Tartu mängudeala

pühapäev, 27. detsember 2020

Eneseisolatsioonis projektiga tegelemine on harv kogemus – tulemus jääb aga aastateks!

Projekti nimi: Mängudeala Ropka ja Karlova noortele

Projekti toimumise periood: 10.09. – 22.12.2020 (ideest kuni lõpparuandeni) ning mängudeala saavad kõik piirkonna noored kasutada endale sobival ajal ka edaspidi.

Projektis osalenud noored: u 61 noort. Mängudepäev toimus koroonast tingituna Zoomi teel 7. detsembril kell 16:00 – 17:00. Zoomiüritusel osales 11 inimest, mänguvahetundidest on osa saanud umbkaudu 50 inimest. Mänguvahetunde korraldasime 10 korral ja iga kord võttis osa umbes 10 inimest (mõned noored osalesid peaaegu iga kord).

Projekti partnerid: Meie projekti toetasid lisaks Nopi Üles rahastajatele huvijuht Janne Puks, korvpallitreener Esko Tõnisson, tennisetreener Reet Juurik, slackline treener Heigo-Elmar Vahesaar, hobitreener ja TFK kehalise kasvatuse õpetaja Leila Merilo, kes tutvustas streetracketit. Zoomiüritusega abistas meid Tartu Forseliuse Kooli infotehnoloog Helen Vallimäe ning mängudeala silte õpetas meid valmistama tehnoloogiaõpetaja Hannes Lõhmus.

Meie projekti raames toimusid Tartu Forseliuse Kooli hoovis mänguvahetunnid kell 12:55-13:40, mänguvahetundidesse olid kutsutud ka lähedal asuvate koolide mängujuhid ja õpilased aga nad ei tulnud. Õues ei toimunud mänguvahetunde halbade ilmadega (kui sadas vihma). Mänguvahetundides tutvustasime neid mänge, mille võimalused olime mängudeala projektiga loonud. Kahjuks saime lauatennise üles alles 30. novembril ning selle mängututvustuse saime teha hiljem, küll aga tekkisid kohe huvilised, kes igapäevaselt seal mängima hakkasid.

Zoomiüritus toimus 7. detsembril ning selle kava oli järgnev:

Kell 16:00 alustasime üritusega, kuhu olime kutsunud Forseliuse, Variku, ProTera ja Karlova kooli noored. Kahjuks oli osalejaid vähe – ainult 11.

Alguses tutvustas Leele projekti, siis Mairo näitas meie tehtud 3 videot ja rääkis mängudest, siis Triinu tutvustas meie rahastajaid ja esinejaid. Esinesid korvpallitreener Esko Tõnisson, tennisetreener Reet Juurik ei saanud videoüritusel osaleda aga ta saatis teksti, mille Leele ette luges, slackline treener Heigo-Elmar Vahesaar, hobitreener ja TFK kehalise kasvatuse õpetaja Leila Merilo, kes tutvustas streetracketit. Kahjuks me ei leidnud jalgpallitreenerit, kes oleks meid saanud aidata. Samuti ei õnnestunud meil teha videosid streetracketist ja 5miinusest kuna filmitud materjal polnud piisvalt hea ja filmitud materjalil ei mängitud täpselt reeglite järgi. Ürituse lõpus tänasime kõiki esinejaid ja toetajaid ja julgustasime noori mängudeala kasutama.

Peale projekti lõppu saatsime esinejatele tänukirjad ja kommikarbid. Kommikarbiga tänasime ka Helenit ja Hannest.

Meil õnnestus hästi mängukastide joonistamine, koostöö omavahel ja spetsialistidega, õpetuste tegemine. Hästi toredad olid ka mänguvahetunnid. Probleeme esines lauatennise pika kohalejõudmisajaga ja selle paigaldamisega, videote monteerimisega ja meil ei õnnestunud leida jalgpallitreenerit, kes oleks saanud üritusel viiest miinusest rääkida. Samuti olime pidevalt hädas aja planeerimise ja ajapuudusega, kuna kõigil meeskonna liikmetel on mitu huviringi. Ühist vaba aega oli raske leida. Samuti olid osad meist vahepeal koroonapositiivse lähikontaktsed, mis tõttu ei tohtinud me kodust lahkuda.

Me mõtlesime projektitegevused natuke liiga keeruliseks ja mänge oli liiga palju. Oleksime võinud teha ehk paar mängu ja hoopis rohkem aega panustama pidanud ürituse reklaamile ja kvaliteedile. Hästi palju nägime vaeva mängukastide joonistamisega ja mängujuhendite loomisega.

Kogu projekti käigus õppisime päris palju – kuidas teha projekti, koostada eelarvet ja kuidas sellest kinni pidada, kuidas monteerida videosid, mängukastide joonistamist, võõrastega rääkimist ja koostööd. Väga hirmus oli veebiürituse tegemine aga saime hakkama. Arenesime aja planeerimise osas aga seda on veel vaja õppida.

Kogukond sai kasu nii, et neil on nüüd rohkem tegevusi ja liikumisvõimalusi Karlova ja Ropka piirkonnas. Enne seal polnud väga midagi õues teha aga koroona tõttu oligi parem õues olla ja nüüd on meil seal ka midagi teha. Tagasiside uutele võimalustele oli väga hea. Samuti mänguvahetundides osalejad käisid mitmeid kordi ning spetsialistid ütlesid, et on valmis järgmine kordki meiega koostööd tegema.

Igapäevaselt tegutseb mängudealal kuskil 20 noort, olgugi, et üritusel osales ainult 11 inimest. Kuna mänguvahendid jäävad üles pikemaks ajaks siis saavad noored neid ka hiljem kasutada.

(Projekti tegevuskavalised muudatused olid seoses kriisiolukorraga Eestis ning kooskõlas Nopi Üles meeskonnaga)

Videote lingid:

Slackline: https://youtu.be/5_13a3CxUn8

Viis miinust: https://youtu.be/lV7XnX3h3z4

Lauatennis: https://youtu.be/R0RdI3d9-W8

Ala tutvustus: https://youtu.be/w-bn8NWlUYU

Kiri teiste koolide huvijuhtidele ja õpilasesindustele:

https://docs.google.com/document/d/1CScwjoQ4ISyAAnl1w1uTLeMRtKAsDr16hgquFd5-uEw/edit?usp=sharing

Ürituse plakat:

https://www.canva.com/design/DAEPJ83VdCQ/2EqydvkiQTa_mUu4WRr_rw/view?utm_content=DAEPJ83VdCQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

Veebikoolitus:

neljapäev, 26. november 2020

Olukorra kiuste monteerimine käib!

Projekti „Mängudeala Karlova ja Ropka piirkonna noortele“ tegevused toimuvad Tartu Forseliuse Kooli hoovis

Oleme ära ostnud enamik vajalikke vahendeid, asfaldile on maha joonistatud sprei värvidega tribla ja streetracketi kastid. Olemas on mängujuhendite plakatid. Mänguvahetundides toimub aktiivne vahendite kasutamine. Eriti populaarne on streetracket.

Lauatenniselaud pole veel kohale jõudnud, sest firmal läheb kauem aega. Hetkel anti lootust, et saame laua kätte 20. novembriks. Videote osas on filmitud ära viis miinust ja tribla, kuid videod vajavad veel monteerimist. Videote tegemine on tunduvalt keerulisem kui oskasime arvata. Üle tee asuva kooli mängujuhtidega koostöö pole nii hästi käima läinud kui lootsime. Kui esialgu oli nende poolne huvi olemas, siis hetkel on nad üsna passiivsed.

Väga hästi on õnnestunud juba olemasolevate vahendite kasutuselevõtt laiema ringkonna noorte poolt, hetkel on vahendeid hästi hoitud ja nendega mängitud nii nagu peaks. Lõhkumist ja pahatahtlikku käitumist pole esinenud. Lauatenniselaud pole veel kohale jõudnud, sest firmal läheb kauem aega. Hetkel anti lootust, et saame laua kätte 20. novembriks. Videote osas on filmitud ära viis miinust ja tribla, kuid videod vajavad veel monteerimist. Videote tegemine on tunduvalt keerulisem kui oskasime arvata.

Üle tee asuva kooli mängujuhtidega koostöö pole nii hästi käima läinud kui lootsime. Kui esialgu oli nende poolne huvi olemas, siis hetkel on nad üsna passiivsed.

Oleme ostnud ära enamiku vajalikest vahenditest.

Joonistatud on asfaldile mängukastid. Üles on pandud slackline.

Olemas on mängujuhised olemasolevate mängude juures.

Hetkel tegeleme videote filmimise ja monteerimisega.

Mängudepäeva osas hetkel vaatame, mis olukord on ja sündmust pole veel välja kuulutanud. See seisab ka selle taga, et me täpselt veel ei tea, millal lauatennis kohale jõuab. Huvijuht ütles, et peame jälgima riiklikke juhiseid. Kui mängudepäeva korraldada ei saa, siis paneme suuremat rõhku videotele.

Oleme õppinud projektikirjutamist, suhtlemist, koostööd, eelarve tegemist ja sellest kinni pidamist, oskame mänge paremini seletada, spreivärvidega asfaldile joonistamist nii, et sirged jooned jääksid ja ilus tulemus. Oleme õppinud ajaplaneerimist, sest kool võtab palju aega ära ja vahest on raske jõuda kõiki asju teha, mida tahame teha.

kolmapäev, 21. oktoober 2020

Tartu mängudeala

Tere! Oleme Mairo, Leele ja Triinu ning soovime koostöös teiste Tartu Ropka ja Karlova piirkonna mängujuhtidega viia läbi esmalt vahva mängudepäeva kõigile huvilistele tutvustamaks meie lemmikmänge nagu streetracket, tribla, tänavakorvpall, slackline, ping-pong. Nimelt näeme, et meie eakaaslased armastavad istuda nutitelefonis ning nad ei liigu päeva jooksul piisavalt, et elada aktiivset tervislikku elu. Peame oluliseks liikumisharjumuste suurendamist ning usume, et noored, kel tekib koduläheduses võimalus sõpradega aktiivselt liikudes aega veeta ning olemas on ka vajalikud vahendid ning oskused, siis suureneksid antud vanusegrupi liikumissoov ja -harjumused. Olles ise samas vanusegrupis tahame sõpradega kohta, kus peale koolipäeva lõbusasti aega veeta, ilma et peaksime selleks kodust väga kaugele liikuma. Samuti usume, et see on hea koht, kus tutvuda uute inimestega, kellel sarnased huvid. Et mängudepäev tuleks lõbus ja arendav soovime kaasata eelnevalt nimetatud alade professionaalne, nagu näiteks treenereid.

Enne mängudepäeva plaanime Youtube üles panna mängujuhendide videod, et igal noorel oleks võimalus ka omale sobival ajal sõpradega neid mänge mängima tulla. Mänguvahendite juurde lisame mängu juhendi sildid ning QR-koodi viitega videojuhisele. Samuti on peale mängudepäeva lähedalasuvate koolide ja noortekeskuste mängujuhtidel koos noortega võimalik vahendeid kasutada enda liikuma kutsuvate mänguvahetundide või muude tegevuste sisustamiseks. Seega kasutust leiaksid need mängud igal aastaajal ja igal ajal.

Projektimeeskonnaga õpime võõraste inimestega suhtlema, leiame uusi sõpru ja arendame koostööoskusi. Samuti õpime plakatit ja videosid tegema. Mängudepäeva läbi viies ja videotel esinedes arendame ka esinemisjulgust. Saame projekti kirjutamise ja läbiviimise kogemuse. Õpime eelarvet koostama ja sellest kinni pidama ning hiljem aruannet koostama.

Selleks, et see vahva idee teostada vajame mõningaid lisavahendeid – projekti elluviimiseks vajame 1800€.

Kui teile meie idee meeldib, siis vajutage sellele postitusele meeldib!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.