Pagasitäis praktikat Viljandi

reede, 18. detsember 2020

Asjaarmastajad panid seljad kokku ja aina põnevemaks läheb!

Projekti nimi: Ekstreemspordi töökojanurk „Pagasitäis teadmisi ja praktikat“

Projekti toimumise periood: 01.10-30.11.20

Projektimeeskonna liikmete arv on 3 noort : Deeno, Christer ja Kennet.

Osalejate arv: 45 noort. Videotöötoas 150.

Taustakirjeldus: osalejad on osalenud video töötubades. Nendeks on olnud tõukeratta- ja rulatreeningutes osalevad noored. Rohkem noori saame kaasata kui noortetuba külastajatele avatakse. Momendil on noortetuba Viljandi linnavalitsuse otsusega suletud 20.11-04.11.20.

Partnerite nimed: Viljandi Avatud Noortetuba, Sakala Keskus

Toimunud on kaks töötuba videovahendusel (ühe video saame lisada lingina, teine on monteerimisel)

  1. Tõukeratta kaks treeningruppi on läbinud videotöötoa 150 noort. Pandeemia tõttu toimus töökojas olev töötuba, „ Kuidas loksust lahti saada“, noortele videovahendusel, kus treener õpetas parandama kõige sagedasemalt ettetulevat viga tõukeratta juures.
  2. Rulatreeningu töötuba noort. Töötuba toimub videovahendusel, kus õpetatakse vahetama rulalauda (töötoa video monteerimisel)
  3. BMX kooli töötuba. Selle töötoa saame teha, kui on selgunud millal võime noortetoa uuesti avada.

Suurepärane õnnestumine on see, et tööde teostajateks on Viljandi Avatud Noortetoas varasemalt väga tihedateks külastajateks olnud noored, kes on samuti tegelenud professionaalsel tasemel ekstreemspordiga ja nüüd seda ka hobikorras teevad. Nende teadmised oli väga suureks abiks töökoja loomisel. Nad teadsid väga täpselt ja peensusteni, millist nurka ehitada ja milliseid põhilisi tööriistasid on vaja rataste ja rula töökorras hoidmiseks. Püsisime väga hästi graafikus projektiga seonduvate tegemistega.

Oleme õppinud kui oluline on meeskonnatöö, kuulata erinevaid arvamusi ja leida neist parim. Hea on saada juurde julgust meeskonnatööd juhtida ja otsuseid langetada. Projektikirjutamise kogemuste pagas täienes ja saime julgust juurde ka edaspidiseks. On hea teha noorte heaks midagi sellist, millest noored on juba pikka aega unistanud.

Praegu on probleemiks see, et pandeemia kimbutab taas. Kuna töökojanurk ja tööriistad said paika just 20. novembril, kui Viljandi linnavalitsus kuulutas välja, et noortetuba suletakse kuni 4.detsembrini, siis kahjuks ei olnud meil võimalik kavatsetud töötubasid noortega reaalselt läbi viia, vaid teeme seda videovahendusel, mida jagame noortele sotsiaalmeedias. Jõudsime teha tõukrattatreeningu ja rulatreeningu õppevideod, kui BMX kooli töötuba jääb praegu ootama aega kui avatakse noortetuba uuesti.

Kogukonna noored saavad sellest abi jätkusuulikult, sest töökojanurk on alaline ja seda saavad kasutada kõik kogukonna noored, kel selleks vajadus.

Kuna töökojanurk sai püsti sel päeval kui kulutati noortetuba pandeemia tõttu suletuks, siis praegu oleme tagasisidet saanud sotsiaalmeedias noortega suheldes, kus nad väljendavad kui heameel neil on ja kuidas nad juba ootavad, et saaksid töökoda kasutada.

Soovitame noortel olla julged viima oma soove, vajadusi ja unistusi täide. Nopi üles projekt on selleks suurepärane võimalus. Karta projektikirjutamist ei tasu, sest alati on Nopi Üles poolt väga hea mentor, kes aitab ja õpetab ning alati saame me abi ka noortetoa projektijuhilt, kui tekib mingi küsimusi või midagi tundub keeruline lahendada. Nii lahe on saad juurde projektikirjutamise oskusi alates A ja B õppimisest kuni korraldamise kogemusi välja.

Projekti kasusaajad on kõik kogukonna noored, kel huvi ja vajadus töökojanurga jaoks tekib. Momendil on osalenud paari päeva jooksul videovahendusel töötoas 150 noort, kuid kuude lõikes võib arvestada, et kasusaajate arv kohapeal on 70 noort. (arvestame treeningud ja hobisõitjad)

Siia on lisatud link Tõukeratta videotöötoast uues töökojanurgas, mida veebivahendusel noortele näitasime.

https://www.facebook.com/ViljandiANT/videos/1706565172850533

Meil on lisada esialgu ainult töötubades videovahendusel osalenud noorte arv, 150 noort tõukeratta videotöötoas.

Kui noortetuba uuesti avatakse, tekivad ka igapäevased töökojanurga kasutamise kogunumbrid, sest iga noor paneb registreerimislehele töökoda kasutades oma nime kirja.

kolmapäev, 25. november 2020

Juba eeltöö on nii põnev!

Projektitegevused on kulgenud hästi. Oleme valinud välja parima pakkuja ja tööde teostaja. Koos meeskonnaga ja tööde teostajaga oleme pidanud mitu koosolekut ja arutanud kõige paremaid viise töökojanurga paigutamiseks, kujundamiseks.

Suurepärane õnnestumine on see, et tööde teostajateks on Viljandi Avatud Noortetoas varasemalt väga tihedateks külalistes olnud noored, kes on samuti tegelenud professionaalsel tasemel ekstreemspordiga ja nüüd seda ka hobikorras teevad. Nende teadmised on suur väärtus töökoja loomisel. Nad teavad peensusteni, millist nurka ehitada ja milliseid tööriistasid on vaja rataste töökorras hoidmiseks.

Samuti on hästi see, et oleme praegu kenasti graafikus oma tegemistega.

Murekohaks oli alguses see, et kõiki vajalikke tööriistasid ei ole Eesti kaubandusmaastikul saada. Kuid uuringute tulemusel, leidsime koos tööde teostajatega, väga hea internetilehekülje, kus kõik vajaminev on ühest kohast saadav ja meile sobivate hindadega. Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas.

Praeguseks on tehtud töökoja eskiislahendused ja toimub materjalide hankimine. Tellitud on ka tööriistad.

Edasised sammud on järgnevad:

*ootame ära materjalide saabumise. Tööde teostaja teeb seejärel eskiisist töökojanurga osad ehk et lõikab välja materjalidest töökoja. Seejärel tuuakse töökojanurk osadena noortekeskusesse.

* Seejärel hakkame meeskonnaga abistama töökoda selle üles paigaldamisel

Oleme õppinud kui oluline on meeskonnatöö ja kuulata erinevaid arvamusi ja leida neist kõige parem. Hea on saada juurde julgust meeskonna juhtimisel. Ja alati on olemas väljapääs, meil siis sellest olukorrast kui otsisime tööriistasid ja neid ei olnu kõiki vajalikke Eestist võimalik saada. Praegu liigub kõik sujuvalt ja hästi ning kogu meeskond on üksteisele toeks.

kolmapäev, 14. oktoober 2020

Pagasitäis praktikat Viljandi

Oleme Viljandi noored ekstreemsportlased, kelle sooviks on ehitada Viljandi Avatud Noortetoas asuvasse siseskateparki töökojanurk, kus asuvad vajalikud tööriistad, riiulid hooldusvahendid ning remondipind. Sihtgrupiks on 7-26 aastased noored ekstreemspordihuvilised ja harrastajad.

Viljandis on ekstreemsport väga populaarne, kuid puudub võimalus ekstreemspordivahendite igapäevaseks hoolduseks ja töökorras hoidmiseks skatepargis kohapeal. Töökojanurk annab võimaluse noortel, läbi koolituste ja töötubade, saada teadmisi sellest, kuidas hooldada ja parandada ekstreemspordivahendeid ja neid teadmisi kohapeal igapäevaselt rakendada. Samuti on murekohaks see, et remondi – ja hooldusvahenditel on väga kallid hinnad ning paljud noored ei saa kõiki vajaminevaid tööriistasid endale võimaldada, mille aga saab võimaldaks ühiselt kasutatav töökojanurk.

Eesmärgiks on, et noortel on töökojanurk, kus läbi koolitustel ja töötubades õpitu hooldavad noored oskuslikult oma spordivahendeid ning jagavad teadmisi edasi teistele noortele. Täiendatud teadmised ja oskused annavad võimaluse noorel oma hobiga põhjalikumalt tegeleda, igapäevaselt rakendada õpitud oskusi.

Projektimeeskonnaga õpime projektikirjutamise oskusi, meeskonnatööd, projektiidee oskuslikku teostamist ja elluviimist, täpsust ja korrektsust, täieneb suhtlemisoskuste pagas. Projektis osalejad saavad uusi teadmisi ja oskusi ning kõike seda igapäevaselt rakendada. Töökojanurk annab võimaluse oma hobiga tegeleda ka vähemate võimalustega noortel.

Töökojanurk asub noortetoa pinnal, mis on avatud kõikidele noortele ja kuhu on kõik noored oodatud oma oskusi täiustama ja kasutama võimalust hooldada oma spordivahendeid. Projektil on pikaajaline mõju, kuna noorte ekstreemsportlaste hulk kasvab iga aastaga ja töökojanurk on noorte poolt igapäevaselt kasutuses. Projekt on jätkusuutlik, sest treeningute populaarsus on tõusvas trendis.

Töökojanurga ehitamiseks, vahendite soetamiseks, koolituste ja töötubade teostamiseks vajame 1800 EUR.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.