Lehola jalgpall

kolmapäev, 7. august 2019

Teistele lootma jääda pole lahendus, meie tegime ära!

Projekti nimi: Lehola jalgpalliväljak

Projekti aeg: aprill 2019 – juuli 2019

Projekti meeskond: 7-8 inimest

Oleme kaks Lehola kooli poissi Arko ja Kregori ning otsustasime, et meile kuluks ära Leholasse üks korralik jälgpalliväljak koolimaja vahetuslähedusse, aga mida saaksid kasutada kõik, kel huvi palli mängida. Seega otsustasime osa võtta projektist „ Nopi üles“, et saada oma esimene projektikogemus ning teha midagi oma kodukoha kogukonna ning ka kooli heaks.

Selle projektiga oli muidugi seotud rohkem inimesi, kui ainult meie. Meie töögrupis oli vahelduva eduga umbes 7-8 inimest. Lisaks meile mõned klassikaaslased ja meie vanemad ning õpetajad. Erinevatest üritustes võttis osa vähemalt 70 inimest.

Korraldasime Volbriöö jooksu koos jalgpalliväljaku avamisega ja talgupäevaga, mis oli väga edukas ning kõik planeeritud tööd said tehtud. Sellel üritusel osales 50 inimest. Nendest 30 olid lapsed, lisaks veel 10 lapsevanemat ja 5 kohaliku Lääne-Harju valla (meie piirkonna) esindajat ja 5 õpetajat.

Veel korraldasime jalgpalli täpsusvõistlused erinevatel aladel. Osalejaid oli 30 ringis. Seekord olid enamus osalejad lapsed 20 last ja 5 lapsevanemat ja 5 õpetajat.

Lõpuks oli üritus „ Lehola cup“ pidime küll ürituse plaanitust paar päeva varem tegema, sest jaanipäevaks oleksid paljud pered, kes osaleda soovisid ära sõitnud. Hoolimata sellest oli üritus tore ning osavõtjaid oli umbes 25 ringis. 20 last ja 5 täiskasvanut. Täiskasvanutest oli alati abi organiseerimise poole pealt, sest sellega oleksime me arvatavasti muidu hätta jäänud, sest ürituste korraldamisel meil suuri kogemusi pole. Nüüd aga saime palju uusi kogemusi juurde.

Meie suurimaks sooviks on, et noored ei veedaks oma vaba aega toas telefonides ning arvutimängudes ega ka PlayStationites. Samas soovime ka, et noored, kes on õues ei lõhuks ja laamendaks küla vahel, vaid oskaksid hoida nende jaoks loodud võimalusi vaba aja veetmiseks. Loodame, et meie algatus ning, see et ise saime millegi nii suurega hakkama, julgustab ka teisi noori oma kodukoha heaolusse panustama. Oleme märganud, et õhtuti kogunevad noored juba palliplatsile ja on hakanud seda omaks võtma. Mille üle on meil ainult hea meel. Kutsume ka ise sageli oma sõpru, et minna platsile palli mängima. Edaspidi saavad platsil kindlasti tegutseda jalgpalli trennid ja ka kooli kehalise kasvatuse tunnid ning kõik soovijad, kellel on huvi jalgpalli vastu saavad tulla palli mängima. Püüame ka jätkata oma algatusega, et teha erinevaid turniire ja muid osavus ning täpsus võistlusi. Nüüd meil on vähemalt plats, mida saab kindlasti järjest paremaks muuta ning võib olla areneb siit edasi ka teisi häid ideid.

Me õppisime projekti käigus palju kasulikku: hinnapäringute tegemist, eelarve koostamist, reklaampostri tegemist, ürituse planeerimist ning rahva juhendamist. Kõige toredam oli aga see, et nii paljud lapsed ja ka täiskasvanud meie ettevõtmisega kaasa tulid ja osa võtsid. Tuleb lihtsalt olla aktiivne ja ettevõtlik.

Me loodame, et tänu uuele jalgpalliväljakule paraneb kogukonna aktiivne eluviis. Väljakul saab mängida jalgpalli ja teha muud sporti nii kehalise kasvatuse tunnis kui ka muul ajal, sest soetatud jalgpallivarustus on mõeldud kogu külale kasutamiseks. Projekt on erinevaid inimesi omavahel liitnud ja lähedasemaks teinud ning näidanud, et töökus ja üheskoos tegutsemine viib sihile.

Algselt planeerisime, et peame kõik vajamineva, ise muretsema ja hakkama saama. Meie üllatuseks, aga kui suhtlesime kohaliku omavalitsuse Lääne-Harju valla Lehola piirkonna juhi Kuldar Vassiljeviga olid nad lahkelt nõus toetama meie üritusi auhindade ning näksimise ja jookidega. Oleme selle eest väga tänulikud.

31.05 2019

Jalgpalli täpsusvõistlused

19.06

Lehola Cup 2019

 

esmaspäev, 20. mai 2019

Noored võtsid ette ja tegid!

Kui me kuulsime projekti konkursist „ Nopi üles“, siis hakkasime mõtlema, et mida meil Leholas kõige rohkem vaja oleks, selleks et saaksime rohkem õues oma vaba aega veeta. Tahtsime ka et see tegevus tooks võimalikult palju külalapsi omavahel suhtlema ning õues tegutsema.

Arutluse käigus jõudsime otsusele, et tahaksime jalgpalliväljakut, kus saaksime rahulikult ja segamatult palli mängida ning ka samas saakime seda ka oma kehalise kasvatuse tundides kasutada. Selle mõttega otsustasimegi siis oma projektiga siduda ning ka kohalik külaselt kiitis selle mõtte heaks ning lubas nõu ja jõuga meid aidata.

Esimese asjana mõõtsime üle platsi, kuhu plaanisime väljakut rajada, et kas see ikka sinna ära mahub. Mõõtmisel palusime abi õpetajatelt. Plats saigi mõõdetud ning meie suureks rõõmuks sobis see ideaalselt.

Seejärel vaatasime kriitilise pilguga, et mis töid tuleks teha, et plats saaks sobilikult palliplatsiks kohandatud. Kuna maapind platsil on veidi ebatasane, siis tuleb seda pisut tasandada ning kivid väljakult eemaldada. Märkida ära väljaku piirjooned ning jooned tähistada.

Kui eeltööd olid kaardistatud, siis hakkasime uurima spordiinventari hinnapakkumisi ja kavandama avaüritust, milleks sai paika pandud Volbriöö jooks ning jalgpallimatš.

  1. aprillil toimuski, siis meie avaüritus, mille raames aitas kohalik Lehola Külaselt paigaldada jalgpalliväravad ning talgute raames sai tasandatud väljaku pind ning eemaldatud kivid ning märgistatud piirjooned. Seejärel võtsime mõõtu volbriöö jooksus ning pidasime maha vahva jalgpallimatši.

Siiani on meie projekt edukalt kulgenud. Erilisi takistusi pole ette tulnud. Oleme palju abi saanud ka täiskasvanutelt – vanematelt, õpetajatelt. Edaspidi on vaja veel platsi natuke veel tasandada ning mõned piirjooned vajavad veel maha märkimist.

 

reede, 29. märts 2019

Lehola jalgpall

Lehola kooli ja ka küla noortel puudub mõnus koht, kus saaks rahulikult palli mängida, nii, et ei peaks kartma, et pall lendab auto teele või nende valjud hõiked segaks naabreid. Seepärast on enamus noored sulgunud

tubadesse ning veedavad aega oma nutiseadmetes. Ometigi on olemas selline plats, kus saaks mõnusalt jalgpalli mängida, aga kahjuks pole seal vahendeid. Plats on saanud korda tehtud USA ja Eesti sõdurite ja kogukonna abiga „Teeme ära“ talgupäevadel juba kaks aastat järjest.

Sellel aastal plaanime talgupäeval tasandada veel pisut platsi ning jalgpalliväljaku piirid maha märkida ja muidugi teha avalöögid uuel jalgpalliväljakul. Loodame, et tänu uuele jalgpalliväljakule paraneb kogukonna aktiivne eluviis. Väljakul saab mängida jalgpalli ja teha muud sporti nii kehalise kasvatuse tunnis kui ka muul ajal, sest soetatav jalgpallivarustus on mõeldud kogu külale kasutamiseks. Õhtuti ja nädalavahetustel saaks platsi kasutada terve kogukond, mistõttu paraneksid sportimisvõimalused ja aktiivne eluhoiak.

Plaanis on avaüritus korraldada: 30. aprillil kooli ja kogukonna osavõtul – Volbriöö jooks ja jalgpallilahing. Võib-olla saaksid siit alguse ka uued toredad traditsioonid ning hakatakse pidama Lehola cup´i, kuhu saab kutsuda ka naaberkülade võistkondi osa võtma.

Selleks oleks meil vaja 1475€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.