Puka muuseumituba

kolmapäev, 13. september 2017

 

“Valu on ajutine, au igavene”

Projekti nimi: Puka muuseumituba

Projekti toimumise periood: 22.03.2017-30.08.2017

Korraldajate arv:            

1)Liidia Saarmann- Juhendaja

2)Karel Kuus- Puka Keskkooli 12.klassi õpilane.

3)Gerli Rosenberg- Puka Keskkooli 12.klassi õpilane

4)Gerly Toomsalu- Puka Keskkooli 12.klassi õpilane

Partnerite nimed:

Puka valla noored vabatahtlikud töötasid korraldajatega koos erinevatel etappidel. Õpetajad lõid kaasa museaalide annetamisel väga suure õhinaga. Puka Rahvamaja juhataja kinkis vaibad jne  Õpetaja Harri Irv oli remondi alal meile väga hea nõuandja. Kogukonna noored olid abiks prahi äraveol ja tasuta ladustamisel.

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

Kõigepealt alustasime muuseumi ruumi renoveerimisega. Pahteldasime lae ja seinad. Värvisime  üle põrada, lae, seinad, aknad, uksed ja stendid. Samal ajal tegelesime ka mööbli ja muu vajaliku hankimisega. Kui saime lõpuks ruumi valmis, saime tellitud mööbli ilusti ära paigutada. Peale seda hakkasime eksponaate välja panema. Kui see tehtud, hakkasime eksponaatidele tutvustavaid silte juurde panema. Pidevalt skännisime vanu fotosid ja salvestasime arvutivälisele kõvakettale.

Ülevaade saadud kogemustest: Põhimõtteliselt kogu töö, materjalide kogumine, selle laiali jaotamine erinevatesse alajaotustesse õnnestus ilusti  peale selle saime uusi sõprussidemeid ja muidugi ehitamise kogemus. Probleeme otseselt ei tekkinudki. Ruumi renoveerimine võttis kauem aega kui olime planeerinud, kuna värvid ei kuivanud lihtsalt aga saime kenasti valmis. Läbi selle õppisime tegema koostööd erinevate inimestega ja nendega suhtlema, õppisime ehitama, viimistlema, rohkem ajaga arvestama, raha kasutama ja samuti saime ise palju uut ja põnevat teada Puka kohta.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside:

Kogukonnal tekkis nüüdsest võimalus tutvuda oma kodukoha ajalooga. Ja kui inimesed tulid muuseumi hakkasid nad ka omavahel suhtlema ja mälestusi jagama. Inimesed tõid meile ka ise asju mida eksponeerida. Tagasiside oli väga meeldiv. Inimestele, eriti vanemale põlvkonnale meeldis just see, et nad said oma minevikku meenutada ja paljud inimesed tundsid end ka fotodelt ära. Museaalide kogumine jätkub. Kahju, et muuseumitoa idee ei saanud  teoks 1-20 aastat tagasi.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele:

-Kindlasti soovitame proovida. Tekib võimalus kohtuda uute inimestega, leida uusi sõpru ja mis peamine -teha midagi oma kodukoha heaks ära. Võtke kätte ja tehke ära! Valu on ajutine, au igavene.

Osalejate arv, projektis kasusaajate arv:  Osales umbes 25-30 inimest. Kasu saab kogukond, vilistlased jne ( 1500 praeguse Puka valla elanikku).

 

reede, 2. juuni 2017

 

Puka muuseumituba valmib 🙂

Puka Keskkooli 11.klassi õpilaste algatatud projekti „Puka muuseumitoa rajamine“

VAHEARUANNE

Selle ajaga oleme skänninud palju pildimaterjali ja dokumente. Enamus aega on kulunud ruumi koristamise peale ja meid on aidanud ka paljud Puka inimesed. Alustasime mõni aeg tagasi ruumi tühjendamisega ja tänaseks on meil seinad ja lagi pahteltatud. Lagi on värvitud ja seinu värvime. Nende nädalatega oleme saanud  palju kogemusi ja oskusi ehituse alal. Oleme soetanud ka vajalikud riiulid ja kapid, kus asju eksponeerida.

Oma plaane oleme kajastanud ajalehes „Valgamaalane“ ja „Otepää Teataja“.

Lugupidamisega

Karel Kuus – projekti juht

 

neljapäev, 23. märts 2017

 

Puka muuseumituba

Selle projektiga soovime toetuse abil rajada Puka kogukonna muuseumitoa. Tahame sisustada ruumi, kus säilitada Puka valla ja kooli ajalooga seonduvat materjali ja infot tänapäevast. Seoses haldusreformiga toimub valdade ühinemine, mille tagajärjel kaob praegune Puka vald. Tahame talletada tänapäevase Puka vallaga seonduvat, kuna 10 aasta pärast ei pruugi seda enam keegi mäletada. Projekti otsustasime kirjutada sellepärast, et saada rahalist toetust, soetamaks museaalide säilitamiseks vajalikke vahendeid ja renoveerida vastav ruum.

Miks? Et oleks koht, kus säilitada Puka valla ajalugu, pakkudes inimestele võimaluse sellega tutvuda. Loodame, et muuseumituba kutsub kohale ka kaugemalt inimesi. Ootame kaasa lööma kogukonda, et tugevdada põlvkondadevahelisi sidemeid ja koondada võimalikult rikkalik ajalooline materjal.

Kus? Muuseumituba asub Puka vanas koolimajas esialgu ühes klassiruumis.
Kellele? Muuseum on avatud kõikidele headele inimestele, kellele on oluline Puka vald ja Puka kool.

Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.

Taotleme plaanitu elluviimiseks „Nopi üles“ ideekonkursilt 1855 €.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.