Lasva laat perepäevaks

kolmapäev, 14. september 2016

 

Lasva laat muutus perepäevaks ja noorte unistus tuua kogukond kokku täitus!

Üritus Lasva laat perepäevaks toimus 6. august 2016. Tegemist oli väliüritusega, ning seetõttu täpset külastajate arvu me öelda ei oskagi. Nagu lootsime, siis kohale oli tulnud palju kohalikke. Nagu ikka, siis hommikupoole oli atraktsioonide kasutamine kesisem, kuid seletades lahti, et atraktsioonid on saadud tänu Nopi üles projektifondile ja on tasuta, siis kasutati atraktsioone oluliselt rohkem.

Päeva korraldasid 5 põhilist inimest ning toimumispäeval olid abiks ka teised valla kodanikud. Partneriteks olid seekord OÜ Batuudijuss, Airfun, Vabadussport, MTÜ Kääpa küla, Mullimeister, Ansambel JÄÄ, Parksepa linetantsurühm,  Lasva valla rahvatantsusegarühm, Näitetrupp „Hää nali“ , Lasva valla Noortekeskus, Kaitseliit, Kanepi Noortekeskus ja Maanteeamet. Suurtoetajaks võime nimetada ka ilmataati, kes hoidis ennast tagasi ja ei kallanud meid üle veega.

Meie projekti eesmärgiks oli muuta Lasva valla laat kogukonda ühendavaks perepäevaks. Sel aastal oligi rõhk rohkem pandud atraktsioonidele ja tegevustele, et rahvast kokku tuua ja ühiselt tegutsema panna. Laadapäeva külastasidki just enim omaksed, nagu me ka lootnud ja soovinud olime. Oli ka kaugemaid külastajaid, keda oli muidugi tore näha päeva nautimas. Samuti oli tore näha perekondi ühiselt atraktsioone kasutamas ja omavahel võistlemas. Kuna rodeol oli võimalik võistelda omavahel, siis õnnehõiskeid võidu puhul oli kuulda kaugele.

Päeva lõpupoole oli hea kuulda palju kiidusõnu külastajatelt perepäeva kohta. Võime olla õnnelikud, et päev ei olnud ainult kirjas perepäevana, vaid see paistis silma ka väljaspoolt kohaletulnutele, mis siis oligi meie projekti eesmärk. Oleme juba kuulnud kiidusõnu projekti elluviimise kohta ning arutelu, et just sellisena toimib päev paremini. Saime kirjalikud tänusõnad ka vallavanemalt kordaläinud päeva puhul.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et projekt õnnestus. Kuna tagasiside on positiivne, siis võime tehtuga jääda enam kui rahule. Õnnestumisteks võib pidada, et kõik hoidsid kokkulepetest kinni, saime kasutada Rodeo härga kauem kui algselt plaanitud, kohapeal atraktsioonidega probleeme ei esinenud ning kõik möödus viperusteta. Probleemiks võib pidada, et ürituse korraldamine jäi puhkusteperioodi, mistõttu kirjavahetus  venis. Tänu projektile õppisime, et kui midagi tahta ja vaeva näha, siis on kõik võimalik.

Järgmistele taotlejatele soovitame haarata kinni kõikidest võimalustest. Pelgalt rääkides, et midagi ei toimu, ei piisa- tuleb ohjad enda kätte haarata ning tegutsema hakata. Võime kinnitada, et Eesti inimesed on sõbralikud ning vastutulelikud, ning tehes läbirääkimisi  jõutakse kindlasti kokkulepeteni. Soovime, et järgmised taotlejad mõistavad, et nad ei ole kunagi üksi ning kindlasti on hulk abistajaid kes aitavad ideid ellu viia.

Eelarve muutus natuke, kuna Mullimeister osutus kallimaks. Teised atraktsioonid saime aga veidike odavamalt ning sellest piisaski, et katta Mullimeistri puuduolev summa. Kokkuvõttes mahtusime ideaalselt eelarvesse.

Lõpetuseks tahaksime tänada Nopi üles projektifondi, kes on andnud noortele võimaluse midagi ise korraldada. Et päev ei jääks ainult meie mälestustesse, siis lisame ka pildimaterjali, et ka teised saaksid aimu meie imetoredast päevast.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.