Oidrema lugemispesa

kolmapäev, 5. detsember 2018

Kas tõesti areneb lugemispesast lugemisklubi?! Super!

Projektinimi: Lugemispesa

Aeg: 16.juuli-15.november

Projektitiim: Margus Pikkmets, Karmen Pikkmets, Jaana Klaas, Triinu Pikkmets

Meie omaalgatuslik idee oli muuta lugemine nauditavaks ja istumine mugavaks. Selleks taotlesime rahastust kott-toolide ja raamatute ostuks meie uude külamajja. Eesmärgiks oli arendada meie kodukoha laste ja noorte silmaringi, muuta raamatud kättesaadavamaks, lihtsustada õpilastel kohustusliku kirjanduse lugemist ja muuta kõigi istumise mugavamaks. Kogu see idee sai alguse sellest, et nägime endi sõpruskonnas, kuidas tekkis kohustusliku kirjanduse puudus. Leidsime, et meie oma külamajas võiks olla hädavajalikud raamatud olemas, lisaks soovisime mõnusat lebolat.

Partnerid: Oidrema külaselts, kes lubas meil lahkelt kasutada külamaja. Soovime tänada Maarja Pikkmetsa, Rando Pikkmetsa ja Mirjam Pikkmetsa, kes aitasid kaasa ürituste toimumisele. Samuti Tuuli Pikkmetsa, kes oli fotograafiks Harry Potteri teemapeol. Eelkõige aga soovime tänada kõiki, kes meie üritustest osa võtsid.

Harry Potteri teemapidu 03.08.18

Osalejad:10

Toimusid erinevaid mängud: küsitlus raamatute ja filmide kohta, mängisime lendluudpalli, õhtu lõpetas juturing raamatute põhjal. Oli väga tore ja hariv õhtu.

Lugemishommik 6.10.18

Osalejaid: 10

Üritus oli suunatud 5-10-aastastele. Lugesime üheskoos erinevaid lasteraamatuid, samuti luges projektitiim ette ka erinevaid muinasjutte. Hiljem lahendasime mõistatusi, joonistasime ja mängisime mänge.

Noorelt Noorele: soovita raamatut 10.11.18

Osalejaid: 7

Laupäeva hommikul tulime külamajja, et jagada lugemissoovitusi ning muljeid oma lemmikraamatutest. Lisaks arutlesime kohustusliku kirjanduse valiku ja põhjuse üle, samuti üldise lugemise vajalikkusest.

Ürituste suurimaks negatiivseks küljeks oli osalejate puudus, ent järgmistel kordadel reklaamime enda üritusi rohkem välja ja kaasa sõpru/tuttavaid veelgi.

Lisaks sattus meie projekti nii mõnigi tagasilöök: kirjanduse õpetaja üritus asendus noorelt noorele: soovita raamatut üritusega, ent siiski jutustasime kohustuslikust kirjandusest. Suurimaks murekohaks tuli kirjanikuõhtu edasilükkamine kirjaniku tervisemurede tõttu. Õnneks leidsime lahenduse ning üritus siiski toimub, et ainult veidi hiljem.

Üritused olid üldiselt väga harivad ja mõnusad. Osalenutelt oleme saanud positiivset tagasisidet. Soovime jätkata raamatutega seotud ürituste korraldamist, oleme mõelnud ka lugemisklubi asutamisele.

Kõige selle käigus õppisime aja planeerimist, reageerimist kriisiolukordades ja lahenduste leidmist. Arendasime tiimitööd ja suhtlusoskust. Samuti avardus meie silmaring ning tugevnes lugemistahe.

Soovitame järgmistele taotlejatele kindlat meelt ja tahet, et leida murekohad enda kogukonnas ja jaksu, et need lahendada. See valmistab rõõmu kõigile!

kolmapäev, 22. august 2018

Oidremal sai lendluupalli mängida :O

Meie projekti idee tuli kohustusliku kirjanduse ja noorte/ laste lugemishuvi puudumisest. Ise olles õpilased tundsime, et raamatuid ei jätku – kodukülas pole raamatukogu ja kooli omas on teatud koguses. Leidsime, et meie oma külamajas võiks olla hädavajalikud raamatud olemas, lisaks soovisime mõnusat lebolat. Selleks tellisime 15 kott-tooli, mida oleme kasutanud noorteõhtutel ja koosolekutel.

Taotlesime toetust 1900€, mille eest ostsime 100 noorte-ja lasteraamatut ning 15 kott-tooli. Panime need oma külakeskuses ühte tuppa, mis ongi nüüd lugemispesa. Lisaks on toetuse sisse arvestatud ürituste kulud, sest soovisime korraldada kogukonnale raamatute ja lugemisega seotud üritusi.

Esimese üritusena toimus augustis Harry Potteri teemaõhtu, kus said osaleda kõik raamatusarja fännid. Mängisime erinevaid mänge: küsitlus raamatute ja filmide kohta, mängisime lendluudpalli, õhtu lõpetas juturing raamatute põhjal. Oli väga tore ja hariv õhtu. Ürituse ainuseks miinuseks oli vähene osalus (osalejaid 10), kuid see meid ei takistanud.

Plaanis on korraldada üritusi ka septembris, oktoobris ja novembris. Soovime külla kutsuda kirjaniku, kelle elust ja teostest vestelda, rääkida kohustusliku kirjanduse tähtsusest õpetajaga ja lugeda koos lastega.

Oodates uusi üritusi,

laupäev, 16. juuni 2018

Oidrema lugemispesa

Meie oleme Oidrema neli noort: Margus, Jaana, Triinu ja Karmen ning idee teha Oidrema külakeskusesse lugemispesa, sündis kohustusliku kirjanduse puudumisest. Soovime, et õpilastel oleks kodukohas olemas koht, kust saab raamatuid laenutada. Oma ideed arendades leidsime, et oleks väga tore, kui meil oleks veel eraldi nurgake, kus saab mõnusalt istuda ja lugeda. Projekti raames soovime korraldada lugemispesas erinevaid lugemisega seotud üritusi: kutsume külla kirjaniku, korraldame Harry Potteri teemapeo ning lugemisõhtuid koos suurte ja pisikestega. Selleks et meie unistus saaks teoks, taotleme rahastust kogusummas 1900€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.