Projektifond 2017 nüüd avatud!

kolmapäev, 18. jaanuar 2017

Noorte toetamist oma ideede elluviimisel alustatakse taas

Kogukonna arengut toetavate noorte omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks eraldatakse läbi “Nopi Üles!” fondi üle 100 000 euro. Lisaks pakutakse ideede elluviimiseks koolitusi, tuge ja nõustamist.
Eelmisel aastal 23 noorte ideed teoks teha aidanud fondi eelarve on tänavu mullusega kolm korda suurem, olles kasvanud 105 949 euroni. Fondi kaudu toetatakse maksimaalselt 2000 euroga 7-26aastaste noorte projekte, milleks võib olla sündmus, objekti korrastamine, koolitus või vahendi soetamine.
Projektifondi algatanud Eesti Noorsootöö Keskuse direktori Edgar Schlümmeri sõnul on noored selle väga hästi üles leidnud ning enda aktiivse tegevusega toonud paljudesse Eesti paikadesse põnevaid võimalusi.
“Noored tahavad ise teha ja neile tuleb selleks võimalus anda, sest just nii sünnivad nende vajadusi kõige täpseni arvestavad tulemused,” ütles Schlümmer. Noorte toetamine “Nopi Üles” tegevuste kaudu on mitmekülgselt tulemuslik, sest läbi noorte ettevõtlikkuse toetamise ei teki lisaväärtus ainult neile endile või nende kogukonnale, vaid tervele Eesti ühiskonnale laiemalt.”
2016. aastal sai tänu noorte enda initsiatiivile ja “Nopi Üles” toetusele korda näiteks Põltsamaa lastebassein, kogukonna ühise pingutusena korrastati Sindis jalgpalliväljak, Hageris loodi mudelautoring, Elvasse soetati kiiged ja Räpina noortekeskusesse vahendid kokandusringi läbiviimiseks.
“Nopi Üles” projektijuhi Riin Luksi sõnul on fond suurepärane ja turvaline võimalus saada esimene kogemus projekti kirjutamisest ja elluviimisest.
“Projektimeeskonnas osalevad noored saavad väärtuslikke kogemusi selle kohta, kuidas oma ideed sõnastada, esitleda ja teostada nii, et sellest võidab terve kogukond,” ütles Luks. “Noorte jaoks on oluline, et nende tegevusel oleks mõju, mis ulataks kaugemale kui vaid vahetu sõpruskond. “Nopi Üles” on sellise mõju saavutamiseks suurepärane võimalus.”
“Nopi Üles” uus voor algab 18. jaanuaril. 2016. aasta projektide ja teiste senist tegemiste kohta saab lugeda internetist aadressil http://nopiyles.blogspot.com.ee/ või Facebookist lehel https://www.facebook.com/NopiUles/.
Kogukonna arengule suunatud noorte ideede toetamise projektifondi „Nopi Üles“ viib läbi Eesti Avatud Noortekeskuste ühendus. „Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF-ist kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
Lisainfo: Nopi Üles projektijuhilt Riin Luksilt Riin Luks, riin.luks@ank.ee, 58083744