Neeme kooli jalgpalliväljak

kolmapäev, 17. oktoober 2018

Töökus ja üheskoos tegutsemine viib sihile!

Neeme on sportimiseks parim paik!

Neeme Kooli 5.-6. klassi õpilased tegelesid 2018. aastal jaanuarist oktoobrini projektiga „Neeme on sportimiseks parim paik“. Projektiga tegeles 2017/18 õppeaastal 13 õpilast, kellega 2018/19 õppeaastal liitus veel 2 nooremat õpilast.

Noored soovisid, et külas oleksid paremad tingimused sportimiseks ja et paraneks aktiivne eluhoiak ning otsustasid korrastada olemasoleva jalgpalliväljaku ning soetada sinna korraliku jalgpallivarustuse.

Projekti läbiviimise juures õnnestus hästi just noorte omavaheline koostöö. Õpilased arvestasid ka Neeme Kooli nooremate laste ning nende ettepanekutega ja üheskoos arutledes jõuti üsna ruttu ühisele otsusele, et just sportimiseks vajalikud tingimused on see, mida tahetakse parandada.

Esmalt pöörduti üheskoos vallavanem Andrus Umboja poole ning kirjeldati olukorda: külas puudus tasase pinnaga ning korraliku varustusega jalgpalliväljak. Õpilaste esindajad kohtusid vallavanema, valla noorsootöö spetsialisti ja Neeme külavanemaga, et kooskõlastada olemasoleva platsi kasutamine ning korrastamine. Luba saadud, hakati uurima hinnapakkumisi spordiinventari tarbeks ning kavandama platsi avamispidu. Tänaseks on Nopi Üles projekti raames soetatud jalgpalliväravad, jalgpallid, eraldussärgid, nurgalipud, markerid ja väravavahikindad. Euroopa koolispordipäeval, 28. septembril, toimus Neeme jalgpalliväljaku avamispidu, kus esitleti uut varustust, korraldati sõprusmänge ning tänati ja tunnustati noori nende ettevõtlikkuse eest. Eesti Jalgpalli Liit aitas leida külalisjalgpallurid, FC Flora mängijad Martin Milleri ja Zakaria Beglarišvili, kellega sai jalgpalliplatsil mõõtu võtta. Samuti leidis Neeme küla jalgpalliväljaku avamispeo registreeritud ürituste seast üles Eesti Koolispordi Liit ja kinkis lastele omaltpoolt-särgid, joogipudelid ja kaelussallid. Peo lõpus kutsusid noored kogukonda üles osalema talgutel, mille raames tasandatakse jalgpalliväljaku maapind.

Noored õppisid projekti käigus palju kasulikku: ametliku kirja kirjutamist, hinnapäringute tegemist, eelarve koostamist, reklaami mõju ja filmimist, ürituse planeerimist ning raha väärtustamist. Kõige toredam avastus oli aga see, et ka lapsed suudavad midagi suurt korda saata. Tuleb lihtsalt olla aktiivne ja ettevõtlik.

Neeme Kooli noored loodavad, et tänu uuele jalgpalliväljakule paraneb kogukonna aktiivne eluviis. Väljakul saab mängida jalgpalli ja teha muud sporti nii kehalise kasvatuse tunnis kui ka muul ajal, sest soetatud jalgpallivarustus on mõeldud kogu külale kasutamiseks. Projekt on erinevaid inimesi omavahel liitnud ja lähedasemaks teinud ning näidanud, et töökus ja üheskoos tegutsemine viib sihile.

teisipäev, 14. august 2018

Noored algatavad uue traditsiooni?!

Neeme jalgpalliväljaku projektitegevused on siiani liikunud tasa ja targu, kuid sihikindlalt. Oleme leidnud jalgpalli mängimiseks sobiva platsi. Kohtusime Jõelähtme vallavanemaga, noorsootöötajaga ja Neeme küla külavanemaga ning saime neilt loa väljaku kasutamiseks ja korrastamiseks.

Tellisime jalgpalliväljaku jaoks vajaliku varustuse: väravad, pallid, eraldusvestid, markerid, nurgalippude komplektid ja väravavahikindad. Samuti oleme kavandanud rahvusvahelisel spordipäeval toimuvat jalgpalliteemalist perepäeva. Koostasime selle ürituse jaoks eelarve ning planeerisime tegevusi.

Et saaksime perepäeval teha vahvaid jalgpallivõistlusi, tuleb järgmise sammuna leida mõni tore külaline, kes aitaks meil neid korraldada ja läbi viia. Perepäeval saame üles kutsuda Neeme kogukonda, et nad pakuksid oma abi ja tuge jalgpalliväljaku korrastamisel.

Projekti alustades olime veidi kärsitud ja ootasime väljaku kasutamist nüüd ja kohe. Oleme aga õppinud, et suured ettevõtmised nõuavad tööd ja aega ning muutunud kannatlikumaks. Saime uusi teadmisi ja oskusi projekti tutvustavat videot tehes, erinevate inimestega suheldes (vallavanem, noorsootöötaja, Nopi Üles juhendaja, varustuse müüjad jne), perepäeva organiseerides ja kavandades ning eelarvet koostades.

Kindlasti ei lõppe meie projekt sügisese üritusega, vaid kavatseme ka edaspidi korraldada võistlusi, kus paneme vastamisi lapsed ja lapsevanemad, õpilased ja õpetajad ning Jõelähtme valla koolide lapsed. Loodame, et siit saavad alguse uued toredad traditsioonid.

Neeme Kooli õpilane

 

pühapäev, 17. juuni 2018

Neeme kooli jalgpalliväljak

Neeme noortele meeldib hirmsasti sporti teha, eriti just jalgpalli mängida. Nende ühine soov on, et neil oleks tasane ja hooldatud muruplats koos jalgpalliväravatega. Praegu mängivad Neeme noored jalgpalli muruplatsil, mis on halvas seisus: selle keskel on lõkkease, pinnas väga künklik ning väravad katki. Laste mõte on, korrastada olemasolev plats ning soetada sinna korralik jalgpallivarustus.

Edaspidi saaks platsi kasutada terve kogukond, mistõttu paraneksid sportimisvõimalused ja aktiivne eluhoiak.

Noored plaanivad üleeuroopalisel spordinädalal korraldada platsi avaürituse: jalgpalliteemalise perepäeva. Võib-olla saaksid siit alguse ka uued toredad traditsioonid ning hakatakse pidama Jõelähtme valla koolide vahelisi jalgpalliturniire. Aidake meil oma idee teoks teha!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Video lingile: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/639591199718453/