Rannu jõusaal

teisipäev, 3. juuli 2018

Vastutus on ülesanne, kuid ennast ületades, on tulemus seda väärt!

Projekti nimi: Rannu jõusaal

Projekti toimumise periood: 13.03.2018-30.06.2018

Korraldajate arv: 4 Osalejate arv: 8

Taustakirjeldus:

Grete Kald – Elva noortetugila spetsialist. Aitas läbi viia noorte projekti „Rannu jõusaal“, noortekoordinaator.

Projekti aitasid läbi viia Rannu noored: Siim Kalev, Silver Kalev, Mait Lensment, Ken- Marti Käos.

Jõusaali renoveerimistöödele aitasid kaasa Elva Varahalduse töötaja Asso Käos, ehitusfirma Rennes OÜ Agnes Laasberg ja ehitusspetsialist Priit Pruul.

„Rannu jõusaal“ sai valmis koostöös Rannu Noortekeskusega ja sprodifirma Popspordiga.’

Rannu jõusaali tegevuste ja toimunu kirjeldus.

Jõusaali mõte sai alguse sellest, et Siim, Silver ja Mait soovisid jõusaali kogukonnale, et sõpruskonnaga koos trenni teha. Noorte omaalgatus projekti „Nopi üles“ raames esitasime taotluse jõusaali idee elluviimist. Seejärel saime juhised Eesti ANK „Nopi üles“ projektijuhi Riin Luksi käest, kuidas edasi toimetada. Facebookis olime edukad ja meie projekt sai 317 like´i. Saime toetuse kätte ning tegime vajalikud sisseostud jõusaali teostamiseks. Alustasime Rannu Noortekeskuses asuva jõusaali renoveerimist ning trenazööride kokkupanemist ning paigaldamist. Vahepeal tegime vahearuande, andes teada, kuidas meil on läinud ning saime kiita hea ja tulemusliku töö eest. Kahjuks juhtus ka nii, et noortekeskuse noored, kes polnud jõusaaliga seotud lõhkusid sõudeergomeetri, mille koostöös Popspordiga saime korda tehtud ning nüüdseks on see kasutusvalmis. Siim valmistas ise sepikojas lõuatõmbe kangi aluse ning paigaldas selle koos Ken-Marti Käosega. Vahepeal paljundasime võtmed ning saime eraldi sissepääsust käia jõusaali ettevalmistamas ilma, et noortekeskust sellega segaks. Perioodi käigus saime mitmeid-mitmeid kokku selleks, et üksteise mõtteid jagada, panna kirja jõusaali reeglistik ning korraldajate omavahelised kokkulepped. Jõusaal saigi valmis. Avame augusti kuus koos noortekeskuse suvepuhkuselt tulekuga ning koostöös noortekeskusega. Kui jõusaal oli enam -vähem valmis läksime kardiga sõitma, poistele preemiaks eduka töö eest.

Jõusaali tegemisel meeldis( sulgudes, kelle välja toodud mõte):

Väljasõit preemiaks kardisõiduga ( meeldis kõigile)

Rannu Noortekeskus aitab ka edaspidi meie jõusaali toimingutele kaasa (Grete)

Renoveerimine (Siim)

Kangi aluse tegemine/paigaldamine (Siim)

Meeldis poiste huvi ja kaasa tegemine kuni neil oli võimalus saada juhutöid ja jõusaalis askeldamine polnud piisavalt motiveeriv. ( Grete)

Jõusaali tegemisel ei meeldinud:

Sõudeergomeetertri lõhkumise tagajärgede eest hoolitsemine(Grete)

Sisseostude tegemine (Silver)

Jõusaali renoveerimine (Silver)

Noortel kadus motivatsioon kui said aru, et jõusaali eest tuleb ka edaspidi hoolitseda, kui seda kasutama hakatakse. Seejärel soovisid projekti katki jätta, vastutusest loobuda. (Grete)

Ei meeldinud, kui tajusin vastutuse pinget ( Siim)

Läbi projekti õppisime/kogesime:

Projekti tegemine oli oodatust raskem. Vastutust oli palju, selle jaoks aja leidmine oli raskendatud, täiskohaga töötamine valmistas raskusi jõusaaliga tegelemiseks aega leida.

Raskusi valmistas uue asja loomine , puudusid teadmised ja oskused.

Mõistsime, et millegi loomine vajab keskendumist ja pühendumist, sest iga tegevus on oluline viimaks eesmärgile lähemale. Ja see ei tule kergelt.

Selleks, et jõusaal valmis saaks oli vaja plaani ning sellest kinni pidamine valmistas raskusi. Millegiga alustades on huvi suur, aga hiljem selle langedes, ka motivatsioon langeb. Grupp vajab püsivust, et üheskoos ellu viia alustatud ettevõtmine.

Mõistsime, et tuleb teha tasuta tööd, et saada lõpuks endale jõusaal. Suur tahtmine oli pigem teha juhutöid kevade ja suve hakul, et saada taskuraha. Aga kui lõpuks sai valmis, on hea meel.

Ei meeldinud, et algselt pidime jõusaaliga seoses hakkama selle eest edaspidi hoolitsema aga õnneks koostöös noortekeskusega meie koormus langes.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele

Iga vaev on väärt,et oma idee ellu viia. Isegi kui tekib motivatsiooni langus soovitame siiski see üles leida ja ennast ületada, sest tulemus on seda väärt.

Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Kuna jõusaali avame augusti kuus koos noortekeskusega siis kogukond ei ole jõusaali kasutada saanud.

Kogukond sai endale jõusaali kus käia tasuta ja mis on lähedal.

Projektis kasusaajate arv 300 kogukonna liiget (Rannu küla elanike arv on umbes 1600 ning alates 14-aastaseid elanikke, kes on lubatud meie jõusaali kasutama, on kokku umbes 1000 ning jõusaalist huvitatud inimesi umbes 300).

Täname meie projekti toetamiast!

neljapäev, 26. aprill 2018

Omaalgatused kinnitavad, et igaüks on kogukonnale vajalik!

Rannu jõusaal asub Rannu noortekeskuses. Siiani oleme ühiselt koostanud eelarved ning arutanud ühiselt koostööd tehes missugust jõusaali varustust me soovime. Koostöö on sujunud edukalt kuna väga väikese ajaga oleme saanud renoveerida jõusaali ruumi, soetada jõusaali varustust ning koristustarbeid. Oleme saanud jõusaali tarbeks palju nõuandeid ja nippe edukamaks jõusaali toimimiseks. Eriti hästi õnnestus meil saada kokku 200 like´i, mis andis motivatsiooni edasi tegutsemiseks. Kuna me teadsime millist jõusaali me soovime, siis trenazööride ning treeningvahendite valimine sujus ladusalt. Kõige rohkem raskusi on valmistanud pikemat aega nõudvate toimingute tegemine, näiteks ruumi seinte värvimine ning ruumi renoveerimise eeltöö, kuna tegevus vajab fokusseerimist ja püsivust. Kindlasti on olnud meie ühine projekti koostöö vägagi humoorikas ja on olnud lõbus. Projekti tehes on meil õnnestunud kaasata asjakohalikke ja teadlikke inimesi paigaldamaks valgusteid ja keskkütte radiaatorit.

Hetkeks on tänase seisuga, 25.04.2018, renoveeritud jõusaali ruum, paigaldatud radiaator ja valgusuts ning ruum on saanud täiesti uue kuue. Peale selle on meil soetatud jõusaali varustusest: sõudeergomeeter, hantlid, tõstepink, hüppenöörid, ellektiline trenazöör, lõuatõmbe kang, puusa-ning kõhulihaste treening keerutaja. Peale selle on meil ostetud: puhatusvahendid, prügikast, prügikotid.

Kõige enam oleme mõistnud, et koostöö on oluline ja projekti kaasatud inimeste oskused ja pühendumus. Projekti läbiviimine põhineb üksteise usaldusel. Väga suurt tähtsust omab projekti juht ning tema motiveeriv olek ja kaasamisoskus.

Lisatuge vajaksime materiaalse poole pealt, mis aitaks meil jõusaali rohkemate trenazööridega varustada. Kasulik lisatugi oleks ka treenerilt, kes aitaks meie kogukonnal jõusaali kõige paremal viisil sportimiseks kasutada. Lisatoeks võiks olla ka kogukonna liikmete poolt, kes võiksid jõusaali korrashoidmisel ning edaspidisel haldamisel abiks olla. Projekti juht Siim on valmis kaasama usaldusväärseid inimesi kogukonnast jõusaali haldamise abistamisel.

Leidsime üksteise ning iseenda kohta isikuomadusi, mis aitavad projekti ettevütmisele ja läbiviimisele kaasa:

Silver avastas, et on hea tuju üleval hoidmisel ning positiivsel, humoorika loomusel. Ta on ka kannatlik ning hea pühenduvuse oskusega.

Siim avastas, et on usaldusväärne, püsiva loomusega, heade juhi omadustega, „ kuldsete kätega mees“.

Ken-Marti on hea uute asjade, ettevõtmiste algatamisel.

Noored leidsid Gretes omadusi, et koostööd teha: koostöövalmis, lihtne suhelda, hea huumorimeelega, usaldusväärne.

                       Projekti läbi viimise plussid ja miinused
Meeldis Ei meeldinud
Mida projekt edasi liikus, seda rohkem tuli tahet juurde projekti edasi teha Osad projekti liikmed olid püsimatud, polnud motiveeritud ning vedasid alt
Pika protsessi juures püsivuse hoidmine
Plakati tegemine
Toodete valimine
Koostöö nendega, kes soovisid projekti teha
Avastasime projektis osalejate erinevaid külgi, milles keegi on hea
Projekti läbiviimine andis tunde, et oleme kasulikud
Koostöös sai nalja ja oli lõbus

Järgmised sammud:

  1. Toodete ostmine ning teostmine: Kõlar, tõstekang koos raskustega, peegel, meelespea tahvel, trenazööride kokku panek, ruloo ja kohtvalgustite paigaldus, pesemisruumi ja jõusaali koristis, kõhulihaste pink, esmaabikarp,
  1. Jõusaali ruumi haldamise reeglid ning kokkulepped, kuidas edaspidi toimida. Tööülesannete/kohustuste jagamine.
  1. Avamisürituse korraldamine ( kuupäev, ürituse sisu, treeneri külastus, puuviljad/smuutid ning reklaamimine).
  1. Võimalikkude ettevõtmiste ning jõusaaliga seonduvate ürituste/tegevuste nimistu koostamine.
  1. Iga trenazööri kasutusjuhend ning ettevaatuse märgistuse tähistamine.
  1. Jõusaali FB lehe avamine ning haldamise kokkulepped.

Siim, Silver, Grete ja Ken-Marti.

esmaspäev, 2. aprill 2018

Rannu jõusaal

Tasuta jõusaal kõigile Rannus! Teeme jõusaali projekti, mille valmides saame koos ühiselt treenida tasuta terve kogukonnaga. Taotleme 2000 euri jõusaali varustuseks ja ruumi renoveerimiseks. 200 like vaja kokku saada!

Pane like ja aitad saada mõttel teoks.

Lisainfo plakatil.

Noorte piirkondlikute ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.