Tammiku küla noorsootöö arendamine

reede, 29. detsember 2017

Ida-Virumaa poisid teevad noorsootööd 🙂

Projekti “Virumaa noorsootöö arendamine” lõpparuanne

Projekti toimumise periood

07.08.2017 – 30.11.2017

Korraldajate arv, osalejate arv, taust

Projekt on korraldatud Virumaa Viikingite rollimängijate seltskonna poolt, Tammiku alevikus elavate noorte jaoks. Projekti korraldamist ja läbiviimist juhendati 6 inimest, projekti üritustel on osalenud Virumaa Viikingite liikmed – 14 in., kohalikud (Tammiku aleviku) noored – umb. 20 in., Kohtla-Järve noortekeskuse külastajad (osalesid lauamängude õhtudes) – umb 15 in., Jõhvi valla lapsed ja noored (üritustel valla territooriumil) – imb 30 in.

 Partnerid

  • Jõhvi Kultuuri- ja Huvikeskus (Tammiku Rahvamaja) – ruumide kasutamine Tammiku alevikus Virumaa Viikingite ürituste korraldamiseks;
  • Kohtla-Järve Noortekeskus – lauamängude õhtude läbiviimine Kohtla-Järvel, Ahtme linnaosas.

 Tegevuste kirjeldus

Projekti raames parendasime Virumaa Viikingite klubi ürituste kvaliteedi Tammiku alevikus elavatele noortele: soetasime uued treeningvahendid mõõgavõitluse ja vibulaskmise trennide läbiviimiseks, ning lauamängud. Projekti raames ka uuendasime Virumaa Viikingute ruumide kujundamist – valmistasime uued kardinad aknade jaoks. Paigaldasime suitsuandurid ning ostsime erinevad asjad esmaabi osutamiseks.

Projekti esimese etapi käigus tellisime ohutud mõõgad, kilbid ja muud asjad ajaloolise vehklemise treeningute läbiviimiseks. Veel ka tellisime vibud, nooled ja lauamängud. Kuna mõõgade ja vibude valmistamine võtab aega, siis saime need asjad septembri kuu keskel. Sel ajal kui meie treeningvahendid olid valmimas, alustasime Virumaa Viikingute ruumide kujundamisega. Ostsime riided kardinate valmistamiseks ning joonistasime nendele lipu-kardinatele erinevad ajaloolised sümbolid, mis on seotud meie klubi tegevusega.

Septembri keskel alustasime teavituskampaanit sotsiaalvõrgustikutes ning kohalikus meedias, kus jutustasime meie klubist ning võimalustest mis on kättesaadavad seltskonna tegevustes osalevatele noortele. Teavituskapaania jaoks filmisime videot mis oli ka veebis avaldatud esti ja vene keeles. 23. septembil korraldasime avaüritus kus kõik kohalikud noored tuvustasid meie tegevustega.

Oktoobri keskel sõitsime hobuste varjupaigasse mis asub Voka alevikus, kus tutvusime varjupaiga tegevusega, aitasime hobusetalli ehitamisel ning kindlasti trennisime värskel õhtul mere juures. Kevadest planeerime teha rohkem üritusi sellel kohtal ning ka vabatahtlikult aidata varjupaga hoonete ehitamisel.

Praegu korraldame üritused kaks korda nädalas. Neljapäeviti koorraldame mõõgavõitluse trennid Tammiku al. klubis või lauamängude õhtud Kohtla-Järve noortekeskuses. Laupäeviti meil toimuvad mõõgavõitluse trennid Tammiku alevikus (spordisaalis või klubis) ning lauamängude õhtud. Jaanuarist soovime käivitada ka keelekohvikut lauamängudega, praegu otsime vabatahtlikke kes saaksid noortega eesti keeles suhelda.

Ülevaade saadud kogemustest

Ajakirjanikutega suhtlemine
Meie koordinaatorid on jutustanud meile kuidas töötab ajakirjandus ning kuidas on õigesti ajakirjanikutega suhelda et saaks üleanda õige informatsiooni ajalehte lugejatele. Teavituskampaania jooksul rakendasime uued teadmised: osalesime intervjuus, filmisime promovideot ning kirjutasime erinevad promotekstid sotsiaalvõrgustikutes avaldamiseks.

Ürituste korraldamine
Kui üritus on eelnevalt planeeritud, sõltumatu sellest kui suur see on, tulemus saab parem ning iseendale see tulemus meeldib rohkem. Suurim üritud mis meie korraldasime selle projekti raames sai promoüritus 23. aprillis kus osalesid mitte ainult meie seltskonna liikmed ja toetajad aga ka kohalikud noored (Tammiku alevikust ja Jõhvist) ning nende vanemad. Ürituse raames pakkusime nendele jaoks erinevad tegevused – mõõgavõistluse trennid, vibu laskmine, «epic» foto mõõkaga tegemise võimalus jne.

Projekti aruanne kirjutamine
Keegi meie projekti tiimist pole enne kirjutanud projektiaruandlusega seotud tekste. Väga oluliseks osaks sai ka eelarve koostamise ning selle täitmise kogemus. Projekti raames oli tähtis jälgida koostatud eelarve täitmist vaatamata erinevatele takustisele.

 Kuidas sai kogukond kasu, milline oli tagasiside?

Tammiku alevikus elavad noored on saanud uus võimalus oma vabaaja veetma. Kahjuks praegu me ei saa korraldada erinevad ürituse kogu nädala jooksul aga ruumid on avatud neljapäeviti õhtul ning laupäeviti praktiliselt kogu päeva jooksul ning aleviku noored tulevad meiega koos oma vaba aega veetma. Lapsed ja noored aktiivselt käivad treeningutele ning ka koolihooaja algusega nende aktiivsus pole jahutanud.

Oktoobri algusel meie külastasime ka Kohtla-Järve noortekeskus, kus kolmapäeviti nüüd korraldame lauamängude õhtud ja mõõgavõistluse trennid. Kahjuks noortekeskuse külastajad veel ei osale nende üritustes nii aktiivselt kui tahaks aga jaanuarist soovime proovida ürituste aja muuta et rohkem noori saaksid nendes tegevustes osa võtta.

kolmapäev, 20. september 2017

Ida-Virumaa poisid ikka jaksavad, tegevusi aina toimub

Projekti nimi ja asukoht

«Virumaa noorsootöö arendamine», Tammiku alevik, Ida-Virumaa.

Kuidas on projektitegevused siiani läinud

Projekt algas augusti kuu keskel, ning kohe pärast raha saamist tellisime mõõgad ja muud asjad ajaloolise vehklemise treeningute läbiviimiseks. Veel ka tellisime vibud ja lauamängud. Kuna mõõgade ja vibude valmistamine võtab aega, siis need asjad saime ainult paar nädalat tagasi.

Sel ajal kui meie treeningvahendid olid valmimas, alustasime Virumaa Viikingute ruumide kujundamisega. Ostsime riided kardinate valmistamiseks ning joonistasime nendele lipu-kardinatele erinevad ajaloolised sümbolid, mis on seotud meie klubi tegevusega.

Augusti lõpus ka alustasime teavituskampaania ettevalmistamist. Narva bastionides filmisime promovideot ning septembri algusel oleme kutsunud ajakirjaniku (maakondik ajaleht Infopress) meie klubi külastada – artikkel on juba avaldatud nii paberkendjal kui ka internetis. Samal ajal alustasime ka oma teavituskampaaniat internetis – põhiliselt kohalikkes rühmades Facebookis ning vk.com sotsiaalvõrgustikus.

Mis on eriti hästi õnnestunud

Eriti hästi meil on tekkinud kardinate valmistamise protsess. Meil on paar inimest kes oskavad ilusti joonistada ning nad valmisid vajalikud trafarettid. Kuna kardinatele peab panna kolm värvikihti igal poolel sis see võtaks ühel inimesel päris palju aega. Leppisime et paari nädala jooksul iga meie osaleja tuleks klubisse et joonistada jargmist kihi. Nii olime tehtud sellist tööd.

Veel ka hästi toimunud meie vibulaskmise ettevalmistamistreeningud, olime valmistanud ohutuse reeglid uustulnukatele noortele. Meie aktiivne osaleja, Anna, on mitu aastat tegelenud vibulaskmisega – tema on tehtud olulist tööd nende reeglite valmistamisel.

Olime ka filminud võimalikult kõrge kvaliteediga promovideot Narvas ning korraldasime head teavituskampaaniat kohalikes meedias ning sotsiaalvõrgustikutes.

  1. augustil toimunud projektijuhatajate ning klubi koordinaatorite kohtumine kus ka ettevalmistasime vahearuanne ning plaanisime tulevased üritused.

Millised probleemid või murekohad on tekkinud

Meie suurim mure on selles et lauamängud mis olime tellinud ei ole veel tulnud kohale, sest et paar nendest mängest pole veel tulnud Eestisse, ning see firma, kus tellisime need mänge, saab neid kätte ainult septembri lõpus. Aga loodame et selline situatsioon lahendatakse edukalt meile jaoks. Valisime sellist firmat sest et hinnapakkumine oli madalaim, ka mõned mängud kahjuks ei saa lihtsalt kaupluses ostma.

Veel mingi probleeme projekti teostamisel me ei näe.

Mida on juba tehtud ja mida tehakse järgmiste sammudena

Läbiviinud tegevused:

20. augustiks Tellisime lauamänge, treeningvahendid ning riided kardinate valmistamiseks.
26. august Klubi ruumide koristamine, aknade pesemine, laoruumi korrastamine.
30.-31. august Promovideo filmimine Narvas.
2.-9. september Kardinate valmistamine, ajakirjanikuga kohtumine klubis.
9. september Avalik mõõgavõistluse treening Jõhvi vallas lastele ja noortele.
15. september Projekti tiimi ning klubi koordinaatorite kohtumine, vahearuandluse ettevalmistamine.

Tulevased üritused:

23. sept. Huviringi avamine, uute võimalustega tutvumine kohalikkele lastele ja noortele.
28. sept. Lauamängude õhtu Tammikus. Sügise lõpuni plaanime korraldada need üritused kolmapäeviti igal nädalal
30. sept. Mõõgavõistluse treeningud igal teisel laupäeval.
7. okt. Vibulaskmise treeningud igal esimesel laupäeval.

Kohtla-Järve noortekeskus on pakkunud meile koostöövõimalust – koos korraldada lauamängudega keelekohvikut (et vene noored saaksid lisavõimalust õppida eesti keelt). Järgmisel nädalal sõidame Kohtla-Järvesse et kohtuda noortekeskuse töötajatega.

Mida olete siiani projekti läbi viies õppinud

Ajakirjanikutega suhtlemine.
Meie koordinaatorid on jutustanud meile kuidas töötab ajakirjandus ning kuidas on õigesti ajakirjanikutega suhelda et saaks üleanda õige informatsiooni ajalehte lugejatele.

Ürituste ja ressurside planeerimine
Kui üritus on eelnevalt planeeritud, sõltumatu sellest kui suur see on, tulemus saab parem ning iseendale see tulemus meeldib rohkem.

Projekti aruanne kirjutamine
Keegi meie projekti tiimist pole enne kirjutanud projektiaruandlusega seotud tekste.

 

kolmapäev, 16. august 2017

Tammiku küla noorsootöö arendamine

Virumaa noored soovivad arendada kodukoha noorsootööd, mitmekesistades nii huviringide kui ka noortetoa võimalusi. Täpsem jutt juba videost, kus on põhjalikud kogu vajadus lahti räägitud.

Taotlesime 1720€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/NopiUles/videos/503154910028750/