noortekeskus, Laeva Kultuurimaja, Nopi Üles, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Avallon Baltic OÜ (sealt tellisime pillid).

Tegevuste ja toimunu kirjeldus

Toimunud on väga palju. Korraldasime ürituse, kus soovisime teada kui paljud inimesed on huvitatud pilli õppimisest. Tulemus oli suurepärane, pilli õppijaid on väga palju. Samuti saime ka pillid ostetud ja soovijad saavad käia neid uudistamas. Esimene pilliring sai juba septembris hoo sisse: trummiring. Teised ringid (viiul, klaver, kitarr+ laulmine) hakkavad tööle oktoobris.

TEGEVUSKAVA:

Juuni II pool– koostasime plakati, hinnapakkumised ja kogusime Facebookis laike.  Saime laikid kokku ja rõõmusõnumi rahastuse kohta kuu viimastel päevadel.

Juuli– Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse MTÜ  ja Laeva Vallvalitsuse allkirjastatud partnerluslepe. 90% rahastuse saamine.

August- projekti vahearuanne. 10% rahastuse saamine.

September- taustauuring pilliõppe kohta noorte seas, juhendajate otsimine, läbirääkimised juhendajate, vallaametnike ja asutustega. Toimus pilliõppe huviringide avalik infoüritus. Trummiõppe ringi I kohtumine. Pillide tellimine, transport ja tasumine.

Oktoober- ringijuhendajate leidmine ja kõikide huviringide käivitamine. Lõpparuande koostamine ning projekti analüüsimine ja vaade tulevikku.

Ülevaade saadud kogemustest

Kogemusi olen ma saanud väga palju. Olen õppinud asju organiseerima ja inimestega rohkem suhtlema/läbi rääkima. Ringijuhtide leidmine on näide sellest, et kui midagi väga tahta, siis ka saab. Juhendajaid maapiirkonda oli raske leida, aga kirjutasime koostöös noorsootöö juhiga läbi kõik lähedal olevad muusikakoolid ja tudengid.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele

Kui sa tõesti soovid oma kogukonna elu paremaks muuta ja kui sul on vaba aega, siis kindlasti kirjuta oma projekt. See annab sulle väga palju uusi kogemusi. Julge pealehakkamine on pool võitu!

Teiste noorte arvamused

„Pilliringis on lahedad juhendajad 😉 “ – Getlin ja Lisete

„See on hea ajaviide!“- Maris

„Olen alati unistanud trummide õppimisest.“- Mari- Liis

„Hea on õppida klaverit oma kodukohas. Ei ole peale väsitavat koolipäeva kuhugi sõitmist, et saaks klaverit õppida.“- Christin Marleen

Kogukonnast on tulnud ainult positiivset ja toetavat tagasisidet. See on suur asi, kui pillid juba olemas on, see on lihtsustanud noorte pilliõppe kättesaadavust ning elavdanud kogukonnaelu meie vallas. Teadjamad avaldavad arvamust, kuidas saaks ringide toimumist paremini organiseerida. Huvi pilliõppe vastu on üllatavalt suur. Oleme tuge saanud nii Noortekeskusest kui ka vallalt.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

kolmapäev, 31. august 2016

 

Laeva valla noored ootavad muusikaringi väga

Projekti nimi ja asukoht

Nimi: Laeva pillimängu huviring

Asukoht: Laeva küla

Kuidas on projektitegevused siiani läinud?

Projektitegevused on siiani väga hästi läinud. Rääkides erinevate juhendajatega, oleme jõudnud järeldusele, et päris igasugust pilli ei tasu osta. Kõigepealt on vaja teha taustauuring, kui paljud noored ja mis vanuses on mingist pilliringist huvitatud. Läbirääkimisi oleme pidanud Tartu valla muusikakooliga ning muusikakooliga helivõlu. Hetkel oleme ootaval seisukohal. Muusikakoolide õpetajad ootavad ära, enda koolide täituvused ja siis saavad anda meile infot, juhendajate kohta, kes meie valda saaks õpetama tulla. Oleme arutanud erinevaid tasustamise variante ka Vallaga. Vald on nõustunud huviharidust pilliringina toetama. Septembrikuu jooksul tahame kõik vajalikud kokkulepped juhendajatega sõlmida, eeltöö noorte eelistuste osas selgeks teha ning vajalikud pillid osta. Pilliringid hakkavad tööle septembrist. Noored juba ootavad!

Oleme võtnud Curly Stringsilt hinnapakkumise. Hinnapakkumine on nii suur, et kahjuks vallast me selle jaoks toetust ei saa. Võtame kasutusele järgmise variandi- korraldame ürituse kutsudes külla erinevaid muusikakooli õpilasi, kes pakuvad kogukonnale etteaste.

Mis on eriti hästi õnnestunud?

See, et me 150 laiki kokku saime ja oleme saanud oma unistuste täimiseks toetust. See, et muusikakoolid ja juhendajad kellega rääkinud oleme on andnud positiivset tagasisidet ja seadnud meie lootused selleni, et me saame endale väikesesse maakohta juhendajad. Oleme saanud suuliselt noortelt rõõmsameelset tagasisidet selle kohta, et laevas hakkavad pillimängu ringid.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud?

Probleem on selles kas ikka leiame kõikidele pillidele juhendajad. Esialgne hirm tekkis just viiuli juhendaja leidmisega. Milliseid pille osta. Nt. kas kuni 8 aastastele või 10-13 aastastele. Pillide ostu puhul tuleb arvestada nii paljude erinevate näitajatega, et inimesel kes pole piisavalt kursis läheb raskeks. Kasvõi nt. klassikaline kitarr? Basskitarr? Elektriline kitarr?

Probleem on tekkinud reklaamüritusega, kuhu soovisime kutsuda esinema ansambli Curly Strings. On selgunud, et sellise maksumusega ansamblit kahjuks pole võimalik esinema kutsuda. Oleme kaalunud ka varianti raha leidmiseks sponsorite kaudu, kuid otsustasime siiski, et kutsume hoopis erinevate muusikakoolide õpilased esinema. Rahalises mõttes tundub see mõistlikum.

Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena?

Tehtud:

  1. Raha ja kogukonna toetus on saadud

2.Läbirääkimisi juhendajate ja vallaga on alustatud

  1. Eelistuste uuringu jaoks plakat on koostatud

Järgmiseks:

  1.  Sõlmime juhendajatega kokkulepped
  2.  Läbirääkimised vallaga finantseerimise osas
  3. Koostame pillimängu huviringi tabeli, kus kajastame toimumisaegasid
  4. Räägime läbi esinejatega avaüritusega seoses
  5. Tähtajaline registreerimine huviringidesse
  6. Informeerime noori uutest võimalustest osaleda huviringides
  7. Alustavad pillimängu huviringid

Mida olete projekti läbi viies siiani õppinud?

Olen õppinud projekti tegema (mõtlema suuremalt ja paar sammu ette),info jagamist eakaaslastele, koostööd,  kuna see on minu esimene projekt olen ma väga palju õppinud ja kindlasti kirjutan tulevikus veel projekte mis arendavad kogukonda.

Millist lisatuge vajaksite?

Ma ei tunne, et hetkel lisatuge vajan. Oleme saanud juba suure eeltöö tehtud ja nüüd tulebki veel oodata ja noortele reklaamida pillimängu huviringi. Et kõikide pillide ringid tööle saada ja vajalikud kokkulepped sõlmida. Selles on abiks noorsootöötaja. Kui see tehtud oleme olnud tublid.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.