Taebla jalgpalliväljak

reede, 6. detsember 2019

Noorte kauaaegne unistus taastada jalgpalliväljak on nüüd täitunud!

Projekti nimi: Taebla noored ja vanad jalgpalli mängima

Projekti aeg: juuli – oktoober 2019. a

Projektimeeskond: Kolm noort ja noorsootöötaja

Osalejate arv: Projekti raames korraldatud jalgpallivõistlusel osales kolm võistkonda erinevas vanuses kohalike elanikega ning üritusel osales kokku umbes 55 inimest.

Partnerid: Taebla Noortekeskus, Taebla Kool, Taebla Raamatukogu, Taebla SK jalgpalliklubi

Meie projekti idee sai alguse 2018. aasta suve lõpus, kui koos Taebla Noortekeskuse ja Raamatukoguga korraldasime heategevusliku kohviku, millega kogusime raha jalgpalli mängimise võimaluste parandamiseks. Pea aasta hiljem korraldasime Taebla staadionil jalgpallivõistluse, kus said osaleda kõik kohalikud oma võistkondadega. Üritusel said kõik võistkonnad omavahel võistelda, noorimad osalejad olid 5-6 aastased ja vanimad üle kolmekümne. Pealtvaatajaid ja kaasaelajaid kogunes pea sama palju, kui osalejaid ja lisaks mängimisele ning kaasaelamisele, said kõik sooja suppi, teed ja kringlit. Võistkondi premeeriti medalite ja pisikeste meenetega ning tänati kõiki abilisi, kes projekti jooksul abiks olid.

Enne projektiürituse toimumist lasime korda teha vanad jalgpalliväravad, värvisime need koos Taebla SK jalgpalliklubi tüdrukutega ära ning paigaldasime uued vastupidavad jalgpallivärava võrgud. Lisaks soetasime jalgpalle, väljaku äärelipud ja koonuseid, mida saab laenutada Taebla Noortekeskusest ja Raamatukogust. Kuna projekti vahendid ja tegevused läksid oodatust veidi soodsamaks, tänu soodushindadele, mis meile tehti, otsustasime ühiselt, et soetame allesjäänud raha eest jalgpalle juurde. Need viisime Nigula Noortekeskusesse, kust saavad nii Nigula, kui Taebla kogukonna liikmed neid laenutada. Praeguseks on noortekeskustes olevad pallid üsna tihedas kasutuses ning pea igapäevaselt laenutavad noored neid, et koos sõpradega mängima minna. Eelmisel aastal kohvikuga teenitud raha eest korraldasime ürituse, st maksime toitude eest, ostsime auhinnad ja abilistele tänutäheks meened.

Projekti jooksul õnnestus hästi plakatite tegemine, like’de kogumine ning koostööpartnerite ja abiliste leidmine. Samuti läks hästi vahendite valimine ning poodide suhtlemine. Kui alguses tundus, et kõikide vajalike tegevuste organiseerimine on päris keeruline, siis jooksvalt saime aru, et kui meil tekib mure, siis abi küsides leidub alati neid, kes aitavad hea meelega.

Probleeme tekkis aja planeerimisega. Pea kõik projektitegevused võtsid oodatust kauem aega ning selletõttu pidime ka avaürituse tegema veidi hiljem, kui algselt planeeritud oli.

Projekti jooksul õppisime kuidas planeerida, läbi viia ja kokku võtta projekti. Suureks abiks oli noorsootöötaja, kes aitas meid kogu projekti jooksul nõu ja abiga.

Kogukond sai projektist kasu sellega, et nüüd on korda tehtud ammu katki olnud jalgpalliväravad ning kõigil on võimalus igal ajal minna Taebla staadionile sportlikult vaba aega veetma. Neil, kellel pole oma palli, on võimalus laenutada kolmest kohast jalgpalle. Kolm laenutuspunkti erinevates kohtades annab võimaluse palli rohkematel aegadel küsida, kuna kõik kohad on erinevatel aegadel avatud. Lisaks on nüüd Taeblas olemas korralik jalgpalliplats, kus saab edaspidi jalgpallivõitlusi korraldada ja kuna korda tegime ka suured väravad, on võimalus korraldada ka teise tasemega mänge. Ka kohalik tüdrukute jalgpallivõistkond Taebla SK saab oma treeningutel kasutada nüüd korralikke jalgpalliväravaid.

Positiivset tagasisidet oleme saanud nii noortelt, kogukonnaliikmetelt, kui ka Lääne-Nigula Vallavalitsuselt.

Järgmistel taotlejatel soovitame arvestada sellega, et asjad võivad võtta planeeritust kauem aega ning kui tekib mure, küsida alati abi. Suureks abiks on täiskasvanust, kes on abiks juba projekti algusest saati. Oma põnev ja kasulik idee tasub kirja panna ning Nopi Üles projektikonkurssile esitada!

Unistus hakkab täituma..

Tegeleme vahendite soetamise ja tegevuste planeerimisega. Oleme oma projekti läbiviimisel sealmaal, kus tegeleme tegevuste läbiviimiseks vajalike vahendite soetamise ja renoveerimisega. Selleks, et Taebla kogukonna liikmed saaksid veeta aega jalgpalli mängides, renoveerime vanad jalgpalliväravad ja paigaldame neile uued võrgud. Lisaks oleme uurinud, millised täpsemalt peaks olema soetatavad vahendid, palju neid võiks olla ja kust saaksime kvaliteetseid asju.

Vahepeal oleme õppinud, et kõikide tegevuste ja vahendite otsimise ning planeerimisega läheb oodatust kauem aega, kui me esialgu arvasime ja planeerisime.

Positiivne on see, et kõik, kellega suhelnud oleme ning kellelt abi oleme palunud, on väga vastutulelikud ning abivalmis olnud. Projekti alustasime pea aasta tagasi, kui koos Taebla Noortekeskuse, Taebla Raamatukogu ja Kehale ja Vaimule MTÜ-ga korraldasime heategevusliku kohviku ning jalgpallimängu kohalike noorte ning Taebla Vallavalitsuse töötajate vahel. Tookord kogusime kohvikuga üsna korraliku summa, kuid vajalikke tegevusi selle eest kahjuks veel korraldada ei saanud. Hea on aasta hiljem näha, et meie idee ja unistus korralikest jalgpallimängimise võimalustest on kohe-kohe täitumas.

Lähiajal saame tellitud esimesed vajalikud vahendid, ehk jalgpallid, nurgalipud, koonused, väravate võrgud jms. Lisaks oleme kokku leppinud ühe ettevõttega, kes keevitab olemasolevad katkised väravad ära. Vaikselt korraldame ka jalgpallivõistlusi, kus saavad osaleda kõik kohalikud inimesed oma võistkondadega.

 

neljapäev, 11. juuli 2019

Taebla jalgpalliväljak

Oleme Taebla noored ja meie idee on parandada jalgpalli mängimise võimalusi Taeblas. Meil on olemas hooldatud spordiplats ja vanad katkised jalgpalliväravad, mis tuleks renoveerida. Selleks peame vanad väravad üle värvima ja neile ostma peale uued võrgud. Lisaks ostame ka jalgpalle, sest kõigil ei ole oma palli, millega mängimas käia. Neid hakkame hoidma noortekeskuses, kust saab neid laenutamas käia.

Eelmise suve lõpuks korraldasime koos Taebla Noortekeskuse ja Taebla Raamatukoguga heategevusliku kohviku, millega kogusime raha jalgpalli mängimise võimaluste parandamiseks, aga sellega kogusime ainult väikese osa vajaminevast rahast. Kohviku raames korraldasime meelelahutusliku jalgpallimatši Taebla noorte ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse töötajate vahel, kus andis vahendite puudumine eriti tunda. Pärast vajalike vahendite soetamist ja väravate renoveerimist on plaanis korraldada jalgpallivõistlus, kus osalevad noored ning kogukonnaliikmed, aga ka jalgpalliklubi mängijad.

Oma idee elluviimiseks vajame 1800€. Selle raha eest teeme korda jalgpalliväravad, ostame mängimiseks jalgpalle ja väljaku märkimiseks äärelipud. Heategevusliku kohviku raames kogutud rahastusega korraldame võistlused ning ostame auhinnad.

Selle projekti elluviimiseks vajame 200 like-i.

Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.