Ramsi fotograafianäitus

reede, 6. detsember 2019

Unistuste täitmine avas oioi kui palju uksi

Projekti nimi: Ramsi Fotograafia

Projekti toimumise periood: 11.07.2019-11.11.2019

Projektimeeskonna liikmete arv: 9

Osalejate arv: Pildistamistel osales 19 inimest. Neljateistkümne noore foto pääses näitusele.

Kasusaajate arv: Väljasõitudel osales 19 inimest. Umbkaudselt külastas näitust 300 inimest. Kaudselt said osa kindlasti rohkemad inimesed nt meie lähedased, kes ei jõudnud näituse avamisele, kuid kuulsid ja said innustust meie tegevustest.

Koostööpartnerid: Mustla Rahvamaja- Kristiina Oja, Viljandi vallavalitsuse esindussaal Kauba tn- Kati Koppel, endine SEB panga maja Tallinna mnt- Jana Seeba.

Soovisime kutsuda kõiki kogukonna noori pildistama ja seda ka tegime. Korraldasime väljasõite loodusesse koos fotograafiga, kes õpetas, kuidas pildistada. Kaunimatest fotodest valmis näitus “Imelised loodusvaated”, mille abil sai fotograafiat kui hobi tutvustada ka laiemalt. Näitused toimusid erinevates kohtades. Esimene näitus toimus Mustla Rahvamajas, teine Viljandi vallamaja esindussaalis. Kolmandaks näitusepaigaks sai teine vallamaja Viljandi linnas Tallinna maanteel. Kuigi projekti tegevuse ametlik aeg on läbi saanud, elab näitus edasi oma elu. Järgmisena liigub näitus veel erinevatesse rahvamajadesse. Oleme tublisti propageerinud looduses liikumist läbi erinevate kodumaiste loodusmaastike, taime-, looma- ning linnuliikide pildistamise ja kogukonnale tutvustamise. Samuti oleme inimeste loodusteadlikust kasvatanud.

Projekti jooksul toimusid väljasõidud Eesti looduskaunitesse kohtadesse. Kutsusime kõiki kogukonna noori sellest osa saama. Panime plakatid väljasõdu infoga Ramsi alevikku ning jagasime teavet FaceBookis. Kirjutasime artikli ka valla lehte. Tellisime bussi ja väljasõidud algasid. Kaasa kutsusime fotograafi, kes õpetas meile fotoaparaati käsitlema. Fotograaf valis väljasõitude lõpus välja 40 parimat pilti, mis pääsesid näitustele. Valmistasime ette näituste avamised ja katsime sinna tulnud inimestele suupistelaua. Fotonäituste avamistel kohtusime inimestega, kes said meil küsida kõike, mis näitusega seotud.

Kõige olulisem on, et näituse fotod on saanud väga head tagasisidet ja arvame ise ka, et fotod tulid oodatust paremad. Teise õnnestumisena toome välja, et projektis osales kokkuvõttes piisavalt noori ning ka näitusi külastas palju inimesi. Samuti oleme rahul näituse paikadega. Alguses tundus, et näituse paiku leida on raske, sest paljud kohad olid näituse jaoks juba broneeritud.

Ebameeldivusena toome välja, et pildistamise päevad olid pikad ja kõht läks vahe peal tühjaks. Ikka leidus keegi, kes ei arvestanud sellega, et tuleks oma toit kaasa võtta ja oli rahulolematu. Peale esimest väljasõitu lisasime reklaamplakatile, et võta kaasa võileib.

Teise raskuskohana toome välja selle, et oli raske leida kõikidele noortele ühist aega, et tulla näituse avamisele. See osutuski võimatuks. Noortel on peale kooli palju muid tegevusi nagu muusika- ja spordikool ning sõprade sünnipäevad.

Läbi projekti saime väga palju kogemusi. Kokkuvõtlikult õppisime oma unistusi ellu viima, aga see koosnes päris pikast teekonnast, alustades idee kokku kirjutamisest kuni näituste avamiseni. Sinna vahele mahtus paljugi: koostööoskuste lihvimist, plakati tegemisi, erinevaid pildistamise vaatenurkade leidmist, vahendite tellimist, näituste üles seadmist ja maha võtmist, kokkulepete sõlmimist, bussi tellimisi jne jne.

Peame iseäranis oluliseks, et õppisime käsitlema fotoaparaadi erinevaid funktsioone, mida varem polnud osanud. Nüüd oskame ka edaspidi pildistada.

Panime fotod üles näituseks ja saime kogukonnale näidata, et me ei ole lumehelbekeste põlvkond ning me saaame olla ka ilma telefoni kasutamata. Paljud kiitsid meie värskes õhus veedetud ja hästi sisustatud aega. Saime koju tuua lugusid ja pilte elust erinevates Eesti piirkondades, kus me väljasõitudel käisime. Lapsevanemad said näha meie andeid. Saime kogukonnalt tunnustust. Lisaka on kogukond meid kutsunud ka oma sündmusi pildistama. Meie tehtud fotod on ilmunud juba mitmes ajalehes ja ka spordiajakirjas. Meid on märgatud ja meiega tehakse koostööd ka peale projekti. Kindlasti oleme eeskujuks teistele noortele, kes soovivad edaspidi oma ideid projektikonkursile viia.

Me julgustame järgmisi taotlejaid oma unistusi ellu viima. Julge oma idee välja öelda ja otsi inimesi, kes sinu ideed toetavad. Usu, et oma soove saab ellu viia, kuid peab arvestama enda suure panusega. Siiani tundub uskumatu, et saime nii palju kogukonna tähelepanu ja positiivset vastukaja lihtsalt oma unistusi ellu viies. Soovitame teistel ka julgesti oma mõtteid väljendada, sest alati leidub keegi, kes seda tõsiselt võtab.

 

teisipäev, 22. oktoober 2019

Ettevalmistusprotsess on oluline osa projekti elluviimise juures

Projekti nimeks oleme pannud Ramsi Fotograafia ja idee ning tegevused on algatatud Ramsil, Viljandi maakonnas, Viljandi vallas. Korraldatavate fotonäituse nimi: Imelised loodusvaated.

Hetkel on meil läinud hästi. Arvestades meie suhteliselt väikest kogukonda, siis esimesel väljasõidul juulis oli meid suhteliselt palju 11. Me käisime siis Nõmmeveski juga ja loodusvaateid pildistamas. Teisel väljasõidul augustis pidime minema Lõuna- Eestisse. Kuna sel päeval lubati tihedat sadu üle Eesti, siis läksime hoopis Soomaa Rahvusparki, sest seal on varjualuseid, kus vihma eest peitu minna. Osalejaid oli vähem. Viimane väljasõit oli Valgamaale Rubina rabasse. Osalejaid oli 13. Imelisi pilte on saadud rohkesti ja seltskond on olnud tore. Meil on juba olemas kõik fotod näituse jaoks. Fotod on tulnud väga head. Meil on olnud igal väljasõidul kaasas fotograaf Ragnar Soa, kes on super juhendaja.

Projekti alguses hakkas venima. Idee oli vormistatud, kuid raske oli leida projekti mõtte edastajat, kes suhtleks Nopi Üles poolse esindajaga. Kuigi projekti idee oli huvitav ja vajas ellu viimist, polnud julgust oma ideed tutvustada. Tekkisid info edastamise probleemid ja raske oli leida ühist aega Skype-vestluse jaoks. Kuna projektis osalevad noored õpivad erinevates koolides ja klassides, siis kokkusaamise ja arutluse kohta ei olnud võimalik jõuda kõigil enne õhtut. Meile välja pakutud Skype-vestluse ajad olid aga varasematel aegadel. Nopi Üles poolse esindajaga suhtlesid erinevad noored, kes alati ei osanud infot õigeaegselt teistele noortele edasi anda. Praegu on siiski hästi, sest projektijuht Karolyn on olnud tubli ja on teisigi tublisid. Osavõtjaid pildistamistele oleks võinud siiski olla rohkem. Me ei arvestanud, et fotograafiaga tegelemine on spetsiifiline hobi, mis ei pakugi paljudele huvi.

Meil on olnud kolm väljasõitu Nõmmeveskisse, Soomaa Rahvusparki ja Rubina rappa. Ootame, millal fotograaf teeb valiku näitusele pääsevatest töödest. Juba on tellitud jõhvid ja konksud näituse ülesse paneku jaoks. Üks näituse koht on kindlasti Ramsi Vaba Aja Keskuses ja teine Tarvastu Rahvamajas. Ka Paistu Rahvamajas on tõenäoliselt võimalik fotosid välja panna, kuid sealne juhataja on mures, kuna seal on väike kogukond ning näituse külastajaid oleks vähe. Esimene näitus on septembri kuus.

Oleme õppinud uusi pildistamis võtteid ning fotoaparaadi kasutamisest näiteks objektiivide vahetamist. Õpime loodust paremini tundma, meeskonnatööd paremini tegema ning vastutust võtma oma otsuste ja tegevuste eest.

Õppisime, et tunde kestvate tegevuste tegemisel läheb kõht tühjaks ja toidukordadest oleks abi.

neljapäev, 11. juuli 2019

Ramsi fotograafianäitus

Oleme Ramsi Noortetoa aktiivgrupi noored ja kutsume kõiki kogukonna noori pildistama. Korraldame matkasid ja väljasõite loodusesse koos fotograafiga, kes õpetab, kuidas saada tõeliselt hea foto. Kaunimatest fotodest valmivad näitused, mille abil on fotograafia kui hobi tutvustatud ka laiemalt kogukonnas. Soovime edendada ja propageerida looduses liikumist läbi erinevate kodumaiste loodusmaastike, taime-, looma- ning linnuliikide pildistamise ja kogukonnale tutvustamise. Samuti soovime inimeste loodusteadlikust kasvatada.

Kui noor osaleb matkadel ja väljasõitudel on ta vähem nutiseadmes ning tegeleb vähem ebatervislike tegevustega. Liikumine värskes õhus annab noorele parema tervise. Looduses viibimine rahustab ja tasakaalustab närvisüsteemi. Lisaks on igal noorel võimalus, et tema foto on nii hea, et valitakse välja näitusele, mis toetab noore enesekindlust. Professionaalselt fotograafilt saadud nõuannetest võib leida endale põneva hobi või töö kogu eluks.

Kui kogume kahe nädalaga 200 like, siis saame projektiga algust teha. Kui sulle meeldib meie mõte, siis lisa like.

Taotleme Nopi Üles fondist näituste tarbeks 1260€, Viljandi Vallavalitsus toetab väljasõite 540€ ulatuses.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames

Video link: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/883701545302093/