Nõo liikumissari

reede, 15. juuni 2018

Kõige raskemaks osutus projekti lõpetamine, sest noored tahaksid jätkata!

Oleme Nõo Reaalgümnaasiumi 63.B klassi õpilased ja toakaaslased Danvar Lendre Valgast ja Mattias Laos Kihnust ning korraldasime 2018.aasta kevadel kuuel järjestikusel nädalal Nõo valla elanikele ja Nõo Reaalgümnaasiumi ja Nõo Põhikooli õpilastele liikumissarja. Liikumissari koosnes kuuest etapist. Toimumiskuupäevadeks olid: 12, 19, 24.aprill ja 10, 17, 24.mai. Etappidel osalesid nii kõndijad kui ka jooksjad, keda juhtisid vallatöötajad või Nõo RG õpetajad. Distantsid kulgesid läbi Nõo valla ning ühe etapi pikkus jäi 5-7.kilomeetri vahele. 19.aprillil ja 17.mail korraldasime väljasõidud. Tellitud olid suured bussid ning osalejate arv küündis pea 90 inimeseni. 19.aprillil toimus väljasõit Vapramäele, kus rada kulges maagilistes orgudes ning järskude mägede vahel. Igale osaleja andsime pudel vett ja õuna. 17.mail toimus väljasõit Elva maratoniradadele, taaskord said kõik osalejad õunu ja vett. 17.mai rada valiti ka lemmikrajaks. Iga etapi lõpus toimus auhindade loosimine ja kasutava joogi jagamine. See motiveeris veelgi rohkem inimesi kohale tulema. Ürituse lõpetasime veelgi uhkemalt. Pakkusime kringlit, jagasime jooki, loosisime palju auhindu.

Meie üritustel osales keskmiselt 90 inimest. Nendest 40 olid vallaelanikud ning 50 õpilased. Tegime rohkelt reklaami kõikidest Nõo valla asutustes, kuid kahjuks jäi osalejate arv ikka väheseks. Sellest tulenevalt ei heitnud me meelt, vaid suurendasime õpilaste arvu 60ni. Osalejaid küsitledes meeldiski neile see, et sai tasuta osaleda vahval üritusel, samal ajal sõpradega koos olles ja sporti tehes. Üritus oli kõigile tasuta, kõik said veel loosiauhindu ja kosutavat jooki, ilmad olid head, kõik inimesed olid oodatud osalema, sõpradega saadi koos liikuda – need punktid olidki inimestele tähtsad ja see motiveeriski neid osalema. Juba oodatakse jätkuüritust.

Kõik tööd me tegime koos. Jagasime ülesanded kahevahel ära, sest nii saime produktiivsemalt tööd teha. Nõo Reaalgümnaasiumi juhtkonda saame lugeda oma partneriteks, sest nende kaudu saime paika panna ürituse toimumise ajad ning nemad said väljastada meile garantiikirjad, et saaksime osta liikumissarjale vajaminevaid asju läbi arvete. Arvemajandus käis läbi kooli raamatupidaja, sest tema omab ligipääsu arvetele. Kõige suurimad tänusõnad ütleme veelkord meie koolikaaslasel Brigitta Uibole, kes jäädvustas meie liikumissarja piltide peale.

Meile endilegi üllatusena ei tekkinud meil peaaegu ühtegi probleemi. Kõik sujus nii hästi, et ootamatult oligi kuus nädalat projekti läbiviimist läbi saanud. Raskusi tekkiski kõige enam projekti lõpetamisega, sest väga tahaks seda projekti edasi jätkata, sest tagasiside on olnud väga väga positiivne. Meie projekt valiti Nõo Reaalgümnaasiumi aasta teoks 2018 ning meie liikumissarjast valmib peagi artikkel Nõo valla lehte. Vahel kimbutas meid ka ajanappus, kuna koolis oli palju kontrolltöid, tekkisid ka väikesed pinged, kuid need rahunesid minutiga, sest saime aru, et meile meeldib tegelikult projekti läbi viia. Kõige enam kartsime lõpuaruande koostamist, sest meie jaoks olid mängus suured rahad ning see klappima saada hirmutas meid, kuid seda tehes saime aru, et kui kõik on eelnevalt üles märgitud ja korras, siis polegi asi üldse raske ega keeruline. Enne teenuse või asja ostmist arutasime omavahel läbi selle mõttekuses. Küsimuste korral pöördusime kehalise kasvatuse õpetaja poole, kes soovitas meile erinevaid tooteid, mida sellisel spordiüritusel välja pakkuda.

Väga uhke tunne on viia läbi sellist projekti. See on nii tore, et ka õpilased saavad projekti koostada ja seda läbi viia. Suur tänu Nopi Üles meeskonnale, et andsite meile sellise võimaluse. Aitäh, sulle Riin meid toetamast ja juhendamast.

Kui sulle peaks keegi kunagi pakkuma sellise ägeda võimaluse proovida ise teha projekti ja seda läbi viia, siis ära kahtle. Mõtle välja äge idee, aja kokku lahe seltskond ning hakake pihta. Kahetseda pole midagi. Kahtlemise korral konsulteeri ägeda Nopi Üles seltskonnaga ning su kahtlus kaob hetkega. Suurepäraseid ja lennukaid ideid! Olge aktiivsed ja julged!

kolmapäev, 18. aprill 2018

Nõokad kutsuvad teid liikuma – allpool kõik vajalikud kuupäevad 😉

Nõo Reaalgümnaasiumi õpilastena korraldame alates 12.aprillist Nõo valla elanikele, Nõo RG ja Nõo PK õpilastele kuuel järjestiukusel nädalal liikumissarja. Oodatud on nii algajad kui ka edasijõudnud jooksjad ja kõndijad.

Viimase kuu aja jooksul oleme tegelenud liikumissarjade ettevalmistusega, et kõik toimiks sujuvalt. Oleme tellinud bussid, et kahel korral tutvustada osalejatele Nõo valla looduskauneid paiku. Et meie liikumissarjale tuleks rohkem osalejaid, oleme loonud Facebookis oma ürituse kodulehe. Valmistasime uued plakatid ja panime need Nõo valla peale üles. Külastasime vallamajas ja teavitasime neid peagi algavast üritusest.

Kahel õhtupoolikul käisime distantse kaardistamas ja läbi testimas. Oleme leidnud oma liikumissarjadele juhid.

Osalejate motivatsiooni tõstmiseks oleme soetanud loosiauhindu, mida loosime iga etapi lõpus osalejate vahel välja.

Ettevalmistusperiood on sujunud üllatavalt hästi. Oleme isegi oma tehtud ajagraafikust eest. Peamisi murekohti on tekitanud arvete võtmine, selle kohta võiks saada natuke tuge. Eriti võib rõhutada meie omavahelist sujuvat koostööd.

Järgmiste sammudena viime läbi kõik etapid ja vaatame, et kõik sujuks hästi edasi.

esmaspäev, 2. aprill 2018

Nõo valla liikumissari

Tere!

Oleme Nõo Reaalgümnaasiumi õpilased. Danvar on pärit Valgast ning Mattias Kihnust. Käime 11.B klassis. Toakaaslastena tulime ideele, et lisaks reaalkooli erinevatele sündmustele sooviksime õpilaste ellu tuua vaheldust sportliku aktiivsuse näol. Lisaks kehalise aktiivsuse tõstmisele, koolipere ühtsustunde suurendamisele ja värskesse õhku toomisele sooviksime tutvustada Nõo RG õpilastele kohalikku valda, sest enamus meie kooli õpilased on pärit kaugemalt Eestist.

Kindlasti ei tahtnud me vallarahvast kuidagi kõrvale jätta ja antud projekti raames kutsumegi kogu Nõo valla elanikke koos Nõo RG õpilastega liikuma. Samuti soovime ühendada Nõo valla elanikke õpilastega ja propageerida kehalist aktiivsust just pärast väsitavat tööpäeva.

Liikumissarjad hakkavad toimuma viiel järjestikkusel nädalal kindlal päeval, alates aprilli keskpaigast. Oodatud on kõik liikumishuvilised. Võib kõndida, joosta, kui ka rattaga sõita. Igal uuel etapil on oodata uut distantsi erinevates Nõo valla paikades ja uut juhti, kes antud rada juhib.

Kokku vajame 2000€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.