Pühalepa ja Narva noorte lõimumine läbi kokakunsti

neljapäev, 28. detsember 2017

Pühalepa ja Narva noorte lõimumine läbi kokakunsti

Projekti nimi: „Narva ja Hiiumaa noorte lõimumine läbi kokakunsti“

Projekti periood: 16.11-15.12.2017

Projekti toimumise asukoht: Pühalepa valla Kultuuri-ja Noortekeskus, Suuremõisa küla, Hiiumaa

Partnerid: Narva Pähklimäe Gümnaasium, Palade Põhikool, Suuremõisa Lasteaed-Põhikool, Xploreworld MTÜ ja  Pühalepa Vallavalitsus.

Toimunu kirjeldus: Projekti peamiseks eesmärgiks oli võimaldada Pühalepa noortele kokandusalaseid ja meeskonnatöö oskusi, millest noored senini pikalt puudust on tundnud, kuna meie noortekeskuse köögis puudusid vajalikud vahendid.  Antud teema vajalikkus selgus juba kevadel, kui noortekeskuses viidi läbi sisehindamine ning 7.-26. aastaste noorte hulgas tehti vastav küsitlus. Nii kogunesid sügisel peamiselt 11.-16.aastased noored kokku ja uurisid võimalusi oma ideed teoks teha. „Nopi Üles Lõimumise eri“ oli ideaalseks lahenduseks ning võtsime ühendust juba tuttavate Narva Paju kooli noortega, et koos projektile hoogu anda. Kui tegevuste elluviimise aeg kätte jõudis, siis kahjuks olid Narva Paju kooli noored aga juba mitmete teiste projektidega hõivatud ning nii pöördusime MTÜ Xploreworld poole sooviga leida Narvast uusi ja toredaid kaaslasi, et koos kokata ja oma projektile tuult tiibadesse saada. Uuteks partneriteks said meile Narva Pähklimäe Gümnaasiumi noored vanuses 9.-16.  Tegime Pühalepa noortega koheselt oma plakati ja postitasime selle „Nopi Üles Lõimumise eri“ FB lehele ning kogusime üllatavalt palju meeldimisi üle Eesti. Meil kõigil oli selle üle väga hea meel ning juba detsembri algusesse planeerisime oma ühise nädalavahetuse täis kokakunsti ja rõõmu. Asusime kiiresti unistuste vahendeid läbi kõikvõimalike e-poodide tellima, kuna kohapealsed võimalused Hiiumaal olid kesised ja tunduvalt kallimad. Ainult toidukaubad ja paar väiksemat vahendit sai soetatud kohalikust Selverist.  Suhtlesime oma partneritega eelnevalt läbi Skype ja leppisime kokku oma menüü, st  milliseid toite valmistame, et mõlemal osapoolel oleks uusi oskusi ja kogemusi. Seejärel jagasime ära ülesanded, et osalejatel oleks võrdne vastutus tegevuste läbiviimisel ning eesmärgi saavutamisel. Menüü eesmärk oli valmistada iseloomulikke toite, mis oleksid tuntud nii Hiiumaa kui ka Narva noorte hulgas, aga tingimusel, et need ei oleks friikartulid jms kiirtoidulaadne. Kui menüü ja vahenditega läks enam-vähem plaanipäraselt, siis kahjuks ühised kuupäevad nihkusid paigast ja Narva noored jõudsid meile alles projekti viimasel st aruande esitamise päeval ja nii sai meie esimesest kokanduspäevast kokandusöö, mis kujunes siiski ülipositiivseks ning andis täiesti uue kogemuse. Ja nagu selgus, ongi noored öösiti mitte üksnes nutisõbrad (mis on üldtuntud tõde), vaid ka öösiti kokkamise huvilised.  Kuna noortekeskuse köök on suhteliselt väike, siis jagasime noored 3 gruppi –  samal ajal, kui ühed küpsetasid, maalisid teised portselani ja kaunistasid pidulauda ning kõik toimus vahetustega nii, et igaühel oli võimalus oma rühmaga maalida, lauda kaunistada ja süüa teha. Menüüs olid kiluvõileivad munavõi ja maitserohelisega, kama ning erinevate täidistega pannkoogid- nii magusead kui ka soolased. Täidisteks olid nt seened, hakkliha, kohupiim ja keedis. Kui kõik toidud olid valmis, nõud kaunistatud ja pidulaud rahvuslikus stiilis ehitud, viisime läbi keelekohviku, kus arutasime rahvustoidu, õigemini omavalmistatud toidu erinevuste ja sarnasuste  teemadel. Selgus, et narvakad ei olnud kunagi varem kama proovinud, aga kiluleivad olid neile tuttavamad. Meie hulgast aga ei olnud keegi söönud pannkooke seente või kohupiima täidisega – kõik oli siiski väga maitsev ja tasus proovimist.

Saadud kogemuste ülevaade: Oleme oma uute kogemuste üle nii uhked, kuna koos küpsetades ja lauda kattes avastasime palju sarnasusi ja samas ka erinevusi. Eriti õnnelikud oleme oma köögisisustuse üle ning nüüd on meil suuremad ja paremad võimalused oma külaliste võõrustamiseks ning ühiste hobidega tegelemiseks, milleks kindlasti on kokandus ja sellest saadud meeskonnatöö oskused.

Raskused, mis meil projektiga esinesid: projekti tegevuskava ja eelarve planeerimine ei olegi nii lihtsad kui alguses arvasime. Eelnevalt tuleb palju uurimistööd teha, et teada saada kulusid, samuti tuleb olla paindlik, sest alati võib ette tulla olukordi, mida ei oska ette näha. Eelarvet ja tegevusi planeerides tuleb teha õigeid otsuseid ja osata palju ja täpselt läbi mõelda, tegevuste käigus aga tulevad ilmsiks mõned uued aspektid, millega ei oska alati arvestada. Meie nt unustasime osta oma menüü kõige tähtsama komponendi – kilu, aga õnneks oli aega seda oma jõududega veel korraldada. Samuti ei osanud me ette näha, et Narva noored peavad oma saabumisaegu muutma ja et see võib ohtu seada kogu projekti õnnestumise, mida olime juba nii pikalt kavandanud.  Aga õnneks on igale olukorrale lahendus. Koostöö on selliste projektide puhul eriti olulisel kohal, tuleb arvestada mõlema osapoole soovidega ja võimalikult palju omavahel suhelda, et hiljem ei tekiks arusaamatusi.

Oskuste arendamine: tegevuste käigus arendasime koostöö oskuseid, võõrkeeles suhtlemist, meeskonnatöö oskuseid, kogemusõpet,  algatusvõimet  ning loomulikult oma lemmikteemat – kokakunsti oskuseid

Koostöö kirjeldus: meie koostöö Narva noortega algas juba varem, peale haridusliku lõimumise projekti, kus saime sõpradeks Narva Paju kooli noortega ning hakkasime  otsima võimalusi uuteks kohtumisteks. Vahepeal aga saime tagasi oma vana noortekeskuse ruumid, mis 3 aastat olid kooli kasutada ning tühi köök, kus eelnevalt toimusid inglise ja vene keele tunnid, kurvastas meid väga. Leidsime, et „Nopi Üles“ projekt on heaks võimaluseks koos midagi toredat ära teha. Aga nagu eelpool mainitud, siis selgus, et Narva Paju kooli noored ei saanud koormuse tõttu enam osaleda ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi noored, kellel puudusid igasugused projektides osalemise kogemused, olid meie partnerlusest väga huvitatud ning suheldes läbi Skype saime juba lähemalt tuttavaks. Iga noor tutvustas end eesti keeles ja rääkis, kes ta on ning millega ta tegeleb. See oli ka meile uus ja põnev kohtumine – alguses siiski hirmutav, aga kui noorsootöötajad ja Pähklimäe Gümnaasiumi õpetajad kaasa aitasid, siis kadus hirm peagi.

Kas ja kuidas sai eesmärk täidetud:

Arvame, et suutsime kõik oma eesmärgid täita –  muretsesime vajaliku köögitehnika ja tarvikud, läbi kokanduse ja meeskonnatöö arendasime oma suhtlemisoskusi, otsustusvõimet, ettevõtlikkust, ja mis peamine – me leidsime endale uued sõbrad, kellega tahame kindlasti veel mitmeid koostööprojekte läbi viia. Kuna selgus, et meie Narva partnerid on küll koolielus ja väljaspool kooli hästi aktiivsed, siis kahjuks puuduvad neil eelnevalt igasugused projektis osalemise kogemused. Sellega lubasime ka tulevikus tegelema hakata ja nendega oma projekti kirjutamise/ juhtimise kogemusi jagada.

Tagasisidest saadud informatsioonist selgus, et kõik projektis osalenud noored olid tegevustega rahul. Kõik planeeritud köögitarvikud ning tehnika sai tellitud nagu eelarves planeeritud. Samuti said Narva ja Pühalepa noored kokku ja kokkasid, lastes oma fantaasial lennata. Kõik püstitatud eesmärgid said täidetud.

Mida õppisime: õppisime projekti käigus oma ideid ellu viima ning vastavalt planeeritud tegevustele panema kokku realistlikku tegevuskava, et projektis püstitatud eesmärk saavutada.

Oma oskuseid ja kogemusi teistele jagama nii, et kõigil on tegevuse kirjeldus üheselt arusaadav. Õppisime ka vastutust ja ülesandeid jagama, kuna alati on lihtsam ise teha, kui kedagi teist kaasata, ja siit saadud kogemus on kindlasti kasuks ka edaspidistes projektides. Saime aru, et alati ei lähe asjad nii nagu planeeritud ja tuleb olla paindlik ning leida probleemide tekkimisel teine viis, kuidas probleemi lahendada.

Kuidas koostööd jätkatakse: kuna meil kukkus läbi Skype suhtlemine hästi välja, siis planeerime tulevikus veel sarnaseid kohtumisi ning töötubasid, kus saame üksteisele midagi uut õpetada, samas aitab see meil omavahel sidet hoida ja eesti keeles suhelda.  Samuti hakkame otsime võimalusi, et taaskord kohtuda ja koos midagi toredat teha, sest meist said suured sõbrad. Meil on mõttes mõned projektid nagu nt „Hariduslik Lõimumine“ ja osaleda koos „Idee45“ projektikoolitusel, jms. Loomulikult suhtleme ka omavahel igapäevaselt sotsiaalmeedias. Projekti kokkuvõtteks ilmub meil pildiraamat, milles leiduvate fotodega on tore möödunud koosveedetud aega meenutada ja ehk selle põhjal uuteks ideedeks ideid leida. SUURED-SUURED TÄNUD VÕIMALUSE EEST „NOPI ÜLES LÕIMUMISE ERI“ IDEEMEESKONNALE JA EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUSELE!!! OLETE MEIE LEMMIKUD! Like,like like!!! J

Aruande koostas Klaarika Küttim (Palade Põhikooli 8.kl) koos Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse abiga.