Rannu koolivaheaeg noortelt-noortele

neljapäev, 20. aprill 2017

Rannu noorte koolivaheaeg oli lahe!

Projekti nimi: SISUKAS KOOLIVAHEAEG- NOORTELT NOORTELE!

Projekti toimumise periood: 02.03.2017–15.04.2017

Korraldajaid 7:

Karina Kamenik, 17, Elva Gümnaasium

Alice Dedov, 13, Rannu Kool

Elise Täär, 13, Rannu Kool

Martiina Tenno, 13, Rannu Kool

Tanno Tarum, 14, Rannu Kool

Märt Tenno, 14, Rannu Kool

Aire Tamm, 33, Rannu Pere- ja Noortekeskus- noorsootöötaja

Partnereid 7:

MTÜ Spekter (Tallinn)-  tänavakunsti töötubade läbiviijad ja tänavakunsti vahendite maaletooja

MTÜ Rannu Noorteühing- DJ õpitoa läbiviija, diskotehnika rent

MTÜ Paintland (Tartu)- paintballi pakkuja

Rannu noortebänd “Right After You”- tunnustusürituse soojendusesineja

Tartu noortebänd “Psychonaut Society” (Tartu)- tunnustusürituse peaesineja

FIE Hillar Viksi (Rõngu)- bussijuht

OÜ Aleksaar (Rõngu)- meenetasside trükk

Tegevuste ja toimunu kirjeldus:

19.-20.03 toimus MTÜ Spekter 3 juhendaja läbiviimisel Rannu Pere- ja noortekeskuses 2-päevane graffitilaager, mille raames räägiti graffiti ajaloost, tehnikatest, valmistati šabloonid, tehti proovikatsetusi ja lõpuks valmis pere- ja noortekeskuse 3 seinale noorte ühislooming.

21.03- kohaliku noore dj juhendamisel said osalejad ise proovida olla dj puldi taga ja muusikat miksida. Juhendaja tutvustas dj pulti ja õpetas nippe, kuidas seda disko ajal kasutada. Tunnustusüritusel said 2 usinamat õpilast ise õpitoa juhendaja käe all muusikat lasta ja diskot läbi viia.

22.03- väljasõit Tartusse Raadi lennuväljale paintballi mängima. Juhendaja selgitas reegleid ja nõudeid ja 3 tunni jooksul said kõik piisavalt üksteist kõmmutada, osalejad olid väga vaimustuses.

23.03- ettevalmistused (tordi-pitsa valmistamine, bändiproovid, ruumide ettevalmistamine ja kaunistamine, tehnika ülesseadmine, tänukirjade ja meenete valmistamine) noorte tunnustusürituseks.

24.03- Rannu noorte tunnustusüritus- noored olid ise õhtujuhid, esines 2 noortebändi, söödi noorte endi valmistatud torti ja pitsat, kuulutati välja Rannu aasta kõige sõbralikum, kõige aktiivsem, kõige enim üllatanud noor ja Rannu Aasta Tõusev Täht. Tänati kõiki, kes üritusele kaasa aitasid tänukirja ja maiusega.

Osalejate arv: 103

Graffitilaager- 15

DJ- töötuba- 10

Paintball- 19

Tunnustusüritus- 59

Kasusaajad olid kõik Rannu noored, sest igal soovijal oli võimalus tulla ja vaheajasündmustest osa võtta.

Ülevaadet saadud kogemustest:

Mis läks hästi: hästi olime teinud, et broneeringud ürituste läbiviimiseks olid juba eelnevalt tehtud, seetõttu ei olnud vaheajanädala kätte jõudmisel vaja suurt muretseda. Noorsootöötajate abiga kulges kõik ladusalt.

Probleemid: raskusi oli noorte sõnapidamise ja erinevatele sündmustele registreerimisega, sest vahetult enne iga üritust tuli kõigi registreerunute käest üle küsida, kas ta ikka osaleb ja mõni oli meelt muutnud, mõni ärkas alles viimasel hetkel, et tahab osaleda. Korraldajal oleks lihtsam, kui see, kes end kirja on pannud, ka sellest kinni peab.

Mida õppisime: usaldusväärsest meeskonda on raske leida, kuna lõpuks jäi projekti peakorraldajaks siiski vaid kõige vanem meeskonna liige Karina. Nooremad olid abiks igaüks eri projektietappides, aga nende peale ei saanud algusest lõpuni loota.

Väga suur õppetund just noorematele korraldajatele oli see, et nad nägid, kui palju tuleb vaeva näha, et mingit üritust või väljasõitu üldse korraldada ja selleks raha saada. Tänu noortele korraldajatele, kuulsid ja said sellest aru ka sündmustel osalejad. Ei ole nii, et tuleb idee ja on võimalik seda kohe teostada. Tänu projektikogemusele oskavad noored nüüd erinevaid noortele suunatud üritusi enam väärtustada.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele: projektimeeskond tasub luua võimalikult vanadest ja arukatest noortest, kelle puhul sa tead, et saad nende peale loota projekti kirjutamise alustamisest kuni projekti lõpetamiseni välja. Pigem väiksem, aga asjalik ja usaldusväärne meeskond.

RANNU NOORED TÄNAVAD SISUKA KOOLIVAHEAJA EEST! 🙂

 

esmaspäev, 13. märts 2017

Rannu noorte sisukas kevadvaheaeg

Projekti nime ja asukoht:
Rannu noorte sisukas kevadvaheaeg

Rannu pere- ja noortekeskus Rannu alevikus

On tehtud kokkulepped graffitilaagri korraldajatega, paintballi instruktoritega, DJ töötoa läbiviijaga. Paika on pandud vaheaja tegevuste ajakava; projektitegevused on välja kuulutatud ja alanud on noorte registeerimine tegevustesse. Valmistasime ankeedi Aasta Noorte valimiseks ja kuni 22.märtsini saab esitada oma kandidaate. Valmis on tunnustusürituse ajakava, välja on valitud õhtujuhid, valmis on tänukirjad ja tunnustused. Broneeritud on buss, millega me sõidame Tartusse paintballi mängima.

Järgmised sammud on vaheaja nädala jooksul need planeeritud sündmused ellu viia. Plaanime kutsuda tunnustusüritusele ka naabervaldade noori. Peale ürituste korraldamist, kirjutame ühisvalla lehte artikli. Vaja on soetada veel meened tunnustusürituseks ja toidumaterjal laagri ja tunnustusürituse jaoks.

Projekti vastus ja raha tulid kiiresti, mis tõttu meile jäi piisavalt aega tegevuste korraldamiseks. Samuti oli juba eelnevalt nõusolekut saadud tegevuste läbiviijatelt. Nüüd oli vaja täpsustada kuupäevad. Tore on ka see, et paljud noored olid juba avaldanud soovi osaleda tegevustes, enne kui olime saanud projekti vastuse teada.

Hetkel  probleeme ja murekohti ei ole.

Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud

Kui eeltöö on piisavalt põhjalik, siis on lihtsam projekti ellu viia. Tasub kõik võimalikult põhjalikult läbi mõelda.

Meie noorsootöötaja aitab meid  palju, seega lisatuge me hetkel ei vaja.

Pildid lisame järgmisesse aruandesse.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

 

neljapäev, 2. märts 2017

Rannu noorte omaalgatusidee: SISUKAS KOOLIVAHEAEG- NOORTELT NOORTELE!

MIS? 2-päevane graffitilaager, kus õpime kasutama graffitivahendeid ja -tehnikaid ning noortekeskuse seinale valmib noorte ühislooming. Väljasõit Raadi lennuväljale paintballi turniirile, DJ töötuba uute noorte diskorite väljaõpetamiseks. Vaheaeg lõpeb noorte tunnustusõhtuga, kus uued DJ-d oma oskused proovile saavad panna, valitakse Rannu Aasta Noored 2017, esinevad noored ise ja Tartu noortebänd “Psychonaut Society”.

KASU KOGUKONNALE?

  • Koolivaheajal on noortel ainus koht aja veetmiseks Rannu Pere- ja Noortekeskus. Midagi muud vaheajal Rannus noorte jaoks ei toimu. Noortesündmusi üldse toimub Rannus paar-kolm korda aastas (ööbimine, disko, väljasõit), kuid noored sooviksid rohkem üritusi. Noorte endi korraldatav kevadvaheaeg annab neile juurde soovitud noortesündmusi- laagri, õpitoa, väljasõidu ja noorte tunnustusürituse.
  • Noored ei istu kogu vaheaja kodus arvutis või telefonis, vaid õpivad juurde uusi oskusi- graffiti valmistamine, laagri korraldamine, väljasõidu ja õpitoa planeerimine, areneb loovus, õpime koostööd ja meeskonnavaimu, õpime kasutama diskopulti ja korraldama noortediskosid, areneb organiseerimisoskus ja vastutusvõime, saame end väljendada ja välja elada.
  • Graffitilaagri kaudu avastab noor endas loomingulisuse ja edasise huvi kunsti vastu, millest võib saada tema uus hobi ja kirg. DJ töötoas leiab noor endale uue viisi eneseväljenduseks ja võimaluse hakata edaspidi iseseisvalt läbi viima noortediskosid. Paintball liidab omavahel erinevas vanuses Rannu noori ja õpetab neile koostööd. Kevadvaheaja korraldusmeeskonnast kasvab välja uus punt aktiivseid noori, kes ka edaspidi teistele noortele asjalikke ja kasulikke üritusi organiseerivad.
  • Graffitilaager ja DJ õpituba tutvustavad noortele uusi huvialasid ja annavad võimaluse uute huviringide tekkeks Rannu Pere-ja Noortekeskuses.
  • Noorte tunnustusüritusel valitakse Rannu Aasta Noored 2017- Rannu Aasta Kõige Sõbralikum Noor, Rannu Aasta Aktiivseim Noor, Rannu Aasta Enim Üllatanud Noor ja Rannu Aasta Tõusev Täht (aasta jooksul millegi erilisega silma jäänud noor). Noorte tunnustamine tõstab nende motivatsiooni ja aktiivsust ning annab võimalusi tublimaid noori tunnustada.
  • Rannu noored tegutsevad Rannu Pere- ja Noortekeskuses, mis asub Rannu Kogukonnakeskuses (Barbara Külakeskus). Samas majas asub ka Päevakeskus pensionäridele ja Perearstikeskus, seega saavad kõik kogukonnaliikmed osa noorte ühistööna valminud seinamaalingust Pere- ja Noortekeskuses.
  • Kuna Pere- ja Noortekeskuse tegevused on mõeldud tervele kogukonnale, siis on vaheaja tegevustes osalema oodatud peale noorte ka täiskasvanud kogukonna liikmed. Kogukonnaliikmed saavad tulla tutvuma noorte tegevusega graffitilaagris ja DJ õpitoas ning osa võtta noorte tunnustusürituselt.

Taotletav summa: 1930.-

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.