Sänna muusikasalvestamine

esmaspäev, 14. detsember 2020

Esimene projektikogemus andis indu aina edasi tegutseda!

Projekti nimi: „Helisalvestamine Sänna kultuurimõisas”

Toimumis periood: 08.10.2020-30.11.2020

Projektimeeskonna liikmete arv: 3

Osalejad: Osalenute lõpparvuks oli 9. Osalejateks olid noored vanuses 8 – 16 eluaastat. Keskmine osaleja vanus oli 12 eluaastat. Osalema tuldi Põlva, Võru, Valga ja Tartumaalt.

Partner: Sänna Kultuurimõis

Lõime postri häälte ehk toetuse kogumiseks (30. sept, Ken ja Marcus). Saime kokku hääled 4 päevaga ehk 4. oktoobriks (Jagasime Facebookis kohalike huvigruppidega nagu näiteks Rõuge noortekeskus, Sänna kultuurimõis)

9. oktoober sai teele saadetud tellimus Thomanni (ülemaailmsele muusikatehnika varustajale)ja koostatud ostuleping juriidilisele isikule. Meil tuli neile eraldi kirjutada ning paluda arvet Sänna kultuurimõisale ehk juriidilisele isikule, kes tasus arve juba järgneval nädalal, 12. oktoobril – Ken

Koostasime ja vormistasime lepingu juriidilise isiku läbi ehk õppisime, kuidas käib lepingute koostamine ning millest need juriidilised lepingud koosnevad! – 8. oktoobril saime eelvaatamiseks nii öelda lepingu mustandi ning 12. oktoobril sai see lõplikult allkirjastatud! (Ken ja Teodor)

14. oktoobril valmis poster veebi ja väljaprintimiseks (teostas Marcus), mille jagamist alustasime koheselt, kui olid tehtud parandused Nopi Üles kriteeriumite kohaselt. Meie projekti algus ja toimumiskuupäevadega ning postriga sai loodud üritus Facebookis (Seal kirjutasin ka, et need vahendid on tulevikus Tasuta kättesaadavad kõigile soovijatele) ning seda üritust sai juba jagatud Sänna kultuurimõisa lehel ning muidugi ka Rõuge noortekeskuse ja Rõuge Kohaliku Omavalitsuse lehel! (Ken ja Teodor)

Samuti said postrid prindituna Sänna Kultuurimõisa, Rõuge noortekeskusesse (viimased olid väga rõõmsad selle võimaluse üle ka tulevikus ning kutsusid meid ka nende vahenditega tegema tutvustavaid muusikaringe) ja ka kohalikku Jaani-Peebu kitarrikooli! – 15. -22. oktoober – (Ken). Käisime ka projekti alguskuupäeval rääkimas Rõuge Noortekeskuses, et kutsuda neid veel personaalselt nendele avatud helisalvestamise päevadele.

Esimene osa saadetisest jõudis 25. oktoober. Toimus väike hilinemine, kuid peale nendega kirjateel suhtlemist saime neilt nõusoleku esimese osa saadetise saatmise kohta ning olime valmis ootama viimast tehnilist vahendit hilisema pakiga. Kõik peale ühe keskse tehnilise elemendi – helikaardi – saabus heas korras ning valmis kasutuseks. Tuli taas Thomannile ehk varustajale kirjutada palvekiri küsimustega seoses saadetisega. Selle teise osa saabumine leidis aset vahetult enne projekti ametlikku alguse kuupäeva 11. novembril.(Ken)

Suhtlesime eelregistreerunutega

Otsisime parimat tasuta vabavaralist muusikatöötlusprogrammi helisalvestamiseks

12.11 – 19.11 ajavahemikus toimus 3 helisalvestamise õhtut. Nende helisalvestamise õhtute käigus said noored:

  1. a) tutvuda erinevate vahenditega, mis helisalvestamise protsessi hõlmavad,
  2. b) proovida diktofoni ja mikrofoniga salvestamist,
  3. c) kogeda oma hääle esmakordset kuulmist helisüsteemist läbi lastuna ja
  4. d) said julgustatud, et see ei ole raske ega kauge protsess ning inspireeritud sellega kätt proovima ka tulevikus.

Õhtu algas alati helisalvestamisvahenditega tutvumise ja nende eelhäälestamisega ehk kalibreerimisega. Seejärel katsetasime muusikaprogrammi, rääkisime kuidas heli liigub ning harjutasime ideid, mida lapsed/noored tahaksid proovida salvestada. Seejärel toimus salvestamine ja siis oma salvestuse kuulamine. Midagi lõplikku nendest ei sündinud, kuid katsetatud sai. Õhtu lõpus kuulasime diktofoni ja kõrvaklappidega erinevaid hääli hoones sees, kui ka väljas (näiteks tuul, lehesabin, sammud jne), mida ka põgusalt salvestasime ja kuulasime. Küsisime projektis osalejatelt kuidas antud projekt meeldis, mida andis ja kas saadi uusi ideid ja inspiratsiooni?

Lõpuaruande kirjutamine 20. -27. november

Hästi õnnestus:

1) Helisalvestamise vahendite leidmine, tellimine ja sellega seonduv kommunikatsioon

2) Lepingute ja arvete lugemine, saatmine, koostamine, sellega seonduv asjaajamine

3) Saadud vahendite rakendamine, kogukonda suunamine ja selle võimaluse teatavaks tegemine (Sänna Kultuurimõisas, Kohalikus Omavalitsuses, Rõuge Avatud Noortekeksuses, Jaanipeebu kitarikoolis jne)

4) Helisalvestamisvõimaluse loomine niinimetatud äärealadele, küla- ja maapiirkonda

5) Rõuge Noortekeskusega võimaliku koostöö algatamine

6) Hea koostöö projekti kaasatutega

7) Kohaliku kogukondliku ideemaastiku elavdamine, rikastamine

8) Noortele inimestele/lastele uute tuleviku väljavaadete pakkumine, avardamine ja nende inspireerimine seotud helisalvestamise ja muusikaga laiemalt

9) Läbi viia projekt ehk alustada ja lõpetada tublilt ning väärikalt

Probleeme tekitas:

1) Juhiste väga täpne järgimine, seoses suure info – ja asjatoimetamise kogusega. Näiteks unustasime algul panna kõigile sotsiaalmeedia postitustele juurde #Nopiules ja meie vahearuande formaat oli ka pisut puudulik. Lihtsalt jäi paar juhist märkamata.

2) Osalejate suurel hulgal värbamine (ilmselt ka praeguse Koroonaga seonduvate piirangute ja sotsiaalsete ürituste kitsenemise tõttu) ehk nende kaasamine (mis aga on maapiirkonnas ilmselt keeruline).Teavitustööd tegime, kuid see tundus siiski ebapiisav.

3) Olematu kogemus selliste projektikonkursitega

4) Projektiperioodi tegevusplaani organiseerimine ehk me oleks saanud panna kokku loomulikuma ja reaalsema plaani, kuidas ja mis järjestuses projekti raames tegevused aset leiavad. See tuleb ilmselt kogemusega.

5) Projektirühma hõre koosseis ehk tööjaotus oleks võinud parem olla ning tiimis paar inimest rohkem. Sellelegi vaatamata ei jäänud miskit tegemata.

Õppisime:

1) kirjutama vahearuannet ja lõpuaruannet

2) kuidas käib lepingute koostamine ning millest need juriidilised lepingud koosnevad!

3) projektijuhtimise – ja korraldusega seonduvaid nüansse

4) helisalvestamisvahendite tehnilist poolt ning võimalusi, mis antud valdkonda hõlmavad

5) sotsiaalmeedia postituste, plakatite, postrite loomisega seonduvat

6) suhtlemist suurtarnijaga

7) ideede genereerimist ja ka nende teostamist

8) tundma helisalvestamisprotsessi põhiosiseid

9) juriidilise isiku ja projektikonkursi „Nopi Üles” esindajaga suhtlemist ja nende instantside omavahelise kommunikatsiooni vahendamist

10) tundma oma nõrki ja tugevaid külgi

11) jätkusuutlikust ja julgust oma ideede teostamisel, elluviimisel

12) üleüldiselt projektikonkursil osalemise avaldusega kaasnevate nüansside, nõudmiste iseärasusi ja nende täitmist

13) nägema noorte aktiivsuse hädavajalikust kohalikes ettevõtmistes

14) et taolised projektid on kogukonnale väga vajalikud

Mõju kogukonnale:

1) Kogukond sai selle helisalvestamise projekti ja projektikonkursi „Nopi üles” raames uued salvestamisvahendid kohalikule muusikamaastikule, mis on avatud ja tasuta kättesaadavad kohalikele noortele ning inimestele, kogukonnale laiemalt!

2) Kogukond sai uusi ideid ja julgustust selleks, et erinevate kanalite kaudu on võimalik leida vähestele rahalisetele võimalustele lahendus

3) Kogukond sai taas millegi raames oma abi koondada ning näiteks kasvõi anda oma hääl, et need vahendid saaks üleüldse soetatud

4) Kogukond sai osaleda projektis individuaalse või ühise eesmärgi nimel ning kaasa aidata omavahelisele aktiivsele ettevõtmisele

5) Kogukonna noored ja ka täiskasvanud said tuult tiibadesse tulevikku suunatud loomisele, loomeprotsessile

6) Kogukonnale ehk ka osalejatele tekkis juurde uusi tuleviku väljavaateid tööalaselt kui ka isiklike ideede teostamise võimalustest

Tagasiside:

Tagasiside selle projekti eel, ajal ja järel oli igati positiivne. Mitmelt poolt tuli ka „Nopi üles” projektikonkurss positiivse üllatusena. Paljude inimeste jaoks kogukonnas oli see konkreetne helisalvestamise projekt innustav, uudne ja vajalik samm kohalikul maastikul, kus paljudel võib olla on ideid, kuid nende teostamiseks pole vahendeid või julgust. Projektis osalejate jaoks olid need helisalvestamise õhtud julgustavad, huvitavad, viljakad (justnimelt uute ideede jaoks) ja vajalikuks tõukeks edasisteks individuaalseteks kui ka kogukondlikeks ettevõtmisteks. Osalejad mainisid ka seda, et taolisi projekte võiks kohalikus piirkonnas, kui ka Eestis üleüldisemalt, rohkem olla. Paljud tuttavad, sõbrad, lähedased kui ka osalejad (ja nende lapsevanemad) julgustasid meid jätkama samas vaimus, mis andis juurde palju enesekindlust ja usaldust.

Ettepanekud järgmistele taotlejatele:

Järgmistele taotlejatele annaks igati rohelise tule ning julgustaks osalema taolistel suurepärastel projektikonkursitel. Jäime igati rahule „Nopi üles” poolt määratud sideisiku Riin Luksi abivalmi ja professionaalse tegutsemise ning abiga. Olime positiivselt üllatunud sellest, kui hästi oli see projektikonkurss ülesse ehitatud ja kui käepärane see noortele taotlejatele oli. Soovitame soojalt osaleda sellel või selle taolistel konkursitel, mille läbi rikastuvad meie kogukonnad ja kus iga indiviid saab kogeda taoliste projektide läbiviimist – see on hädavajalik loominguliseks eneseteostuseks kui ka uute töökohtade, uute unistuste loomiseks äärealadel elavate noorte inimeste eludesse.

Osalejad:

Osalejaid oli kokku 9 noort/last, projektirühmas oli 3 noort ning 4 täiskasvanud inimest aitas nõu ja jõuga – ehk kokku 16 inimest oli otseselt projektiga seotud ja kaasatud. Nendele lisaks said projektist osa ka ju osalejate lapsevanemad, tuttavad, sõbrad, pered, kogukonna liikmed, kes jagasid postitusi ja levitasid sõna, samamoodi Sänna Kultuurimõisaga seotud inimesed. Seega võib julgelt väita, et projekt puudutas vähemalt 60-70 inimese elu ja tegemisi. Seda, kui kaugele veel see mõjuala veel ulatus, ei oska kindlalt öeldagi.

Teavitustegevusega seotud lingid:

Sänna Kultuurimõis

https://facebook.com/events/s/tasuta-helisalvestamine-noorte/376163483741954/?ti=icl

https://www.facebook.com/204542612930134/posts/3623339974383697/

https://www.facebook.com/204542612930134/posts/3708661839184843/

Rõuge vald

https://www.facebook.com/111480525546223/posts/3966664273361143/

Jagamine valla lehel “ürituste” kategooria all (ei saa otse linkida, kuid on ürituste nimekirjast leitav)

Rõuge Noorsootöökeskus – Rõuge noortekeskus

https://www.facebook.com/168526609841201/posts/4027320820628408/

kolmapäev, 25. november 2020

Teavitustöö käib hoogsalt!

Igatahes olen ja oleme üsna korralikult ikkagi teavitanud ning olen seoses saadetise ja vahenditega ka palju suhelnud, kuna enamus asjad tulid kohale nüüd, kuid üks keskne asi on veel kätte saamata!

Hea, et selle ürituse hiljem tegime (just selle varuga, et saadetistega vahel keeruline)! Üritusele sai tehtud lehekülg Facebookis (seal kirjutasin ka, et need vahendid on ka tulevikus tasuta kättesaadavad kõigile soovijatele) ning seda jagatud Sännas, Rõuge noortekeskuses ja Kohaliku Omavalitsuse lehel!

Samuti said postrid prindituna Sänna Kultuurimõisa, Rõuge noortekeskusesse (viimased olid väga rõõmsad selle võimaluse üle ka tulevikus) ja ka kohalikku Jaani-Peebu kitarrikooli! On ka juba paar eelregistreerunut!

 

kolmapäev, 14. oktoober 2020

Sänna muusikasalvestamine

Meie idee aitab noortel iseseisvalt teostada oma ideid ja unistusi ning arendada loomingulisust. Loominguprotsessis on oluline oma muusikalised- ja muud helilised ideed mingit moodi talletada ning tutvuda salvestamisprotsessiga. Kuna kohalikus piirkonnas taolisi salvestamisvõimalusi teadaolevalt ei ole ning paljude noorte materiaalsed võimalused on piiratud, siis annaks see suure võimaluse eneseteostuse avardamiseks ning aitaks noortel leida julgust eneseväljenduse teel unistusteni jõuda. Projekt leevendaks äärealadel elavaid noori puudutava probleemi, kus oma ideede ja unistuste teostamine võib olla kasinate vahendite puudumise tõttu piiratud.

Selle projekti eesmärgiks ongi seega noortele anda võimalus osaleda salvestamise protsessis ning avardada loomingulise eneseväljenduse piire. Selleks tulebki Sinu/Teie abiga soetada vahendid, mille abil salvestada muusikat (autoriloomingut kui ka ühisloomingut), loodushelisid ja heliefekte. See peaks andma kogemused ja oskused, et edaspidigi teostada oma ideid ning ehk isegi tööturul leida enneolematuid võimalusi enese ülalpidamiseks.

Käesoleva projekti käigus kogume esmalt postrile piisavalt meeldimisi ning levitame esialgset ideed internetiavarustes. Seejärel, kui vajalik hulk toetust on koos, tellime vajalikud vahendid, kuhu kuuluvad elussalvestuse diktofon, mikrofonid, helikaart, kõrvaklapid, stuudiokõlarid jne). Kui vahendid on juba saabumas, levitame ka sõna peagi novembris (täpsed päevad täpsustamisel) algavatest salvestamispäevadest Sänna kultuurimõisas, kus saavad osaleda kõik noored, kellel huvi. Teavitame kohalike noortekeskusi ja paneme ülesse ka reklaampostrid. Salvestamisepäevade käigus on võimalik tutvuda erinevate salvestamisevahendite ja nende funktsioonidega, kuulata ja talletada loodushelisid ning siis ka oma ideid/loomingut sisse salvestada. Nende päevade lõpus on ka tagasiside ring.

Selle projekti raames õpib eeldatavasti meeskond tegevuskava ja eelarve koostamist, toetuse kogumist ja info levitamist, lepingu koostamist, erinevate võrgustikega suhtlemist ning üldist koostööd erinevate osapoolte vahel. Samuti õpib meeskond lõpuks ka aruande koostamist. Projektis osaleja saab õppida muusika talletamist kaasaegsete vahenditega ja oma ideede elluviimist näiteks läbi loodushelide, laulu, pillimängu jne. On võimalik tutvuda erinevate muusika talletamise vahendite iseärasustega ning kuulda iseennast juba salvestatud kujul.

See projekt on avatud kõikidele Rõuge valla noortele ja huvilistele. Viimane annab laiemale kogukonnale muusika ja helide salvestamise võimaluse ning panustab sellesse kogukonda ideede teostamise mootorina kui ka uute tulevikuvaadete inspireerijana.

Meie taotletav summa on 1800 eurot, mille kogumiseks paluksimegi Sul/Teil panna pöial ehk meeldimise märk sellele postrile ning juba novembrikuus võivad Rõuge valla noored saada võimaluse, mida neil enne olnud ei ole.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raame.