Setomaa jalgpall

teisipäev, 11. veebruar 2020

Projekti oli kaasatud kogukond laiemalt!

Projekti nimi: Setomaa jalgpall

Projekti aeg: juuni 2019 – september 2019

Osalejate arv: kogu projekti vältel oli ligikaudu 50 inimest. Üritustel osales umbkaudu 30-40 inimest ning treeningutel 10-15 Setomaa valla noort.

Kevadel tuli mõte hakata korraldama Setomaa vallas treeninguid. Mõte hea, kuid kust saaksime selleks toetust. Tegime “Nopi Üles” projektile taotluse ning see osutus edukaks. Koostöös Värska ANK-iga koostasime eelarve ning tellisime vahendid jalgpalli mängimiseks. Osalejate arv oli kogu projekti jooksul umbes 50 inimest. Meie sooviks oli pakkuda noortele võimalust mängida jalgpalli ja osaleda treeningutes.

Projekti jooksul oleme korraldanud jalgpallitreeninguid Setomaa noortele. Korraldasime Setomaa valla jalgpalliõhtu Meremäel, kohale tuli erinevast vanusegrupist jalgpallihuvilisi, sündmusest võtsid osa lasteaialapsed, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, täisealised noored ja lapsevanemad. Laenasime veste ja palle Setomaa külade mängude korraldamiseks ehk projekti oli kaasatud ka kogukond laiemalt.

Projekti käigus oleme pidanud vahendite soetamisel vestlema tarnijatega ja kompromisse leidma erinevate osapooltega. Oleme omandanud oskusi ürituste läbiviimiseks ning noortega töötamisel. Kindlasti arenes meeskonnatöö oskus. Tagasiside kogu projekti kohta oli positiivne, kohalikele noortele tekkis juurde uusi võimalusi tegelemaks jalgpalli kui spordialaga. Kogukond sai juurde võimaluse kasutada igal ajal projekti raames soetatud varustust ning võimaluse osaleda erinevatel üritustel või treeningutel.

Järgmistele taotlejatele soovime kindlameelsust ning julget pealehakkamist, et ükski huvitav ning kogukonna elu rikastav projekt ei jääks vaid pelgalt mõtteks.

kolmapäev, 16. oktoober 2019

Jalgpallihuvilisi Värskas juba leidub

Seni on toimunud kord nädalas treeningud, mis on olnud erineva osalejate arvuga. Suveperioodil on noored liikuvamad ja rändavad üsna palju suvel ringi, mistõttu pole neid alati olemas, et trennides osaleda. Sellegi poolest on nad sellest huvitatud olnud ja osalevad kui neil see võimalik. Pallid on juba päris kulunud, mis viitab sellele, et neid on aktiivselt kasutatud. Projekti käigus oleme pidanud vahendite soetamisel vestlema ja kompromisse leidma.

Oleme kursis, et noored on laenanud neid iseseisvalt Värska ANK’ist ja tagastanud need ilusti pärast kasutamist. Laenasime veste ja palle Setomaa külade mängude korraldamiseks ehk projekti on kaasata ka kogukond laiemalt. Samuti korraldasime 28. augustil Setomaa valla jalgpalliõhtu. Kohale tuli erinevast vanusegrupist jalgpalli huvilisi. Sündmusest võtsid osa lasteaialapsed, põhikooli ja gümnaasiumi õpilased, täisealised noored ja lapsevanemad.

Plaanis on veel septembri ja oktoobri vältel trenne korraldada. Lootust on, et rohkem noori on kooli tõttu Setomaa kandis ja treeningutes osalejate arv on ka selle tõttu suurem.

 

reede, 28. juuni 2019

Setomaa jalgpall

Meie soov on pakkuda noortele võimalust mängida jalgpalli ja osaleda treeningutes. Nagu tundub siis jalgpallihuvilisi on Setomaa kandis järjest vähemaks jäänud ja seda üldiselt treeningute ja vahendite puudumise tõttu. Jalgpall on siinkandis olnud oluline spordiala ja tahame seda taas populariseerida. Sellega seoses soovime luua võimalusi tegelemaks jalgpalliga ja aitame uusi huvilisi, kes soovivad õppida paremini mängida.

Vahendid, mis soetame, hoiame noortekeskuses, kust noored saavad neid vajadusel võtta. Noortele on kogu projekt tasuta ning ka vahendid kasutamiseks on tasuta.

Nelja kuu jooksul toimuvate treeningute ja vahendite jaoks vajame 1300€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Video link: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/444923552738827/