Sindi noortefestival

esmaspäev, 31. detsember 2018

Sindi noortefestival

Meie üritus “Noortefestival 2018” toimus 30. november kuni 1. detsember Sindi Gümnaasiumis.

Üritusel toimusid erinevad õpetlikud ja inspireerivad töötoad. Nendeks olid Naerujooga, Punane Rist, Päästeamet, Paintball, Braincamp ja Eneli Arusaare poolt läbiviidud foorumteatri laager. Naerujooga töötuba oli väga huvitav ja uudne kogemus kõigi noorte jaoks. Punane Rist viis läbi esmaabi töötoa, kus igaüks sai proovida elustamist nuku peal. Päästeamet tegi tuleohtuse ja lõhkeseadmete ära tundmise ning ohutusega seotud töötoa. Paintball rääkis ettevõtlusest ja viis läbi töötoa, kus sai katsetada paintballi püstoleid ja nendega purkide peale märki lasta. Braincampi poolt toimus töötuba “elu häkid” ning Eneli Arusaar viis läbi noortele väga olulise sisuga töötoa – foorumteater. Esimesel õhtul toimus peale foorumteatri töötoa ka seltskonnamängude mängimine, mida viis läbi Alice Laanemaa. Noorte jaoks oli kindlasti õhtu tipphetk disko, kus sai mitu tundi tantsida ning esines ansambel Elumees. Enne Elumehe esinemist sai nautida ka kõhutantsijate etteastet. Järgmisel päeval peale kõigi töötubade lõppu koguneti kooliõuele ning üheskoos Punase Ristiga valmistati küünaldest solidaarsus lips. Seda seetõttu, et 1. detsember on rahvusvaheline AIDSI vastu võitlemise päev. Peale seda kogunesid kõik kooli aulasse ja toimus ürituse lõpetamine, kus Sindi Noortevolikogu algatusgrupi juht jagas igale osalejale, korraldajale ja abilisele väikse meene ja tänukirja.

Tutvustasime noortele erinevaid elukutsete, tegevuste võimalusi, mida oma elu jooksul veel kogeda. Püüdsime tuua noored nende mugavustsoonist välja sisustades nende väärtuslikku aega üsnagi sisukalt. Andsime noortele võimalusi kogeda erinevaid töötube, leida uusi sõpru, arendada oma loovust, julgust, suhtlemisoskust, empaatiavõimet. Kõigil inimestel olid ka kõhud alati täis, et oleks meelepärasem ühiselt tegutseda.

Nii projekti meeskonnale kui ka osalejatele oli tegu nauditava ettevõtmisega. Eriti meeldis osalejatele see, et oli palju erinevaid tegevusi, saadi nii eluliselt tähtsaid teadmisi, õpetlikku meelelahutust kui ka ideid vabaaja sisustamiseks. Tagasisides toodigi välja, et väga meeltmööda olid mitmekülgsed tegevused ja töötoad, vaba õhkkond ja hea seltskond. Kui jätkub korraldajaid, kavatseme Noortefestivali kindlasti läbi viia ka järgmisel aastal.

Üritust “Noortefestival” korraldame juba teist aastat ja kavatseme seda teha ka järgmisel aastal. Teadmisi ja kogemusi, mida me sel aastal saime, kasutame ka järgmisel aastal, et üritust veelgi paremini korraldada. Plaanis on edaspidi üritus teha veel suuremini ja sisukamalt, kui see tänavu oli ning tuua sisse veelgi huvitavamaid tegevusi. Üritame hakata aega paremini planeerima, et vältida erinevaid probleeme.

Ürituse eesmärgiks oli ühendada erinevate huvidega noori erinevatest valdadest ning inspireerida neid. Samuti loodame, et noored saavad ideid, mida nad tulevikus teha võiksid ja kelleks saada tahavad. Meie arust sai see eesmärk vägagi hästi täidetud, sest kõik noored suhtlesid omavahel sõbralikult ja tundsid end vabalt. Nagu tagasisidest kuulsime said paljud ürituselt juurde inspiratsiooni, julgust ja ka uusi sõpru.

Projekti meeskonnas oli 10 inimest. Projekti juhtis Georgina ja juhiabiks oli Chätlyn. Tehnika ja lauludega tegeles Andro. Süüa valmistas ja valvas kõiki inimesi koolimajas meie mentor Mart. Hommikul viidi läbi hommikuvõimlemine, mille koostasid Õnneli ja Chätlyn. Terve meeskond oli ühtne ja kõik aitasid üksteist.

Üritusest võttis kokku osa 39 inimest. Mõned nendest sai kohal olla ainult ühel päeval. Üritusest osavõtmiseks tuli ennast eelnevalt internetis registreerida. Selleks koostasid korraldajad Google Drive keskkonnas registreerimisvormi, mis koosnes kaheksast küsimusest. Täisealised pidid vastama nendest kuuele. Küsimusteks olid nimi, vanus, elukoht, telefoninumber, meiliaadress ning pidi kirjutama ka sellest miks üritusel osaleda soovid. Alaealistele olid kaks lisaküsimust. Nendeks olid vastutaja nimi ja telefoninumber.

Üritusest õppisime me kui korraldajad väga palju. Näiteks üksteist paremini tundma, arendasime oma meeskonnatöö oskust ning seda kuidas kiirelt ja efektiivselt probleeme lahendada. Nii korraldajad kui osalejad õppisid tundma uusi inimesi. Läbi töötubade õpiti mitmeid vajalikke oskusi eluks, näiteks elustamist, lõhkeseadmete ära tundmist ja nendest teatamist, paintballi püstolit kasutama. Samuti saadi veidi teadmisi ettevõtlusest ja nippidest kuidas olla õnnelikum. Läbi foorumteatri õppisid noored kuidas konflikte lahendada, teisi toetada ja neile abi pakkuda.

Üritusel tuli ette ka mõningaid raskusi. Näiteks oli meil rahvast vähem kui oleksime soovinud. Olime planeerinud küll 40 inimesega ja nii palju osalejaid kokku ka oli, kuid mõlemal päeval kohal päris 40 polnud. Mitmeid osalejad, kes pidid tulema, jäid enne üritust haigeks ning seetõttu ei saanud osa võtta. Kuid positiivne oli see, et kõik noored, kes kohal olid tegid suurepäraselt kõike kaasa ja olid äärmiselt tublid. Seda ütlesid ka töötubade läbiviijad. Lisaks ürituse vältel nägi väga harva noorte käes nutitelefone, mille üle on meil äärmiselt hea meel. Paremini oleks saanud teha seda, et oleksime üritust rohkem igal pool kuulutanud ja jaganud.

Kindlasti saime meie kui korraldajad sellest üritust väga palju inspiratsiooni korraldada veel rohkem ja veel paremini üritusi. Samuti noorte tagasisidest kuulsime, et ka töötubadest saadi palju inspiratsiooni, mõned isegi said ideid kelleks nad tahaksid tulevikus saada. Kuulda oli nii ettevõtja, päästja kui ka arsti ametit. Oleme uhked selle, et saime noori läbi oma ürituse inspireerida ning selle üle, et kõik lahkusid ürituselt naerusuil ja motiveeritult.

Panime tähele, et noored, kes igapäeva elus pole just kõige eeskujulikuma käitumisega, tegid töötubades aktiivselt kaasa ja kuulasid hoolega. Lisaks nägime ka väga vähe nutitelefonide kasutamist, mis oli üllatavalt positiivne.

Facebooki ürituse link: https://www.facebook.com/events/576357796118926/

Ürituse kuulutamine Sindi Gümnaasiumi lehel:

https://www.sindigymnaasium.ee/2018/11/14/noortefestival-2018/

Üritus leiab kajastust ka SG Reporteri jaanuari kuu osas.