Seinad, mis mäletavad

kolmapäev, 27. juuni 2018

Paide linna haridusasutuste ajaloos ilmus ülevaade esmakordselt

Esimesed projekti mõtted tulid meil Paide Ühisgümnaasiumi õpilasesindusega 2017. aasta sügisel, kooliaasta alguses esimestel ühistel koosolekutel. Teadsime, et viimase kooliaasta Kooli 1 hoones tahame teha võimalikult meeldejääva ja võimsa, et saaks kooli korralikul ära saata. Plaanisime, tarditsioonilisi üritusi suuremalt ning tõime ellu ka uusi. Algselt oli seinamaalingute mõte väiksem, lasta igal klassil mõni kooliga seotud mälestus seinale kanda. Too mõte aga muutus ja võttis hoopis suuremad mõõtmed.

Projekti töötasime lõplikut välja 2018. aasta alguses. Veebruaris kuulutasime välja kavandite konkursi. Esialgsed ootused olid suured, koguda kavandeid, valida neist 100 ning lasta need seintele maalida. Projektiga tahtsime tähelepanu juhtida Paides toimuvale koolide ümberkorraldusele. Number 100 tuli seoses Eesti 100. sünnipäevaga ja ka sellega, et Paides möödus 100 aastat gümnaasiumiariduse andmisest.

Kahjuks esialgne eesmärk ei täitunud ning esimeseks tähtajaks laekus kavandeid oodatust oluliselt vähem. Kui maale hakati seinale kandma ja koridorid aina elavamaks ja värilisemaks muutusid, suurenes ka huvi ning kavandeid laekus veelgi. Lõpuks saime me kokku 70 pilti, millest 65 sai seinale kantud. 2 väljavalitud tööd on ka vineeril, Janely Arusoo “Logod, mis mäletavad” ja Anastasia Tinjakova “Male, kui kooli sümbol”, need lähevad kingituseks uuele koolile, Paide Hillar Hanssoo põhikoolile, mis kerkib peagi Paide Ühisgümnaasiumi asemele.

Kõik seintele maalitud tööd on jäädvustatud ka raamatusse, maalid pildistas Germo Aabla. Raamatust leiab ka Paide Ühisgümnaasiumi vilistlase, Järvamaa muuseumi teadusjuhi Ründo Mültsi ülevaate koolivõrgu kujunemisest Paide linnas. Taoline ülevaade Paide linna haridusasutuste ajaloost ilmub esmakordselt. Veel on raamatus meie naaberkooli, Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse juhtide Damaris Ly Tambla ja Kaarel Vene arvamus seinamaalingute projektist, linna koolide koostegemistest ja eesseisvatest muutustest. Raamatusse on jõudnud ka mõned mõtted Paide Ühisgümnaasiumi vilistlastelt, need valisime välja kooli kokkutulekuks kogutud meenutustest. Raamat on projekti eesmärki täitnud väga hästi, on juhtinud tähelepanu koolid ümberkorraldusele Paide linnas. Mälestuste raamatu vastu on tuntud suurt huvi. Raamatuga koos oleme saanud oma projekti eesmärke tutvustada laiemale hulgale inimestele.

Selle projektiga õppisime, kui oluline on meeskond ja meeskonnatöö niivõrd pikalt kestva ürituse juures. Et kõik töötaks nagu kellavärk peavad kõik tiimi liikmed oma ülesandeid täitma. Seoses sellega oli meil vahepeal toppamajäämisi, kuid lõpuks laabus kõik kenasti. Projekti vedades tuleb valmis olla tagasilöökideks ning mitte nende juhtumisel pead norgu lasta, vaid otsida asjale kohe lahendust. Õppisime, et aega tuleb osata planeerida, noored olid väga hõivatud ning maalid tuli seintele kanda mitmes etapis. Ilmselt ei olnud kevad ka see kõige sobivam aeg, vanemad õpilased valmistusid eksamiteks ja eksamitöö vajas suurt keskendumist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et projekt täitis oma eesmärgi ja saime selle läbi viimisega väärtusliku kogemuse.

kolmapäev, 18. aprill 2018

Kool täis uusi noori kunstnikke 😛

Koht: Paide linn, Järvamaa

Kui õpilased kutsusid üles jäädvustama oma mälestusi Paide Ühisgümnaasiumist piltidena, et need kooli koridoride seintele maalida, laekus tähtajaks kavandeid pisut alla poole seatud eesmärgist. Eesmärk oli suur- saada seintele 100 maali, et seostada ettevõtmine lisaks koolide ümberkorraldusele tähelepanu juhtimisega ka sellega, et tänavu möödub Paides 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest ja tähistame Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Seinamaalingute projektiga „Seinad, mis mäletavad“ soovime enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide Ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja pidurüüs ära saata, meenutused jäädvustada mälestuste raamatuks ning juhtida tähelepanu Paide linna koolide ümberkorraldusele.

Nüüd, mil kavandeid juba mitmendat nädalat seintele maalitakse, on töid tulnud juurde ja lammutust ootava koolimaja koridorid muutuvad iga päevaga järjest rõõmsamaks. Seda, et tänavu lõpetab Paide linnas tegutsemise kaks kooli, neist Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutatakse ja mismoodi koolide jaotus ja asukohad järgnevatel aastatel hakkavad olema, on tulnud päris palju selgitada, seda eriti pisematele õpilastele. Nooremate töödel on kõige rohkem kujutatud koolimaja, mõned lapsed on valikut põhjendanud, et joonistasid koolimaja just seepärast, et seda varsti enam pole, kusjuures ükski seinale maalitud maja pole teisega samasugune. Vahetundides käib vilgas töö, kõik koridorid on noori kunstnikke ja uudistajaid täis, tasub vaatama tulla!

Kõige enam tekitab rõõmu õhkkond, mis koolis vahetundide ajal, kui käib vilgas seintele piltide maalimine, tunda on. Osa õpilasi tegemel maalimisega, seda nii üksi kui mitmekesi ühe pildi kallal, osa aga lihtsalt uudistab või meenutabki seiku kooliajast või arutleb, kuidas koolikorraldus uuest aastast muutub. Ka õpetajad on meie ettevõtmist tunnustanud ja nii mõnigi on arvanud, et koolimaja on nüüd hoopis rõõmsam ja seinad oleks võinud mälestustega kaunistada varemgi.

Kui alguses olime mures, et huvi projekti vastu oli lahja ja ei laekunud piisavalt töid, siis kavandeid analüüsides saime aru, et arvust olulisem on see, et kõik pildid on joonistatud südamega. Kavandite vähesusest tingituna lubasime huvilistel oma töid tuua ka peale tähtaega, mistõttu oleme aga uue probleemiga silmitsi- meie ajakava on sassis! Kuigi kavandid oleksid pidanud olema seintele kantud juba märtsis ja seinamaalingud juba mälestuste raamatu jaoks üleski pildistatud, siis tegelikult tegeleme me alles sellega, et kavandid saaksid seintele maalitud.

Ka suheldes inimestega väljaspoolt kooli tunudub et meie sõnum, kus soovime projektiga juhtida tähelepanu koolide ümberkorraldusele, pole 100% inimesteni jõudnud.

Teine mure tekkis kohe kavandite seintele kandmise alguses, kui analüüsisime värvide valikut ja saime aru, et just väiksemaid joonistajaid silmas pidades, on targem valida seinavärvide asemel guaššid, mis on kergemini riietelt eemaldatavad, lapsesõbralikumad ja ka tuttavamat lastele. See omakorda tekitas aga lisamure- värv ei jää hästi seinale ning peale kuivamist kipub pragunema ja nühkides ära kuluma. Õnneks on kõik seni mõistvalt suhtunud ja seinamaale mitte torkinud. Praod värvikihis haakuvadki pisut meie koolimaja kulunud olekuga, justkui samastudes uue pildi kõrvale jäävate pragudega seintega.

Läbi on viidud kavandite konkurss, kuhu tähtajaks laekus 34 tööd. Seejärel kuulutasime tähtaja avatuks, võtsime töid soovijatelt juurde ka tähtaja möödudes, alustades samaaegselt kavandite seintele maalimisega. Inimestelt värve ei laekunud, kuid kuna otsustasimegi seinavärvide asemel kasutada guašše, siis me oma üleskutset ei korranudki.

Seintele on vahearuande koostamise tähtajaks maalitud 63 tööd, neist 8 on veel pooleli, paar tööd ootab veel tegemist, mõned pakutud kavandid otsustasime mitte seintele maalida. Plaanisime valida vineerile kandmiseks ühe töö, kuid tänaseks oleme valinud vineerile kandmiseks ja Paide Ühisgümnaasiumi asemele kerkivale uuele koolimajale kinkimiseks välja kaks tööd- ühel on meie kooli ja selle eelkäija logod, teisel on kujutatud võimalik uue kooli sümbol- malelaud. Et püsida eelarves, teeme tööd pinnalt pisut väiksemad. Tööd kantakse vineerile aprilli lõpuks.

Seintele maalitud mälestusi on pildistatud jooksvalt ja need on avaldatud ürituse lehel Facebookis, mälestuste raamatu jaoks kvaliteetsete ülesvõtete tegemisega on juba alustatud.

Oleme õppinud, et aega tuleb paremini planeerida. Noored on väga hõivatud ja enamus vanemate õpilaste tööd on maalitud seintele mitmes etapis, sest neil lihtsalt ei ole aega seda teha ühe päevaga. Ka projekti meeskonna tööjaotus ja inimeste vastutustunne on need kohad, millega tuleb edaspidi tööd teha, et kavandatuga ajakavas paremini püsida.

Ilmselt pole meie nii töömahuka projekti jaoks kevad parim aeg, sest vanematel õpilastel tuleb juba valmistuda eksamiteks ning õppetöö nõuab suurt keskendumist.

Projekti käigus saime aru, et seinamaalide pildistamiseks vajame lisateadmisi ja –tehnikat. Õnneks saime sellele ka kooskõlastuse Nopi Üles programmist.

Ilmselt vajame ka vineerile tööde maalimise juurde juhendajat, kes oskab tööde tegijaid õpetada spray värvidega joonistama. Eelkokkulepped ühe noore graffity kunstnikuga on juba sõlmitud.

Pildid:

https://www.facebook.com/events/378130339327342/?active_tab=discussion

Projekt valmib “Nopi Üles” toel. Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

teisipäev, 20. märts 2018

Seinad, mis mäletavad!

Soovime Paides toimuvale koolide ümberkorraldusele tähelepanu pöörata. Tänavu lõpetab Paide linnas tegutsemise kaks kooli, neist Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutatakse. Soovime enne koolimaja lammutamist koguda kokku Paide Ühisgümnaasiumiga seonduvad mälestused koolimaja seintele, et vana maja pidurüüs ära saata ja meenutused jäädvustada.

Seinamaalingute kavandid kogume avaliku konkursiga. Sada välja valitud tööd maalivad osalejaid ise või abilistega Paide Ühisgümnaasiumi jalutuskoridoride seintele. Miks 100? Sest tänavu möödub Paides 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest ja tähistame ju kõik koos Eesti Vabariigi 100. aastapäeva.

Kõik seintele maalitud tööd pildistatakse, avaldatakse ürituse lehel ja köidetakse mälestuste raamatuks. Parima töö autoril on võimalus oma mälestus joonistada suurele vineertahvlile. Mälestuste raamat ja vineerile kantud maal kingitakse Paide Ühisgümnaasiumi asemele kerkivale uuele koolile.

Samaaegselt kavandite konkursiga hõikame välja ka värvide kogumise üleskutse. Palume kogukonna liikmetel oma kodudesse seisma jäänud seinavärvid annetada maalide valmimiseks.

Projekt lõppeb avatud uste päevadega, kus tutvustame kogukonnale seinamaalinguid ja inimesed saavad vanas koolimajas viimast korda ringi liikuda.

Projekti õnnestumiseks vajame 1300 eurot.

Aita meil maalida seinad, mis mäletavad!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.