Narva Gap Year

teisipäev, 15. detsember 2020

Ühe projektiga kõike probleeme ei lahenda, siit üleskutse noorelt-noorele 🙂

Projekti nimi: Fill in the Gap year!

Projekti toimumise aeg: 24.- 25. oktoobris kahepäevase ürituse vormis.

Projektimeeskond koosnes viiest inimestest liidriga kokku (Eva – liider, Kristina, Marat, Sofija, Sergei). Meie tiimi nimeks on «Bonum Publicum» ja meie peategevus on noorteprojektide kirjutamine ja hariduslikke ürituste korraldamine. See projekt on meie debüüt ehk siis proovime, uurime ja katsetame teha nii, et tulevikus inimesed osaleksid meie üritustes või projektides rohkem ja üldiselt olid aktiivsed kodanikud ja linnaelanikud.

Projekti partnerid: Narva-Jõesuu Noortekeskus, Vitatiim, Narva Väitlusklubi, Narva Meriskaudid, Abipolitseinikud, Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon ehk KARU klubi, Ida-Pääsuke, Mikhail Mogutov (psühholoog) ja Pavel Gordijevski (töötukassa esindaja).

«Fill in the Gap year!» on projekt, mille eesmärgiks on tutvustada noori akadeemilise puhkuse mõistega, selle eelistuste ning võimalustega, mida pakutakse Ida-Viru piirkonnas noortele. Veel oli oluline rääkida motivatsioonist, ehk kust seda üldiselt võtta, kuidas seda säilitada ja mitte kaotada. Selleks üritusel osales kohalik psühholoog, kes rääkis noortega motivatsioonist ja inimeste baasvajadustest. Psühholoogi pärast noortele jutustas oma firma loomisest töötukassa spetsialist, kes töötab just Narva linnas. Online õppest ja online tööst (ehk freelance´ist) rääkisime ka, kuna see on hea võimalus endale tööd leida ning teadmisi saada väljaspool ülikooli akadeemilise puhkuse ajal.

https://www.instagram.com/p/CGegcWvjXEW/

https://www.instagram.com/p/CGmWKm2jqSL/

Seal kirjutasime keda me ootame oma üritusel.

Registreerimine toimus Google formsis ning kõik osalejad andsid luba pildistamiseks.

Meie projektist võttis osa umbes 30 inimest välja arvatud projektimeeskond ja eksperdid nagu psühholoog ja teised kutsutud esinejad, kes tutvustasid oma noorsootööga seotud organisatsioone. Osalejad esitasid küsimusi aktiivselt kohe neile mugavas keeles ja said täisvastust. Jututoa ettekannete vorm meeldis meile rohkem ja siis see võimaldas noori tunda end enesekindlam ja mitte karta küsida või oma mõtteid teistega jagada. Tagasiside vormiks oli valitud anonüümne formaat. See aitas inimestel vabalt kirjutada sellest, mis neile meeldis ja ei meeldinud, mida nad tekiksid tulevikus kui oleksid organiseerija rollis. Tagasiside toimus kohapeal ja veel pärast projekti oli lisatud Google form, kus osalejad ka kirjutasid oma ettepanekuid ning sellest, mis neile meeldis ja ei meeldinud.

Meie partnerid töötasid vastutustundlikult, aktiivselt ning olid alati valmis aidata.

Kuna niisuguse projekti kirjutamine ja veetmine oli meie jaoks uus, siis proovisime teha kõike hästi ja mõelda pisikestest asjadest ja probleemidest enne, kui nad päriselt juhtuvad. Meeskonnatöö ja suhted partneritega olid hästi läbimõeldud ning kõik teadsid mis, kus ja miks toimub. Oli valitud hea koht ürituse läbiviimiseks kuna ruum oli avar, tehnika töötas kiiresti ja probleeme ruumiga ei olnud. Kindlasti jälgisime Terviseameti soovitusi ning ruumis ja koridoris olid antiseptikumid ning võis soovi korral maskis üritusel osaleda. Ürituse ettevalmistamiseks oli meil 1,5 nädalat ja tulevikus oleks hea, kui oleks rohkem aega aga polnud probleem kõike ruttu läbi mõelda. Isegi tuli välja kõik hästi ja polnud mõtet ettevalmistusprotsessi venitada.

Saime teada, et iga tiimis peab olema inimene, kes tegeleb kommunikatsiooniga, sest meeskonna jaoks tuleb alati teada, kellel on milline roll. Rollide jagamisega tegeleb alati liider ja selles projektis liider tegi oma tööd professionaalselt.

Meie mõttes kasu said mitte otsene sihtrühm, vaid ka projektimeeskond, sest me õppisime teine teistega töötada, kõike läbi rääkida, publikuga vestelda ning isegi end organiseerida. Kogukond sai kasu just üritusel. Noored rääkisid ekspertidega oma probleemidest, esitasid küsimusi ning sai endale kasu. Psühholoogilt said kõik teada praktilistest ülesannetest, millised aitavad end motiveerida ja motivatsiooni leida. Töötukassalt kutsutud ekspert jutustas võimalustest, et kuidas võib noor inimene alustada oma firma kindlast ideest töötukassa abil. Ta seletas, et see ei ole nii raske ja tuleb alati proovida ja abi paluda organisatsioonidelt, mis on alati valmis aidata noori. Veel noored said teada seitsmest noorsootöö organisatsioonidest mis annavad noortele võimalust aktiivselt ja kasulikult veeta oma puhkuse. Kohe oli võimalik rääkida organisatsioonide esindajatega ning esitada küsimusi. Mõned inimesed liitusid, näiteks, KARU klubiga kohapeal. Kasusaajate arvu ei saa kohe öelda, sest üritusel osalesid umbes 30 inimest, vaid meie projekti tulemuseks on ka selline videomaterjal:

https://www.youtube.com/watch?v=-IGyQrCHB7s&feature=youtu.be&ab_channel=EvaBerzin

mida me jagame sotsiaalmeedias ning saadame koolidesse, et noortele näitaksid õpetajad tundides. Siis me ütleksime, et umbkaudne arv on 500 inimest, sest noored ise otsivad informatsiooni akadeemilisest puhkusest ning meie video on kergesti leitav.

Meie mõttes akadeemilise puhkuse on väga lai teema ja ühe projektiga kõike probleeme lahendada ei saa, siis oleks tore, kui järgmised taotlejad edasi tegeleksid selle teemaga. Karta ei ole vaja, kuna projekti kirjutamine ja taotlemine on kasulik tegevus, mitte ainult ühiskonna, vaid ka taotlejate jaoks. Oleme veendunud, et tulevikus kirjutame rohkem projekte, valime olulised teemasid ning tõestame, et Eestis meil on palju aktiivseid noori, kes tahavad oma ja Eesti elanikute elusid paremaks muuta. Tahame öelda, et tuleb alati proovida, taotleda, küsida, mõtteid jagada ja aidata teisi noori, kes, võib olla, ka kirjutavad projekti ja on sama taotlejad nagu te olete. Teame, et kõik ideed on head ja oleks tore alati tõestada, et mingi projekti idee või probleem on oluline ja tähelepanuväärne.

Selline plakat kahes keeles oli prinditud ja oli meie linna keskustes ehk siis Astri ja Fama, veel Vitatiimis ja Geneva konsterdimajas.

Eelarvega kõik oli korras ning raha kasutasime mõistlikult. See kogemus oli väga kasulik meie tiimi jaoks.

Täname fondi Nopi Üles ning loodame et saame veel koostööd tulevikus teha!

kolmapäev, 25. november 2020

Mis see “gap year” täpsemalt tähendab?

Iga projekti idee taga on meil alati mingi probleem, mida me tahame lahendada, või küsimus, millele meil on huvi vastust leida. Meie projekt algas probleemist, millega puutus kokku meeskonna liider.

Akadeemiline puhkus või inglise keeles „gap year” on aeg, millal inimene ei õpi koolis ega ülikoolis. Võib töötada, keeli õppida, end arendada või vabatahtlikuna töötada, aga ülikooli astuda, kahjuks, ei saa. Meie meeskond mõtles sellest, et kuidas me saame neid noori aidata, kes ei saanud ülikooli sisse, kes praegu ei tea millest alustada ja kuidas. Tuli välja meie projekti üldine idee ning alustasime tööd: kirjeldasime oma idee, koostasime eelarvet, leppisime seda kõike projektifondiga kokku ning nii meie idee sai tõeliseks projektiks oma eesmärkide ja kasuga.

Isegi kui meil internetis on palju informatsiooni, me ise alati ei saa kõike seda leida, läbi lugeda ja leida seda, mida me vajame. Meie projekti üheks eesmärgiks oli anda noortele teada, kust leida informatsiooni, kuidas otsida seda ja korrektselt kasutada. Veel oli oluline jutustada erinevatest võimalustest, millega võib tegeleda akadeemilise puhkuse ajal. Seletada, mis on formaalne ja mitteformaalne õppe, vabatahtlik töö, start-up, oli ka väga oluline.

Tuleb alati mõelda ka psühholoogilisest aspektist, eesmärgiks oli kutsuda eksperti, kes räägiks noortele motivatsioonist, millised on motivatsiooni alused ja kust seda leida. Eksperdiks oli valitud kohalik psühholoog, kes töötab VitaTiimis Narvas ning tema sihtgrupp on noored.

Online õppest ja online tööst (ehk freelance´ist) tahaksime ka rääkida, kuna see on hea võimalus endale tööd leida ning teadmisi saada väljaspool ülikooli.

Otsustasime, et me töötame vastutustundlikult ning meil on terviklähenemine projektile, lahendame probleemi mitte ainult selle poolest, et näitame, kus võib tööd leida ja teadmisi saada, vaid mõtleme ka noorte vaimust ja motivatsioonist.

teisipäev, 20. oktoober 2020

Narva Gap Year

Oleme Bonum Publicum – Narva aktiivne noortegrupp ning tahame panustada Eesti noorte tulevikku meie üritusega. Ürituse teemaks on kasulik gap year´i veetmine Eestis, aitamine noortele leida oma elutee ja motivatsiooni.

Sihtgrupiks on Ida-Viru 7-26 aastased noored, kes juba mõtlevad gap year´ist või nendel, kellel see toimub praegu. Koolitus toimub Narvas 24. – 25. oktoobril.

Kuna meie ülikoolidesse on praegu suured konkursid, siis noored peavad ootama mõnikord üks-kaks aastat, et ülikooli sisse saada. Sel ajal nad ei tea, millega võib tegeleda töö kõrvalt ning võivad kaotada motivatsiooni.

Eesmärgiks on tõsta koolituse kaudu teadlikkust, kust noored saaksid informatsiooni võimaluste kohta ehk siis formaalne/ mitteformaalne õpe, digiõpe, vabatahtlik töö, töötukassa pakkumised noortele. Koolituse filmime üles, teeme videomaterjaliks, mis räägiks just võimalustest gap year´iks noortele Eestis ja millele saab ligipääsu üle-Eestiliselt.

Videomaterjali jagame noortekeskuste, koolide ning noorsootöö organisatsioonidega.

Tegevuse läbiviimiseks vajame 1800 euro toetuse ruumide rentimiseks, materjalide jagamiseks, toitlustuseks ning video tegemiseks.

Ootame teie like ning kohtumiseni!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.