RePla keskkonnasäästlikuse projekt

laupäev, 15. detsember 2018

Ookean ei ole SINU ega kellegi TEISE prügikast! Aitäh tähelepanujuhtijatele!

Tänu Nopi Üles rahastusele oli Replal võimalik 10. detsembril 2018 korraldada kinos Sõprus üritus, mille raames näitasime filmi “Plastic Ocean” ning pidasime maha arutluse koos merebioloog Lennart Lennuki, lektor Egge Haiba ja Teeme Ära eestvedaja Anneli Ohvriliga.

Ürituse korraldamine oli meie jaoks kindlasti uus kogemus. Esmalt pidime tiimiga välja mõtlema, mis on meie eesmärk – pidime teadma, millist sõnumit me tahame edasi anda ning milline on meie visioon selle ürituse toimumisest. Korraldasime Skype’i kõnesid ning kohtumisi, arutlesime ning tegime ühiseid otsuseid, kuni olime välja mõelnud selge plaani.

Siis oli aeg tegutsemiseks. Valisime välja sobiva filmi. Hakkasime hoogsalt tegelema toimumispaiga, kõnelejate, toitlustuse ja kingituste otsimisega. Kontakteerusime kinoga, leppisime kokku ürituse toimumisaja, tingimused ja tegelesime finantsilise poolega. Valisime välja ning kirjutasime paneeldiskussiooni rääkijatele ning leppisime ka nendega kokku tingimused. Otsisime üritusele toitlustaja. Ostsime vajalikud asjad kingikottideks ja loosiks. Tegelesime ürituse turundusega.

Peamiselt kasutasime selleks sotsiaalmeediakanaleid nagu Facebook ja Instagram. Lühikese ajaga oli üritusest huvitatute arv päris suur. Kõige paremaks turunduskanaliks osutus Facebook.

Ürituse alguseks märkisime 15.00. Esimesed osalejad saabusid umbes 14.45, jõudes kohale, said nad end registreerida, võtta kohvi, vett või suupisteid ning valida endale saalis sobiva koha. Umbes kümme minutit peale kolme tegime ürituse sissejuhatuse ning siis algas film. Peale filmi tegime lühikese pausi, ning siis alustasime paneeldiskussiooniga. Rääkisime filmist ning kõnelejate enda plastikukasutusharjumustest ning saime ka oma ala professionaalidelt nõuandeid ja mõtteid, kuidas elada keskkonnasäästlikumat elu.

Peale seda tänasime diskussioonist osavõtjaid ning loosisime välja kolm teemakohast raamatut “Sinine majandus”, mille autoriks on Gunter Pauli.

Üritus oli eelkõige õpetlik meile endile, sest lisaks vajalikele teadmistele plastikureostuse, mikroplasti ja keskkonnasõbralikuma elu kohta, õppisime ajaplaneerimist, meeskonnatööd ning üldist ürituste korraldamist. See arendas meie suhtlemisoskust ja pakkus kindlasti võimaluse astuda välja oma mugavustsoonist.

See projekt ei olnud kindlasti lihtne, kuid üritus tuli välja suurepäraselt ning pakkus meile võimsaid ja positiivseid emotsioone ning kogemusi, mida kaasa võtta ka oma tuleviku-ellu.

Täname kõiki, kes võtsid osa meie üritusest ja aitasid meid selle ürituse korraldamisel!

 

teisipäev, 14. august 2018

Kommunikatsioon on sündmuste õnnestumise vundamendiks!

Millega on RePla seni tegelenud?

Esimese kahe kuu rahastuse perioodi jooksul oleme võtnud endale rohkem mõtteaega, et saada kindlam visoon silme ette, mida teha soovime. Oleme jõudnud järeldusele, et soovime korraldada taaskasutusele suunatud üritust. Sinna kutsuksime kohale inspireerivad kõnelejad, kes saavad võimaluse rääkida, kuidas on nende tegevusvaldkond seotud taaskasutusega. Üritusest kutsuksime osa võtma neid, kes on meid sel teekonnal aidanud; kes tegelevad juba mingisuguse taaskasutusvaldkonaga.

Kuidas me sellisele järeldusele jõudsime?

Esmalt tegime Skype’i kõne, kus läbi diskussiooni tuli välja, et soovime teha taaskasutusele suunatud üritust.

Et meil koosolekud oleksid produktiivsemad ja tulemuslikumad, saime Tallinnas füüsiliselt kokku.

Koosolekul rääkisime ürituse kontseptsiooni täpsemalt läbi; otsisime potentsiaalseid üritusel kõnelejaid ja sponsoreid, kes aitaksid meil plaani ellu viia; uurisime kohti, kus üritust korraldada. Seejuures panime paika tegevuskava:

Esimesena tuleb meil kindlaks määrata ürituse toimumispaik. Oleme kindlad, et soovime seda korraldada Mektory konverentsisaalis, ent valikuid on teisigi. Koha broneeriksime novembrikuusse, kuid täpsem kuupäev selguks läbirääkimiste käigus.

Järgmisena võtame ühendust potentsiaalsete kõnelejatega. Kui me teame, kes on kõnelejad, saame alustada ürituse reklaamimisega. Turunduskanalina kasutame kõikvõimast Facebook’i, aga ka Instagrami, postreid/flaiereid.

Ükski üritus ei ole õige ilma hea toiduta, seega pakume pauside ajal toitu/snäkke, mis on saadud pakendivabalt.

Mida on RePla seni õppinud?

Kindlasti kommunikatsiooni. Oleme aru saanud, kui tähtis on regulaarne suhtlemine tiimikaaslastega. Peamiseks suhtluskanaliks on hetkel küll Skype’i kõned, kuid sügisel proovime teha rohkem füüsilisi koosolekuid, sest ajalugu on näidanud, et need on produktiivsemad.

reede, 25. mai 2018

RePla keskonnasäästlikuse projekt

RePla on Superheroes programmi raames loodud noorteprojekt, mille eesmärk on suurendada prügikäitluse ja taaskasutuse teadlikkust laste seas.

See on äärmiselt oluline, et just lapsed omandaksid need teadmised, sest siis tekivad õiged harjumused juba varakult. Samuti on ka tänavatel näha palju prügi. Eriti on näha kortermajade piirkonnas, prügikastide juures. Ka lapsed viskavad krõpsupakke või kommipabereid maha, mõtlemata selle mõjust keskkonnale – probleem on olemas, see tuleb lahendada! Selle lahendamiseks teeme koolides ja noortekeskustes interaktiivseid programme, mis tutvustavad taaskasutust, sorteerimist, mittetaaskasutuse tagajärgi ja muidugi ka mängime.

Taotleme 2000€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.