Noor Liider koolitussari

reede, 7. juuli 2017

Uued koolitused planeeritud juba sügisesse!

Projektiaruanne

Projekt: Koolitussari „Noor Liider“

Korraldajad: Sigrid Sikk (20.a, TTÜ üliõpilane, Ida-Virumaa noortekogu) ja Risto Kaljurand (22.a, TTÜ üliõpilane, Viljandi Noorte Volikogu)

Osalejaid: Toilas 20 ja Viljandis 41 (Lisatud nimekiri pildina). Nähtavus Facebook-s läbi aktiivse ja läbimõeldud üritusturunduse jõudis 4000 inimese kasutajani info sündmusest. Lisaks nähtavus kultuuriinfos, noortekogudeni, piirkonna koolide huvijuhtideni.

Tegevus ja toimunu kirjeldus:

  • 1) Koolitus vol.1 toimus Toilas 21.aprillil, kus oli algselt kogunedes kohvilaud ning tutvumismäng (ice-breaking) noortega.

Alustas esmalt Gerda Rand, kes tutuvustas oma tegemisi alates profispordist jalgratturina kuni tänase ettevõtluseni, koolitajani välja. Keskendudes oma osas pikmemalt oma müügiteadmistele ja kogemustele raamatumüügiga tegelevas ettevõttes SW company USA-s. Lisaks rääkis müügistrateegiate olemusest.

Andsime välja ka aktiivse ülesande osalejatele võtta paaridesse ning mõelda läbi müügiprotsessi etapid ja näiliselt müüa festivali VIP paketti maha teisele osapoolele. Teades, aga stsenaariumi järgi, et tal on mõningad takistused mis on ületatavad. Ülesande praktiline osa, aga toimus peale koolituse teooria lõppu.

Seejärel alustasime lõunapausiga, kus pakuti nii vegantoidulistele võimalust ja ka segatoidulistele valikut.

Peale lõunapausi alustas Janek Mäggi, kes rääkis oma panusest ning võimalustest reklaamivaldkonnas ning kuidas selliste valikuteni on jõudnud. Publikule meeldis vestelda pikemalt ka presidendivalimiste teemal, kuna Janek oli ka seotud oma kommunikatsioonibüroo kaudu. Palju tuli juttu veel ka meediaga suhtlemisest ja nii negatiivsetest kui positiivsetest kogemustest. Kuidas lahendada kriisisituatsiooni kampaania korraldamisel.

Seejärel liikusime praktilise ülesande teostuseni, kus peale iga paari sooritust analüüsisime ühiselt sooritust ning korraldajad Risto Kaljurand ja Sigrid Sikk jagasid tagasisidet.

  • 2) Koolitus vol.2 toimus Viljandis 19.mai, kus alustasime samuti kohvilauaga ning kogunemisega. Tegime samamoodi tutvumisringi kiire tutvumisega.

Esmalt alustasime koolitaja Annika Arrasega, kellel pikaajaline kogemus valitsuste kommunikatsiooniga, lisaks juhtides nüüd ka restorani vanalinna külje all Tallinnas ning vedanud eest langevarjurite klubi. Tänaseks töötamas kommunikatsioonibüroos Miltton Nordics. Ülesehitus oli suurepärane bränditurundusest, välis- ja sisesuhtluseni välja ning tagasiside oli ülimalt positiivne.

Peale seda läksime buffee  lõunale ning kogunesime tagasi peale seda teiseks teoreetiliseks osaks.

Teises osas tuli rääkima Iskander Ahmet, kelle isa oli teatrijuht ja näitleja ning Iskander isegi teinud mitu etendust. Tänaseks on juba 8 aastat tegutsenud raamatumüügi ettevõttega SW USA-s. Lisaks koolitab müügitiime juba Eestis, Lätis, Soomes ja Poolas. Tema karakter ja hoogne iseloom oli vägagi tähelepanu köitev ning kõigile huvipakkuv. Rääkisime müügivaldkonnast ning arutasime läbi kõik müügitsükliosad. Lisaks rääkisime ajaplaneerimisest ja eesmärgistamisest.

Teooria vahepeale tegi Iskander praktilist harjutust, kus lasi eesmärgistada inimestel oma tegevused, mõelda tänasele ajajaotusele ja teha muudatusi kuidas nende eesmärkideni jõuda.

Ülevaade kogemustest ja tagasiside loojatest

           

 Ausalt öeldes täna igatepidi analüüsides võis kõigega rahul olla. Toimumispaigad olid kõik nii nagu pidi ja ajendatud meie enda kodulinnadest sooviga pakkuda oma kodukoha noortele kogemusi tipptegijate poolt. Kuuldes veel tänase päevani tagasisidet, et loodetavasti teete varsti jälle midagi sarnast teeb südame soojaks ning näitab vajadust noori harida klassikalisele koolile lisaks ning reaalsete praktikute poolt. Kindlasti planeerime juba sügiseks uusi koolitusi.

Meie kui korraldajate jaoks oli suur kogemus see koolituse organiseerimine, kuid suutsime rolle hästi jaotada ja seepärast ka õnnestusime. Koolitajate esitlused olid ka meile uut infot pakkuv ning leidsime kasulikke näpunäiteid nii turundusest ja müügist.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele

Soovitame kõigile taotlejate korralikku ettevalmistust teha jaotada väiksemadki ülesanded omavahel täpselt ära ning ajalise täpsusega. Ainult siis on selge ülevaade ning võimekus teha kvaliteetset asja. Taotluse tegijatele saab öelda, et teil on kindlasti väga hea tugi ning info pidevalt saadav mentori poolt. Seega muretseda pole miskit ja ainult edu tegutsemiseks.

 

kolmapäev, 10. mai 2017

Kes Toilasse ei jõudnud, jõuab “Noor Liider” koolitusele Viljandisse!

Meie projekti nimeks sai „Koolitussari „Noor Liider“, kuna tahame läbi oma koolituste anda noortele vajalikke teadmisi turundusest, müügist ning süstida nendesse motivatsiooni kui ka julgust, et nad omal käel algataksid projekte ning muid ettevõtmisi, mis neile hingelähedased on. Asukohad said valitud selle järgi, kus asuvad meie, Risto ja Sigridi, kodukohad. Soovime sünnipaikadesse tagasi anda ning sealseid noori aidata, et nad oleksid julgemad ning ettevõtmist täis – tulevased liidrid. Selles tulenevalt toimus esimene koolitus Toilas, Toila rahvamajas ning järgmine toimuv Viljandis, kust on pärit Risto.

Esimesed koolitajad olid Gerda Rand ning Janek Mäggi, kes on tõeliselt oma ala spetsialistid, täis entusiasmi ning mõlemad on ääretult nooremeelsed. Nende teadmiste ja kogemuste pagasid on suured, nad on palju näinud, õppinud ja ka saavutanud. Osalised ise jäid koolitajatega väga rahule ning meie isiklikult ei suuda ka järgmiste koolitajate jagatavaid teadmisi ära oodata, sest nendeks on Annika Arras ning Iskander Ahmet. Samamoodi on tegemist professionaalidega, kes mõistavad nii müüki kui ka turundust. Nemad esinevad Viljandis ning ülesehituselt on tegemist analoogilise koolitusega, nagu oli Toilas, kuid asukoht ning koolitajad on vaid erinevad.

Senimaani on projektitegevus suurepäraselt edenenud kuna esiteks on projektijuhtidel hea tiimitöö, me mõistame üksteise soove ning soovitud tulemust. Teiseks on nii Toila kui ka Viljandi kohalikud ettevõtjad ja sponsorid olnud ääretult vastutulelikud ning aitavad läbi selle noortele midagi väga head pakkuda. Seda siis läbi koolituste asukohtade, toitlustuse, sponsorluse kaudu jagatud auhindade. Meie täname neid!

Tänaseks päevaks on esimene koolituspäev toimunud ning seda edukalt – noori tuli 20-ne ringis ning kohal olid erinevad vanuseklassid. Kõige nooremad olid 13 ning kõige vanemad olid keskmiselt 20 aastat vanad. Ka veidi vanemas eas inimesi oli kohal, mis tuli küll üllatusena, kuid teeb meid uhkeks. 19. mail toimub järgmine koolituspäev Viljandis ning kuna antud koolitust on meil võimalik pikemalt ette reklaamida ning kuulutada, on oodata, et see tuleb veidi suurema mastaabiga, kui Toilas. Siinkohal tooks välja ainsa murekoha, mis hetkeseisuga tekkinud on – kuna projektid ei liigu alguses niivõrd kiiresti, kui oleks vaja, jäi Toila koolituspäeva väljakuulutamiseks ning reklaamimiseks väga vähe aega. Samas jällegi, arvestades, kui paljud kohale tulid, saame taas rahul olla. Sellest tulenevalt õppetund meile mõlemale – alati ole valmis, et kõik ei pruugi Teie tahtmisest tulenevalt kiiresti liikuda ning mõne ürituse väljakuulutamiseks võib jääda lausa, et nädal. Nädalast aga pahatihti ei piisa. Meil läks seekord õnneks, kuid järgmine kord tasub seda kindlasti vältida.

Oleme maininud kui rahul oleme meie – ka osalised on senimaani rahule jäänud. Rahule on jäänud nii noored kui ka koolitajad ise. Kõige enam meeldis kõigile just see asjaolu, et kuna saal polnud püsti täis, tekkis osalejate ning koolitajate vahel väga hea kontakt ning side. Kõik tundsid, et koolitaja just kui räägiks just täpselt nendega ning kõik olid kaasatud. Õhkkond oli vahva ja kõigil olid suud naerul.

 

reede, 21. aprill 2017

“Noor Liider” toob noorteni tasuta koolitused!

Tahaksid luua suurepärast õpilasfirmat ning kasvada suureks ja edukaks ettevõtjaks? Soovid saada rohkem osalejaid oma üritusele või paremat reklaami projektile? Kui jah, siis leia kaks minutit oma päevast ning loe läbi järgnev:

Sigrid Sikk, noor neiu Jõhvist ning Risto Kaljurand, noormees Viljandist, on täheldanud, et nende sünnipaikades leidub palju noori, kes on aktiivsed ning tahavad oma kodukandis midagi luua, algatada, kuid neil puuduvad vastavad teadmised ja oskused või pahatihti pole piisavalt vajalikku motivatsiooni ning lennukad ideed jäävad vaid ideedeks.

Risto ja Sigrid tahavad kogukonnale tagasi anda ning seda koolituse raames, mis leiavad aset nii Toilas kui ka Viljandis. Koolituspäevade eesmärk on anda noortele vajalikke teadmisi kõigepealt müügist: kuidas igapäevaselt kasutada müügiomadusi teiste inimestega suheldes (mõjutamiseks, lähenemiseks, arukate vestluste eesmärgil). Teiseks turundusest ehk kuidas noored enda poolt loodud projekte kõige paremini reklaamida saavad, milliseid inimesi enda ümber koondada ning milliseid vahendeid kasutada. Kolmandaks teemaks on ajaplaneerimine: kuidas igapäevaselt nutikalt ning mõistlikult aega kasutada. Nende koolituste väljunditeks on just need vajalikud teadmised, mis nende silmis noortel hetkel vajaka jäävad. Seda just müügioskuste, turunduse ning ajaplaneerimise osas.

On ka neid noori, kes on vähem aktiivsed või pole kogukonnas neid kõnetavat projekti või ideed leidnud – antud koolitus oleks ka nende jaoks ainult hea, sest Sigrid ja Risto loodavad läbi koolituste süstida noortesse julgust ning motivatsiooni, et nad oleksid agarad ise midagi algatama oma kodukohas. Kõige enam loodavad nad, et läbi oma koolituste ja tänu parimatele koolitajatele, saavad nad noorukeid tegutsema panna, anda neile teadmisi ning oskusi. Nad soovivad pakkuda neile kvaliteetset koolituse kogemust ning loodavad, et antud projekt ei piirduks vaid selle kevadega ning kahe Eestimaa paigaga.

Selle jaoks, et antud projekt koolituste näol saaks teoks, vajavad nad just TEIE abi, et taotletatav summa, 2000 eurot, saaks väljateeinitud. Selleks anna oma LIKE antud pildile, kutsu sõbrad sama tegema ning 200 like-i täitumisel kohtume kaasahaaraval koolitusel juba 21. aprillil Toila rahvamajas või 19. mail Viljandis, Grand Hotellis! Koolitused on mõeldud kõikidele noortele, kuid eelkõige on oodatud Ida-Virumaa ning Viljandimaa noored!

Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.