Tartu trummiring

reede, 18. detsember 2020

Elame maailmas, kus kõik on võimalik!

Projekti nimi: Tartu trummiring

Projekti aeg: september-november 2020 (ringid jätkuvad ka edaspidi)

Projekti meeskond: Emma-Lotte ja Martin-Ott

Projektis osalejad: 13

Projekti partnerid: MTÜ Tartu Koidu Keskus

Septembris, peale 200 like täitumist, tegime ühe rõõmuhõiske ja asusime trumme tellima. Olime eelnevalt kõik pillid välja valinud, nii et saime tellimuse kohe ära teha, mis oli väga mõistlik, sest nende saatmine Saksamaalt Eestisse pidi võtma kuni kaks nädalat. Tellisime kokku ca. 30 pilli – erinevad trummid, djembed, bongod, kõlapulgad, Boomwhackersid, kalimba, linnuviled, sahistid jpm. Seejärel hakkasime mõtlema reklaamile ja võimalikele kohtumisaegadele. Levitasime sõna peamiselt FB-s, aga ka kultuuriaken.ee-s, Koidu Keskuse flaieritel ning samuti suust-suhu. Peamiselt osalesid tuttavad ning need kes on kuidagi Koidu Keskusega seotud kuna oktoobri lõpupoole hakkas liikuma koroona teine laine ning inimesed ilmselt hakkasid pelgama. Sellest hoolimata oli igal kohtumisel mõni uus inimene juures ja alati oli väga lõbus, nii meil kui osalejatel.

Aeg lendas väga ruttu! Kuna osalejate arv oli ebaühtlane ja osalejad vaheldusid, ei olnud võimalik konkreetseid lugusid selle aja jooksul selgeks õppida. Seega olid kokkusaamised vabas vormis jämmimised ja rütmiharjutused, pillidega tutvumine ning koostöö harjutamine. Õpetasime rütme ning lasime inimestel ise luua, liikusime kindlas rütmis ning lasime ka lihtsalt end trummide pea välja elada. Eriti vahva oli näha eri vanuses inimeste koostööd, sest inimeste soovidele vastu tulles otsustasime võimaldada osaleda ka täiskasvanutel. Uueks aastaks andis see meile ka huvitava uue suuna- ringid peredele, kus vanemad saavad lastega ühiselt aega veeta ja samaaegselt pillimängu õppida.

Väga vahvad pillid on Boomwhackersid, mis on erineva kõrgusega heli tekitavad torud. Nendega annab teha erinevaid rütmiharjutusi ja õppida üksteisega arvestamist ning samuti arendada tähelepanu. Nende pillidega õnnestus meil ära õppida mõned lihtsamad lood, nt. “Sepapoisid”, mille harjutamine oli väga vahva kogemus.

Eks ikka oli ka tagasilööke, näiteks kui tellimus kohale jõudis siis selgus, et mõned djembed on väiksemad kui arvasime, õnneks on meil juba ka pisemaid trummihuvilisi, nii et saame neid kasutada väiksemate lastega tegutsedes. Samuti selgus ühel hetkel, et tellitud congad ei jõua enne novembri lõppu, mis tekitas veidi segadust seoses aruandlusega, kuid lõpuks leidis ka see olukord lahenduse. Üldiselt on kõige suurem väljakutse olnud siiski seotud viirusega, mis paratamatult meid kõiki hetkel puudutab, oleme võtnud arvesse Terviseameti soovitusi ning planeerinud tegevusi turvalisusest lähtudes. Tõsi küll, lootsime veidi suuremat osavõttu, kuid anname endale aru, et hetkel püsivad kõik inimesed rohkem kodudes, nii et see on mõistetav.

Meie enda jaoks on see projekt olnud hea võimalus harjutada koostööd erinevate inimeste ja ka organisatsioonide vahel, kas või alustades koostööst Koidu Keskusega, mille ruume kasutasime. Samuti on see andnud hea kogemuse seoses tähtaegadest kinnipidamise ja aruandlusega, mis hiljem kindlasti elus kasuks tuleb!

Nüüd oleme juba tegemas plaane uueks aastaks, plaanime võtta jõulukuul rahulikult aja maha ning keskenduda sellele, kuidas saaksime parimal moel ringidega pärast koolivaheaega jätkata. Koidu Keskus on huvitatud trummiringide jätkamisest, millest on suur rõõm. Juba on huvilisi nii pereringidesse kui ka laste omasse, loodame väga, et saame jaanuarikuus täies mahus tööga jätkata! Suur tänu Nopi Üles tiimile ja rahastajatele, Koidu Keskusele ja osalejatele – elame maailmas, kus kõik on võimalik!

Videod – https://drive.google.com/drive/folders/1-NaIHaowpaejWTXck3qV93n3ad7rblZW?usp=sharing

kolmapäev, 25. november 2020

Rõõm nii korraldajate kui osalejate silmis

Oleme alustanud iganädalaste trummiringidega Tartus, Karlova linnaosas asuvas Koidu Keskuses.

Mõte rütmiringi alustamisest tekkis võimalusest kasutada Koidu Keskuse ruume ning isiklikust eneseteostuse soovist, et anda noortele kogemus panna oma emotsioonid ning tunded muusikasse. Puudu oli ainult vahenditest ning seal tuli mängu Nopi Üles. Õnneks leidsime projektikonkursi mõned päevad enne tähtaega ning heade inimeste toel õnnestus meil saada „miljon“ trummi.

Pärast hoolikat pillide valikut sai tellimus sisse antud Euroopa suurimasse muusikariistade poodi Thomann ning oktoobri teisel nädalal jõudis enamus pille meieni. Kahjuks tuli välja, et congatrummid olid laost otsas ning jõuavad kohale novembri teises pooles. Sellest hoolimata on meil olnud mitmeid toredaid koosviibimisi mille käigus oleme saanund katsetada kõiki erinevaid instrumente.

Pillide lahti pakkimine oli väga eriline kogemus, kõiki instrumente oma käega katsuda ja katsetada. Selle pakkimise ajal selgus tõsiasi, et palju pille võtab palju ruumi ja pidime leidma lahenduse küsimusele, kus instrumente hoiustada. Leidsime ajutise lahenduse Koidu Keskuse ruumides.

Oleme käinud tutvustamas rütmiringi päevakeskuste lastele ning õppisime selgeks paar lugu Boomwhackersitel. Boomwhackersid on värvilised, erineva häälestusega torud mis kõlavad kokkupuutel kehaga. Samuti on võimas tunne mängida mitmete djembedega koos ning näha rõõmu laste silmis seda tehes.

Projekti läbi viies on kindlasti arenenud planeerimise oskus, kuna tunnid ei tähenda ainult kohale tulemist. On vaja avada uksed, kutsuda noored, valmistada ette tund ja koristada peale koosolemist. Vahel on ka olnud pettumust, kuna kohale on tulnud ainult üksikud lapsed. Sellest hoolimata on olnud väga vahva. Samuti õppisime omavahelist koostööd, suhtlemist, vastutuse võtmist ja jagamist.

Edasised plaanid on õppida selgeks mõni keerulisem lugu suurema koosseisuga, kutsuda külalisjuhendaja ning valmistuda kontserdiks.

reede, 2. oktoober 2020

Tartu trummiring

Meie plaan on vähendada noorte sisustamata vaba aega. Leiame, et tänapäeval veedavad paljud noored oma vaba aja kas niisama arvutis või telefonis või kuskil tänavatel kulgedes. On olemas küll erinevad huvitegevused, kuid sageli võib osalemine majanduslikel põhjustel ära jääda, seda eriti veel praegusel keerulisel ajal. Tahaksime, et noortel oleks võimalus teha oma vaba ajaga midagi toredat, kasutada seda uute oskuste omandamiseks ja uute sõprade leidmiseks, kellega hobi jagada. Leiame, et muusika on niivõrd universaalne vahend, et igaühel on sellega mingi side ning selle kaudu on väga hea luua kontakte ka kõige erinevamate inimeste vahel.

Meie idee on alustada Koidu Keskuses regulaarsete trummiringidega, mis oleksid suunatud just noortele ja mille kaudu neil oleks võimalik veeta aega otstarbekalt ja omandada uus oskus. Plaanis on korraldada trummiringe väga erinevate instrumentidega, pakkuda laia valikut erinevaid rütmipille, mille seast saab valida oma lemmiku või lihtsalt mitmekesisusest rõõmu tunda ja mille kasutamine oleks osalejatele ringi ajal tasuta. Soovime, et igaüks leiaks mõne instrumendi, mis talle väga meeldib ning millega julgeb end väljendada, seetõttu tahame kokku koguda kõige erinevamad rütmipillid, mõned lihtsamad, mõned pisut spetsialiseerumist nõudvamad. Usume, et kvaliteetse pilliga mängides on palju parem tunne ja kui midagi juba hästi kõlama hakkab, on ka huvi tekkimine kergem.

Tahame, et noored õpiksid üksteisega arvestama ja ühise eesmärgi nimel tegutsema, selleks on plaanis korraldada ka väike kontsert, milles igaühel on oma roll ning mille kaudu saavad osalejad ka esinemiskogemuse ja seeläbi eduelamuse. Pillid on väga hea vahend ka tähelepanu ja koostöövõime arendamiseks, rääkimata siis sellest, et alati on väga lõbus koos muusikat teha. Kontsert oleks kõigile soovijatele tasuta, mis aitaks ka kogukonda elavdada ja neile toredat ajaveetmisviisi pakkuda. Trummiringid jätkuksid ka pärast esinemist iganädalaselt, valiksime uued eesmärgid ja liiguksime ühiselt nende täitmise poole.

Meie juhendaja on Martin-Ott, kes on juba aastaid erinevaid rütmipille mänginud ning leidnud selles tõelise eneseväljendus- ja -teostusviisi. Töötades Maarja Koolis intellektipuudega lastega on ta õppinud, et muusika kaudu saab kontakti ka nendega, kellega see muidu raskendatud olla võib. Igaühele tuleb läheneda olenevalt tema eripäradest ning alati on kontakti saamine võimalik, tuleb lihtsalt proovida. Et pakkuda noortele erinevaid lähenemisi, kaasame ka külalisjuhendaja.

Taotleme idee elluviimiseks 1800€.

Palun vajuta “like”, et idee saaks kokku 200 meeldimist ja saaksime idee teostamiseks vajaliku summa.

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Link videole: https://www.facebook.com/283912898619620/videos/256075945643595