Savala-Maidla-Kiviõli kergliiklustee pingid

teisipäev, 6. august 2019

Noored valmistasid ja paigaldasid kogukonna hüvanguks pingid

Projekti nimi: Istepingid Kergliiklusteede äärde Maidlas.

Projekti toimumise periood: 14.02.2019-30.05.2019

Meeskonna liimete arv 3, projekti tegevustest võttis osa umbes 100 inimest.

Projekti meeskonna liikmed: Maidla Noortekeskuse noored.

Partnerid: Maidla Noortekeskus, Lüganuse Vallavalitsus, Maidla Kool, Lüganuse Kool, Kiviõli I Keskkool, Kiviõli Vene Kool, MTÜ Maidla Mõisa Arendus, Kiviõli Kaubahoov, Andrus Lipp

Teadsime vajadust, et meie kergliiklusteede äärde on vaja pinke, kus istuda. Esitasime projekti Nopi Üles konkursile ja saime toetust. Nii asusime tegutsema.

Uurisime, kus saaks laudu, otsisime mustri ja mustri järgi ostsime värvid.Kaasasime kogukonna appi värvima ja otsisime abilised, kes pingid meisterdasid.

Me leidsime sobivad lauad ja värvisime need ära, koos osade noortega. Sobivad värvid ja mustrid leidsime ühest interneti lehe pealt, Eesti kihelkondade värvid, kus olid värvi koodid juures, mille alusel tellisime kauplusest õiged toonid värvidele.

Oli väga huvitav, väike vale eksimus värvimisel, kuid leidsime kiiresti lahenduse. Saime juurde julgust ja kogemuse suhelda ka ajakirjanikega.

Peale seda, kui kõik viimistlustööd olid tehtud(lauamaterjal lõigatud, lihvitud) viisime pingijupid koolidesse ja kui me saime teada, et kõik jupid on kokku pandud pinkideks, siis oli vaja pingid laiali vedada ja paigaldada eelnevalt vallaga kokkulepitud kohtadesse. Selle suure töö juures aitasid meid valla töömehed, kes kaevasid augud ning täitsid need seguga, et pingid paremini paigaldatud saaks.

Rahva, kogukonna tagasiside oli ja on väga hea. Meie öeldakse häid ja tunnustavaid sõnu, näeme, et kergliiklusteed kasutavad inimesed kasutavad pinke pidevalt. Samas oleks pingid nagu ka kunst, need on nii ilusad ja silmatorkavad meie kergliiklustee ääres.

Soovitame teistele julgust ja pealehakkamist!

Meediakajastus:

Lüganuse Vallaleht, juuni 2019. aasta

Ida – Virumaa maakonnaleht Põhjarannik, 4. juuni 2019

https://pohjarannik.postimees.ee/6698899/luganuse-valla-noored-varustasid-kergliiklusteed-pinkidega

Meie kogukonnategu on märgatud ja meid on esitatud Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted sündmuse Aasta Noorte Ettevõtlik Tegu kategooriasse.

 

pühapäev, 14. aprill 2019

Idee on jõudnud sõnadest tegudeni!

Oleme oma ideega jõudnud sõnadest teostuseni. Oleme tellinud ära pingikarkassid ja kohalik sepp on need juba ka valmis teinud. Käisime tutvustamas Lüganuse vallamajas volikogu esimehele ja haridus- ja noorsootöö komisjoni esimehele meie ideekavandit pinkidest. Pingid paigaldame ühiselt kergliiklustee äärde. Omavalitsus aitab leida pinkidele sobivad kohad, kuhu need paigaldada.

Oleme õnnelikud, et pinke tuleb plaanitust rohkem, kuna kohalik sepp toetas meie algatust ja valmistas karkasse rohkem. Samuti mõtles ta meiega kaasa ja lisas veel olulisi detaile pingile, mis pikendaks pingi „eluiga!“

Probleeme meil esinenud ei ole, vast ainult see, et sobitada ettevõtmist meie koolielu ja ühise vaba aja leidmisega.

Kui ilmastikutingimused lubavad, siis aprilli keskpaigaks saab pingile mõeldud lauad värvitud ja seejärel toimetame koostöös kohaliku omavalitsuse abiga pingikarkassid ja värvitud lauad meie koolidesse, kus tööõpetuse tunnis need ühiselt kokku pannakse.

Projekti meeskond 26. märts vallamajas. Tutvustati haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehele/volikogu esimehele oma projekti – “Istepingid kergliiklustee äärde”

Noorte visand pingist. Maikuuks peaks sellised pingid kergliiklustee äärde jõudma.

Projektimeeskond teeb ettevalmistusi, et minna valda tutvustama toolide jooniseid ja värvivalikut.

 

Noorte idee – Lüganuse valda Maidla-Savala ja Maidla-Kiviõli kergliiklustee äärde istipingid. Vajalikud toetushääled saadi kokku. Toimub Skype vestlus Eesti ANK Nopi Üles projektijuhi Riin Luksiga

Istepinkide puitmaterjal kohal. Kertu, Ave, Mirtel(pildistab hetke) tunnevad rõõmu.

 

teisipäev, 12. veebruar 2019

Savala-Maidla-Kiviõli kergliiklustee pingid

Lüganuse valla noored, Kertu, Mirtel ja Ave soovivad, et Savala–Maidla–Kiviõli kergliiklustee äärde saaks piirkonna noortega ühiselt meisterdada pingid, mis oleksid paljudele aktiivsetele vallakodanikele, nii noortele kui vanematele, hetkeliseks puhkamiskohaks. Meie vallas on head valgustatud kergliiklusteed, mida kasutatakse erineva vanuserühma inimeste poolt väga aktiivselt. Oleme noortega märganud, et paraku puudub jala puhkamise võimalus, mis oleks vägagi vajalik kergliiklusteedel. Soetame kohalikult ettevõtjalt karkassid, millele Lüganuse valla koolide noored kinnitavad külge lauad. Piirkonna noortega värvime kergliiklustee äärde paigaldatavad pingid meie kihelkonna rahvariide mustri värvidesse ning mai alguses paigaldame need noorte, lastevanemate ja kohaliku omavalitsusega meie kergliiklustee äärde.

Idee elluviimiseks taotleme 1800 eurot vahendite soetamiseks ning jooksvateks tegevusteks, et meie idee teostada.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.