Tartu “Edasi edule”

teisipäev, 15. detsember 2020

Noorte jaoks on ettevõtlikkus ja finantsteadmised olulised, loe:

Projekti nimi: “Edasi edule”

Projekti periood: november 2020

Projekti meeskond: projekti viisid läbi kolm Tartu noort.

Projektis osalejad: esimesel päeval ehk koolituspäeval osales kuusteist inimest, kellest üheksa video vahendusel. Teisel ehk lauamängupäeval osales kaheksa inimest.

Projekti idee sündis nähes noorte teadmatust, kuidas paremini toime tulla ja tulevikus edu saavutada. Eesmärk oli suurenda Eesti noorte huvi eluks vajalikest teadmistest valdkondades, mida koolis ei õpetata. Soovisime, et oleks rohkem võimalusi leida informatsiooni ja uusi mõtteid parema elukvaliteedi saavutamisest.

Koolituse teemadeks valisime finantsteadmised, motivatsiooni ja inspiratsiooni leidmine ning projekti haldamine.

Korraldasime kaks päeva, millest esimesel käisid koolitajad rääkimas antud teemadest ning teisel mängisime Cash Flow lauamängu, et kinnistada kogutud teadmisi. Koolituspäeva kolmest koolitusest esimesel rääkis Kreete Uustalu olulisematest terminitest, mis seotud finantsteadmistega ning andis praktilisi nõuandeid spetsiifiliselt noortele. Teisena astus noorte ette Peeter Taim, kes rääkis erinevatest projektidest ning nende töömudelitest. Kolmandana koolitas noori Harald Lepisk motivatsiooni ning inspiratsiooni leidmise teemadel. Kõiki kolme tunniajalist koolitust filmiti, et lisada kasuliku informatsiooniga lühivideod internetti kõigile huvilistele vaatamiseks.

Projekti korraldades õppisime, kuidas käib projekti kirjutamine ning korraldamine, arvestades igat detaili, et kõik hästi sujuks. Parandasime inimestega suhtlust ning õppisime, kuidas oma projekti eesmärgist head ülevaadet anda. Uusi kogemusi saime ka lauamängu ise uutele osalejatele tutvustades ning selles peituvaid teadmisi selgitades.

Raskusi tekitas see, et mõndadele meie kirjadele ei vastatud ning pidime kiiresti leidma alternatiivseid koolitajaid sama kvalifikatsiooniga. Projekti läbiviimist segas ka viiruse levimise olukord, mistõttu oli osalejate arv tunduvalt väiksem kui olime lootnud. Seega muutuski olulisemaks meie idee teine pool, et filmida loenguid ning laadida üles, et jõuda suurema publikuni.

Kohal olnud osalejad kinnitasid selliste projektide korraldamise olulisust. Noored said uusi teadmisi, mida hakata igapäevaselt kasutama, et parandada oma tulevikuväljavaateid. Ainuke negatiivsena välja toodud asi oli, et loengud jäid natuke lühikeseks ning huvitavaid teadmisi oleks rohkemgi kuulatud. Läbi filmitud videote loodame teha väärtusliku ning lihtsalt lahti seletatud informatsiooni rohkematele noortele kättesaadavaks. Kohapeal said osalejad palju uusi ideid, kuidas tulevikus ettevõtlikum olla ning luua kogukonnale väärtust.

Lauamängupäev oli väga sisukas ning aeg liikus lõbusa ja vaba õhkkonna tõttu väga kiiresti. Kinnistati eelmisel päeval kuuldud finantstermineid ning osalejad rääkisid, et hakkasid koolitusi puudutavaid teemasid ka paremini mõistma. Seega üldine tagasiside oli väga positiivne ning usume, et saavutasime projektiga oma seatud eesmärgi.

Järgmistel sarnaste projektide elluviijatel soovitame jätkuvalt puudutada teemasid, mida koolis õpetatakse vähemal määral. On tunda, et noored tunnevad puudust selliste teemade omandamisest. Lisaks soovitame võimalikult varakult kõigi toimetuste ning korraldustega pihta hakata. Meile tuli kasuks võime kiirelt ümber kohaneda ning takistustele mõtlemise asemel lahenduste otsimine, kuid kogu korraldusega jäime pisut viimasele hetkele.

Osalejaid oli kokku 17, aga kasusaajate arv kasvab pidevalt tänu videotele, mida filmisime. Kuna informatsioon on ajale vastupidav, siis usume, et ka tulevikus saavad nendest väga paljud teadmisi ning väärtust.

neljapäev, 26. november 2020

Mis peitud sõnapaar “edasi edule” taga?

Projekt “Edasi edule” on kahepäevane projekt, mis toimub Tartus, kuid mille käigus filmitakse ka videomaterjal, mis lähevad avalikult üles internetti, olles kõigile huvilistele kättesaadavad.

Projekti tegevused sisaldavad nii koolituspäeva ja selle üles filmimise kui ka lauamängupäeva korraldamist. Läbiviijate ülesanne on suhelda koolitajatega, organiseerida ruumid ning jagada informatsiooni, et jõuda võimalikult paljude noorteni. Kõik organiseerimine on läinud hästi, samas natuke keeruline on olnud koolitajatega suhtlemine, kuna pole meilidele vastatud. Sealt tekkisid alguses ka väikesed probleemid, et leida alternatiivseid variante ehk inimene, kes oskaks hästi noortega rääkida ning motivatsiooni loengut anda. Õppisime sealjuures hoidma uute võimaluste suhtes silmad ja kõrvad lahti. Lisaks pidime viirusega seotud olukorra tõttu vähendama koolitus- ja mängupäevale kohale tulevate inimeste arvu ning kasutusele võtma ohutust tagavad reeglid. Lisaks õppisime rohkem suhtlema ning kirjutama kirju, mis annaks hästi edasi meie projekti ideed. Oleme õppinud ka eelarve kokku panemist, iga väikese detaili planeerimist ja kohanemist muutuvate ohutusreeglitega.

Meie eesmärk on propageerida noorte seas ettevõtlikkust, et aidata neil olla rohkem aktiivsed ning leida võimalusi kogukonda panustamiseks, mitte et kõigist kohe ettevõtjad peaks saama. Koolist ei tule väga palju selliseid teadmisi ning paljudest võimalustest projektide kirjutamisest või rahaasjade eest hoolitsemisest ei olda noorte seas teadlikud. Kui suudame viia kergesti mõistetavad õppevideod suurema hulga noorteni, oleks ka tulevikus rohkem ühiskonna liikmeid, kes suudaks organiseerida ning eest vedada projekte ning sündmusi.

Lisaks ei õpetata koolis õpilastele ka igapäevaseid finantsteadmisi. Kuna noored sõltuvad palju oma vanemate rahakotist ning tihti ei tule vajalikke teadmisi ka kodust, jäävad selle valdkonna teadmised tihti puudulikuks. Soovime suurendada teadmisi säästmisest, eelarvest ja üldistest finantsteadmistest. Kui neid teemasid on noortele rohkem selgitatud, ei pea nad hakkama õppima läbi rohkete vigade, vaid saavad astuda iseseisvasse ellu juba teatava tarkusega paremaks toime tulemiseks.

Lauamängupäev aitab kinnistada ja praktikasse viia koolituspäeval kuuldud infot. Cash Flow on päriselule kõige ligilähedasem mäng, kus saab riskideta õppida raha käsitlema ning seda rohkema raha teenimiseks kasutama. Läbi lõbusa tegevuse selgitatakse finantstermineid, investeerimise võimalusi erinevates valdkondades ning rahalisest oravarattast välja pääsemist. Mängu on loonud Robert T. Kiyosaki, kes on kirjutanud mitmeid finantsalaseid raamatuid, kust menukaim “Rikas isa, vaene isa”. Ta on koolitanud inimesi üle maailma, kuidas rahaga ümber käia, et paremini elada ning saavutada finantsvabadus.

 

reede, 13. november 2020

Tartu “Edasi edule”

Oleme gümnaasiumiõpilastena täheldanud noorte ebakindlust iseseisvasse ellu astumisel ning väheseid teadmisi just ettevõtlusest ja finantsidest. Meie eesmärk on pakkuda noortele võimalust oma rahaalaseid teadmisi suurendada ja efektiivselt rakendada. Selleks filmime omaalaspetsialistidega lühiloenguid, mis tutvustaks noortele arusaadavas keeles eelnevalt mainitud teemasid.

Videod lähevad üles avalikku keskkonda, et neile oleks juurdepääs

kõigile huvilistele. Lisaks korraldame Cashflow lauamängupäeva, mis aitaks saadud teadmisi rakendada ja kinnistada. Meie õpime projekti kirjutamist ning sündmuse korraldamist, suheldes koolitajatega ning abistades Cashflow mängijaid. Kõik osalejad õpivad näiteks kuidas koostada eelarvet, kuidas maailmas raha jaotub, mida tähendab investeerimine, ajaplaneerimist ning üleüldiselt mida tähendab olla ettevõtlik.

Projekti läbiviimine aitab rohkemate noorteni viia vajalikke teadmisi, et olla paremini valmis iseseisvaks eluks. Lisaks projektis osalemine julgustaks noori tulevikus ise näiteks ettevõtlust proovima ning oma ideid ellu viima.

Projektis võivad osaleda kõik huvilised olenemata vanusest või varasemast kogemusest.

Taotleme projekti elluviimiseks 1800€

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.