Sindi noortefestival

neljapäev, 28. detsember 2017

Sindi noortefestival

Sindi Noortevolikogu algatusgrupi (SNVAG) poolt korraldati esimene noortefestivali üritus, mis kandis nime  “Sindi Noortefestival 2017”, toimus 1.-2. detsemberil Sindi Gümnaasiumis Kooli 9.

Üritusel osalesid Sindi Noortevolikogu algatusgrupi liikmed, Sindi näiteringi, Kanepi ja Saverna valla noored.

Üritust korraldasid 9 Sindi Noortevolikogu liiget ning neid  üks täiskasvanu- Mart Nõmm.

Korraldajaid oli 9. Korraldajateks olid Sindi Noortevolikogu algatusgrupi liikmed Sindi linnas. Tegu on Sindi koolis õppivate õpilastega erinevatest klassidest. Sindi Noortevolikogu liikmed on aktiivsed ja tegusad noored, kellele meeldib korraldada erinevaid üritusi noortele. SNVAG noored on ühiselt tegutsenud juba 5 aastat. SNVAG liikmed on korraldanud erinevaid üritusi, mille tulemusena on kollektiiv muutunud ühtsemaks.

Osalejaid oli 22. Sindi Noortefestivalil osalesid Sindi linna, Kanepi ja Saverna valla noored. Valisime just nendest piirkondadest noored põhjusel, et nad on aktiivsed ja tahavad end arendada. Oleme ka varasemalt teinud koostööd osade noortega nendest valdadest, mistõttu oli meil kerge leida koostööpartereid.

Välismaise kultuuriruumiga noori oli meil 10. Nad kuuluvad kas noortevolikogusse või näiteringi. Nende noorte kodud on kahekeelsed. Üks vanematest on välismaalane ja kodudes suheldakse palju teises keeles. Enamustel neist on kodune keel vene keel, ühel ka inglise keel ja ühel soome keel ning üks esinejatest oli brasiillane kes ei rääkinud üldse eesti keelt. Rääkis ainult inglise keeles.

Ürituse toimumist toetasid Alice Imedemaal, Sindi Gümnaasium, Fein-Elast Estonia, Pajo Trükikoda, Nopi Üles, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöö keskus.

1.detsembril viisime läbi tutvusmismänge, mille käigus erineva valla noored said võimaluse üksteisega tutvuda. Järgmisena Eneli Arusaare juhendamisel mängiti foorumteatriga seotud mänge ning Sindi näiteringi liikmed ja külalisnoored esitasid lõpus foorumteatri loo. Foorumteatri eesmärgiks on lahendada probleeme elust enesest. Peale seda järgnes disko, kus esines ansambel LiMiT. Sellele järgnes ööorienteerumine kooli siseruumides. Kooli eri nurkadesse olid peidetud erinevad ülesanded, mida iga grupp pidi täitma.

2.detsembril ärkamise järel võimeldi end soojaks läbi tantsuliste liigutuste. Kell 10.00 algasid õpitoad, mille jaoks jagati noored nelja gruppi ja üksteise järel hakati käima erinevates õpitubades, milleks olid djembering (Aafrika trumm), virtuaalreaalsuse keskus, õhupallidest kujukeste meisterdamine ja etnilised tantsud. Töötubasid viisid läbi: Mari Rauba, Üllar Näre, Alice Laanemaa, Fernando Lyrd. Kell 14.30 tuli Sindi kooli vilistlane Allar Raja rääkima oma eduloost sõudmise teemal. Seejärel rääkis Diana Sooväli samuti on eduloost ettevõtluse teemal. Peale seda tegi Noortevolikogu esimees Georgina Ristoja kokkuvõte tervest üritusest ja toimus osalejate tänamine. Seejärel oli Kanepi ja Saverna valla noortel kätte jõudnud aeg koju sõita, kõigil osalejatel olid silmis õnnepisarad.

Ürituse eesmärgiks oli ühendada erinevate huvidega noori erinevatest rahvustest.

Noortevolikogu liikmed soovisid ürituse korraldamise kaudu juhtida erinevatest rahvustest noorte tähelepanu sellele, et elada saabki ehtsalt ja päriselt. Nutiseade ei peaks juhtima noore igapäevaelu. Eesmärk sai edukalt täidetud. Päevad olid sisukad ja noorte huvi püüdvaid asju täis, seega nutiseadmele suurt tähelepanu ei pööratud. Oli näha ja kuulda inglise ja vene keelseid väljendeid. Noored üritasid suhelda mõlemas keeles ja katsetasid oma keelevaistu. Kõik said suure hulga kogemusi, nii õpitubades, kui ka suheldes.

Koostöös erinevate noortega sai igaüks avardada oma silmaringi. Samuti sujus Noortevolikogu liikmete koostöö hästi ilma omavaheliste suurte probleemideta.

Läbi erinevate tegevuste arenes meie suhtlemisoskus nii samast kui ka erinevatest rahvustest noortega; probleemide lahendamise, pillimängimise, tantsulise liikumise ja meisterdamise oskus.

On plaanis korraldada veel sarnaseid üritusi Noortevolikoguga, et kaasata samast ja erinevast rahvusest noori. Ürituse viimasel päeval pakuti uusi plaane ja sooviti, et samat üritust korraldataks uuesti ja et sellest saaks traditsioon.