Orissaare DJ

Orissaare noored enam pidude pärast muretsema ei pea!

Projekti nimi: Orisaare DJ

Projekti asukoht: Saare maakonnas, Saaremaa vallas

Projekti aeg: 15. veebruar – 30. september

Projekti meeskond: peamiselt 5 inimest Joonatan, Karmo, Ville-Voldemar, Kris ja Gregor Andreas, kes kõik olid DJ-d, õpetajad ning üldised sündmuskorraldajad projekti vältel.

Osalejate arv: u 150

Projektitegevused läksid väga hästi, tuues kohale palju piirkonna noori. Eriti hästi õnnestus osalejate arv, kui arvasime, et esimesed peod nii palju rahvast kohale ei too, siis esimesel korral oli meil kohal 40 inimest, ehk saal oli peaaegu täis.

Teisel peol oli rahvast vähem, 25 inimest. Siit loeme välja ka probleemi, et paljud noored olid sel õhtul Kuressaares toimunud noortepeol! See tähendab, et lahendus probleemile oleks Kuressaares toimuvate noortepidude kuupäevade väljaselgitamine enne Orissaares toimuva peo kuupäeva avaldamist!

Koroonapandeemia pani meie projektile küll mõneks ajaks pausi, kuid 25. juulil korraldasime juba enda projekti kolmanda sündmuse, milleks oli 8 tundi kestev välifestival. Sündmus õnnestus hästi, kohal oli umbes 50 inimest, kes veetsid mõnusalt aega sooja suvepäikese all tantsides ja kott-toolidel mõnuledes.

Järgmiseks korraldasime ka DJ töötoa. See ei olnud küll avalik, kuid tegemist oli siiski Orissaare Noortekeskuse suvelaagri raames toimunud sündmusega. Sündmus oli suunatud algklasside õpilastele. DJ töötuba kestis 3 tundi ning selle aja jooksul said paljud lapsed indu, et taolise hobiga tegelema hakata. Võib rahulolevalt öelda, et see sündmus andis palju ka meie kogukonnale, eriti nooremale generatsioonile.

25. septembril korraldasime oma teise DJ töötoa, kus osales 5 õpilast, tänu sellele oli töötuba põhjalik. Eesmärgiks oli äratada huvi, et kogukonna noored oleksid julged DJ puldi taha ka edaspidi astuma. See oli ühtlasi ka meie viimane üritus Nopi Üles projekti jooksul.

Kogukond sai kasu tänu sellele, et korraldasime uusi ning huvitavaid pidusid just sellele sihtgrupile, kellel üldiselt eriti tegevusi ei ole. Samuti võitis kogukond tänu töötubadele, kuna nüüd on meie alevis veel üks uus ning huvitav muusikaline hobi mida omandada. Tagasiside oli ülimalt positiivne, kuna sündmused õnnestusid meil hästi. Järgmised taotlejad peaksid kindlasti projekti läbi viima keskendunult ning armastusega, siis on ka tulemused suurepärased, samuti tuleb suurt rõhku panna meeskonnatööle. Kogu projekti peale kulus meil rahaliselt 1000 eurot, tänu millele ostsime DJ tehnika, muu varustuse saime Orissaare noortekeskuselt. Projektist said kasu umbes 150 erinevat inimest varieeruvates vanustes. Kasu saadi läbi pidude ja DJ töötubade.

Loomulikult oleme igapäevaselt DJ tehnika taga ja harjutame, tegevus on osutunud väga populaarseks mitte ainult projekti läbiviijate, vaid ka teiste kogukonna noorte seas! Projekti läbi viies õppisime oma aega planeerima ja teavitustegevust korrektselt vormistama.

neljapäev, 2. juuli 2020

Turu-uuring võib kasulikuks osutuda

Projekt “Orissaare DJ” toimub Saare maakonnas, Saaremaa vallas, Orissaare alevikus. Projektitegevused on siiani läinud väga hästi, tuues kohale palju piirkonna noori. Eriti hästi on õnnestunud osalejate arv, kui arvasime, et esimesed peod nii palju rahvast kohale ei too, siis esimesel korral oli meil kohal 40 inimest, ehk saal oli peaaegu täis.

Teisel peol oli rahvast vähem, 25 inimest. Siit loeme välja ka probleemi, et paljud noored olid sel õhtul Kuressaares toimunud noortepeol! See tähendab, et lahendus probleemile oleks Kuressaares toimuvate noortepidude kuupäevade väljaselgitamine enne Orissaares toimuva peo kuupäeva avaldamist!

Kuid peod on hästi õnnestunud, tagasiside on positiivne ja oodatakse järgnevaid pidusid. Loomulikult oleme igapäevaselt DJ tehnika taga ja harjutame, tegevus on osutunud väga populaarseks! Edaspidi soovime korraldada järgneva kahe kuu jooksul kaks pidu; üks aprillis, teine mais. Samuti soovime korraldada veel neli DJ-töötuba. Piduliste soovi arvestades oleme korraldamas järgmisel kuul retro teemalist pidu, mais toimuva peo teema on veel otsustamata. Projekti läbi viies oleme õppinud oma aega planeerima ja teavitustegevust korrektselt vormistama. Hetkel läheb projekt hästi ja lisatuge me ei vaja!

teisipäev, 21. jaanuar 2020

Orissaare DJ

Juba pikemat aega on Orissaare noortel puudunud koht, kus talvisel perioodil nädalvahetustel olla. Seetõttu on meie koosviibimised piirdunud külma Orissaare aleviku vahel ringiliikumisega.

Kuna suur noortekamp võib tekitada ka väikest lärmi, siis on tekkinud ka väikesed pinged noorte ja vanema generatsiooni vahel! See on probleem mis vajab lahendust. Nüüd kus oleme saanud koha, kus mingisugust huvitegevust korda saata, vajame vahendeid millega neid tegevusi läbi viia! Kui saaksime taolise tehnilise vahendi, nagu DJ-pult endale soetada, saaksime seeläbi õppida kuidas muusikat mängida ja hiljem ka teistele seda kunsti õpetada. Kuna meie eesmärk on Orissaare noorte elu põnevamaks muutmine, siis sooviksime luua sotsialiseerumisvõimalusi organiseeritud tegevuste näol ja õpetada ning ka ise õppida uusi oskusi.

Nendeks sotsialiseerumisväljunditeks oleksid näiteks noortepeod,mida korraldaksime üks kord kuus ja millel oleks alati oma teema, teemad tuleneksid kalendrikuu tähtpäevadest (nt sõbrapäev,naistepäev jne). Meie teised väljundid oleks näiteks piljardi või ping-pongi võistluste korraldamised. Samuti korraldame ka erinevaid töötubasid, kus soovijad saaksid DJ oskuseid arendada. Selliste üritustega saaksime noortele anda edasi ka palju olulisi oskusi ja teadmisi. Loodetavasti suudame selle nelja kuuga anda noortele edasi teadmisi, oskusi ja huvi muusika ning ürituste korraldamise osas ning tuua piirkonna noored ühisteks tegevusteks kokku!

Kõigeks selleks vajame 1000€! Pidude korraldamisel tuleb meile omaosalusega appi ka Orissaare noortekeskus.

Kuid “Nopi Üles” projekti lõpp ei tähenda meie projekti lõppu. Eelmainitud tegevusi korraldame me samamoodi ja loodetavasti veelgi paremini edasi! Palun aidake meid ja kogu Orissaaret ning viige meid oma unistusele lähemale, selleks piisab vaid laigi nupu vajutusest!

Aitäh!

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/1363802497133894/