Lapsevanemad huviharidusse

esmaspäev, 25. juuni 2018

Oma lapsi toetades jõuab neile emotsionaalselt lähemale 🙂

Mina olen JJ-Street Tantsukooli noor Annely Kõrvel ning koostöös oma treener Mari Venskiga korraldasime 2018. Aasta kevadel treeninguid kõikidele lastevanematele. Projekt algas 12.03.2018 ning hetkeseisuga kestab siiani kuni video valmimiseni 30.06.2018. Meie töö koosnes mitmest etapist. Esimeseks katsumuseks oli lastevanemate otsimine väljaspoolt organisatsiooni. Vanemaid pärast pikka ragistamist jäi alles 6, algselt tuli proovima umbes 15-20 lapsevanemat. Enamus neist töötas, mõned olid ka pisikese lapsega kodus, protsentuaalselt oli ka näha, et töötavad vanemad pidid ajapikku treeningutest loobuma. Teiseks oli vaja aru saada, mis see tänavatants on, pidime ette valmistada piisava tantsupõhja, mis oleks kerge, samas ka koreograafia, mis oleks jõukohane. Treeningud olid väga mitmekülgsed, tehti nii füüsilist kui koreograafiat. Kolmandaks pidime leidma koha, kust koreograafiavideot filmida ning filmija.

Mis õnnestus treeningute juures väga hästi oli seltskond. Lapsevanemad said endale uue seltskonna, kellega suhelda ja asju arutada. Väga uudne oli näha last ja lapsevanemat tantsuteemadel arutlemas ja sammude nimede osas vaidlemas. Saime ka ise aru, et olgu lapsevanemad nii vanad kui tahes, nooruslikud on nad ikka. Tiimitunnetus ja üksteisele kaasa elamine oli üks trenni osa!

Ainus probleem, mis tekkis oligi reklaam. Vähene reklaamikajastus, isegi kui lapsevanemad seda suuliselt sõpradele rääkisid. Üldiselt ei tahetud enda mugavustsoonist välja tulla ega midagi uut proovida. Õppisime selle projekti käigus paljugi. Tuleb kaasata lapsevanemaid isegi siis kui nad ei taha, tooge nad kaasa, tirige kaasa. Toetades oma lapsi jõuate neile palju lähemale, see on ka ühiskond, mida soovime luua.

Sellest projektist said kasu nii lapsevanemad, noored kui ka tegelikult varsti juba videovaatajad. Vaadates lastevanemate tantsuvideot jääb suu kindlasti lahti. Saime tagasisidet, et väga lahe asi mida te teete, aga ise küll ei julgeks. Küll saame ka selle arvamuse murtud.

Järgmistele taotlejatele soovitame kindlasti suurelt mõtlemist ja mugavustsoonist välja tulemist. Hakata veel varem gruppi kokku panema. Samuti võiks ka treeningute kestvus olla pikem, sest nagu aru saime siis liigutuste meelde jätmine oli varieeruvalt kas keeruline või raske. Asi, mida me ei teinud oli paberkandjal reklaam, võib-olla on ka see asi, mida tasuks katsetada.

Osalejate arv: alguses 15-20, hiljem varieeruvalt 6-7.

Kasusaajad: noored, kelle lapsevanemad osalesid, Tartu linn; lapsevanemad ise; Meie stuudio sai täiskasvanu energiat; kõik väljaspool inimesed, keda see julgustas.

neljapäev, 24. mai 2018

Nonii lapsevanemad, näidake üles järjekindlust 🙂

Meie projektinimi on “Lapsevanemad huviharidust muutmas”, mida viime läbi Tartu linnas.

Projektiidee iseenesest tundus väga lihtne, kuid nüüd juba kuu-poolteist seda tehes, pole see sugugi nii. Väga raske on meelitada välja lapsevanemaid treeningutest osa võtma ja oma päevaplaane muutma. Mis kindlasti on tulnud probleemiks on ka see, et eelnevalt on tekkinud eelarvamus hip-hop tantsust. Siiani on meie tegevused olnud lastevanemate treeningute reklaamimine samal ajal juba väikese tantsujupi õpetamine. Mis on olnud siiani kõige õnnestunum on see eeltöö, et kohe kui projekt jõustus olid meil mõned inimesed, keda võtta, et projekti ning treeningutega alustamine. Samuti on Lastevanemate grupp juba omavahel sõpradeks saanud ja nad ootavad siiani uusi liikmeid.

Hetke kõige suuremaks probleemiks on lastevanemate vähemus ja järjepidev treeningutes osalemine. Kuna tants ei ole asi, mis nii kiiresti selgeks saab, siis kohal käimine on eriti oluline. Järgmiste sammudena me jätkame koreograafia õppimist ning loodame juurde saada uusi nägusid.

Projekt on tõesti omanäoline ja kannapöördelt lastevanemate tantsima panemine on üpriski raske. Projekti läbiviies oleme õppinud, kuidas nendega suhelda, kuidas neid edasi “pushida”, et nad mitte alla annaks ja usun, et ka tantsust saavad nad juba rohkem aru. Ainuke lisatugi, mida vajaksime on lisareklaam kõigi poolt.

esmaspäev, 2. aprill 2018

Lapsevanemad huviharidusse

Kaasame lapsevanemaid huviharidusse pannes nad tantsima, õppima koreograafiat ning samuti teeme kokku ka professionaalse video. Kindlasti on treeningud distsiplineeritud ning kui vanemad on positiivselt meelestatud ja suunavad ka lapsi, siis usume, et kasu on väga suur!

Kogukonna kasu on kindlasti see, et suuname rohkem lapsevanemaid protsessist osa võtma, sest nägime nt. Hukk Up projektis seda vajalikkust, kui oluline on lapsevanemaid kaasata ja suunata samuti. Kindlasti annab see ka suurt eeskuju!

Idee teostamiseks taotlesime 685€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.