Ohtu lauatennis

esmaspäev, 30. november 2020

Projekt on pannud kogukonna üheskoos tegutsema

Projekti nimi: Väli lauatenniselaud Ohtu külaplatsile

Projekti toimumisaeg: mai – november 2020

Projekti meeskond: Meie meeskond koosneb viiest noorest vanuses 11-12 aastat ja kahest toetavast täiskasvanust.

Projekti kasusaajate arv: Pinksilaua avamisüritusel osales u 40-45 inimest. Praeguseks hetkeks on pinksilaua pidevaid kasutajaid 20 noore ringis.

Projektiga „Nopi üles“ ,kohaliku omavalitsusega ning Ohtu külaseltsiga koostöös soovisime soetada külaplatsile välipinksilaua, et pakkuda kohalikele noortele rohkem võimalusi ajaveetmiseks. Plaanis oli käesoleval aastal korraldada pinksilaua avamine ja esimene Ohtu pinksiturniir.

Oleme ära korraldanud pinksilaua avamisürituse, kus osales umbes 40-45 inimest. Pinksiturniir, mis algselt oli kavandatud selle aasta suve lõppu, lükkus noorte tungival soovil edasi järgmise aasta suve algusesse. Põhjenduseks liiga lühikeseks jääv harjutamise/treenimise aeg. Oleme välja valinud ja ära tellinud karikad ja medalid tulevase turniiri tarbeks. Pinksilaua olemasolust ja kasutamisvõimalusest külaplatsil oleme informeerinud inimesi nii külalehes kui küla FB lehel.

Praeguseks hetkeks on pinksilaua pidevaid kasutajaid 20 noore ringis, lisaks täiskasvanud. Hea meel on tõdeda, et pinksilauda kasutavad ka noored vanuses 15-18 aastat (5-6 noort). Sellele vanusegrupile pole meie külas siiani sobivat ühistegevust olnud. Käiakse mängimas lausa perekonniti.

Pinksilaua olemasolu külaplatsil on pannud kogukonna üheskoos tegutsema sooviga arendada külaplatsi selles suunas, et noortele oleks rohkem sportlike tegevusi, mis tooksid noored kodust välja üheskoos tegutsema.

Järgnevatel aastatel tuleb tegutseda ka paari kitsaskohaga. Esiteks tuleb laua ümber ehitada tuulevari, kuna tugev tuul segab tõsiselt pinksimängu. Teiseks tuleb mõelda valgustusele, et sügisõhtutel ei saaks pimedus mängimisel takistuseks.

Kasusaajate hulka on raske numbriliselt välja tuua. Ennekõike oma küla noored (nii aastaringselt külas elavad kui suvitajad), nende vanemad, lisaks naaberasulate noored. Kuna pinksilaud on avalikuks kasutuseks ja pallid ning reketid kogu aeg kasutamiseks saadaval, võivad seal mängida kõik kes külaplatsile satuvad.

Projekti eesmärk oli/on pakkuda oma kodukülas, eelkõige kohalikele noortele, sportimisvõimalust ning saada kogemusi võistluste korraldamisel ja osalemisel.

Kuna kevadine eriolukord segas meie plaane üsna märkimisväärselt, lükkus pinksilaua kohalejõudmine planeeritust oluliselt hilisemale ajale. 25. juulil toimus pinksilaua avamine. Kutsusime kohale lauatennise treeneri, kes tutvustas meile reegleid ja korraldas näidismatši. Peale seda said kõik huvilised proovida, treeneri valvsa pilgu all, pinksimängu.

Esimese Ohtu pinksiturniiri peame edasi lükkama järgmisesse aastasse, kuna noored soovisid pikemat harjutamiseperioodi, et võistlustel tasemel olla.

Külaplatsil on olemas kapp pinksireketite ja-pallidega, et kõigil huvilistel, kes külaplatsile satuvad, oleks võimalik igal ajal palli kõksida. Mustaks tallatud maa pinksilaua ümber annab aimu, et lauda kasutatakse usinalt.

Kui algul tundus kõige keerulisem ülesanne olema 200 like kokku saada, siis tegelikult on kõige keerulisem eelarve koostamine ja sellest kinni pidamine. Näiteks oli meil eelarvesse planeeritud killustik pinksilaua alla, tegelikkuses eraldas vajamineva killustiku kohalik talunik oma varudest.

Murekohana peab ära märkima segava faktori, mis häirib oluliselt õues lauatennise mängu. Selleks on tuul. Kogukonnas on tekkinud juba mõningaid mõtteid, tuuleprobleemi lahendamiseks.

Meil on tõeliselt hea meel, et osalesime projektis „Nopi üles“, tänu millele oleme saanud anda panuse kogukonnaelu elavdamiseks ning noortele sportliku tegevuse pakkumiseks.

 

pühapäev, 2. august 2020

Jätkatakse sealt, kus pooleli jäi

Ohtu küla välilauatennise projekt on hetkel veel pooleli. Oleme betoonist pinksilaua tellimuse Kiili Betooni sisse andnud, maksnud ära pool arvest (987 eurot) ning laud on kohe-kohe valmimas. Omavalitsuselt on toetus samuti laekunud, seega saame kõiki kavandatud tegevusi teha. Planeerime sel nädalal laua jaoks pinnase ettevalmistustööd ära teha. Enne laua transporti on vaja maksta veel ära kogu summa.

Järgmisel nädalal pannakse laud paika ja pinksilaua ametlik avamine on meil plaanis 25.07 Ohtu küla lastelaagri viimasel päeval. Loodame, et kõik tööd on graafikus.

Läbirääkimised treeneriga, kes tuleks lapsi õpetama, veel käivad. Reketid ja auhinnad on veel ostmata. Reketikapp on valmimisel. Murekohti hetkel ei ole. Ootame pikisilmi teadet laua valmimisest.

 

teisipäev, 9. juuni 2020

Ohtu lauatennis

Mis maal muud teha on, kui heinapalli veeretada ja nii need suved lähevad. Meid see ei rahulda, soovime enamat, midagi mis lisaks kehale turgutab ka vaimu.

Oleme Lääne-Harju vallas asuva Ohtu küla noored, kes tahavad väga, et noortel oleks kodukülas rohkem ühiseid ajaveetmise võimalusi. Kuna meil puudub noortetuba, siis peame panustama tegevustele vabas õhus. Mõte välilauatennise lauast on pannud küla noorte silmad särama ja mõtte liikuma. Projekti eesmärk on pakkuda küla noortele sportlikke ühistegevusi vabas õhus. Välilauatennis arendab tähelepanu ja keskendumisvõimet ning tekitab sportlikku hasarti, seda kõike viibides värskes õhus. Projekti meeskond on omandanud, läbi selle projekti: koostööd, seda ka distantsilt, ülesannete jagamist, üldteadmisi, mida on vaja ühe projekti kirjutamiseks, ürituste korraldamise oskusi.

Plaan on paigas, et enne uue õppeaasta algust peetakse Ohtus maha esimene välipinksi turniir. Veel enne seda kutsume kohale lauatennisetreeneri, kes noortele mängu tutvustab. Kohalik kogukond on valmis, et ettevalmistada lauatennise laua alune maapind ning juba kavandatakse reketite ja pallide tarbeks hoiukappi. Lauatenniselauda saavad kasutada kõik huvilised nii treenimiseks kui spontaanseteks võidukatsumisteks.

Puudu on vaid välilauatennise laud (Kõigeks selleks taotleme ” Nopi üles” projektist 1800 € ning oma panuse annab ka KOV 450 € näol. Sina saad meid toetada, kui paned LIKE meie plakatile, sest 200 laiki ja meie projekt saab reaalsuseks. PS! Üks meie küla vanaema juba ootab, et saaks turniiril noortele tuule alla teha).

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.