Rõuge fifa

teisipäev, 22. detsember 2020

Uued mõtted juba olemas! 😍

Projekti nimi: Rõuge FIFA-turniirid

Projekti toimumise periood: 01.11.2020-30.11.2020

Projektimeeskonna liikmete arv: Projektimeeskonna liikmeteks olid kolm Rõuge noormeest, kellest kaks õpivad 8. klassis ja üks noormees 6.klassis

Osalejate arv: Projekti toimumise perioodil said tegevustest osa 67 noort, kes ise mängisid ja lisaks veel loendamatu hulk neid noori, kes olid pealtvaataja rollis. Peamiselt olid mängijateks noormehed.

Partnerite nimi: Projekti raames olid partneriteks kõik Rõuge valla noortekeskused, kus turniire läbi viidi. Lisaks FC Võru Helios jalgpalliklubi väravavahtide treener Mihkel Liping, kes käis jalgpalluriks olemisest ja noorte treenimisest rääkimas. Vestlesime mängu ja pärismaailma seostest.

Projekti põhitegevuseks oli Rõuge valla noortele suunatud FIFA21 turniir Xbox One konsoolil. Kuid selleks, et tagada kõigile osapooltele võrdsed võimalused, toimusid valla noortekeskustes eelturniirid, et kõik noored saaksid proovida mängida FIFA21 mängu enne suurt turniiri. Selleks laenasime erinevatesse valla noortekatesse Xbox´i konsoole ja FIFA 21 mänge. Turniiri päeval tõime kõik Rõuge majja tagasi ja mängida sai kolme komplektiga. Ühes komplektis telekas, Xboxi konsool, kaks pulti ja FIFA 21.

Põhiturniiril rääkis Mihkel Liping jalgpallurikarjäärist ja väravavahtide treenimisest. Turniiril osales kokku 19 noort ja mängiti kahes vanusegrupis, mis omakorda jagunesid kahte alagruppi.

Meie hinnangul sai projekti eesmärk täidetud, ehk erinevatest valla piirkondadest ühise huviga noored said kokku ja võimaluse koos mängida ning seeläbi tutvusi luua. Tekkis juba uusi mõtteid, et kus mingisugust järgmist turniiri korraldada ja kes võiks olla eestvedajad.

Probleeme tekitas see, et tegevused tuli ellu viia suhteliselt lühikese aja jooksul ja kõik käis kuidagi kiiresti. Õnneks jõudsime kõik ikkagi ellu viia ja erinevates piirkondades said noored kodunoortekas eelturniiri pidada. Vaatamata viiruse levikule saime õnneks ka põhiturniiri ära teha ja loomulikult tekitas ebamugavust maski kandmine, aga sellest ei ole midagi hullu.

Projekti tegevusi elluviies õppisime kuidas kirjutada projekti ja seda ellu viia. Õppisime aega planeerima, plakatit koostama, e-kirja saatma, faile digiallkirjastama, sündmusi planeerima, eelarvet koostama, iseseisvalt töötama, turniiri juhendit looma ja sündmust reklaamima.

Rõuge valla noored said luua omavahel tutvusi, arendada FIFA mängimise oskusi. Lisaks said võimaluse mängida ka need noored, kellel igapäevasaelt seda võimalust ei ole. Need kes osalesid põhiturniiril, planeerisid juba järgmist turniiri.

Viitina noored on samuti õnnelikud, et neil tekib nüüd igapäevaselt võimalus mängida Xboxil erinevaid mänge.

Kõigi kokkupuutuvate noorte tagasiside oli positiivne.

Tänu projektile said mängida ka noored nendest piirkondadest, kus igapäevaselt XBOX One konsooli pole. Viitina noored saavad peale projekti tegevusi jätkata, sest said tänu projektile omale teleka ja konsooli koos mängudega. Lisaks FIFA21 mängudele soetasime ka ühe JustDance2021 mängu.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele on, et kuulake neid, kes on juba projekti kirjutanud.

Eel- ja põhiturniiril osales 67 noort. Kasusaajateks on umbes 100 noort, arvestades ka neid, kes ei jõudnud novembrikuu jooksul osaleda, aga edaspidi saavad noortekates mängimas käia.

Selgituseks plaani muutuste kohta: Kuna vahepeal juhtus selline lugu, et ühest noortekeskusest varastati Xboxi konsool ära, siis tuli osta planeeritust vähem pulte ja 1 mäng vähem. Kuna uued puldid olid laetavad, siis ostsime juurde ka laadimisaluse ja otsustasime lisaks FIFA21 mängule soetada ühe JustDance mängu.

Projektitegevuste kohta saab meediakajastusi vaadata järgnevatelt lehtedelt:

https://www.facebook.com/rougeavatudnoortekeskus/photos/pcb.4155393491154473/4153343461359476/

https://www.facebook.com/events/1763261747182877/

https://www.facebook.com/rougeavatudnoortekeskus/photos/gm.1763265040515881/4116011028426053/

https://www.facebook.com/rougeavatudnoortekeskus/posts/4153687177991771

Päeva postitusi ja videosi Rõuge Noorsootöö Keskuse instagrammi kasutaja (raugenoortekeskus) Story highlightside alt.

neljapäev, 26. november 2020

Uus laine paneb muretsema

Projekti nimi on Rõuge FIFA-turniirid, mis toimuvad Rõuge valla noortekeskustes ja suur põhiturniir toimub Rõuge noortekeskuses.

Projektitegevused lähevad raskelt kuna lühikese ajaga tuleb palju teha. Eriti hästi on õnnestunud see, et asjaajamine on kulgenud kiiresti, nt kohalikud noored on turniiri toimumisest teadlikud ja käivad noortekatesse harjutama.

Kuna projekti tegevused tuleb ellu viia suhteliselt lühikese aja jooksul, siis on murettekitavaks asjaoluks olnud ajaline piiratus. Tuleb tegutseda kiirelt ja kohati on hirm, et kas jõuame ikka kõik õigeaegselt tehtud. Samuti tekitab muret asjaolu, et COVID-19 viirus on suhteliselt ulatuslikult levimas taaskord ja sellest tulenevalt peame sellega arvestama sündmusi planeerides, kuid loodame, et saame põhiturniiri korraldada nii nagu planeeritud.

Praeguseks oleme tegelenud asjaajamisega – vaadanud kust ja kuidas vahendid soetada, teinud noorte seas reklaami. Koostasime turniiri juhendi ja planeerisime turniire ajaliselt. Järgmisel nädalal soetame vajalikud vahendid, hakkavad noortekates pihta eelturniirid ja 28.11.2020 toimub FIFA põhiturniir.

Oleme õppinud projekti ellu viies, kuidas aega planeerida, plakatit koostada, e-kirja saata, faile digiallkirjastada, sündmusi planeerida, eelarvet koostada, iseseisvalt töötada, turniiri juhendit luua ja sündmust reklaamida.

Antud hetkel pole lisatoe järgi puudust tundnud. Lootuses, et turniiride korraldamisel on noorte näol rohkem abilisi.

reede, 13. november 2020

Rõuge fifa

Oleme näinud Rõuge valla noorte kasvavat huvi XBOXI mängimise osas, sest seda saab mängida koos sõpradega ja samal ajal saab arendada oskusi, mida seostada päris eluga.

Projekti põhieesmärgiks on anda noortele võimalus luua uusi tutvusi, mis arendab sotsiaalseid oskusi ja seda võrdsete võimaluste loomise kaudu. Eesmärgi saavutamiseks korraldame virtuaalseid jalgpalli turniire, mis inspireerivad noori edaspidi olema julgemad oma huvidest lähtuvalt tegevusi algatama.

On pikalt räägitud soovist korraldada FIFA turniire, kuid senini ei ole olnud eestvedajat ja kõigi piirkondade noortel puudub hetkel võimalust harjutada. Mõte on korraldada novembris Rõuge valla noortekeskustes FIFA21 eelturniirid, et noored saaksid harjutada põhiturniiriks, mis toimub novembri lõpus. Põhiturniirile kutsume vähemalt ühe Eesti jalgpalluri, kes aitab mõista XBOXi mängu ja päris jalgpalli vahelisi seoseid, erinevusi. Räägib oma teekonnast jalgpallurina ja inspireeriks kohalike noori tegelema oma huvidega. XBOXi turniirid hakkavad toimuma edaspidi regulaarselt ning korraldame turniire erinevate mängudega.

XBOXI mängides areneb noortel läbirääkimisoskus, strateegiline mõtlemine ja lähenemine ning õpitakse väljendama emotsioone. Turniirid toovad kokku noori erinevatest piirkondadest ja seeläbi saavad nad luua uusi tutvusi ja arendada suhtemis- ja koostööoskust. Projektimeeskonda kuuluvad noored arendavad oskust planeerida eelarvet, kirjutada ja juhtida projekti ning korraldada ja viia läbi turniire.

Peale turniire jäävad vahendid kasutusse Viitina noortetuppa, sest praegu puudub selle piirkonna noortel võimalus harjutada ja tegevustes osaleda.

Selle jaoks taotleme 1800€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames