Lüganuse taskuhääling

reede, 6. detsember 2019

Taskuhäälingu meeskond suureneb ja koostöövõimalusi otsitakse järjepidevalt

Projekti nimi: Lüganuse noorte taskuhääling

Projekti meeskond: Jane, Angela, Melani, Loore, Anna Helena, Stella, Liisu

Projektis osalenute arv: keskmiselt 50-100 kuulajat (10 saadet)

Lüganuse valla noored olid 2019. aasta kevadeks juba pikemat aega mõtisklenud oma taskuhäälingu loomisest ning tänu Nopi Üles projektifondile sai see idee ka teostust. Nüüdseks on taskuhääling loodud ja pidevalt luuakse noorte poolt uusi osasid ning arendatakse taskuhäälingut aina edasi.

Algses plaanis pidime alustama taskuhäälingu salvestustega maikuus. Sellega olime ka arvestanud ja alustasime varakevadel hinnapakkumiste küsimisega ning tegime koostööd ühe hinnapakkujaga, kellega lõpuks koostöö katkes, sest vajalikku tehnikat me nende käest poleks saanud. Sellega oleks lükkunud meie arvates taskuhäälingute salvestamise alustamine kõigest veidike edasi, sest leidsime ka uue hinnapakkumise ning saime oma tellimuse kinnitatud. Siiski jõudis projekti esimene suurem õppetund koos tehnika saabumisega. Kuna soovisime taskuhäälingute salvestamiseks loodud tehnikat, mis võimaldaks ka kvaliteetset salvestamist erinevates keskkondades, läks tehnika tellimise ja saatmisega pikalt aega. Progear, kellega tehnika osas koostööd tegime, pidi meie jaoks vajalikku tehnikat enda ladudesse sisse tellima ja kokkuvõttes võttis see aega paar kuud. Taskuhäälingute salvestamisega saime alustada suve lõpus, augustikuus. Selle pika viivituse tõttu hakkasime koheselt tööle ja oleme nüüdseks (30. septembri seisuga) 10 saadet üles laadinud ning kokku salvestanud 30 saadet. Sellega oleme kindlustanud üleslaadimised uue aastani. Saated laeme üles Soundcloudi meediaplatvormile. Soundcloudi linki jagame Lüganuse valla noorte lehel Facebookis, mis on Lüganuse valla kogukonna suurim noorte teemasid käsitlev platvorm. Hetkel on kõige rohkem kuulamisi ühel osal üle 170. Keskmiselt on siiski kuulamisi 50-100 ringis, olenevalt sotsiaalmeedias levimisest.

Jagame siin ka linke: https://soundcloud.com/taskuhaalingnoortelt

https://www.facebook.com/lyganusevallanoored

Iga nädal laeme reedesel päeval uue taskuhäälingu osa ning vahetevahel teeme ka erisaateid. Erisaade oli meil näiteks Kiviõli 1. Keskkooli huvijuhi Helena Paistiga, kellega rääkisime ka Maailmakoristuspäevast. Seetõttu pidime osa ka varem ülesse panema. Siit tuli ka kindlasti midagi, millega pidime arvestama. Kui salvestada palju saateid ette, peab arvestama ka sellega, et mõni teatud teema, mida jutu käigus tõstatame, on just sel hetkel aktuaalne kas siis külalise enda elus ja kogukonnas või on samal ajal toimumas teatud aktsioon (nagu ka Maailmakoristuspäev). Seega peaks ka need saated planeerima nii, et need koheselt ülesse läheksid, mitte ei jookseks graafiku järgi ning läheks alles kuu aja pärast ülesse.

Taskuhäälingu meeskond on kolmest algsest liikmest saanud seitsmeliikmeliseks. Oleme saanud enda punti aktiivseid noori, keda kutsusime algselt taskuhäälingu külalisteks, tänu millele neis tärkas huvi ka ise saateid luua ning peale seda oleme koos nendega meeskonda edasi arendanud. Üheskoos teeme koosolekuid taskuhäälingu edaspidiseks eduks ja kogume ideid, alustades sellest, keda saatesse kutsume kuni turundusplaani loomiseni. Kõik saated on noorte endi loodud, küsimustest monteerimiseni. Oluline on ka see, et meedias pädevamad noored õpetavad vähem kogenumaid noori. Külaliste kutsumine ja kokkulepete tegemine on olnud samuti suur õppimiskoht, iga inimesega peab leidma ühise keele ning oma suhtlemisoskuseid proovile panema ja arendama.

Meeskonna täienemine on hea näide sellest, kui seotud on kohalik kogukond Lüganuse valla noorte taskuhäälinguga. Oleme saanud väga palju tagasisidet ja tänu sellele ka mitmeid muutuseid läbi viinud. Näiteks muutsime taskuhäälingu nime Noortelt Noortele taskuhäälingust Lüganuse valla noorte taskuhäälinguks, sest nii saab paremini ka kogukonna noortest kaugemaid liikmeid sellega siduda ja neis taskuhäälingu huvi tekitada. Oleme kaasanud saatesse külalistena meie kogukonna erinevaid liikmeid, noortest ja noorsootöötajatest kohalikus omavalitsuses tegusate inimestega. Ühine joon on siiski Lüganuse vald ja/või noored ning noortega seonduv.

Hetkel tegeleme sellega, et taskuhäälingu projekt oleks jätkusuutlik. Proovime leida ka turunduspoolelt, eriti sotsiaalmeediast, uusi ideid, millega taskuhäälingule populaarsust koguda. Näiteks plaanime teha veel videoid, mida jagada ning alustame ka kohalikest ajalehtedest ja teistest meediakanalitest peale Lüganuse valla Facebooki kanalite taskuhäälingu projekti populariseerimist.

Kokkuvõttes on suur osa Lüganuse noorte taskuhäälingu projekti õnnestumises Nopi Üles projektimeeskonnal. Projektimeeskonna kaudu õppisime omakorda suhtlust, asjaajamist ja saime alati nõu, tuge ja mõistmist. Oleme selle võimaluse eest väga tänulikud ja uute ägedate ettevõtmisteni!

kolmapäev, 16. oktoober 2019

Saateid saate kuulata siit

Meie taskuhäälingute salvestamine on alanud ning nüüdseks on ka esimene täispikk taskuhäälhin (pluss tutvustav saade) üleval! Mitu salvestust ka juba ootavad postitamist ja septembrikuu jooksul salevstam veelgi rohkem! 🙂

https://soundcloud.com/taskuhaalingnoortelt

 

esmaspäev, 20. mai 2019

Taskuhääling on juba enne saadete algust detailseni ette valmistatud!

Veebruaris alguse saanud projekt, millele rahastus Nopi Üles programmiga tuli märtsikuus on mai alguseks jõudnud kokku leppida esimese saate külalised ja ka teiseks saateks on külalistega läbirääkimised toimumas.

Esimest saadet ei ole olnud veel võimalik salvestada, sest koostöö Audioeksperdiga ei toiminud. Nimelt oli alguses plaanis tellida taskuhäälingu jaoks vajaliku tehnika Audioekspert OÜ kodulehelt, kuid sellelt lehelt ei tulnud mitmeid nädalaid vastust meie küsimustele ja tehnika tellimise soovile. Seetõttu otsustasime tellida tehnika firmast ProGear OÜ. Tehnika saabub maikuu keskel, sest paari tellitud vahendi tarnimisaeg on veninud.

Maikuu keskpaigaks on ka esimese salvestamise aeg paika pandud ning mais avalikustub ka esimene salvestus. Tehnika on olnud projekti vältel suureks murekohaks ja takistuseks, sest ilma selleta ei saa salvestada kvaliteetset avasaadet.

Positiivne on see, et kuigi pole esimene saade veel valmis, on taskuhäälingule loodud avamuusika (Morten Milderi looming) ning ka külalised avasaateks kindlad.

Oleme ka rohkem informatsiooni jaganud kohaliku omavalitsusega ja noorsootöötajatega/ noorsootöö esindajatega, selleks, et taskuhääling leviks ja pakuks huvi inimestele üle valla.

Kaardistatud on ka noored, kes sooviksid ise saateid läbi viia. Ideeks on kujunenud vallapäeval ja kodukohvikute päeval korraldada avalikud salvestused, mis tooksid taskuhäälingule suuremat kõlapinda ja annaks võimaluse tutvuda kõigil huvilistel taskuhäälingu loomisega (tehnikaga, intervjueerimisega, monteerimisprotsessiga, avaliku esinemisega).

Meeskond on kokku pannud ka taskuhäälingu salvestuste jagamise plaani. Plaanime jagada taskuhäälingu saateid SoundCloudi keskkonnas ning sotsiaalmeedias kasutada lehte Lüganuse Valla Noored, millel on mitmekülgne jälgijaskond, kokku hetkel umbes 320 jälgijat.

Tänu taskuhäälingu projekti algatamisele on kohalikud noored ka teise samal ajal toimuva Nopi Üles projektiga meie koduvallas kursis. Nimelt toimub Maidlas kergliiklusteede juurde pinkide rajamine ning tänu taskuhäälingu projektile on noored ka teist Nopi Üles projekti märganud ja vastupidi.

Kasutame taskuhäälingute salvestustel ka logo, mis on kujunenud Lüganuse valla noorte tegevuste logoks (inspiratsioonikonverents veebruaris, Lüganuse valla noored leht)

teisipäev, 19. märts 2019

Lüganuse noorte taskuhääling

Idee seisneb Lüganuse valla noortelt noortele loodava taskuhäälingu ellu kutsumises ja eestvedamises. Noortelt Noortele taskuhäälingu eesmärk on anda noortele võimalus kogeda ja õppida meedia loomist ning taskuhäälingut loovad noored näevad projekti toimimist ka edaspidi- mitte ainult üheks hooajaks. Soovime kaardistada Lüganuse valla noorte minapilti, mõtteid, ideid ja vaateid siin ja praegu ning mitte ainult – soovime seda jagada kogukonnaga ning kogukonda ka saadete valmimisse kaasata. Idee koondab kogukonna erinevaid pooli – eelkõige noori erinevatest rahvustest ning vanuses, noortevaldkonnas tegutsevaid inimesi ning kogukonna liikmeid, kes soovivad noorte teemadel kaasa rääkida. Ühelt poolt on taskuhääling hea vahend noorte minapildi jäädvustamiseks, teisalt oluline ka noorteinfo jagamiseks.Taskuhääling on hea viis tuua noored ja noorte tegemised ülejäänud kogukonnale lähemale ning teha rohkem koostööd.

Idee elluviimiseks taotleme 1800€ vahendite ostmiseks ning jooksvate tegevuste katmiseks. Pärast projekti lõpp toetab meie tegevust edasi kohalik omavalitsus.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/400457740511709/