Lüllemäe pargi korrastamine

esmaspäev, 18. detsember 2017

Lüllemäe park uues kuues

Projekti nimi: Lüllemäe pargi renoveerimine

Projekti toimumise periood: 26. jaanuar 2017- 30. august 2017

Korraldajaid: 2

Juhendajaid: 2

Projekti eesmärk  oli teha korda külakeskuses asuv park, tõstes sellega asula esteetilisuse taset ja pakkudes võimalust koos oma neljajalgsete sõpradega värskes õhus aega veeta ja seal tulevikus ka erinevaid üritusi korraldada.

Tegevused: Korraldasime kahed korrastustalgud, millest esimesel lõid kaasa u 30 inimest, teisel klassikaaslased ja hoolikad lapsevanemad (kokku u 15 inimest) ja mille käigus lõikasime võsa, piirasime vanu õunapuid eksperdi juhendamisel ja kasisime üleüldist muljet; paigaldasime lasipuu suuremate neljajalgsete hoiustamiseks; paigaldasime parki istumiskohad – kolm pinki, mis mahutavad igaüks u 3 inimest; avaüritusena pidasime maha pidustused koos toimunud lastekaitsepäeva üritusega, kus osales kokku 217  inimest. Kõige selle käigus kasutasime toetuse eest soetatud pop-up telki, mis on praegusel hetkel hoiustatud koolimajja ja on seal ka edasiseks kasutamiseks olemas.

Projekti käigus tegime koostööd paljude vahvate inimestega:

Tiia Trolla

Toomas Pai

Karula vallavalitsus

Lüllemäe Põhikool

Marelle Mangus

Lüllemäe Põhikooli tollane 8.klass

Otsesed kasusaajad projekti läbiviijad ja klassikaaslased (10 in), Karula-Mõniste-Taheva valla lastekaitsepäeval osalenud inimesed (217 in), projektiga seotud inimesed, kes abistasid nõu ja jõuga nii talgupäeval kui terve projekti läbiviimise ajal (40 in). Kokku oli projektiga otseselt või kaudselt seotud 267 inimest.

Meie saime projektist korralduskogemuse kogu selle ilus ja valus. Saime teada, mida päriselt tähendab ürituste ahela korraldamine ja selle käigus millegi reaalse korda saatmine, mis oleks meie kogukonnale igapäevaselt kasulik. Aga lisaks kõigele tööle, mis tegime oli meil ka palju toredaid hetki, mida kindlasti tulevikus oma kätetööd imetledes meenutada saame.

Tulevastele taotlejatele soovime edu, jaksu ja et nende projekt oleks edukas. Nõu anda oskame niipalju, et tuleb valida tegemiseks midagi südamelähedast, mille osas ei teki kiusatust alla anda isegi, kui töö üle pea kasvab.

https://www.facebook.com/karula.kultuur/media_set?set=a.662434460621777.1073741903.100005656874963&type=3

 

kolmapäev, 17. mai 2017

Sõna saavad ka Lüllemäe noorte juhendajad 🙂

Vahearuanne juhendajate pilgu läbi

Omaalgatusliku projekti elluviimine oli pikalt olnud plaanis juba mitme eelneva aasta jooksul. Uuesti Nopi Üles programmi üleskutset nähes oli plaan selge – pakkuda noortele taas kord võimalus midagi vahvat oma kodukoha heaks ära teha. Mõeldud – tehtud, Ere ja Liisa haarasid pakkumisest kinni ja tulid välja toreda ideega teha korda Lüllemäe külakeskuses asuv meierei park ning pidulikult taasavada see Karula-Taheva-Mõniste ühisel lastekaitsepäeva sündmusel.

Suure entusiasmiga alustatud projekti käigus on praeguseks saadud kogemusi nii läbirääkimiste, meeskonnatööoskuste, infovahetuse, video monteerimise, drooni lennutamise (Ere), õunapuude hooldamise ja talgusupi keetmise osas. Koos oleme õppinud tagasilööke vastu võtma, neid hindama ja analüüsima. Öeldakse ju, et vigadest õpitakse, kuid mitte alati ei ole see nii kerge. Kindlasti teame nüüd, et kõige kiirema ajaga koolis ja tööl on raske lisakohustusi siduda. Õppima peab tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamist. Nii mitmedki teavitused läksid välja liiga viimasel minutil. Samuti on õppimise koht erineva iseloomuga inimestega koos töötamine.

Praeguseks tehtud tegevused:

  • Tellisime EasyUpist talgutööde tegemise ajaks ja pargi avamise päevaks loomadele varjualuseks pop-up 4x8m telgi. Oleme telgiga väga rahul ning saame seda ka edaspidi kogukonna tegevustel ära kasutada.
  • Organiseerisime ja viisime läbi talgupäeva 29.aprillil. Sel ajal kui ülejäänud Eesti tormihoiatusega kodust nina välja ei pistnud, lõikasime meie lakkamatus vihmas õunapuid, vedasime oksi, riisusime parki ja sõime boršisuppi. Teame nüüd, kes on need hullumeelsed, kes meid kunagi alt ei vea! Taolisi pööraseid oli kokku 28 (kaasas nimekiri).
  • Hetkel peame läbirääkimisi parki tulevate prügikastide prügi äraveo osas ning tellime Bauhofist pargipingid. Veel käivad läbirääkimised Karula Rahvuspargiga infostendi ja parki tuleva lasipuu meisterdamise osas, ettevalmistusfaasis on näituse ettevalmistamine pargi ajaloost ning käivad arutelud pargi edasiste hooldustööde planeerimisest. Kõnelustest Ere ja Liisa klassiga on välja käidud mõte, et meierei park võikski jääda praeguse 8. klassi hooldada. Selle idee kohaselt võiks klass tulla ka vilistlastena kord aastas kokku ja ühiselt pargis toimetada.
  • 3. juuni lastekaitsepäev ja pidulik pargi avamine: meie pargi taasavamine on Karula-Taheva-Mõniste lastekaitsepäeva ühisplakatil. Kokkulepped kohalike loomapidajatega on tehtud. Mõned varasemad kokkulepped on veel vaja kinnitada. Ilmnes ka ootamatu väljaminek seoses vankrihobuse tellimisega. Algselt projekti algfaasis oli kokkulepe, et vankrihobuse saab sponsorluse korras ja me oma eelarvest ei pea selle eest tasuma. Paraku omaniku jaoks on see nii palju suur väljaminek, et olime sunnitud oma eelarvest selle jaoks vahendeid leidma, et avamise päeval külastajatele ikkagi vankrisõitu pakkuda.

 

 

Lüllemäe noored on haaranud kaasa paljud kogukonnaliikmed!

Lüllemäe pargi renoveerimine

Lüllemäe Põhikooli 8. klassi õpilaste projekt

Vahearuanne

Projekti käigus on siiani korraldatud ja läbi viidud korrastustalgud, planeeritud väiksemaid järeltalguid ja korraldatud pargi avamisüritust. Algusest peale oleme projekti kaasanud ka oma klassikaaslased, kellega koos on ühiskonnatundide raames läbi viidud projektiarutelusid.

Talgud õnnestusid hästi. Vaatamata ebasoodsale ilmale tuli kokku ca 30 vabatahtlikku, kelle abiga saime pargi õunapuud lõigatud ja ka lehti jms. risu koristatud. Väikesed probleemid on tekkinud ajaplaneerimisega – video ja talguteavitus läks välja planeeritust hiljem.

Hetkel on jagatud korraldusmeeskonna abivägedele ülesanne uurida ajalootunni raames pargi ajaloo kohta võimalikult palju infot –  sellest teeme näituse, millega saab tutvuda avamisüritusel ja ka hiljem. Käivad ka täpsemad läbirääkimised pargi edasise hoolduse osas (prügi, puude hooldus).

Edasiseks plaaniks on leida avamisürituse jaoks parki võimalikult palju loomi. Juba on räägitud kohaliku farmipidajaga, kes nõustus tooma meile hobuseid, kitse ja muid nelja- ja kahejalgseid. Plaanime korraldada huvilistele hobuse- ja ponisõite ning ühtlasi harida neid veidi seoses kohalviibivate loomade eest hoolitsemisega.

Projekti läbi viies oleme õppinud… projekti läbi viima. Sellega kaasneb oodatust rohkem ebameeldivat tööd nagu näiteks igav paberimajandus, aga loodame, et lõpptulemus on seda väärt. Talgutel läbiviidud koolituse käigus õppisime lisaks rahvale ka meie korralikult õunapuid lõikama ja muud moodi hooldama. Reklaamvideo monteerimine oli tüdrukute jaoks kogemus, mis kindlasti marjaks ära kulus. Lisaks sellele sai Ere droonilennutamiskoolituse ja oskab nüüd ka ise kauneid kaadreid filmida. Avastasime reklaampostrite tegemiseks uue põneva keskkonna paljude võimalustega, millega tulevikus kindlasti ka lähemalt tutvume.

Hetkel ei oska ette ennustada, millist lisatuge meil vaja võib minna. Kui midagi peaks tekkima, võtame kindlasti ühendust.

 

neljapäev, 4. mai 2017

Lüllemäe pargi korrastamine

Meie soovime panustada oma projektiga kodukoha pargi korrastamisse. Nopi Üles programmi abiga teeme korda Lüllemäe meierei õunaaia ehk viime läbi õppe- ja talgupäeva ning asjatundja juhendamisel hooldame terve pargiala.
Kogume kohalikelt inimestelt mälestusi pargi ja meierei ajaloo kohta ning koostame nendest väikese näituse, mis on avamise päeval pargis üleval. Pidulik pargi taasavamine toimub Karula-Mõniste-Taheva valla ühisel lastekaitsepäeval, 3.juunil Lüllemäel. Avamise päeval toovad kohalikud loomapidajad parki väikeloomad ning tutvustavad huvilistele kuidas loomi kasvatada ja õpetada.
Selleks, et meie armas park korda saaks, palume kõiki sõpru, tuttavaid ja kodukoha elanikke talgupäevale 29.aprillil kell 11.00!

Idee elluviimiseks taotlesime 1997€.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/445836295760612/