Mulgi valla noortekonverents

kolmapäev, 19. juuni 2019

Tugeva meeskonnaga saab täpselt nii suuri sündmusi korraldada

  • Projektisündmus Mulgi valla noortekonverents “Teadlikkus 2019” toimus 02.05.2019 Karksi-Nuia Kultuurikeskuses kell 10.00-15.30.
  • Projekti toimumise periood – 18.03.2019 – 30.05.2019
  • Projektimeeskonna liikmete ar: 4

Osalejaid: 171

Partnerid: Nopi üles, Mulgi Vallavalitsus, Karksi-Nuia Kultuurikeskus, Popsi Köök

Mai alguses toimunud noortekonverents möödus edukalt ning kogukonna tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Kõigile 5 noorte ette astunud esineja sõnul oli samuti kogemus meeldiv ning kiidusõnu jätkus. Kõige enam sai tähelepanu ning esiletoomist just konverentsil käsitletud teemad ning nende olulisus noorte jaoks. Noori tuli 4 kooli (Abja Gümnaasium, August Kitzbergi nimeline Gümnaasium, Halliste Põhikool, Mõisaküla Põhikool) peale kokku 171, mis oligi umbes prognoositud.

Päev algas õpilaste kogunemisega Karksi-Nuia Kultuurikeskusesse, korraldatud oli transport nii Abjast, Hallistest kui ka Mõisakülast. Saabudes ootas noori väike snäki laud, mille oli välja pannud Popsi köök.

Esimeseks esinejaks oli Eesti üks paremaid kickpoksijaid Ott Remmer. Oma esinemises rääkis ta oma teekonnast tippu üsnagi ilustamata. Eriliselt puudutas tema esinemine just spordiga tegelvaid noori. Tihti tuleb teha teatud hetkedel olulisi otsuseid – kas minna nädalavahetusel jälle sõpradega peole või keskenduda hoopis trennile ja väljapuhkamisele.

Teisena oli noorte ees kõigile tuttav kirjanik Sass Henno. Nii nagu arvasime, oli tema esinemine paljudele lemmik ning ei olnud saalis kedagi, kellel ta ei oleks meeldinud. Seekord pani Sass rõhku mentaalsele kui ka füüsilisele vägivallale, rääkides nii enda kogemustest kui ka jagades teadmisi erinevatel vaimse tervise teemadel. Selgitas noortele kuidas juba varakult selgelt mõista inimest, kellega koos ollakse. Kuidas välja selekteerida partneri head ja halvad omadused ning kuidas neid analüüsida.

Kuna tegemist oli koolipäevaga, oli meie üks ülesannetest õpilastele tagada täis kõht, mis sai ka täidetud.

Peale lõunat jätkus konverents kolmanda esinejaga, kelleks oli kommuunist Peaasi.ee psühholoog Juli Pavlova. Tema esitlus oli vägagi sisukas ning informatsioonirohke. Ta rääkis noortele vaimsest tervisest ning selle üliolulisusest.

Neljandana tuli noorte ette paljude poolt oodatud Epp Kärsin. Korraldaja eesmärk oli teemade valikul tuua sisse kindlasti midagi sellist, mis noortele jääks meelde just selle ebamugavuse pärast. Just Kärsini poolt tõstatatud noorte seksuaalsus oligi selleks. Saal kuulas punastades ning kohati itsidades, mis oligi tagamõtteks. Kärsin jagas nippe noortele nii igapäevaseks suhtluseks kui ka intiimolukordadeks.

Viiendana ja viimasena oli noorte ees noor Teele Tilts. Tema valdavaks teemaks oli toitumishäired, eneseleidmine ning depressioon. Enda kogemust buliimiaga avalikult jagades ning olles väga huvitava lavalolekuga, oli tema üks kuulajate lemmikutest.

Üksinda sellist üritust on küllaltki keeruline korraldada. Õnneks peakorraldaja leidis endale tohutult ägedad ning abivalmid meeskonnaliikmed. Tänu suurema tiimile, saab üritust palju tõhusamini korralda. Eks ka üksinda või kahekesi saavad asjad tehtud, kuid mida rohkem on inimesi, seda rohkem on arvamusi ning erinevaid vaatenurki, kuidas sündmus ideaali lähedalt korraldada. Seega meeskonna olemasolu ning ka selle suurus on oluline!

Kokkuvõtlikult saab kindlalt öelda, et konverents oli edukas. Kõik läks plaanipäraselt ilma ühegi tagasilöögita. Selle ürituse korraldamisega sai omandatud väga palju uusi oskusi, tutvusi ja teadmisi, samuti lihviti ka olemasolevaid. Õpiti ennast ning üksteist paremini tundma. Mõisteti aega ning selle tähtsust paremini.

Võtes arvesse ürituse järelkaja, saame väita, et noortele tuli konverents kasuks. Paljudele küsimustele leiti vastused ning mindi koju ka sületäie uute teadmistega. Samuti oleks äärmiselt tore, kui keegi saab meie korraldatud üritusest inspiratsiooni ise ka midagi Mulgi valla noortele korraldada. Noored on kindlasti üks valla arenemise võtmekohaks!

neljapäev, 23. mai 2019

Noorte teadlikus saab tõstetud

Projektikonkurssi Nopi üles toetusel korraldatud üritus – Mulgi Valla noortekonverents “Teadlikkus 2019”, toimub 2. mail Karksi-Nuia Kultuurikeskuses.

Protsessi, kui sellist siiamaani saab nimetada edukaks. Kuna ürituse planeerimine on kestnud kõigest 2 kuud või veidi vähem, on tempo olnud suhteliselt kiire. Kuid kui võtta kokku kogu korraldus 2 päeva enne konverentsi võib tõdeda, et ülesanded on ilusti lõpuni viidud ning üritus ise peaks sujuma ideaalselt.

Väga rahul saab olla konverentsil üles astuvate esinejatega. Noori kindlasti kõnetavad kõik päeva jooksul tõstatatud teemad, kuid arvatavasti Sass Henno, Ott Remmeri ning Epp Kärsini ülesastumist oodatakse enim. Samuti on positiivne, et kõikide organisatsioonide ning seonduvate iskutega oli äärmiselt meeldiv ning edasiviiv koostöö. Ülimalt oluliseks peetakse noorte vaimset ning füüsilist tervist ning on märkimisväärne inimeste toetus ning heakskiit just taolise ürituse korraldamisel.

Negatiivseteks külgedeks võib välja tuua just ajanappuse ning fakti, et peamiselt korraldab sellist suur üritust üks inimene. Oli ka tublisi abilisi, kuid kogu info ning otsustamine käis läbi ühe inimese, mis võib kohati olla ka kurnav ning olukordi raskendav. Samuti, kui aeg pidevalt peale rõhub, ei ole võimalust suuri prohmakaid või muutusi teha, mida siiski tuli ette.

Korralduse etapid:

  1. Panna paika ürituse täpne formaat ning eesmärk – päeva jooksul astub 5 erinevat esinejat noorte ette, et rääkida oma kogemustest ning valgustada noori neid lähedalt puudutavatel teemadel. Esimeseks eesmärgiks on esile tõsta noori lähedalt puudutavad teemad, millest iga päev me ei pruugigi rääkida, nagu seksuaalsus, alkohol, narkootikumid ning teised meelemürgid, toitumishäired, tolerantsus, depressioon ja stress, samuti mitteallaandmine, läbipõlemine ja unistuste poole pürgimine. Teiseks oluliseks eesmärgiks on hiljuti moodustunud Mulgi valla noorte ühendamine. Sündmusega suurendaksime noorte ühtivust, koostööd ning teadlikkust. Paneksime sellega aluse uutele tutvustele ning jagatud ideedele, mis meie valda edasi viiksid.
  1. Kokku oli vaja panna tiim, kes ürituse korraldusel abiks oleks. – välja kujunes 4 liikmeline tiim, kellest üks on peakorraldaja.
  1. Leida õiged esinejad – Sass Henno ning Epp Kärsin oli korraldaja kindel soov üritusel näha, ülejäänud esinejate puhul kestis otsimine kauem. Oluline oli, et igal esinejal oleks teistega erinev teema.

Lõplik esinejate nimekiri:

Ott Remmer – Eesti taiboksija – “Kuidas enda unistuste poole pürgida, vaatamata tagasilöökidest. Kuidas püsida tipus ning olla järjepidevalt edukas.”

Sass Henno – Eesti kirjanik, arvamusliider, bändi 5miinuse lisaliige. – jagab noortega oma kogemust alkoholi, narkootikumide, läbipõlemise teemadel.

Epp Kärsin – seksuaalkoolitaja – valgustab noori seksi ning sellega seonduvaga teemadel.

Teele Tilts – aktiivne noor, kes on lähedalt kokku puutunud toitumishäirete ning eneseleidmisega – “Kaks aastat kestnud võitlus buliimiaga ja depressiooniga sai küll paar aastat tagasi võidetud, kuid nüüd on mul tekkinud soov oma lugu ja teadmisi noortega jagada. Arvan, et toitumishäirete ja vaimsetervisega seotud teemadest peaks aina rohkem rääkima, sest nende alla kannatavad tänapäeval paljud.”

Julia Pavlova – MTÜ Peaasi vaimse tervise koolitaja – räägib noortele vaimsest tervisest ning selle olulisusest.

  1. Panna kokku esialgne eelarve – läbirääkimised kohaliku cateringiga, bussifirmadega ning esinejatega.
  1. Leida üritusele rahastus – märgati projektikonkurssi Nopi Üles ning täideti ettenähtud ankeet. Kui vajalikud läbirääkimised olid läbi, tehti plakat, mis läks Nopi Üles facebooki lehele üles. Vajaliku rahastuse saamiseks, milleks oli 1800€, oli vaja koguda 200like, mida tehti, vähem kui 12 tunniga. Pidada läbirääkimised kohaliku omavalitsusega, et nende poolt saada ülejäänud rahastus. Hetkeseisuga on kõik juriidilised toimingud valmis ning kogu rahastus üritusele olemas. Toitlustus on firmalt Kirnu OÜ – kuna tegemist on õpilaste jaoks koolipäevaga, oli toitlustuse tagamine üks peamiseid ülesandeid. Transport Abja-Paluojast, Mõisakülast ning Hallistest on samuti korraldatud.

Selle ürituse korraldamisega on õpitud tohutult. Lisandunud on väga uusi kogemusi, teadmisi ning tutvusi. Suhtlemisoskus ning julgus on kindlasti arenenud ning kindlasti on süvenenud tahtmine korraldada uusi huvitavaid ning erinäolisi üritusi.

 

neljapäev, 2. mai 2019

Mulgi valla noortekonverents

Meie oleme Abja-Paluoja aktiivsed noored ning meie soov on tuua õpilasteni üks hariv noortekonverents, mis oleks rutiinsele koolipäevale igati vahelduseks.

Konverentsi eesmärk on esile tõsta noori lähedalt puudutavad teemad, millest iga päev me ei pruugigi rääkida, nagu seksuaalsus, alkohol, narkootikumid ning teised meelemürgid, toitumishäired, tolerantsus, depressioon ja stress, samuti mitteallaandmine, läbipõlemine ja unistuste poole pürgimine. Leiame, et nende teemade teadlikkuse kasvatamine on ülimalt oluline. Tahame kutsuda noorte ette inimesed, kes oma kogemusi just ülaltoodud teemade puhul jagaksid.

Teiseks oluliseks eesmärgiks on hiljuti moodustunud Mulgi valla noorte ühendamine. Sündmusega suurendaksime noorte ühtivust, koostööd ning teadlikkust. Paneksime sellega aluse uutele tutvustele ning jagatud ideedele, mis meie valda edasi viiksid. Ootame konverentsile kõiki noori huvilisi kõikidest Mulgi Valla koolidest. Kuna tegemist on pika koolipäevaga, on noortele tagatud ka lõunaeine.

Konverentsi korraldamiseks taotleme 1800€. Kohalik omavalitsus toetab meid ülejäänud summaga.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.