Maidla trikirattad

neljapäev, 10. november 2016

 

Maidla noortel on, mida oodata 🙂

Projekt: “Maastiku-ja trikki-tõukerattad.”

Aeg: September-november 2016.

Partnerid: nooortejuht – MTÜ Maidla Noored, Gerri Alamets, Raili Saul ja Eve Aster.

Korraldasime Maidla Noortekeskuses avaürituse meie uutele rattastele ja jagasime väikeseid auhindu võistluselt osavõtnutele. Tutvustasime kõiki rattaid, mida saime projektiga meie noortele soetada. Noored said valida oma lemmikud, mis neile kõige rohkem meeldib. Toimusid töörühmad, kus iga rühm sai kirjutada mõtteid, mis toredat ratastega ette võtta suvel,sügisel talvel, kevadel.Meie rattastest tunnevad huvi eriti noored, kellele meeldib nendega noorteka sees sõita, aga sisetingimustes meil ruumi ei ole, seega peab ootama hooaega, kui õue saame.

Kõik on õnnelikud, et saime soetada rattad meie Maidla noortele tänu “Nopi Üles” projektile. Ja väga ruttu saime kokku 150 liket, olime selle üle ka väga õnnelikud.

Kõik õnnestus hästi. Ei tulnud probleeme. Projekti läbi viies õppisime rohkem koostööd tegema ja kindlasti ka planeerima üritust.

Ettepanekud järgmistele projekti taotlejatele oleks, et tehke kõik kohe alguses ära. Nii ei tule väikeseid apsakaid projekti tegemisel sisse.

Tutvustaval üritusel võttis osa 26 noort.

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

reede, 28. oktoober 2016

 

Maidla noortele esimese lume tulek ei sobinud

“Nopi Üles“ projektikonkursi abiga soovisime soetada meie piirkonna noortele sisukama vaba aja veetmiseks maastiku-, triki- ja tõukerattaid (rattaid hoitakse ja neid saab laenutada Maidla noortekeskusest). Sellisele suurepärasele ideele tulime tänu Saue Noortekeskusele, kus noortel on võimalik laenutada tõukerattaid. Soovisime ka meie, et noored saaksid aktiivselt ühiselt aega õues veeta. Meil on olemas kergliiklusteed ning Savala külas ning Kiviõli linnas heal tasemel skatepark. Paljudel noortel puudus võimalus kasutada skateparki, kuna noortel ei olnud rattaid. Noortekast laenutatavad rattad annavad paljudele noortele võimaluse rohkemaks liikumiseks välitingimustes ning heal tasemel kergliiklusteid ning skateparke kasutada.

Projektitegevus „Nopi üles“  on siiani hästi läinud. Oleme teinud teavitustööd, et varsti saame uued rattad meie piirkonna noortele, mida on võimalik kasutada. Probleeme ega murekohtasi pole veel ette tulnud ja loodame, et ei ole tule ka.

Rattad on meil tellitud ning meile ka kohale jõudnud. Järgmise sammuna oli meil välja kuulutatud võistlus 26. oktoobriks, kuid lumi tuli ootamatult maha ja peatas meie ettevõetud plaani. Nüüd oleme otsustanud korraldada novembri esimesele nädalale meie uute vahvate rataste tutvustamise ühiselt noortega. Hetkel ootame ainult ilma, et noored saaksid rattaid kasutama hakata ja huvi on äraütlemata suur!!!

Projekti läbi viies oleme õppinud koostööd tegema ja rohkem suhtlema. Lisatuge saime Maidla

Noortekeskuse noorsootöötajalt Gerrilt, kes aitas plakati tegemisel ja firmadega suhtlemisel.

Seda, kuidas projekt edasi läheb, saab lugeda juba lõpparuandes, kui ilmataat lubab meil tegevused lõpuni viia 🙂

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.