Raeküla nutinurk

reede, 4. jaanuar 2019

Raeküla nutinurk

Projekti toimumise aeg on alates november 2018 kuni detsember 2018.

Tegevused toimusid Raeküla linnaosa ja üks (Tre-raadio külastamine) südalinnas.

Selle aasta kevadel sai Raeküla Vanakooli Keskuse Noortekeskus Swedbankilt 3 arvutit. Soetasime Nopi Üles toetusega arvutikuvareid, -klaviatuure, -hiiri, projektori ja mängukonsooli Xbox One. Alustasime tegevustega juba novembris 2018, kui Noosootöö nädala raames käisid meil erinevad külalised – Errit Kuldkepp ja Pärnu Naiskodukaitse esinaine Karmen Vesselov.

Errit Kuldkepp rääkis inspireerivalt motivatsioonist. Noored said vaadata iseenda sisse millised on nende tugevad omadused ja millised omadused vajaksid parandamist või arendamist. Kuidas leida üles enda seest kõige suurem soov ja kuidas sinna jõuda. Samuti said noored üksteist paremini tundma. Erriti positiivsus inspireeris noori enda unistuste poole pürgima ja nägema maailma  paremates värvitoonides. Errit rääkis oma kogemustest enda unistuste püüdmisel ja mida ta sellest on õppinud.

Pärnu Naiskodukaitse esinaine Karmen Vesselov, kes rääkis naiskodukaitse ülesannetest  ja millal naiskodukaitse on loodud ning milline roll on neil ühiskonnas kanda. Ühtlasi rääkis Karmen Vesselov noortele interneti ohtudest, kuidas neist hoiduda ja kuhu mure korral pöörduda saab. Karmen Vesselov näitlikustas oma loengut internetiohtudest rääkivate lühikeste animafilmide näol.

Toimus KadriÖÖ, kus noored vanade kommete kohaselt käisid Selts Raeküla liikmete kodudes Katri jooksmas. Noored osalesid vabatahtlikena Pärnu Mai Selveris toimunud Toidupanga kogumiskampaanias. Toidupanga kogumiskampaanias võtsid osa ka noortekeskuse vabatahtlikud mänguvanaemad, kellest üks pälvis tänavu presidendilt aasta vabatahtliku tunnustuse.

Külastasime Tre-raadiot, kus saime ülevaate kohaliku raadio igapäevatööst. Keskuse juhataja ja juhatuse liige Piia töötab kolmapäeviti hommikuprogrammi saatejuhina, mis võimaldas meie noortel ja ka noorsootöötajal salvestada intervjuud „Tööõnne“ minutite tarbeks. Ester, noorteka noorsootöötaja, oli noortele enne raadio külastamist andnud mõtlemiseks neli küsimust. Nii saidki kõik noored Piiale anda intervjuu, kus nad rääkisid, kelleks saada tahavad ja millised on õnnelikult oma tööd tegevad inimesed. Noorte intervjuudest pandi kokku detsembrikuu kolmapäevadeks kaks saatelõiku, mis on kättesaadavad ka Tre-raadio koduleheküljel.

Omaette tegevuseks kujunes Raeküla linnaosas pika traditsiooniga sündmuste sari „Raeküla hea kodaniku nädal“, mil inspireerisime Raeküla kooli algklasside lapsi keskust aktiivsemalt külastama. Nädal seob erinevate tegevuste läbi kogukonnaliikmeid, kus teineteist inspireeritakse ja toetatakse. Konkreetsel nädalal toimusid folkloorihommikud, kus vanemaealised õpetasid noortele vanu tantsumänge, toimusid kooliõpilastele keskuses (sh noortekas) inspireerivad ringkäigud, noorteka noored etendasid kolme omaloomingulist etendust Raeküla lasteaias ning koostöös kohaliku konstaabliga osaleti helkurikõnnil, kus noored ja kogukonnaliikmed ühiselt kõndisid mööda Jälgi ehk mõõda Raeküla linnaosas elavate/elanud kuulsate inimeste radadel õppides samal ajal tundma nii linnaosa ajalugu kui ka helkurite kasutamise vajadust. Pärast kõndi kaunistati ühiselt helkuripuud nii politsei poolt toodud kui ka noorte endi poolt valmistatud helkuritega.

Kuna vahepeal saabusid jõulud ja koolivaheaeg jäid projekti tegevused ootele ning ka soetatavad vahendid tulid peale jõule. Peale uut aastat jätkame tegevustega, kus kutsume külla kohaliku noorsoopolitseiniku ja organiseerime video töötoa. Lisaks sellele tahame läbiviia filmi töötoa, kus noored saavad õppida videotöötlust. Just selle jaoks ongi meil eelmainitud tehnikat vaja. Projektori olemasolu korral saame korraldada ka filmiõhtuid. Tänu arvutitele saavad teha arvutis tehtavaid koolitöid ka need, kellel kodus sellist võimalust pole.

Arendame nutika noorsootöö võimalusi meie piirkonnas. Eelnevalt puudusid meie noortekast arvutid ja mängukonsool, millega oleks noortele võimalik selle alaseid teadmisi õpetada. Viisime läbi internetiohutuse töötoa ning kutsume jaanuari kuus rääkima piirkonna noorsoopolitsei küberkiusamise teemal. Lisaks viime läbi videotöötoa kuhu on oodatud kõik kogukonna inimesed olenemta vanusest. Edaspidi saab noortekas olevat tehnikat kasutada ka vanema ealiste koolitamiseks ning avatud infopunktina. Kogukonna liikmed on teadlikumad internetiohtusest, arvutiprogrammide kasutamisest ja noored erinevatest arendavatest mängudest.

Tre-raadio külastamine ning sellele eelnenud mõttetegevus ja antud intervjuud inspireerisid noori mõtlema oma tulevikule ja elukutsetele, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad – milline on õnnelik inimene ja miks üldse on oluline olla õnnelik?!?

Inspireerisime noori tegelema ka vabatahtliku tööga ja traditsioonide säilitamisega. Meie noortekeskus saab ka ise toiduabi Toidupangalt ja tundus igati õige noori suunata ka ise head tegema. Traditsioone säilitasime koos Kirmase rahvatantsu ansambliga ühiselt Madripidu pidades ja KadriÖÖl rõõmustasime MTÜ Selts Raeküla liikmeid neid külastades ja vanade tavade järgi kava esitades.

Hea kodaniku nädal suurendas noorte sidet vanemaealiste kogukonnaliikmetega ning samas õhutas ka nägema endast nooremad – näit lasteaiakülastus. Hea kodaniku nädalal toimunud helkurikõnd, mis käis mööda Raekülla oma jälje jätnud inimeste radadel suurendas ka noorte teadmisi kogukonna ajaloost ning loomulikult ka turvalisusest.

Kogukonna tagasiside antud projektile oli positiivne. Seda võis märgata juba plakatile like-ide kogumise ajal mil väga paljud kogukonna liikmed avaldasid toetust tegevusele ja soovisid edu projekti edukaks toimimiseks. Selts Raeküla Vanakooli liikmed avaldasid kiitust noortele, kes ainult ei seisnud enda huvide vaid ka vanemaealiste vajadustele mõeldes projekti algatasid.

Noored said teada, kuidas interneti maailmas on õige toimida ja lubasid ka saadud teadmisi anda edasi oma klassikaaslastele, sõpradele ning ka vanematele.  Noorsootöötaja sai edaspidiseks tööks uusi kontakte ning teadmisi noorte interneti kasutamis harjumuste kohta millele edaspidises töös noortega rohkem tähelepanu pöörata. Raadio külastusel meeldis noortele enim intervjuu andmine ja untsu läinud reklaamklippide kuulamine. Motivatsiooni koolitusel osalenud noored avaldasid arvamust, et oli hea turvalises keskkonnas oma tundeid, mõtteid ja soove teistega jagada ja paljude asjade puhul ka märgata, et oma hirmude ja soovidega ei olda üksi.

Kuna soovituid tegevusi pikkade pühade tõttu koheselt täita ei saanud, siis on meil plaanis jätkutegevustena korraldada filmiõhtuid, arvuti koolitusi kogukonna liikmetele ning video töötuba noortele. Samuti külastab noortekeskust noorsoopolitsei ja korraldame mängukonsooli abil mängudeturniire.

Raeküla noored ja vanemad kogukonnaliikmed on omavahel väga tihedalt seotud. Nii näiteks anti tänavu Vabatahtliku märk president Kaljulaidi poolt ühele meie noorteka vabatahtlikule mänguvanaemale Aime Jõgistele, mis on väga suureks tunnustuseks nii siinsele kogukonnale kui ka noortekeskusele.

Helkurikõnnist osa saanud, aga ka teisi noori on kavas jätkuvalt kaasata ka Jälgede projektis. Nimelt hakkame kevade poole korraldama noortele ja teistele huvilistele ühiseid kogukonna ajalugu tutvustavaid giidide koolitusi. Just käesolev projekt inspireeris paljusid noori mõtlema kohalikule ajaloole ja tekitas huvi ka noorgiidiks olemise vastu.

Kuna Raeküla Vanakooli Keskuses, kus RVK Noortekas asub on alati olnud multifunktsionaalsed tegevused, siis arvuteid saavad kasutada käik kogukonna liikmed. Hommikul kui veel noortekeskus on koolinoortele suletud kasutavad arvuteid kogukonna liikmed, internetipunkt – kellel kodus arvutit ei ole. Samas saame korraldada arvutikoolitusi inimestele kellel seda vaja on juhendaja on seltsi liige Marika Kukk.

Noortekeskuse lahtioleku ajal on arvutid noorte kasutada. Peamiselt õppe eesmärgil – vaadata e-kooli, teha kooli ülesandeid ja aeg ajalt mängida mõnda hariduslikku mängu. Õhtuti on samuti võimalik arvuteid kasutada erinevate koolituste tarbeks.

Mängukonsooli olemas olul saame nüüd korraldada turniire ja erinevaid tantsuvõistlusi(just dance). Projektorit saame kasutada filmiõhtutel – kord kuus ja avatud kõigile kogukonna liikmetele. Samuti erinevatel kohtumisetel/treeningutel. Kindlasti on seotud vahendid abiks giidide koolitusel, kui noored ise panevad kokku omi radasid. Lisaks on kavas noori kaasata ka interaktiivsete matkaradade tehnilisel ettevalmistamisel – google mapsis ja tutvustavate tekstide ettevalmistamisel.

Projekti eesmärk oli luua RVK noortekeskusesse nutika noorsootöö nurga mis meil ka õnnestus. Selline asi avardab tegevusvõimalusi meie noortele ja ka kõigile kogukonna liikmetele. Tegevusi pidime lükkama osad uude aastasse kuna pikad pühad, mida veeta pere seltsis tulid vahele. Käesolev projekt toetab palju juba noorteka, aga ka kogukonnakeskuse tegevusi laiemalt juba tulevikus. Oleme saavutatuga väga rahul, kuna siit on nüüd võimalik vaid edasi minna.

Projektimeeskonnas oli  meid kolm Cätlin, mina – Kaari ja rahvusvaheline vabatahtlik Türgist – Ferda. Enne Nopi Üles projekti kirjutamist, uurisime noorteka noortelt ja ka erinevatelt spetsialistidelt (keskuse juhataja, arendustöötaja, koolitusspetsialist), millistest vahenditest nad tunnevad RVK Noortekas (aga ka kogukonnakeskuses laiemalt) puudust ja milliseid tegevusi võiks projekti raames tutvustada. Kui olime vastused saanud asusime valmistama plakatit ja projektisisu tutvustust. Rahastusotsuse saamisel hakkasime koos noorsootöötajaga otsima vajalikke vahendeid ja juhendajaid töötubadele.  Osalesime ka ise töötubades ja plaanime ka jätkutegevustest osa võtta.

Internetiohutuse ja naiskodukaitse töötoast võttis osa 6 noort.

Motivatsiooni koolitusest võttis osa 11 noort.

Tre-raadio külastamine – 13 noort.

Madripeol osales 45 noort ja kogukonna liiget.

Raeküla hea kodaniku nädala eesti kultuuri ja folkloori tutvustavad folkloorihommikud – 36 noort ja kogukonnaliiget

Inspireerivad ringkäigud keskuses ja noortekas – 28 noort ja 2 õpetajat

Noorteka noorte omaloominguliste lavastuste etendamine lasteaias – 40 noort ja lasteaiarühma liiget

Helkurikõnd Jälgede radadel (3 gruppi) – 34 noort ja kogukonnaliiget

KadriÖÖst võttis osa 10 noort.

Toidupanga kogumiskampaaniast võttis osa 3 noort ja 8 kogukonnaliiget.

Tegime tegevuste ajal fotosid. Osadel sündmustel (koolitused, raadio külastamine) toimus ka eelregistreerimine.

Õppisime kaasama teisi noori ning julgustasime neid suuremalt unistama ning soovide püüdlemiseni.  Leidma viise kuidas neid ise täita. Õppisime, et suurte ideede elluviimiseks läheb vaja rohkem aega. Töötubade korraldamisel tuleb lähtuda siiski noortekeskuse kõige suurema külastus kella aja ning päevadega.

Eriti hästi läks see, et noortekeskuses on nüüd kaasaegsem ja noored saavad oma vabaaega sisustada meelepäraste tegevustega. Kogukonna liikmetel on võimalik külastada noortekeskust tihedamini ja soovi korral ka ise panustada noorsootöösse.

Teinekord alustaksime vahendite soetamisega varem, arvestame külastatavuse populaarsusega ja kaasame projekti kirjutamisse ka nooremaid noori. Samuti hakkaksime varem tegelema aruandega, sest nüüd teame, et see on üpris aeganõudev töö.

Juba sõnale „inspiratsioon“ mõtlemine tekitas muide inspiratsiooni. Esmane plakati kokku panemine oli vaid üheks etapiks nn inspiratsiooni otsimisele. Edasine sujus kuidagi iseenesest ja inspireerivaid mõtteid tekkis nii meil, eestvedajatena, kuid ka kaasalööjatel. Tagasi vaadates oli ikka põnev, kuivõrd ühele konkreetsele sõnale mõeldes leidsime tegevustes inspireerivaid momente.

Väga põnevaks kujunes Tre-raadio külastamine, milleks kõik registreerinud noored väheke nn kodutööd tegid ja mõtlesid oma tuleviku peale. Piia üllatas noori sellega, et võttis kõigil intervjuu ja hilisemalt pani raadio toimetaja Regina noorte lugudest kokku kaks saatelõiku. Eraldi intervjueeriti veel meie noorsootöötaja Ester, kes Tööõnneteemaline intervjuu oli eetris just käesoleva nädala kolmapäeval. Kõik intervjuud on kättesaadavad endiselt Tre-raadio koduleheküljel. Noorsootöötaja Ester avaldas detsembrikuises kogukonnalehes „Raeküla Sõnumid“ kokkuvõtliku artikli meie novembri- ja detsembrikuistest tegevustest (www.raekylavanakool.ee).