Saade? Teeme ära!

reede, 15. juuni 2018

Projektimeeskond kasvab huviliste tõttu aina suuremaks 🙂

Projekti „Saade?Teeme ära!“ tegevus toimub Sillamäe Avatud Noortekeskuses ESN (Kalda 14, Sillamäe), kus asub meie stuudio.

Toimumisperiood: 05.01.2018 – 30.05.2018

Projekti teostajad on: Anton Kirillov(videostuudio liider), Polina Trubina, Aleksandr Strižev, Adelia Idrisova ja Alina Pavljuk.

Projekti kasusaajad on noored vanuses 14-26 kes elavad Sillamäe linnas ning ümbruses. Kaudseks sihtgrupiks on erinevad noortehuviringid ja organisatsioonid ning kohalik kogukond.

Oma tegevust me alustasime veebruaris, pärast seda, kui õnnestus soetada kõik vajalikud seadmed. Alustasime sellest, et kutsusime noortekeskusse spetsialisti, kes aitas seadmete häälestusega. Tema korraldas meie jaoks meistriklassi, kus põhjalikult seletas ja näitas uue kaamera tööpõhimõtteid. Pärast seda juba ESN TV liider Anton Kirillov edastas infot teistele, eraldi tähelepanu me pöörasime sellele, kuidas õigesti organiseerida otseülekannete osutamist. Praegu see on väga populaarne tegevus noorte seas. Üheks tähtsamaks uudisväärtuse kriteeriumiks on selle värskus ehk just nüüd ja praegu või vähemalt täna toimumine. Online meedia on kõige kiirem päevasündmuste edastaja, seda me ju õpime kasutada, et kaasata rohkem vaatajaid. Projekti toimumisperioodil tegime 2-3 otseülekannet ja reportaaži nädalas (neid võib vaadata meie kodulehel http://www.molodoi.ee/taxonomy/term/708), ning kord kuus korraldasime töötuba, et oma oskusi arendada.

Projekti raames toimunud töötoad 10.02.2018 „Seadmete häälestus“ meistriklass 13.03.2018 Foto- ja valgustehnika kasutamise MK 04.04.2018 Fotograafia alused (praktilise fotograafia baaskursus) 02.05.2018 Fotosessioon stuudios (praktiline töötuba) 30.05.2018 Valgus ja vari (valgustite kasutamise MK)

Plaanis on õpetada noortele fototöötlemist kasutades noorelt-noorele koolituse meetodit ja korraldada näitust vabas õhus „Meie linn – meie silmadega“ Sillamäe linnapäevade raames 30.06.2018.

Hea on see, et tegevusse on haaratud täiskasvanud fotohuvilised, kes vabatahtlikutena aitavad noortele. Need on põhiliselt Sillamäe fotoklubi liikmed ja IVKHK Sillamäe õppekoha õppejõud. „Tellijate“ seas on Sillamäe linna lasteaiad, koolid, huvikool „Ulei“, muusikakool, spordiklubid ja teised maakonna ürituste korraldajad (IVKHK, Vaivara vald, SA Narva Linna Arendus). See tegevus põhines eelkõige aktiivsete ning julgete noorte omaalgatusel, mis pisitiivselt mõjutas noortekeskuse tegevuse propageerimisele. Samas hea on see, et meie stuudio populaarsus kasvab. Tulid juba mõned uued inimesed ning paljud on huvitatud. Kokku stuudio tegevuses osales 20 inimest. Arvame, et see on hea tulemus.

Meie väike võit on Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programmi raames tegevuse “Tunnustusürituse“ filmimine. Seal me tegime nii otseülekannet, kui ka foto- ja videoreportaaži. Ettevalmistus võttis, kindlasti, aega, kuid ESN TV näitas hea meeskonna töö, mida ürituse korraldaja ka heaks kiitis. Siit on võimalik otseülekanndega tutvuda: http://www.molodoi.ee/node/71506

Ootamatult meil tekkis väike paus seoses sellega, et peamised ESN TV tegijad pidid sõitma Portugalisse, kuid praegu nad on juba kohal ja me jätkame oma tööd. Teadmised, mida nad Portugalis said aitavad kaasa projektitöös.

Kõige tähtsam oskus, mida me projekti läbi viies saime – on meeskonnatöö. Kindlasti saime erinevad oskused ja tedmised multimeedia valdkonnas. Meie juhid ja õpetajad on suureks toeks selles osas. Mõnikord õppisime oma vigadest nt. oli olukord, kus otseülekandega tekkis probleem – kadus heli, kuid see on ka kogemus. Arendame ka oma kontakti- ja suhtlemisoskusi, õpime kujundama oma sõnumit ning valmistume kohtumiseks erinevate inimestega. Selgus, et planeerimise oskus on sama tähtis, kui ka meeskonnatöö. Kehv planeerimisoskus ning detailidega mittearvestamine ei too meie tegevusele edu. Soovime rohkem koolitusi multimeedia valdkonna spetsialistidelt, leidsime juba selliseid inimesi, keda võib paluda oma kogemusi jägada. Meie jaoks on tähtsad just praktilised kogemused ja nipid.

Lähemalt võib ESN TV tegevustega projekti raames tutvuda meie blogist: http://www.molodoi.ee/taxonomy/term/675

ja YouTube kanalist https://www.youtube.com/user/molodoiJA

 

reede, 6. aprill 2018

Sillamäel on noortel oma saade

Meie projekti „Saade?Teeme ära!“ tegevus toimub Sillamäe Avatud Noortekeskuse ESN baasil (Sillamäe, Kalda 14), kus asub meie stuudio.

Oma tegevust me alustasime veebruaris, pärast seda, kui õnnestus soetada kõik vajalikud seadmed. Alustasime sellest, et kutsusime noortekeskusse spetsialisti, kes aitas seadmete häälestusega. Tema korraldas meie jaoks meistriklassi, kus põhjalikult seletas ja näitas uue kaamera tööpõhimõtteid.

Pärast seda juba ESN TV liider Anton Kirillov edastas infot teistele, eraldi tähelepanu me pöörasime sellele, kuidas õigesti organiseerida otseülekannete osutamist. Praegu see on väga populaarne tegevus noorte seas. Üheks tähtsamaks uudisväärtuse kriteeriumiks on selle värskus ehk just nüüd ja praegu või vähemalt täna toimumine. Online meedia on kõige kiirem päevasündmuste edastaja, seda me õpimegi kasutama, et kaasata rohkem vaatajaid.

Selle projekti raames meil oli veel korraldatud kohtumine teemal “Kuidas kasutada fototehnikat?” nendele, kes on rohkem huvitatud sellest valdkonnast. See koolitus andis nii teoreetilist õpet kui ka võimalust saadud teadmised ise praktikas järele proovida. Omandatud oskused tagavad eeskujulikud fotod ka rasketes valgusoludes aastaajast hoolimata, mis on eriti tähtis meie reportaažide jaoks.

Meie meeskonnal juba õnnestus teha mitu reportaaže erinevatest üritustest.

Praegu Anton ja Aleksandr (ESN TV aktiivsemad noored) läbivad praktikat Portugalis IVKHK projekti raames. Nende tulekuga kavatseme teha saateid juba oma stuudios. Nagu meil plaanis oli – tahame kutsuda külla huvitavaid inimesi.

Meie väike võit on Ida-Virumaa Kirde regioonis täiendavate noorsootöö teenuste elluviimise programmi raames tegevuse “Tunnustusürituse“ filmimine. Seal me tegime nii otseülekannet, kui ka foto- ja videoreportaaži. Ettevalmistus võttis, kindlasti, aega, kuid ESN TV näitas hea meeskonna töö, mida ürituse korraldaja ka heaks kiitis. Siit on võimalik otseülekandega tutvuda:

http://www.molodoi.ee/node/71506

Samas hea on see, et meie stuudio populaarsus kasvab. Tulid juba mõned uued inimesed ning paljud on huvitatud. Ootamatult meil tekkis väike paus seoses sellega, et peamised ESN TV tegijad pidid sõitma Portugalisse. Loodame, et see ei tekita probleemi, kevadel ja suvel on rohkem võimalusi oma tegevuste jätkamiseks.

Kõige tähtsam oskus, mida me projekti läbi viies saime – on meeskonnatöö. Saame nüüd väga hästi aru, et kui on üks lüli ei tööta – ei tööta mitte midagi. Kindlasti saime erinevad oskused ja teadmised multimeedia valdkonnas. Meie juhid ja õpetajad on suureks toeks selles osas. Mõnikord õppisime oma vigadest nt. oli olukord, kus otseülekandega tekkis probleem – kadus heli, kuid see on ka kogemus. Arendame ka oma kontakti- ja suhtlemisoskusi , õpime kujundama oma sõnumit ning valmistume kohtumiseks erinevate inimestega. Selgus, et planeerimise oskus on sama tähtis, kui ka meeskonnatöö. Kehv planeerimisoskus ning detailidega mittearvestamine ei too meie tegevusele edu.

Soovime rohkem koolitusi multimeedia valdkonna spetsialistidelt, otsime juba selliseid inimesi, keda võib paluda oma kogemusi jagama. Meie jaoks on tähtsad just praktilised kogemused ja nipid.

Lähemalt võib ESN TV tegevustega projekti raames tutvuda meie blogist:

http://www.molodoi.ee/taxonomy/term/675

ja YouTube kanalist https://www.youtube.com/user/molodoiJA

esmaspäev, 26. veebruar 2018

Saade? Teeme ära!

2015. aastast Sillamäe Avatud Noortekeskuse ESN baasil tegutseb ESN TV. Me kajastame linna elu sündmusi oma foto- ja videoreportaažides. Vajame väga head stuudiovalgustust. Meie eesmärgiks on laiendada oma tegevusvaldkonda. Plaanis luua regionaalne reporterite meeskond ja koos kajastada regioonisündmuseid, kutsuda erinevaid külalisi ja kaasata ka eestikeelset auditooriumi. Samuti kvaliteetne stuudio valgustus on toeks erinevate foto töötubade ja meistriklasside rakendamiseks. Huvi selle tegevuse vastu on suur. See on hea võimalus noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks. Meie aktiivsemad noored on ise valmis korraldada töötoad teistele noortele. Eeldame, et nad on kõigile huvilistele avatud. Plaanis teha töötoad kord kuus (iga kuu esimesel reedel) ning viia läbi fotosessioonid läbi praktiliste tegevuste. Saame ka kutsuda vabatahtlikud juhendajad. Suveajal plaanime teha näituse oma töödest. Teine mõte on kutsuda stuudiosse oma linna tuntud inimesi ning teha saadete sari. Inimesed jutustavad oma elust, tööst ja üldse linnast. Pärast näitame oma saadet üritusena linnapäevade raames.

Idee teostamiseks taotleti 2000€.

Noorte piirkondlikute ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.