Põhja-Tallinna virtuaalmaailm

reede, 12. jaanuar 2018

Põhja-Tallinna projekt “Virtuaalmaailma avaruses”

Projekti mõte

Tekkis tänu tehnoloogiliste vahendite arengule ja nende vahendite poolt pakutavate võimaluste suunamisest erinevat keelt kõnelevate noorte ühiste kogemustepagasi loomisele ning koostöö arendamisele.

Mängude väärtus on väheke teistsugune võrreldes tavalistele arvutimängudele, sest noor peab mõtlema ka ruumiliselt, et saavutada mingisugune tulemus.

Kuidas idee tekkis

Idee tekkis tänu kõikjal maailmas juba mõned aastad kasutusel olnud virtuaalprillide poolt pakutavatele võimalustele, mis on jäänud Eestis väga ulmeliseks asjaks, ning mida suurem osa lapsi pole seda veel kordagi veel isegi proovida saanud. Virtuaalprillide tehnoloogia on juba mõned aastad teinud märkimisväärseid edasiarendusi ning on tekkinud ka palju erinevaid interaktiivseid virtuaalmänge.

Mida me tegime

Toimusid erinevad virtuaalmängude töötoad:

  1. Rec room, mäng kus noored said valida erinevate mängude vahel, nagu näiteks missioon, kus peab võitlema kollide vastu ja liikuma edasi uude alasse kasutades, siis vibu, mõõka, või maagiat relvadena. Tegelmist oli mitmemängija online mänguga.
  2. Climbey, mäng kus 2 noort peavad üksteist aitama, et liikuda maailmas edasi.
  3. Space pirate trainer, noored pidid alla laskma erinevaid väikeseid lendavaid objekte.
  4. Keep talking and nobody explodes, noored aitasid meeskonnana ühel inimesel pommi kahjutuks teha. Esimesed katsetused olid päris rasked ning lõppesid õhkulendamisega, aga mingis hetkes tekkis väga suur tahe ja areng noorte omavahelises koostöös ning noored suutsid edukalt pomme kahjutuks teha.

– Kuidas läks

Möödarääkimised puudusid, planeeritud töötoad ja mängude läbiviimine toimisid ja tegevused on siiani jätkusuutlikud.

Millised probleemid tekkisid

Tekkis probleem, et pidime panema mõlemad virtuaalprillide paarid eraldi ruumidesse, sest     nendega kaasatulevad andurid hakkasid üksteist segama. Algselt olime planeerinud mõlemad virtuaalprillide komplektid ühte ruumi. Kahe ruumi kasutamise võimalus oli meil  siiski olemas ning probleem lahenes.

Osadel inimestel tekkis vähene pearinglus kui mängus olev liikumine oli liiga suur või kiire.

 

Mida õppisime

Kogema uusi situatsioone ja virtuaalmaailma poolt pakutavaid võimalusi, noortevaheline lõimumine läbi strateegilise mõtlemise ja füüsilise motoorilise töö ning nende oskuste    arendamine.

Kuidas paranes erinevatest rahvusest noorte koostöö

Tänu huvitavatele uutele kogemustele unustati vanad vaenulikud kompleksid, tehti  koostööd ja tunti end vabana ning rõõmsatena, mis kindlasti pani noori mõtlema positiivselt ka nende inimeste suhtes, kes ei olnud see hetk võimelised nendega pikemat suulist vestlust keeleliste oskuste tõttu pidama.

– Kuidas aitas projekt kaasa lõimumisele

Kogu projekt oli mänguline ja äratas noortes suurt huvi, mis aitas luua neil ühised eesmärgid ning pani neid unustama vaenulikud kompleksid teist keelt kõnelevale isikute suhtes.

 – Mida edaspidi sooviksite teha

Soovime pakkuda edaspidiseks kõikidele noortele virtuaalprillide kasutust mängudes, töötubades, õppes ja pakkuda erinevatele koolidele võimalust proovida ja läbiviia erinevaid virtuaalreaalsuse töötubasid.

 Mida noored õppisid:

Arusaamise, missuguseid võimalusi on olemas virtuaalmaailma mängudes, uusi suhteid erinevate noortega läbi otsese suhtlemise teineteisega või mängude, kus suulise kõne  kasutamine pole vajalik.

Noortele andis juurde julgust teha erinevaid liikumisi, olla erinevatel kõrgustel.

Ettekujutused ja fantaasiad muutusid noortele tõeseks, näiteks said noored lasta vibu või  teha midagi, mida nad polnud varem kas lihtsalt proovinud või oli see nende füüsilisele võimekusele seni võimatu.

 

– Millised mängud

Interaktiivne ronimismäng „Climbey” näeb välja selline, kus sina kui mängija käes on puldid ja mängu siseselt on need sinu käed, kasutades neid pulte, et abistada oma   sõpra/kaaslast et liikuda läbi erinevate takistuste ja probleemide.

„Space pirate trainer” on mäng kus noor peab tulistama alla erinevaid objekte ja ründavaid             roboteid, samas põiklema nende laskude eest, kasutama erinevaid tehnikaid ja tööriistu, et jõuda edasi.

„Keep talking and nobody explodes” Mäng, kus üks inimene on virtuaalmaailmas prillidega      ja tema käes on POMM, ta silme ees ei ole peale selle mitte midagi, vaid tema ümber on  laudade taga teised inimesed/noored kelle käes on seletavad tekstid/juhendid, et kuidas pommi kahjutuks teha. Mäng toetub palju omavahelisele kommunikatsioonile.

– Noorte tagasiside

Projektis osalenud noor leiab, et igas mängus olev liikumine, pultide skeemid ja üldised  süsteemid on erinevad ja arendavad seega tema tehnilist mõtlemist.

Erinev tagasiside noortelt – mida töötubadest õppisin/omandasin:

  • Kuidas pommi kahjutuks teha.
  • Kuidas Virtuaalreaalsuse prille arvutiga ühendada.
  • Tuli tahe koletisi mõõgaga pooleks saagida.

Noored said teha koostööd läbi erinevate virtuaalmängude virtuaalses keskkonnas, kus neil tekkis otsemaid erinevad ülesanded, mis ei piirdunud keelega vaid näitas neile visuaalselt vajalikud ülesanded. See lõi noortel ühise soovi saada maksimaalne tulemus, sest noored on tihti konkureerivad. Kõige enam tuli välja see, et kui tegu on mängudega, mis tekitavad noortel suurt huvi, siis nad on võimelised üksteist abistama ehk kui ainukeseks limiidiks on keelebarjäär, siis tegelikkuses noored pigem asuvad üksteist abistama ja suhtlema.
Meie noortekeskuses Eesti ja Vene noored ei tunne üksteise vahel väga suurt vaenu aga on näha, et suhtlemine nende vahel on suurenenud. Lõimumine toimus kindlasti, sest see lõi kõikide noorte vahel suhte olenemata vanusest või keelest. Hinnet ei oska anda sellele, sest meie arust toimus väga hästi kogu projekt ning jätkub töötubade, mängude ja erinevate üritustega.