Muhu miniskate

teisipäev, 11. oktoober 2016

 

Järgmise suve peatuspaik – Muhu miniskatepark

Projekti nimi: Muhu Miniskatepark

Toimumise periood: Projekti tegevused viidi ellu perioodil 22.06.2016- 30.08.2016 (Muhu miniskateparki ja tänavaspordivahendeid saavad noored igapäevaselt kasutada ning iganädalaselt toimub seal juhendatud Rularing.)

Asukoht: Muhu vald, Liiva küla, Muhu Noortekeskus

Korraldajate ja osalejate arv ja taustakirjeldust: Korraldajateks olid Muhu Noorte Aktiivi liikmed. Igapäevaselt on Muhu miniskatepark kasutuses Muhu 7-26 aastaste noorte seas, keda Rahvastiku registri andmete järgi on ligikaudu 500. Muhu Põhikoolis õpib 92 õpilast vanusevahemikus 7-16, kes on Muhu Noortekeskuse ja miniskatepargi iganädalased külastajad.

Partneri nimed: Skatepargid OÜ, Eesti Tänavaspordi Liit, Muhu Noortekeskus, Muhu Vallavalitsus

Kirjeldust toimunust: Üks suurtest Muhu noorte kirgedest on tänavasport, kuid enne puudusid Muhus sellega tegelemiseks turvalised ning arendavad tingimused. Tänu Nopi Üles projekti rahastusele saavad Muhu Noored oma tänavaspordi oskusi täiendada ja vaba aega aktiivselt värskes õhus veeta.

Koostöös Eesti Tänavaspordi Liidu ja Skatepargid OÜga kavandati Muhu Miniskatepark. Mini-skatepark koosneb viiest erinevast grindboxist. Grindboxid on ilmastikukindlastest materjalidest nind need on paigaldatatud Muhu Noortekeskuse asfalteeritud platsi peale ning talviti saab neid ladustada noortekeskuse laoruumides. Neid grindboxe saavad noored vastavalt oma äranägemisele ringi liigutada ning omavahel kombineerida. Boxidel on külgedel rattad all ning nootel on võimalik boxi ühest otsast kinni võtta ja üles tõsta ning neid vajadusel ringi liigutada.
Tänavaspordivahenditena soetati 2 rula, 3 tõkerattast ning 5 kiirvit, mida hoiustatakse Muhu Noortekeskuse ruumides ja noored saavad neid sealt laenutamas käia. Muhu miniskateparki ja tänavaspordivahendeid saavad noored igapäevaselt kasutada ning iganädalaselt toimub seal juhendatud Rularing.

Ülevaade saadud kogemustest: Saadud kogemus oli väga kasulik mitmel moel. Esiteks saime kogemuse idee loomisest kuni teostamiseni. Väljakutseid tõi kaasa iga etapp, nii planeerimise periood kui ka koostöö partneritega. Kogesime kui oluline on arvestada kõikide osapoolte huvidega ning lähtuda noorte tänavaspordi huviliste vajadustest. Praktilisi nõudandeid teostuse osas saime Eesti Tänavaspordi Liidult ja Skatepark OÜ’lt. Antud kogemus koondas kokku ka kohalikud tänavaspordi huvilised noored ning aitas arendada koostööd noorte, noortekeskuse ja kohaliku omavalitsuse vahel.  Nopi Üles projektifondi toetuse taotlemine oli meile arusaadav ja hea arendav kogemus.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele: Mõelge selgelt läbi mida luua soovite ning kuidas ja kaaluge läbi ka kõik võimalikud kaasnevad riskid. Ajaplaneerimisel arvestage ka ettearvamatute teist mitte sõltuvate teguritega.

Ülevaade kuludest: Kokku taotleti Muhu miniskatepargi projekti elluviimiseks 2000€, millest 1620€ läks miniskatepargi ehitamiseks ning 380€ tänavaspordivahendite (viie kiivri, kahe rula ja kolme tõukeratta) soetamiseks.

.Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames

 

teisipäev, 5. juuli 2016

 

Muhu mini skatepark

Meie oleme Muhu noored ning taotlesime Nopi Üles projekti rahastust Muhusse mini-skatepargi loomiseks.

Miks just mini-skatepark?

Üks suurtest Muhu noorte kirgedest on tänavasport, kuid siiani on Muhus puudunud sellega tegelemiseks turvalised ning arendavad tingimused. Selleks, et oma vaba aega aktiivselt värskes õhus veeta, soovisid Muhu noored luua Muhusse mini-skatepargi, kus tänavaspordi huvilistel oleks olemas koht, kus oma oskusi täiendada.

Milline saab olema miniskatepark ja kuidas see luuakse?

Mini-skatepark koosneb erinevast grindboxidest. Grindboxid on ilmastikukindlastest materjalidest nind need paigaldatakse Muhu Noortekeskuse asfalteeritud platsi peale ning talviti saab neid ladustada noortekeskuse laoruumides. Neid grindboxe saavad noored vastavalt oma äranägemisele ringi liigutada ning omavahel kombineerida. Boxidel on külgedel rattad all. Noortel on võimalik boxi ühest otsast kinni võtta ja üles tõsta ning neid vajadusel ringi liigutada. Mini-skatepargi grindboxe aitas kujundada Eesti Tänavaspordi Liit.

Mis on mini-skatepargi tulevikuplaan?

Tänu mini-skatepargile hakatakse Muhus korraldama regulaarselt toimuvat Rularingi ning väiksemaid võistluseid ja tänavaspordiüritusi. Tänavaspordivahendeid hakatakse hoiustama Muhu Noortekeskuse ruumides ja noored saavad neid sealt laenutamas käia.

Kuidas on läinud mini-skatepargi loomise ettevalmistused?

Ettevalmistused on läinud põnevalt. Alustuseks oleme Noorte Aktiivi ja Eesti Tänavaspordiliiduga korraldanud avatud noortekoosolekuid ning noorted on saanud teha omapoolseid ettepanekuid mini-skatepargi grindboxide osas – näiteks kui kõrged ja millise kaldenurgaga need võiksid olla jms. Alustatud on ka juba grindboxide valmistamisega ja lõppfaasis saame ka noortega käe külge panna. Kuidas täpsemalt? Sellest kuulete juba meie järgmises blogi postituses.

Noorte piirkondlike ideede projektifondi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames