Suure-Jaani puutööring

reede, 18. detsember 2020

Projektist arenes lapsevanemate ja noorte koostööprojekt!

Projekti nimi: Puutööring Põhja-Sakala vallas

Projekti toimumise periood: 1. oktoober- 30. november.

Projekti meeskonna liikmete arv: 2 tegevliiget ja 2 abiliiget.

Tegevliige Taivo – tehnoloogiaõpetaja, projekti üks algatajatest

Tegevliige Tim – 6a. klassi õpilane, huvitatud puidutööst

Abiliige Siivi – huvijuht, plakatite tegija

Abiliige Themuri – puidutreial, abiõpetaja

Esimesed puutööringid toimusid 26. ja 27. oktoober, mille kestel meisterdati Halloweeni tarbeks dekoratsioone. Dekoratsioonid lõigati nii käsijõhvsaega kui ka projektitoetuse eest soetatud elektrilise jõhvsaega. Samal ajal oli võimalik ka treipingiga treida meevurre.

Isadepäeva puhul toimus Suure-Jaani koolis pereõhtu, mille üks osa oli ka puutööring vanematele ja lastele. Koroonakriisi tõttu lubasime puutööringi 5 perekonda. Meisterdasime elektriliste jõhvsaagide abil hüppavaid känguruid. Need liiguvad mööda kaldpinda iseenda raskuse tõttu. Aeg- ajalt sai juhendatud ka ühte poissi, kes oli huvitatud lapikpeitlite teritamisest vesikäia abil. Ta jõudis 5 peitlit ära teritada. Samuti sai kätt harjutada meevurride tegemisel treipingiga. Allkirjade kogumiseks paberile said ainult vähesed nimed, sest suure õpetamistuhina käigus ununes allkirju koguda. Piltidelt on näha, et tegelikult oli päris palju osalejaid.

Eelmisest nädalast alustasime Suure-Jaani kooli puutööringis dekoratiivkuuskede tegemist, kus kasutame kõik tekkinud puidujäätmed kuuse ehituseks. Ostsime Decorast rohelist värvi, et kuusk ära värvida, hiljem valge värviga teeme lume efekti kuusele. Kõige lõpuks kinnitame kollase tähe kuuse tippu. Kuused hakkavad kaunistama tehnoloogiaklassi aknalaudu koos jõulutuledega, mis samuti soetasime projektitoetuse eest. Selline projekt on jällegi jõukohane kõigile vanustele.

Novembris kahjuks tegime ainult ühe töötoa, kuhu kutsusime ka vanemad osalema. Kartusest tekitada järgmine kriisikolle otsustasime, et ühe puutööringiga novembris piirdume. Ootame, et haigestunute näitaja langeks alla 1, siis saame uuesti hakata planeerima puutööringi. Vahendid on kõik olemas ja töökorras. Hetkel toimuvad Suure-Jaani kooli puutööringid, kus käib tavaliselt 4-6 õpilast meisterdamas.

Saime palju kogemust isadepäeva puhul tehtud puutööringis, sest osalejaid oli rohkem kui oktoobris. Meil tuli rohkem selgitada erinevate tööprotsesside olulisusest, kuid lapsevanemad tabasid kohe asja ära ja hakkasid oma lapsi juhendama. Samas me tundsime, et rohkem osalejaid ei saakski tehnoloogiaklassi mahutada, sest klassiruum on väike. Selleks puhuks, et korraga palju osalejaid haarata kaasa, saame minna kevadel metsa näiteks varjualuseid ehitama maha kukkunud puudest ja lõkkel midagi küpsetada.

Suur kogemus tuli ka projektitoetuse eest vahendite soetamisel. Tuli ette palju helistamist ja info kogumist, et mismoodi on kõige targem toetust kasutada. Sellega treenisime enda oskust suhtlemisel.

Peale isadepäeva puutööringi tuli lastevanematelt sõnumeid, et nad soovivad ka järgmistel puutööringides osaleda. Üks lapsevanem pakkus ennast ka appi juhendama. Sellised kogukondlikud üritused loovad võimaluse kogukonnal rohkem sotsialiseeruda ja üksteist tundma õppida. Jagatakse kogemusi ja tarkusi üksteisele puutöö vallas.

Arvame, et kõige paremini laabub kogukondlik üritus kui on ette reklaamitud pikemalt. Lisaks ettevalmistus mängib olulist rolli, et üritus laabuks kergemalt. Palju saab ise materjali ette saagida varasematel päevadel ja ära jagada vahendid osalejatele.

Vahendite soetamisel soovitame arved koguda ühte kausta, et need hiljem ei oleks segamini.

Suuremad kulutused tehti treipingile ja sellega seonduvatele tarvikutele. Teine suurem kulutus oli teritusega seotud vahenditele. Kõik ülejäänud kulutused tehti eesmärgiga võimalikult palju erinevaid vahendeid soetada, et tekiks suurem valik projekte teha ja et saaks kiiremini projektidega valmis.

Oktoobris oli puutööringis osalejate arv vastavalt päevadele 10 ja 5. Novembris oli hinnanguliselt osalejate arv 15. Puutööring tekitas lastevanemate seas elevust ja kaasa elamist.

Sotsiaalmeedia postitused

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2850211468579358&id=1450258615241324 -Isadepäeva puutööring

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2839730719627433&id=1450258615241324 – Isadepäeva puutööringi reklaam

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2831912390409266&id=1450258615241324 – Esimene puutööring oktoobris postitus

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2819391568328015&id=1450258615241324 – Esimene puutööring oktoobris reklaam

kolmapäev, 25. november 2020

Väikeste sammudega tulemusteni!

Projekti, nimega „Puutööring“ , raames on toimunud hetkel kaks töötuba. Need töötoad toimusid 26.10.20 ja 27.10.20. Puutööring toimus Suure-Jaani kooli tehnoloogiaklassis.

Projektitegevused on läinud sujuvalt, sest tellitud asjad jõudsid ringi toimumise ajaks õigeaegselt kohale. Jõudsime ka seadmed ära paigaldada ja töökorda seada, et puutööring saaks toimuda tõrgeteta. Valisime Halloweeni nädala puhuks dekoratsioonide tegemise, sest see oli jõukohane väiksematele osalejatele. Lisasime vahearuandesse ka pildid ringide toimumisest.

Eriti hästi on õnnestunud organiseerimine. See tähendab, et reklaamplakatid tegi meile huvijuht ja jagas neid erinevates kanalites. Lisaks sellele oli kohapeal olemas kaks puutööringi eestvedajat, kes said oma vaba aja selliselt planeerida, et puutööringi läbi viia. Noored osalejad said oma dekoratsioonid valmis meisterdatud, kuid ainult üks jõudis värvimiseni.

Murekoht oli tegelikult osalejate arv. Esimesel päeval oli kokku 9 noort osalejat ja teisel päeval vaid viis. Me ei tea, kas asi oli reklaami väheses jagamises või see, et osalejatel olid samal ajal teised ringid või trennid. Kuid teiselt poolt vaadates oli hea, sest siis sai noortega rohkem individuaalsemalt tegeleda.

Juba on esimesed ringis osalejad proovinud treipingiga tööd teha, kuid veel pole jõutud vesikäia kasutada. Järgmiste sammudena tahame isadepäeva puhul kutsuda isad ja lapsed puutööringi, et neile tutvustada treimistööd ja teritamistööd. Seda nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt. Tahame ka väiksematele jõukohast tööd välja pakkuda.

Oleme õppinud projekti raames, et on mõistlik ette planeerida teatud projekt puutööringiks, sest kui iga huviline hakkab oma projektiga tegelema, siis võib õpetajatel ja juhendajatel raskeks minna. Iga uus projekt tekitab lisamõtteid ja ümberorganiseerimist. See raskendab puutööringi kvaliteetselt läbi viia. Sellepärast me ka ei soovinud hetkel lasta osalejatel vaba teemat valida. Lisaks sellele neil ei ole baasteadmisi puutööst.

reede, 9. oktoober 2020

Suure-Jaani puutööring

Põhja-Sakala vallas, Suure- Jaani linnas pole olnud puutööringi, kus saaksid noored oma ideede järgi midagi meisterdada. Meie idee on algatada puutööring, mis on mõeldud kõikidele valla elanikele, nii noortele kui vanadele. Puutööringi jaoks on olemas ruumid Suure-Jaani Koolis, samuti ka toetatakse meid mõnede vahenditega, kuid puuduvad ringitöö jaoks olulised vahendid, näiteks treipink ja terituspink.

Miks just need vahendid? Sest puidutreipink on üks lihtsamaid masinaid, mille abil saab puitu vastavalt oma ideedele vormida. Treipingiga saab vormida kausse, küünlajalgu, tooli- ja lauajalgu, karikaid ning kõike muud. Tahame väga oma tehtud tooteid näiteks vallale ja külalistele meeneteks valmistada. Teravate tööriistadega aga saab kergema vaevaga ilusaid tappe töödelda, nagu näiteks kalasabatapp. Järgneva kahe kuu jooksul toimuvad avatud töötoad lastevanematele ja noortele. Näiteks kutsume isasid julgustama koos lastega osalema puutööringis. Isadepäeva raames on plaanitud korraldada koostöös Suure-Jaani Kooliga sündmusterohke päev. Töötuba hakkavad läbi viima Suure-Jaani Kooli tehnoloogiaõpetaja ja Suure-Jaanis tegutsev puidutreial.

Projekti eesmärgiks on pakkuda Põhja-Sakala valla noortele ja kohalikele võimalust ennast arendada läbi puutöö. Oleme läbi selle projekti avastanud, et kui midagi väga tahta, siis selle jaoks tegutsemine tundub imelihtne olevat! Töötubade planeerimisega õpime kaks sammu ette mõtlema, et mida osalejatele pakkuda ja alati peab olema varuvariant töötoa tegemiseks.

Puutööringi algatamiseks vajame 1800€.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/283912898619620/videos/625715711641429