Sillamäe noortetoa arendamine

reede, 15. juuni 2018

Noored jätkavad avatud noorsootöö arendamist ka projekti lõppedes!

Projekti „Mängutuba“ tegevus toimub Sillamäe Avatud Noortekeskuses ESN (Kalda 14, Sillamäe).

Toimumisperiood: 01.02.2018 – 30.05.2018

Projekti kasusaajad on noored vanuses 7-26, kes elavad Sillamäe linnas ning ümbruses.

Projekti toimumise jooksul on loodud aktiivsete noorte rühm, kes korraldasid mängutoa tegevust – 5 inimest. Selle aktiivgrupi eestvedamisel oli koostatud spetsiaalne mänguprogramm, oli tehtud reklaam koolides (Sillamäe Kannuka kool, Vanalinna kool, Eesti Põhikool ja Sillamäe Gümnaasium), kutsekoolis, raamatukogus ja, kindlasti, ANK ESN kodulehel. Reklaami levitamine õnnestus eriti hästi. Noori kohale tulnud nii palju, et projekti meeskond pidi isegi reeglid välja mõtlema.

Tänase hetkega mängutuba Sillamäe Avatud Noortekeskuse baasil tegutseb korrapäraselt, kõik vajalikud asjad on soetatud ning kokku pandud.

Mängutuba lähtub oma töös avatud noorsootöö põhimõtetest ning pakub kõikidele külastajatele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi. Mängutuba on avatud igal teisipäeval ja neljapäeval kella 16:00st 18:00ni aega veetmiseks, suhtlemiseks ning mängimiseks. Reedeti mängutoas toimuvad üritused: lauamängude turniirid, X-boxi võistlused ja filme vaatamise õhtud. Huvi selle tegevuse vastu on suur: külas käivad nii noortekeskuse baasil huviringide osalejad, kui ka uued inimesed. Koostöös Sillamäe Noorte Nõukoguga tegid Sillamäe ANK noored aktivistid Eurovisiooni vaatamise õhtu.

Mängutoa üritused:

02.02 „Virtuaalne reaalsus – mängime!“

09.02 „FIFA mänguturniir“

16.02 „Avatari päev“

23.02 „Ehita oma reaalsus“ Minecraft mängu tutvustamine

02.03 „Aktiivne reede“

09.03 „Superkangelaste päev“

16.03 „Kes on kiirem?“

23.03 „Tantsuvõistlused“

30.03 FIFA võistlused

06.04 „Clash Royale turniir“

13.04 „Täna mängime lauamänge!“

20.04 „Tantsida koos on lõbusam“

27.04 „Vana hea Maffia-mäng“

04.05 „ Mängime FUT DRAFTI“

11.05 „Lauamängude päev“

12.05 Eurovisiooni vaatamise õhtu

18.05 „Ehita oma reaalsus“

25.05 „Kes on kiirem?“

Lähiajal plaanis on teha „Suvi on saabunud!“ ürituste sari ning osaleda Sinimäe perepäeval.

Meie partnerid on:

  • Sillamäe koolid (Vanalinna kool, Kannuka kool, Eesti Põhikool, Sillamäe Gümnaasium) • IVKHK Sillamäe õppekoht • Sillamäe Noortenõukogu • Narva-Jõesuu noorsootöötajad koos oma noortega (siia kuuluvad Olgina alevik, Sinimäe alevik ja Narva-Jõesuu)

Peamised probleemid mängutoas on korra tagamine ja vaatleja välja valimine. Noored otsustasid, et projektimeeskod teeb seda ise järgemööda. Tegelekult selgus, et mõnedel nendest selline võimalus puudb (kooli või huvitegevuse tõttu). Korra hoidmisega aitavad noortetöötajad. Noored õpivad ka ise vastu saama, nendel on juba väike kogemus.

Teine takistus on remontimistööd noortekeskuses, mille tõttu mõne aja jooksul sissepääs mängutuppa oli piiratud. Noortel oli soov kutsuda külla Vaivara valla ja teiste kohalike külade noori, et midagi koos ettevõtta mugavas keskkonnas. Kahjuks remondi tõttu ei saanud nad noortekeskuse ruumidesse neid noori kutsuda, kuid otsustas aktiivgrupp, et tulevad ise külla 02.06.18 Sinimäele üritusele perepäeva raames. Noortel on plaanis jutustada oma tegevusest ning viia avalik mäng vabas õhus läbi.

Noored said nüüd aru, et projektijuhtimine on tõsine töö, millega peab tegelema ja palju sõltub just nendest. Nad õppivad teine teisega suhtlema, kokku leppima ja töötama koos. Kindlasti, tark aja planeerimine ja motivatsioon on ka tähtsad. Kõige keerulisem nende jaoks on ikkagi töö inimestega – pead olema kannatlik, viisakas ja sõbralik.

Projekti tulemusena Sillamäe linnas tekkis mugav mänguruum noortele ja moodustus aktiivsete noorte grupp, mille liikmed on teadlikud koostöö ja ühistegevuste korraldamise põhimõttetest, kes leidsid uue väljundi oma tegevusteks. Projekti eesmärgiks oli noorte (ja noorteühinduste) kaasamine kooostegevuseks, arvame, et see õnnestus. Kokku tegevustes osales umbes 100 noort. Tagasiside projekti toel läbi viidud ürituste kohta oli positiivne. Edasi projektirühm planeerib oma tegevust jätkata.

Ettepanekuid järgmistele taotlejatele: ärge kartke, taotlege! Selle projekti toel võib tulevikus palju oma kodukandis muuta!

Mängutuba tegevuste kohta võib lugeda meie kodulehel http://molodoi.ee/taxonomy/term/675.

reede, 6. aprill 2018

Noored õpivad vastutama

Projekti „Mängutuba“ tegevus toimub Sillamäe Avatud Noortekeskuses ESN (Kalda 14, Sillamäe).

Tänase hetkega mängutuba Sillamäe Avatud Noortekeskuse baasil on juba tehtud, kõik vajalikud asjad on juba soetatud ning kokku pandud, reklaam on tehtud. Mängutuba on avatud kõikidele külastajatele igal teisipäeval ja neljapäeval kella 16:00st 18:00ni aega veetmiseks, suhtlemiseks ning mängimiseks. Reedeti mängutoas toimuvad üritused: lauamängude turniirid, X-boxi võistlused, filme vaatamise õhtud.

Huvi meie tegevuse vastu on suur: külas käivad nii noortekeskuse baasil huviringide osalejad, kui ka uued inimesed. Eriti hästi õnnestus reklaami levitamine. Noori kohale tulnud nii palju, et pidime isegi reeglid välja mõtlema.

Peamised probleemid praegu meie mängutoas on korra tagamine ja vaatleja välja valimine. Otsustasime, et projektimeeskond teeb seda ise järgemööda. Tegelikult selgus, et mõnedel meist selline võimalus puudub (kooli või huvitegevuse tõttu). Korra hoidmisega aitavad noorsootöötajad. Õpime ka ise vastutama, meil on juba väike kogemus.

Edasi plaanis on teha reklaami linna koolides enne suve algust. Tahame jutustada mängutoavõimalustest ja pakkuda erinevaid üritusi. Samuti meil oli soov kutsuda külla Vaivara valla ja teiste kohalike külade noori, et midagi koos ette võtta ja seda mugavas keskkonnas. Me juba vestlesime Sinimäe noortega ja teame, et nad on väga huvitatud sellest tegevuses. Meiega võttis ka ühendust Sillamäe Noortenõukogu esindaja, kes pakkus teha koos Eurovisiooni vaatamise õhtu 12. mail. Loodame, et õnnestub kõike seda korraldada.

Saame nüüd väga hästi aru, et projektijuhtimine on tõsine töö, millega peab tegelema ja palju sõltub just meist. Õpime teine teisega suhtlema, kokku leppeid tegema ja koos töötama. Kindlasti, tark aja planeerimine ja motivatsioon on ka tähtsad. Kõige keerulisem meie jaoks on ikkagi töö inimestega – pead olema kannatlik, viisakas ja sõbralik.

Hetkel lisatuge vaja pole, saame kõigega hakkama noorsootöötajate abiga.

esmaspäev, 26. veebruar 2018

Sillamäe noortetoa arendamine

Praegu Sillamäel ei ole sellist kohta, kus saab vabalt hubases keskkonnas sõpradega kohtuda või kutsuda kedagi külla ja midagi ette võtta: lihtsalt mõnusalt aega veeta, mänguvõistlusi või üritusi korraldada, temaatilisi õhtuid teha, sünnipäevi pidada, filme koos vaadata ja samuti juua teed ja lihtsalt juttu ajada. Meie soov, et kõik noored sõltumata rahvusest kohtusid kusagil ja suhtlesid teineteisega, mitte kodus istusid.

Alguses tahtsime korraldada keelekohvikut, kuid saime aru, et vajame keelekandjaid, et õigemini rääkida. Otsustasime kutsuda külla Vaivara valla ja teiste kohalike külade noori, et midagi koos ettevõtta mugavas keskkonnas. Tahame end proovile panna, kuidas eestlastega suhtlemisel hakkama saada, sest meil puudub eesti keele praktika, meie linnas kõik räägivad vene keelt.

Sillamäe Avatud Noortekeskuses ESN on olemas suur avar saal, mida praegu nii tihti ei kasuta. Varem seal oli lauatennise saal, kus mängisid peamiselt täiskasvanud. Mõnikord me tegime seal üritusi. Sel õppeaastal saal on vaba, mõtlesime, et see on hea võimalus meie jaoks. Koos teeme ruumi korda, paneme siia diivanid ja lauad. Soovime soetada endale telekas, X-Boxi, lauamängud ja kott-toolid.

Meie arvates, mugav keskkond meelitab rohkem noori meie noortekasse ning suurendab nende osalemist meie üritustel. Plaanime teha ürituste sari selles ruumis. Näiteks karaokeõhtu reedeti, kord kuus keelekohvikut ja lauamängude võistlusi paar korda kuus.
Tahame, et meie mängutuba oleks avatud kõigile soovijatele.

Idee teostamiseks taotleti 2000€.

Noorte piirkondlikute ideede projektifondi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.