Lasva valla muusikastuudio

teisipäev, 2. jaanuar 2018

Kuidas läheb?

Lasva valla noortekeskuse muusikastuudio ehk tulevikus lühendis nime kandev

,,LMS Recordˇs,,.

Eesmärk

LMS Recordˇs-i eesmärk on luua kogukond kus võimaltab teha programmitel virtuaalset muusikat ja salvestada laule.Tahame, et noored õpiksid, kuidas muusika luuakse, kuidas laule kirjutada ning kuidas neid hiljem peale salvestada. Loodame, et tulevikus noortel tekib huvi teha isegi oma bänd.

Tegevused (12.05.2017 – 30.09.2017)

Möödas on umbes juba kuu/kaks või rohkem ajast, kui Noortekeskusesse jõudis kohale stuudio koostamiseks vaja-minev tehnika.Tehnika lahti pakkimine ja kokku ühendamine ei omanud just väga suurt ajalist kulu ,sest oli huvilisi kes tulid vabatahtlikul abi pakuma.Kuna ruum asub teisel korrusel polnut mõtet üle kolme abilise võtta kuna seda on kuulda allakorrusele ja võib segada teisi.See eest saime nobetalt kõik ilusti püsti.

Tekkis esimene ja viimane vastulöök kohe kui puudu tuli kaablitest ja mõningatest pisikestest otsikustest, neid lihtsalt polnud tootega kaasa pandud lisana .Nimetan probleemi üsnagi väikseks kuna pealt näha oli teada mis on korraga puudu.Probleem sai lahenatud võttes ühendust toote müüjaga ,kes pakkus kiiresti lahenduse.

Peale tehnika kokku ühendamist tutvusime loomulikult tehnika ise endaga.

Stuudio on hetke seisuga sellises faasis kus on juba täiesti võimalik alustada muusika- loomist ja akustiliste vokaalide salvestamist, juhul kui maja on tühi ega pole heli segavad faktoreid.Proovide läbi viimine pole ka probleem.

Tegelikud summad erinevadki planeeritud summadest, sest mõned tooted läksid odavamaks ja mõned tuli teistega asendada, ehk siis igaks juhuks on jäänud tagavaraks reservi summa mida kuluaruands välja ei tule .

Järgmiseks etapiks ootab stuudio ruumile seinu ja uksi ette.

 

neljapäev, 29. juuni 2017

Asjad olemas ja varsti saab Lasva valla muusikastuudios juba toimetada!

Võrumaa Lasva  vald ,

 Kooli tee 1  , Kääpa küla             

Alguses oli mul väga vähe aega projektiga tegeleda, kuna olin hõivatud kooli  eksamitega ja kooli lõpetamisega. Lisaks sellele tegelesin selle kõrvalt autokooliga.

Asjade tellimine jäi suhteliselt hilja peale, kuna sain hilja teada et osa rahadest on  valda üle tulnud ,tänu heale tuttavale sain teada ülekandest, peale mida asusin  kohe Noortekeskuse juhatajaga asju tellima .

Tellima hakates selgus, et osad tooted on juba müügist maha võetud, soodustused  aegunud või tooted lihtsalt otsa saanud. Tuleb valida uued samaväärsed ja  vaadata, et eelarvesse ära mahuks.

Sirlega koostöös oleme tooteid valinud ja ettevõtetega suhelnud, kust asjad  tellitud saavad. Selle aja jooksul olen käinud juba noortekeskuses ruumi vaatamas ja arutanud  selle paiknemisest ja kuidas seda stuudiot oleks õigem ja paras kokku panna.

Olen kaalunud et lisaks sellele projekti rahastus voorule on plaanis teha võimalusel sellele ka veel järk. Järk, sest stuudio vajab pikkadele uurimustöödele rohkem  tehnikat ja alust alla .

Tegeledes selle projektiga olen aru saanud ja õppinud ,kui jätta liiga palju toimetusi  ja tegevusi hilja peale on segadus lihtne tulema. Teades neid kogemusi, siis taolised projektid vajavad suhteliselt palju vastutust ja kindlustunnet  – nii on samas iga asjaga .

 

kolmapäev, 17. mai 2017

Lasva valla muusikastuudio

Soovime luua Lasva valla noortekeskusesse muusikastuudiot, et valla noored saaks teha virtuaalset muusikat ja salvestada laule. Kuna praegusajal on järjest populaarsemaks tõusnud virtuaalse muusika loomine, siis meie soovime, et Lasva valla noored saaksid vaba aja sisustamiseks tegeleda just sellega. Tahame, et noored õpiksid, kuidas muusika sünnib, kuidas laule kirjutada ning kuidas neid hiljem ka salvestada. Loodame, et noortel tekib huvi teha oma bänd.

Muusikastuudio jaoks taotlesime 1991 eurot.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.