Palivere välilauatennis

kolmapäev, 3. oktoober 2018

Eesmärk projekti arendada on käeulatuses

Projekt toimus vahemikus 31.05.2018-30.09.2018.

Projekti läbiviijad olid Eliisbeth Lääne ja Älice Kollo, koostööd tegime Lääne-Nigula valla, Palivere ANKíga ja Kiili Betoon OÜ’ga.

Saadud projektitoetusega soetasime Palivere ANKí juurde välilauatennise, mille tellisime ära suvel ja laua paigaldus toimus 25.juulil. Ilusate ilmadega on näha igapäevaselt, kuidas erinevas vanuses noored ja ka muud Palivere elanikud lauatennist käivad mängimas.

Oleme saanud läbi sotsiaalmeedia palju positiivset tagasisidet ning paljudel on tulnud uusi ideid, kuidas lauatenniselaua juures olevat platsi veel laiendada ning on pakutud ka abikäsi, juhul kui tulevikus on plaanis kirjutada uus projekt. See oli meile väga positiivne uudis, kuna see oli ka meie üks eesmärkidest, et jagaksime oma teadmist ja kogemust, et ka teised noored teaksid, millised võimalused neil on.

Probleeme valmistas noortekeskuse soetatud varustuse lõhkumist, mida kajastati ka Facebookis. Õnneks sai probleem lahenduse ja hetkel on taas vajalikud mängimisvahendid õues kõik olemas. Soovitust vähem oleme lauatennisega seotud postitusi teinud sotsiaalmeedias, kuid õnneks on lauatennise mängimine siiski väga populaarne tegevus igapäevaselt. Mängimist on takistanud septembrikuu vihmased ilmad, mis on muutnud laua ümbruse veidi sopaseks, ilusama ilma puhul soovime ka kohe pidada maha järgmise turniiri.

Projektist saime ennekõike positiivse tunde, et tegime midagi ära kogukonna jaoks ja ka soovi tulevikus midagi sarnast ette võtta. Soovime, et selliseid algatusi tehtaks rohkem, noortele on see kindlasti hea kogemus.

Kogu projektitoetus kulus laua soetamisele ja paigaldamisele. Vajalikud vahendid mängimiseks (reketid ja pallid) soetas Palivere ANK enda eelarvest.

Projektist kasusaajate arvu on raske hinnata, kuna laud on kõikidele kasutamiseks. Paliveres elab ligikaudu 800 inimest – mängimas käivad kõik, alates lasteaialastest lõpetades pensionäridega. Kasusaajad on kõik Palivere elanikud ja kaudseid kasusaajaid on veelgi rohkem.

teisipäev, 14. august 2018

Lauatennis andis sügiseks palju lennukaid ideid!

Kohe pärast lepingu allkirjastamist, võtsin ühendust Kiili Betoon OÜ’ga ning esitasime neile tellimuse. Laua valmistamise ajaks öeldi, et läheb umbes 6 nädalat. 24.juuli 2018 õhtul saadeti mulle sõnum, et soovitakse järgmisel hommikul laud Palivere Noortekeskuse juurde paigaldada. Ise (Eliisbeth Lääne) viibisin sel ajal välismaal ning laua võttis vastu Älice Kollo koos noorsootöötajaga.

Projektitegevused on siiani veel väga veninud, kuna ei osanud arvata, et laua valmistamisele kulub nii pikk aeg. Kohe pärast lauatennise laua paigaldamist, jagasime seda ka Palivere Noortekeskuse sotsiaalmeedias:

 

Tulnud tagasiside kohalikelt elanikelt on olnud siiani positiivne, kuigi pole veel jõudnud planeeritud tegevusteni, kuna noortekeskus on suvepuhkusel. Hetkel on laud kasutusel kohalike poolt, kes käivad ajaviitest mängimas. Soovime rohkem lauda erinevates tegevustes kasutada noortekeskuse avamisel, mis toimub augusti lõpus. Turniirid ja võistlused hakkavad toimuma sügisel. Laua juurde lisatakse ka toetajate plakatid ning mängijatele vajalikud vahendid. Kunagi tulevikus soovime veel lauatennise laua ümbrust rohkem täita, et kõikidel oleks seal parem olla (istumiseks mõni pink jms).

Murekohana avaldus see, et laua valmimisega läks pikk aeg ning vahearuande tähtaeg oli mõni päev hiljem, seega polnud võimalik veel tegevuste toimumisest palju rääkida. Hästi on õnnestunud koostöö ja kommunikatsioon kõikide vahel – meie noored kui vahendajad Kiili Betoon OÜ ja Palivere Noortekeskuse suhtlemisel, laua paigaldamine läks kiirelt ja muretult.

teisipäev, 5. juuni 2018

Palivere välilauatennis

Avastame tihti noored suviti, kui kool on läbi, uitamas ringi alevis. Maapiirkondades on noorte ajaveetmisvõimalused üpriski piiratud ning igal ajal ei toimu trennid ja muud vabaaja tegevused. Soovime Palivere Noortekeskusele soetada välilauatennise laua, mis oleks kasutuseks igale soovijale igal ajal.

Projektiga me mitte ainult ei õpi noored üksteiselt lauatennise reegelid ja mängimist, vaid ka vastutust ja ühtehoidvust. Laud asub väljas ja sellel puudub ööpäevaringne valve ning just seetõttu on igaühe südameasi hoida korras enda kodukoht ja käituda varaga heaperemehelikult. Projektitegevustega on võimalik olla osa ühistegevustest, avastada endale uus hobi ning veeta aktiivselt ja lõbusalt sõprade ja perekonna seltsis aega!

Soovime rahalise toetuse eest, mille summaks on 1992 eurot, soetada betoonist välilauatennise laua, et saaksid toimuda ka lauatennise turniirid. Vajalikud vahendid mängimiseks on võimalik laenutada noortekeskusest.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.